az eu t mogat si politik ja s p nz gyi alapjai n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Az EU támogatási politikája és pénzügyi alapjai PowerPoint Presentation
Download Presentation
Az EU támogatási politikája és pénzügyi alapjai

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Az EU támogatási politikája és pénzügyi alapjai - PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

Az Európai Unió pénzügyei 2005/2006. tanév 1. félév. Az EU támogatási politikája és pénzügyi alapjai. Balogh Zoltán Nyíregyházi Főiskola – főiskolai tanársegéd balogh_nyf@yahoo.com. Célkitűzések 2000-2006.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Az EU támogatási politikája és pénzügyi alapjai' - caron


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
az eu t mogat si politik ja s p nz gyi alapjai

Az Európai Unió pénzügyei 2005/2006. tanév 1. félév

Az EU támogatási politikája és pénzügyi alapjai

Balogh Zoltán

Nyíregyházi Főiskola – főiskolai tanársegéd

balogh_nyf@yahoo.com

c lkit z sek 2000 2006
Célkitűzések 2000-2006
 • 1. célkitűzés: a fejlődésben lemaradó régiók felzárkóztatásának és strukturális átalakulásának, alkalmazkodásának elősegítése. Azok a régiók részesülnek támogatásban, amelyekben az egy főre jutó GDP kevesebb, vagy megegyezik az EU átlag 75%-val. Az alapok 2/3-a 15 tagállamban kerül felhasználásra. A legtávolabbi régiókat 1. célterületű régiókként kell kezelni.
c lkit z sek 2000 20061
Célkitűzések 2000-2006
 • 2. célkitűzés: a struktúrális nehézségekkel küzdő területek gazdasági és társadalmi átalakulásának támogatása, az iparilag hanyatló területeken a hanyatlás megállítása, a folyamatok visszafordítása. Ide tartoznak a gazdasági átalakulás alatt lévő régiók, hanyatló ipari régiók, fejlesztést igénylő rurális térségek, városok problémás területei, krízis helyzetben lévő halászati régiók.
c lkit z sek 2000 20062
Célkitűzések 2000-2006
 • 3. célkitűzés: az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás fejlesztése, a hosszú távú munkanélküliség leküzdése, az ezzel kapcsolatos tréningek, szakmai képzések elősegítésének támogatása, továbbá az oktatási, képzési, foglalkoztatási politikák és rendszerek alkalmazásának valamint modernizálá-sának a támogatása. Támogatást kaphatnak azok a régiók, amelyek az első két célterületre meghatározott kritériumok hatókörén kívül esnek. A támogatás elsősorban nem regionális, hanem horizontális jellegű.
p nz gyi alapok
Pénzügyi alapok
 • Strukturális Alapok:
  • Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)
  • Európai Szociális Alap (ESZA)
  • Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA)
  • Halászati Orientációs és Pénzügyi Eszköz (HOPE)
 • Kohéziós Alap (KA)
 • Közösségi Kezdeményezések
eur pai region lis fejleszt si alap erfa
Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)
 • Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) az elmaradott térségek fejlesztésének és gazdasági felzárkózásának elősegítésében és a nehézségekkel küzdő területek gazdasági és társadalmi átalakításának támogatásában játszik elsődleges szerepet.
eur pai region lis fejleszt si alap erfa1
Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)
 • infrastrukturális és állandó munkahelyek teremtését vagy fenntartását lehetővé tevő termelési beruházásokat,
 • helyi fejlesztési projekteket, kis- és középvállalkozásokat,
 • fejlesztést elősegítő intézkedéseket a kutatás-fejlesztés területén,
 • termelő beruházásokat és a környezetvédelemre irányuló kisebb infrastrukturális beruházásokat,
 • regionális fejlesztéssel összefüggő közösségi kezdeményezésekhez kötődő intézkedéseket támogat.
eur pai szoci lis alap esza
Európai Szociális Alap (ESZA)
 • a hosszú távú tartós munkanélküliség veszélyének kitett személyek foglalkoztatása és hátrányos helyzetű csoportok álláshoz juttatása elsősorban a képzés és a munkaerő-toborzó segély-rendszerek pénzügyi támogatása révén,
 • megkönnyíteni a munkát kereső fiatalok munkába állását,
 • elősegíteni a munkaerőpiacról kiszoruló személyek foglalkoztatását,
 • a férfiak és nők számára azonos esélyeket biztosítani a munkaerőpiacokon,
 • a foglalkoztatás stabilitásának és növekedésének támogatása,
 • a kutatás-fejlesztési célokra fordítható emberi erőforrás kapacitások bővítése
eur pai mez gazdas gi orient ci s s garanciaalap emoga
Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA)
 • a mezőgazdasági és erdészeti termékek termelési, feldolgozó és marketing-struktúráinak hatékonyság-növelését,
 • az agrár-környezetvédelmi intézkedéseket,
 • az újraparcellázást és társulások létrehozását,
 • a mezőgazdaság fejlesztéséhez nélkülözhetetlen infrastruktúra megteremtését,
 • erdőállomány megújítását,
 • vidékfejlesztést,
 • fiatal gazdálkodók munkába állásának előmozdítását.
hal szati orient ci s s p nz gyi eszk z hope
Halászati Orientációs és Pénzügyi Eszköz (HOPE)
 • a halászati ipar átalakítása,
 • korszerűsítése.
koh zi s alap ka
Kohéziós Alap (KA)
 • A kevésbé fejlett tagállamok környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúrára vonatkozó projektjeit támogatja.
 • 1993 - a Maastrichti Szerződés hívta életre
 • 1993-99 - 15 milliárd euró
 • Célja azon térségek felzárkózásának elősegítése, ahol az egy főre eső GDP a közösségi átlag 90 %-a alatt van (Spanyolország, Portugália, Görögország és Írország részesedik belőle környezetvédelmi és fejlesztési projektekkel).
k z ss gi kezdem nyez sek
Közösségi kezdeményezések
 • A közösségi kezdeményezésű programok a különböző európai régiók sajátos problémáinak megoldását hivatottak elősegíteni.
 • Az EU kezdeményezi őket, de a tagállamokra hárul a végrehajtás, amihez a Közösségtől 13.46 milliárd euró támogatást kapnak. (Ez a Strukturális Alapok 9%-a).
 • 1994-99 között 14.3 milliárd euró támogatást használtak fel.
k z ss gi kezdem nyez sek1
Közösségi kezdeményezések
 • határon átnyúló nemzetek közötti inter-regionális együttműködések (INTERREG),
 • vidékfejlesztés (LEADER),
 • humán erőforrás fejlesztés, esélyegyenlőség (EQUAL),
 • városok-energiaracionalizálás (URBAN).
c lkit z sek 2007 2013
Célkitűzések 2007-2013
 • Fenntarható fejlődés
  • versenyképesség
  • kohézió
  • természeti erőforrások fenntartható menedzsmentje és védelme
 • Európai állampolgárság
  • jogi
  • biztonsági
  • közszolgáltatások
 • Az EU mint globális partner
  • szomszédsági politika
  • globális szerepvállalás
eur pai beruh z si bank
Európai Beruházási Bank
 • Célja a tőkeberuhásáok finanszírozásával elősegíteni az Európai Unió gazdasági fejlődését
 • Székhelye: Luxembourg
 • Alaptőke: 62 milliárd euro
 • Alapítók: tagállamok
eur pai beruh z si bank feladata
Európai Beruházási Bank feladata
 • Fő feladata a kölcsönnyújtás
  • az alaptőke 250%-ig – 155 milliárd euro
  • Évente 20 milliárd euró hitelt nyújt, ezek 90%-a EU tagállamba irányul
 • Általában a projekteket az összes költség 50%-ig finanszírozhatja, és a projektek közül azokat részesíti előnyben, amelyek a beruházott összeget valamilyen tartós érték megteremtésére kívánják fordítani.
 • A hitelek finanszírozásához szükséges források többségét a tőkepiacokon szerzi kötvénykibocsátásokkal, és besorolása révén a legjobb feltételekkel tud hitelekhez jutni, így kölcsöneit is kedvező feltételekkel nyújtani.
eur pai beruh z si bank feladata1
Európai Beruházási Bank feladata

Kölcsönnyújtás fő területei

 • Gazdasági és szociális kohézió a kibővített EU-ban
 • Az Innováció 2010 program megvalósulásának elősegítése
 • A Transz-Európai hálózatok fejlesztése
 • Az EU fejlesztési és együttműködési politikájának támogatása a partner országokban
 • Környezetvédelem és fejlesztés, beleértve a klímaváltozást és a megújuló energiákat

Egyéb területek

 • KKV-k támogatása
 • A humántőke fejlesztésének támogatása
az eur pai beruh z si bank szervezete
Az Európai Beruházási Bank szervezete
 • Legfőbb testülete: Kormányzótanács – a tagállamok egy-egy miniszteréből (legtöbbször pénzügyminiszter) áll.
 • Feladata:
  • Meghatározza a fejlesztési politika általános irányelveit
  • Jóváhagyja a mérleget
  • Kijelölje a bank vezető tisztségviselőit 5 évre
az eur pai beruh z si bank szervezete1
Az Európai Beruházási Bank szervezete
 • Igazgatótanács
  • Tagok: 25 igazgató + 13 helyettes
  • Feladata: a kölcsönfelvételről, a hitelnyújtásokról, és a garanciavállalásokról szóló fontosabb döntések meghozása
 • Menedzsment bizottság
  • Tagok: egy elnök és hét helyettes (6 éves időszak)
  • Felelősek:
   • a bank mindennapi ügyeinek vezetéséért,
   • javaslatok tervezetének elkészítéséért,
   • Igazgatótanács határozatainak végrehajtásáért.