slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA PowerPoint Presentation
Download Presentation
MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 52

MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA - PowerPoint PPT Presentation


 • 250 Views
 • Uploaded on

EDUKACIJSKI FAKULTET UNIVERZITETA U TRAVNIKU. MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA. vježba 01. Danijela Bonacin Mob. 062/422-052 www.dbonacin.com. ZAŠTO MORAMO UČITI O ČOVJEKU KAD NAS ZANIMA MENADŽMENT ?. ZAR NIJE OČITO ???????.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA' - carolina-lucus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

EDUKACIJSKI FAKULTET UNIVERZITETA U TRAVNIKU

MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA

vježba 01

Menadžemant ljudskih resursa – vježba 01

slide2

Danijela Bonacin

Mob. 062/422-052

www.dbonacin.com

Menadžemant ljudskih resursa – vježba 01

slide3

ZAŠTO MORAMO UČITI O ČOVJEKU

KAD NAS ZANIMA

MENADŽMENT

?

Menadžment ljudskih resursa

slide4

ZAR NIJE OČITO

???????

Sportski menadžment I, Blok 2 - Upravljanje, 2.2. Kibernetika, 2.2.1. Teorija informacija

Antropološki preduvjeti – Edukacija – Psihološki aspekti

slide5

MENADŽER JE

ČOVJEK ...

Jednako kao i kineziolog i specijalac...

KOMPLEKSNO BIĆE

NIJE OD JUČER

SAMO DIO SE VIDI

SVE OSTALO JE UNUTRA

Sportski menadžment I, Blok 2 - Upravljanje, 2.2. Kibernetika, 2.2.1. Teorija informacija

Antropološki preduvjeti – Edukacija – Psihološki aspekti

slide6

JEDAN OD TRI NAJVAŽNIJA RESURSA

TEMELJNI GRAĐEVNI SEGMENT DRUŠTVA

1. VRIJEME

2. INFORMACIJE

!!!!!!!

3. LJUDI

Pojedinac kao psihičko - misaono biće

slide7

ne možemo pričati o

vrijednostima pojedinca

dok ne definiramo strukturu i relacijeprostora u kojem živi

slide8

OBITELJ

 • KAO PODUZEĆE

SVIJET

DANAS

GLOBALNO SELO

Sportski menadžment I, Blok 2 - Upravljanje, 2.2. Kibernetika, 2.2.1. Teorija informacija

slide9

STRUKTURA DRUŠTVA - vidljiva

RELACIJE

LJUDI

INSTITUCIJE

OBJEKTI

RESURSI

PRIRODNI ZAKONI

CILJEVI

VIŠE DIMENZIJA

POVEZANO

PROŽETO

DRUŠTVO

CJELINA

slide10

DRUŠTVENA ZAJEDNICA

DRUŠTVENASTRUKTURA

uređeni skupelemenata i njihovih međusobnih odnosa

postoje određena pravilai obrasci

usmjerava, regulira, ograničava djelovanje i ponašanje pojedinaca

UPRAVLJA NJIMA

Sportski menadžment I, Blok 2 - Upravljanje, 2.2. Kibernetika, 2.2.1. Teorija informacija

slide11

ELEMENTI DRUŠTVENE STRUKTURE

društveni status

društveni položaj

posebno vrednovani i rangiran društveni položaj

Mjesto koje pojedinac ima u socijalnoj strukturi

postignuti ili pripisani,

(svako ima više položaja)

društvena uloga

kulturalno i socijalno definira prava i obveze koje se odnose na određeni društveni položaj

društvena organizacija

duštvena institucija

grupe ljudi povezanih formaliziranim odnosima podređenosti, nadređenosti i suradnje na obavljanju zajedničkog zadatka i postizanja zajedničkog ciljauloga

sustav normi, vrijednosti, društvenih položaja i uloga te organiziranih djelatnosti koja omogućuje članovima društva postizanje vitalnih društvenih ciljeva

Sportski menadžment I, Blok 2 - Upravljanje, 2.2. Kibernetika, 2.2.1. Teorija informacija

slide12

ODNOSI U DRUŠTVU

društvena nejednakost

pojava da ljudi nisu isti događa se zbog različitih uzroka

društvena diferencijacija

članovi društva obavljaju različite poslove

društvena stratifikacija

- strukturiran, stabilan i trajan oblik - hijerarhijski poredane skupine, različita dostupnost materijalnom bogatstvu, ugledu i moći

hijerarhija

zauzimanje pozicija u organizaciji s obzirom na količinu vlasti i odnosa nadređenosti i podređenost

komunikacija davanje i primanje informacija

manipulacija

podčinjavanja pojedinacauz pomoć sile, moći, interesa rukovanje ili baratanje objektima interesa

slide13

MODELI ODNOSA - 1

Strukturna mrežapredstavlja općepoznato shvaćanje društva i njegovih segmenata u kojem je ono cjelina čiji su dijelovi međusobno povezani u mrežu odnosa i održavani normama.

Mreža

Objekt

slide14

MODELI ODNOSA - 2

Hijerarhijska pozicioniranostpredstavlja način hijerarhijske postavke pojedinih segmenata unutar promatranog prostora.

Čitavo društvo dakle, počiva na čvrstim temeljima pravila i iz njega se u procesu razvoja i želje za postizanjem definiranog cilja „izdvaja“ objekt

tj. sportska organizacija.

slide15

MODELI ODNOSA - 3

Stvarni odnosi predstavljaju model egzistencije svih ovih segmenata na načelu ravnopravnosti.

Objekt, društvo i društvena pravila sudjeluju ravnopravnou interakcijiformirajući adekvatnu strukturu.

slide16

DRUŠTVENE VRIJEDNOSTI

KULTURA

Sustav naučenih obrazaca, mišljenja, osjećanja i djelovanja te izraza tih obrazaca u materijalnim objektima, karakterističnih za neku skupinu ljudi.

Obrasci ponašanja koje ljudi rabe kao članovi društva

Zajedničkevrijednosti, vjerovanja i pravila za definiranje međusobnih odnosa te odnosa ljudi prema prirodnoj sredini

Oruđa i tehnike (tehnologije) koje su ljudi izumili da bi e prilagodili sredini

SIMBOLI (jezik)

NORME

OBIČAJI

TABUI

VRIJEDNOSTI

SEGMENTI KULTURE

VRIJEDI

ZA SVA DRUŠTVA

KVALITETA ŽIVOTA

slide17

PRIJENOS DRUŠTVENIH VRIJEDNOSTI

SOCIJALIZACIJA

INTERNALIZACIJA

Prihvaćanje i usvajanje normi kao osobnih načela moralnog onašanja, koji djeluju kao unutrašnji regulatori ponašanja

učenje

(stjecanje iskustva koje uzrokuje promjene u ponašanju)

KOMUNIKACIJA

socijalna interakcija

(odnos s okolinom)

Prijenos informacija, ideja, stavova, psihičkih stanja...

SOCIJALNA KONTROLA

Pozitivne i negativne sankcije

ODGOJ- oblikovanje čovjeka kao ljudskog bića usvajanje temeljnih društvenih vrijednosti

slide18

Međutim,

mehanizmi koji pokreću društvo

nisu vidljivi na prvi pogled

nisu direktno mjerljivi.

Sportski menadžment I, Blok 2 - Upravljanje, 2.2. Kibernetika, 2.2.1. Teorija informacija

slide19

Čovjek je izuzetno složeno biće!

Te segmente nazivamo:

ANTROPOLOŠKI SKLOPOVI

Zbog toga njegovu ukupnost moramo podijeliti na segmente.

Radi lakšeg proučavanja i razumijevanja!

Pojedinac reagira utilitarno i cjelovito

Anthropos = čovjek

ANTROPOLOGIJA

Logia =govor ili logos = znanje

Sportski menadžment I, Blok 2 - Upravljanje, 2.2. Kibernetika, 2.2.1. Teorija informacija

Antropološki preduvjeti – Edukacija – Psihološki aspekti

slide20

1

3

1. POČETNA TOČKA RADA:“CJELINA”

SPORTSKA

ORGANIZACIJA

CILJ

2

VIZIJA

MISIJA

BUSSINES PLAN

POTREBNI RESURSI

Sportski menadžment I, Blok 2 - Upravljanje, 2.2. Kibernetika, 2.2.1. Teorija informacija

slide21

različiti utjecaji

različiti utjecaji

1

3

RADNO OKRUŽENJE MENADŽERA

CJELINA

Krovne

organizacije u pojedinom sportu

optimizacija

SPORTSKA

ORGANIZACIJA

CILJ

menadžer

2

VIZIJA,MISIJA BUSSINES PLAN

POTREBNIRESURSI

DRUŠTVO

različiti utjecaji

TRŽIŠTE

slide22

2. ”OKRUŽENJE” SPORTSKE ORGANIZACIJE

A) EKSTERNO - izvan organizacije

- opće, sociološko(ekonomska, tehnološka, političko pravna dimenzija)

- specifičnopodručjedjelovanja (sport)

- poslovno(menadžment)

B) INTERNO - unutar same organizacije

slide23

2.1. OPĆE OKRUŽENJE DANAS

.

1

2

3

Sportski menadžment I, Blok 2 - Upravljanje, 2.2. Kibernetika, 2.2.1. Teorija informacija

slide27

abc

OPTIMIZACIJA KROZ VRIJEME

slide28

Upravljanje je bit menadžementa.

Grubo rečeno – manipuliranje tj. raspolaganje resursima zbog ostvarivanja unaprijed defniranog cilja

Da bi mogli upravljat tj. raspolagati i manipulirati bilo čime moramo to (resurse) upoznati.

Najvažniji opći resursi čovjeka su:

- ljudi (ljudski potencijal)

- vrijeme

- informacije

O vremenu i njegovim značajkama smo učili kroz povijest sporta

O ljudima smo učili kroz dio o psihologiji, pedagogiji i sociologiji

Sad je na redu sadržaj - znanje tj. informacije.

Sportski menadžment I, Blok 2 - Upravljanje, 2.2. Kibernetika, 2.2.1. Teorija informacija

slide29

Sustav je skup elemenata koji stoje u nekim relacijama i koji su hijererhijski organizirani da odgovarajućim protokolima osiguravaju reakcije u okolini i upravljanje najmanje jednom zajedničkom funkcijom (Bonacin, 2008)

portski menadžment I, Blok 2 - Upravljanje, 2.2. Kibernetika, 2.2.1. Teorija informacija

21.3.2011

slide30

funkcija određuje strukturu

 • postoje zajedničkiciljevi (sportski rezultat i profit)
 • postoji podjelarada
 • postoji hijerarhija odgovornosti i zapovijedanja
 • postoji rasponrukovođenja
 • postoji vertikalna i horizontalna koordinacija i komunikacija
slide31

tri nad-tipa taksona odnosno tri globalna mehanizma strukturiranja i to:

  • Upravljači svih razina - logistika;
  • Operativna potpora - tehnika;
  • Neposredni sportski pogon -proizvod.

univerzalni

specifičan

slide32

Za HRM JE BITNO:

A)

Psihologija :

- čovjek kao misaono biće

- JA, pojedinac, JA upravljač

- samoprocjena – psihološki profil

B)

Pedagogija :

– čovjek kao biće koje uči

– JA,učenik, JA učitelj, JA nasljednik društvenih vrijednosti

– edukacija/odgoj/obrazovanje/učenje

C)

Sociologija:

– čovjek kao društveno biće

– JA među drugima

– socijalizacija

Sportski menadžment I, Blok 2 - Upravljanje, 2.2. Kibernetika, 2.2.1. Teorija informacija

slide33

Sad je na redu: SADRŽAJ

 • sadržaj ljudskih misli
 • sadržaj procesa odgoja, obrazovanja i učenja
 • sadržaj ljudskih relacija

INFORMACIJE

i

Kibernetika kao znanost koja se njima bavi.

Sportski menadžment I, Blok 2 - Upravljanje, 2.2. Kibernetika, 2.2.1. Teorija informacija

slide34

Zašto nas zanima znanost koja se bavi sustavima?

Čovjek je biološki organizam – znači biološki sustav. I živi u društvu koje je također sustav - sociooški. On spoznaje taj svijet putem njegovih različith oblika djelvanja. Na osnovi svojih spoznaja čovjek djeluje na svijet i mijenja ga. To djeluje povratno na čovjeka. On promatra promjene a izvedni zaključci mijenjaju ga i formiraju kao čovjeka. (Meyer,1968)

VANJSKI SVIJET

ČOVJEK

Sportski menadžment I, Blok 2 - Upravljanje, 2.2. Kibernetika, 2.2.1. Teorija informacija

slide35

Svijet koji nas okružuje djeluje na naše tijelo fizičkim podražajima. Živci vode podražaje u centralni živčani sustav koji ih tada obrađuje. Tako čovjek putem podražaja receptivnih, osjetnih organa upznaje svojstva okolnog svijeta. Reagira li čovjek, struje signali od centra prema izvršnim organima – mišićima. To je fizička operacija upravljanja. Iz jednostavne sheme nastaje slika koja detaljnije prikazuje kružni odnos: čovjek – okolni svijet (Meyer,1968).

Sl.2. Kružna relacija

okolni svijet

receptivni organi

izvršni organi

centar za obradu

Sportski menadžment I, Blok 2 - Upravljanje, 2.2. Kibernetika, 2.2.1. Teorija informacija

slide36

Zašto dakle moramo poznavati osnove kibernetike?

Ona se bavi sustavima bilo koje vrste

a sustavi su svugdje oko nas

Tehnički sustavi – pokretne stepenice

Organski sustav– živčani sustav

Društveni sustav - škola

Znanstveni sustav – sistematika bilja

Mješoviti sustavi – čovjek i automat

Sasvim je nevažno što se pod sustavom podrazumijeva.

To može biti čovjek, stroj, fakultet, zatvor, sportski klub, vojna postrojba itd.

Sportski menadžment I, Blok 2 - Upravljanje, 2.2. Kibernetika, 2.2.1. Teorija informacija

slide37

Sasvim je nevažno što se pod sustavom podrazumijeva.

Ono što je važno je da:

BITNO !!!!

SVAKI SUSTAV MORA IMATI:

1. Svrhu i funkciju sustava (poznavali mi to ili ne)

2. Hijerarhiju u skladu s funkcijom (poznavali je ili ne)

3. Strukturne elemente(možemo ih i ne moramo poznavati)

4. Relacije elemenata koji su integrirani u sustav.

5. Slijedove postupaka (protokole) koji su sustavu poznati

6. Mogućnost reakcije sustava na određene stimuluse

7. Interne načine upravljanja sustavom

Sportski menadžment I, Blok 2 - Upravljanje, 2.2. Kibernetika, 2.2.1. Teorija informacija

slide38

UPRAVLJANJE RESURSIMA

Sportski menadžment I, Blok 2 - Upravljanje, 2.2. Kibernetika, 2.2.1. Teorija informacija

slide39

PRIMJER UPRAVLJANJA

PRISTANIŠTE

izlazne veličine

- Imamo rijeku, brod i pristanište s druge strane rijeke.

- Rijeka teče u pravcu crne strelice

- Da bi doveli brod u pristanište možemo se uputiti u tri smjera.

Sportski menadžment I, Blok 2 - Upravljanje, 2.2. Kibernetika, 2.2.1. Teorija informacija

15

21.3.2011

Sportski menadžment I, Blok 2 - Upravljanje, 2.2. Kibernetika, 2.2.1. Teorija informacija

slide40

PRVI NAČIN TOTALNO NEPOZNAVANJE

UVJETA

PRISTANIŠTE

- Ne znamo ništa o rijekama – dosad smo plovili jezerom.

- Usmjerimo brod direkno prema pristaništu jer mislimo da je to najbliže i najlakše

- Zaboravili smo da rijeka teče.

Očito je da nas je riječna struja odvela daleko od pristaništa

Sportski menadžment I, Blok 2 - Upravljanje, 2.2. Kibernetika, 2.2.1. Teorija informacija

Sportski menadžment I, Blok 2 - Upravljanje, 2.2. Kibernetika, 2.2.1. Teorija informacija

21.3.2011

40

16

21.3.2011

Sportski menadžment I, Blok 2 - Upravljanje, 2.2. Kibernetika, 2.2.1. Teorija informacija

slide41

DRUGI NAČIN

TOTALNO POZNAVANJE

UVJETA

PRISTANIŠTE

Kada to znamo baš sve što je potrebno?

RIJETKO

Znamo sve o rijekama i ovoj rijeci.

Izračunamo sve parametre – brzinu i širinu rijeke, brzinu broda, težinu tereta, podvodne grebene, postojanje i smjer vjetra itd

S obzirom da sve znamo i sve smo izračunali stići ćemo na odredište

Sportski menadžment I, Blok 2 - Upravljanje, 2.2. Kibernetika, 2.2.1. Teorija informacija

Sportski menadžment I, Blok 2 - Upravljanje, 2.2. Kibernetika, 2.2.1. Teorija informacija

21.3.2011

41

17

21.3.2011

Sportski menadžment I, Blok 2 - Upravljanje, 2.2. Kibernetika, 2.2.1. Teorija informacija

slide42

TREĆI NAČIN

UPRAVLJANJE

PRISTANIŠTE

- Između totalnog nepoznavanja i totalnog poznavanja

- Obično smo u sredini

- Nismo sigurni da idemo baš pravim putem pa sebi ostavljamo mogućnostgkorekcije. To je UPRAVLJANJE

Sportski menadžment I, Blok 2 - Upravljanje, 2.2. Kibernetika, 2.2.1. Teorija informacija

Sportski menadžment I, Blok 2 - Upravljanje, 2.2. Kibernetika, 2.2.1. Teorija informacija

21.3.2011

42

18

21.3.2011

Sportski menadžment I, Blok 2 - Upravljanje, 2.2. Kibernetika, 2.2.1. Teorija informacija

slide43

PRISTANIŠTE

RIJETKO

1. PUT

ne znamo ništa

TOK RIJEKE

- poznajemo sve uvjete

2. PUT

ostavljamo mogućnost za

korekciju - upravljamo

3. PUT

Sportski menadžment I, Blok 2 - Upravljanje, 2.2. Kibernetika, 2.2.1. Teorija informacija

Sportski menadžment I, Blok 2 - Upravljanje, 2.2. Kibernetika, 2.2.1. Teorija informacija

21.3.2011

43

19

21.3.2011

Sportski menadžment I, Blok 2 - Upravljanje, 2.2. Kibernetika, 2.2.1. Teorija informacija

slide44

STRATEGIJSKI VRH

Menadžera treće linije = 4

Menadžera druge linije = 1

Menadžera prve linije = 0

Operativaca = 0

Ukupno osoblja = 5

V

G

GT

1

1

M

A

T

1

1

1

Menadžment ljudskih resrusa

Sportski menadžment I, Blok 2 - Upravljanje, 2.2. Kibernetika, 2.2.1. Teorija informacija

09.11.2011

44

slide45

MATERIJALNI RESURSI

Menadžera treće linije = 1

Menadžera druge linije = 2

Menadžera prve linije = 5

Operativaca = 23

M

MT

1

1

Ukupno osoblja = 31

MF

MV

1

1

MFF

MFM

MFP

MVT

MVO

1

1

1

1

1

2

2

1

1

16

Sportski menadžment I, Blok 2 - Upravljanje, 2.2. Kibernetika, 2.2.1. Teorija informacija

21.3.2011

45

slide46

ANTROPOLOŠKI SEGMENT

Menadžera treće linije = 1

Menadžera druge linije = 2

Menadžera prve linije = 16

Operativaca =132

A

AT

Ukupno osoblja =151

1

1

AZ

AS

1

1

AZS

AZD

AZP

AZR

ASS

ASP

ASE

ASK

ASJ

ASO

1

1

1

1

3

1

2

2

2

2

Sportski menadžment I, Blok 2 - Upravljanje, 2.2. Kibernetika, 2.2.1. Teorija informacija

46

2

1

2

50

28

28

20

slide47

ANTROPOLOŠKI SEGMENT

Menadžera treće linije = 1

Menadžera druge linije = 2

Menadžera prve linije = 16

Operativaca =132

A

AT

Ukupno osoblja =151

1

1

AZ

AS

1

1

AZS

AZD

AZP

AZR

ASS

ASP

ASE

ASK

ASJ

ASO

1

1

1

1

3

1

2

2

2

2

Sportski menadžment I, Blok 2 - Upravljanje, 2.2. Kibernetika, 2.2.1. Teorija informacija

47

2

1

2

50

28

28

20

slide48

TRŽIŠNO DJELOVANJE

Menadžera treće linije = 1

Menadžera druge linije = 2

Menadžera prve linije = 5

Operativaca = 11

TT

T

Ukupno osoblja = 19

1

1

TR

TP

1

1

TRZ

TRU

TRI

TPM

TPP

1

1

1

1

1

1

1

5

3

Menadžment ljudskih resursa

Sportski menadžment I, Blok 2 - Upravljanje, 2.2. Kibernetika, 2.2.1. Teorija informacija

09.11.2011

48

slide49

KLASIČNA HIJERARHIJSKA STRUKTURA SPORTSKE ORGANIZACIJE

Menadžera treće linije = 4

Menadžera druge linije = 7

V

Menadžera prve linije = 26

Operativaca =166

G

GT

Ukupno osoblja =203

1

1

1

M

MT

A

AT

T

TT

1

1

1

1

1

MF

MV

AZ

AS

TR

TP

1

1

1

1

1

1

MFF

MFM

MFP

MVT

MVO

ASZ

AZD

AZP

AZR

ASS

ASP

ASE

ASK

ASJ

ASO

TRZ

TRU

TRI

TPM

TPP

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

2

2

1

1

16

2

1

2

50

28

28

20

1

1

5

3

Sportski menadžment I, Blok 2 - Upravljanje, 2.2. Kibernetika, 2.2.1. Teorija informacija

49

slide50

MODERNA STRUKTURA SPORTSKE ORGANIZACIJE

Menadžera treće linije = 4

Međusektorski prijenos ovlasti radihorizontalne koordinacije ilikratkoročnih projekata.

Koordinatora (Proj. menadžera)= 2

Menadžera druge linije = 9

V

Menadžera prve linije = 26

Operativaca =166

G

GT

Ukupno osoblja =205

1

1

1

M

MT

A

AT

T

TT

1

1

1

1

1

KAM

KAT

MF

MV

AZ

AS

TR

TP

1

1

1

1

1

1

MFF

MFM

MFP

MVT

MVO

ASZ

AZD

AZP

AZR

ASS

ASP

ASE

ASK

ASJ

ASO

TRZ

TRU

TRI

TPM

TPP

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

2

2

1

1

16

2

1

2

50

28

28

20

1

1

5

3

Sportski menadžment I, Blok 2 - Upravljanje, 2.2. Kibernetika, 2.2.1. Teorija informacija

Sportski menadžment I, Blok 2 - Upravljanje, 2.2. Kibernetika, 2.2.1. Teorija informacija

21.3.2011

50

slide51

OSNIVAČI I

GLAVNI MENADŽER

LOGISTIKA

(UPRAVLJANJE)

SPORTSKI

POGON

ODRŽAVANJE

(POTPORA)

Interna znanja

Pioniri

Tehnologija

Marketing

Kadeti

Ostalo

Strategija

Juniori

Seniori

Integrirani optimizirani modelstrukture sportske organizacije

Sportski menadžment I, Blok 2 - Upravljanje, 2.2. Kibernetika, 2.2.1. Teorija informacija

slide52

Hvala na pozornosti.

Menadžment ljudskih resursa

www.dbonacin.com