Új Széchenyi Terv - PowerPoint PPT Presentation

j sz chenyi terv n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Új Széchenyi Terv PowerPoint Presentation
Download Presentation
Új Széchenyi Terv

play fullscreen
1 / 7
Új Széchenyi Terv
115 Views
Download Presentation
carney
Download Presentation

Új Széchenyi Terv

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Új Széchenyi Terv A Magyar Természetvédők Szövetsége véleménye az Új Széchenyi Terv vitairatról Dr. Farkas István, MTvSz

  2. Általános javaslatok • Zöld fejlesztéspolitikai alapelvek • Magyarország Fenntartható Fejlődési Stratégiájának hiánya • Együttműködő társadalom igénye • A helyi gazdaság fejlesztésének elsőbbsége • Az eltartóképesség figyelembevétele a gazdaságfejlesztésnél – a környezeti vizsgálat kötelezettsége

  3. Részletes vélemény - Megújuló Magyarország – Zöld Gazdaságfejlesztés • A teljes energiafelhasználás csökkentésének szükségessége A fosszilis külső energiafüggőségünk oldása és primer energiahordozók „zöldítése” – ehelyett teljes energiafelhasználás csökkentése legyen a cél • A legfőbb prioritás az energiatakarékosság és a hatékonyság legyen Fosszilis energiaforrások a múlt energiahordozói és nem járulnak hozzá a foglalkoztatottság növelésének célkitűzéséhez A megfogalmazott prioritásokat az energiatakarékosság és hatékonyság növelés közösen foglalja keretbe Ellátásbiztonság célkitűzéseinek ellentmondásai A fosszilis tüzelőanyagok megújulókkal való helyettesítésének kulcskérdése a támogatási politika

  4. A biomassza felhasználás ellentmondásai Növekvő felhasználásával a várt környezeti előnyök nem születnek meg Nem rendelkezik munkahelyteremtő potenciállal Nem segíti az agrárgazdaság átalakítását Élelmiszerárak árfelhajtó szerepe A geotermikus, napenergia és szélenergia felhasználásának tárgyalása messze elmarad a biomassza használatának tárgyalásátóla Széchenyi Tervben • Egy új makrogazdasági modell igénye Az új makrogazdasági modellnek egy kiszámítható, stabil gazdaságot kell megalapoznia, amely csökkenő mértékben terheli a környezetet Fenntartható erőforrás-használathoz tartozó technikai forradalom Magyar Természetvédők Szövetségének éghajlatvédelmi törvénykoncepciója • Fenntartható fogyasztási szemléletformálás A jelenlegi KEOP prioritásai között szerepel a „Fenntartható fogyasztás elősegítése” – legyen ÚSZT, KEOP és KMOP cél is !

  5. Társadalmi tőke és demokrácia fejlesztése Felkészítés az aktív állampolgárságra és az európai polgárságra Önkéntesség fejlesztése Helyi közösségek erősítése Civil szervezetek általános kapacitás-bővítése Civil szervezetek felkészítése a nemzeti együttműködésben való hatékony részvételre Az érdekképviseletben kiemelt szerepet játszó civil szervezetek intézményi fejlesztése A vállalkozások társadalmi felelősségvállalásának fokozása

  6. Erősíteni kell a társadalmi és környezeti szempontokat a Széchenyi Tervben – 215 civil szervezet csatlakozik • Közösségfejlesztők Egyesülete • Szövetség a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Helyi társadalom- és gazdaság együttes fejlesztése Helyi adottságok, helyi piacon alapuló gazdaságszerkezet Szubszidiaritás • Magyar Természetvédők Szövetsége Környezeti tudatformálásra és a fenntartható fogyasztással kapcsolatos szemléletformálás Természeti és kulturális örökségünk megőrzése Termelés és fogyasztás szerkezetének teljes átalakítása • Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány Állampolgári részvétel, a helyi közösségek és a civil szektor fejlesztése • Magyar Szegénységellenes Hálózat • Társadalmi Összetartozásért Alapítvány A társadalom minden tagja egyaránt részesüljön a fejlesztésekből és a javakból. Foglalkoztatási programok, fejlesztések

  7. Köszönöm a figyelmet!* Dr. Farkas István ifarkas@mtvsz.hu Cím: 1091 Bp. Üllői út 91/b Tel: (1) 216 7297 Web: www.mtvsz.hu Email: info@mtvsz.hu