Download
moleculaire diagnostiek n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MOLECULAIRE DIAGNOSTIEK PowerPoint Presentation
Download Presentation
MOLECULAIRE DIAGNOSTIEK

MOLECULAIRE DIAGNOSTIEK

274 Views Download Presentation
Download Presentation

MOLECULAIRE DIAGNOSTIEK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MOLECULAIRE DIAGNOSTIEK GAB Gent 7 maart 2006 Dr. Johan Frans Imelda Bonheiden

 2. ONCE I HAD A DREAM… • Ik ben klinisch (micro)bioloog dus ik PCR! • “PCRren”

 3. 28 FEBRUARI 1953: NATURE James Watson en Francis Crick

 4. KARY MULLIS 1983 PCR (idee tijdens nachtelijke rit na feestje) 1993 Nobelprijs Chemie http://www.virusmyth.net/aids

 5. “MADE SIMPLE AND FUN”

 6. HERON REEKS: LABLITERATUUR

 7. BASISARTIKELS?

 8. KENNISCENTRUM EN RIZIV Wetgeving? Terugbetaling? Kwaliteitsnormen? Expertise???

 9. MEE OVER VOLGENDE DREMPEL???

 10. CMD: OPDRACHTEN • uitvoering moleculaire testen • educatieve opdracht • opzetten IQC en EQC • blijvende evaluatie diagnostische waarde van moleculaire testen • “test research” versus “diagnostic research”

 11. CMD • lijst van 94 testen • budget: 6,53 miljoen EUR/jaar • verdeeld volgens personeelskost, reagentia en investeringen • basis: ingediende fakturen RIZIV • belangrijk: • expertise diende bewezen!!! • voorwaarden infrastructuur • 15/1/2005: stop obv. juridische uitspraak

 12. NOMENCLATUUR • 5 moleculaire testen in artikel 24: • C. trachomatis • 30 labs • N. gonorrhoeae • 19 labs • meeste van deze testen uitgevoerd in niet-CMD! • HCV kwalitatief • M. tuberculosis • M. avium-intracellulare

 13. C. TRACHOMATIS • B400 (M1; C116: geen cumul met kweek) • D77: “in klinische context van een risicogroep, tot en met de leeftijd van 20 jaar of bij duidelijke klinische tekens van infectie; max. 2x/jaar”

 14. N. GONORRHEA • B400 (M1; C70: aerobe kweek urine)

 15. HCV • B800 (M1) • “bevestiging door moleculaire amplificatie bij een positief serologisch resultaat, met het oog op een antivirale behandeling”

 16. M. TUBERCULOSIS • B2000 (M1; D67: “<7d behandeld voor TB op moment van staalname of niet behandeld ged. laatste 12 maanden; 2x/jaar) • “in respiratoir monster, pos. voor zuurvaste bacteriën na microscopisch onderzoek of kweek in vloeibare voedingsbodem”

 17. M. AVIUM INTRACELLULARE • B2000 (M1; D73:”mag enkel worden aangerekend bij een negatief resultaat”)

 18. DILEMMA: NIET-NOMENCLATUUR TESTEN Waar uw testen parkeren?

 19. KCE: OPDRACHT (1) • Welke moleculaire testen zijn er momenteel in gebruik en wat zijn hun (test)eigenschappen? • Voldoen deze testen aan de criteria voor correct diagnostisch gebruik? • analytische performantie • diagnostische performantie • klinische impact • organisatorische impact

 20. KCE: OPDRACHT (2) • Komt de huidige implementatie tegemoet aan de noden van de zorgverlening in België? • Kan deze implementatie nog verbetering ondergaan betreffende: • organisatie • financiering • kwaliteitszorg

 21. METHODOLOGIE (1) • betrokkenheid: • CMD’s • producenten van kits • gebruikers • algemeen schema voor evaluatie van nieuwe testen! • “evidence-based laboratory medicine” • pilootprojecten zoals bv.: • HCV • enterovirus

 22. METHODOLOGIE (2) • kwaliteitszorg • samenwerking WIV • bestaande kwaliteitsrichtlijnen • overzicht organisaties EQC • financiële berekeningen op basis van: • CMD-personeelsbezetting • CMD fakturen • terugbetalingsmodaliteiten buitenland

 23. METHODOLOGIE (3) • Exclusie: • HPV • onderwerp afzonderlijk rapport met vooropgestelde einddatum 2006 • testen Aids Referentie Labo’s (ARL) • testen op bloedproducten • andere: • weefseltyperingen • epidemiologie! • industriële doeleinden • forensische doeleinden

 24. VERKENNING: TOEPASSINGEN MICROBIOLGIE (1) • PCR veel gevoeliger dan virale of bacteriële kultuur: • vaak nog in-house methoden • opgelet: grenswaarden en contaminatie: • pseudo-outbreak Bordetella New York State • verwarring clinici pneumocystis PCR • Vooral validatie bij: • selectie/monitoring antivirale therapie • HIV, HBV, HCV • monitoring CMV bij immuun suppressie

 25. VERKENNING: TOEPASSINGEN MICROBIOLGIE (2) • grootste potentieel: • hogere gevoeligheid • snellere resultaten • vaak nog niet ingelost

 26. VERKENNING: TOEPASSINGEN MICROBIOLGIE (3) • 79 % in-house • meestal ondertussen CE IVD kits beschikbaar • 33% als gevalideerd gerapporteerd • grote verscheidenheid voor zelfde test • equivalentie vaak niet formeel aangetoond • clinical evidence relatief weinig ontwikkeld • vals-positieven versus contaminatie

 27. VERKENNING: TOEPASSINGEN MICROBIOLGIE (4) • gevoeligheden real-time PCR • moeilijkheden rond grenswaarden! • Pneumocystis in respiratoire stalen • Polyomavirus in urine • Parvovirus in serum • CMV bij monitoring immuunsuppressie • meeste testen microbiologie: verdere automatisatie verwacht binnen <5 jaar • ondertussen toename volume vastgesteld: • B. pertussis, L. pneumophila, M. tuberculosis, MRSA, VZV, Toxoplasma

 28. KWALITEIT • WIV tot nog toe geen rol • spontane trend naar ISO 15189 accreditatie voor IVD testen, dus ook voor moleculaire diagnostiek!? • deelname aan internationale programma’s voor kwaliteitscontrole was zeer beperkt

 29. NORMERING • ISO 15189Medical laboratories - Particular requirements for quality and competence • ISO/IEC 17025General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

 30. IVD versus IN-HOUSE (1) • EU: • IVD • richtlijn 98/79/EC • hoog risico test • goedkeuring door aangesteld “Notified Body” • meeste moleculaire testen: zelfcertificatie: • producent kent zelf CE-label toe aan IVD • RUO: Research Use Only: • geen richtlijn • mag geen diagnostisch doel hebben

 31. IVD versus IN-HOUSE (2) • FDA • elke IVD-kit: evaluatie • Analyte Specific Reagents (ASR); in-house componenten: tevens specifiek geregeld • Australië • specifieke regelgeving • analytische en diagnostische evaluatie in-house testen

 32. INTERNATIONALE EKE

 33. www.instand-ev.de Dr. K. Vernelen, IPH Brussel

 34. FEEDBACK CMD-KLANTEN • clinici en lokale labo-artsen nog onvoldoende op de hoogte van: • bestaande testaanbod • gebruikte methodes • betrouwbaarheid • Interpretatie • keuze van CMD door aanvragende arts!!! • betrokkenheid en coördinerende rol lokale labo verschilt enorm

 35. FINANCIELE ASPECTEN • retrograde berekening: • aankoopfakturen van Taq polymerase • totaal aantal PCR reacties/CMD • Periode 1 februari 2003 tot 31 januari 2004 • personeelsgebruik: correlatie met hoeveelheid Taq polymerase

 36. FINANCIELE ASPECTEN • voor in-house PCR (duplo): • consumables • DNA-test: 6,81 EUR • RNA-test: 9,82 EUR • personeel: 18,48 EUR (8,10 tot 50,22 EUR) • afschrijving/onderhoud: 2,98 EUR • (gebaseeerd op 96 well Taqman 7700) • totaal: 30 EUR (20 tot 60 EUR) • spreiding vnl. verklaard door personeelskost • financieringsmethode: geen stimulus tot reductie van deze personeelskost

 37. FINANCIELE ASPECTEN • IVD kit (single) • incl. 8% kost voor controles • personeel: max. “single” in-house: • 9,24 EUR (4.05 tot 25,11 EUR) • afschrijving/onderhoud: • 3,00 EUR

 38. FINANCIERING BUITENLAND

 39. DIAGNOSTISCHE TESTEVALUATIES • Vraag voor terugbetalingsmodaliteiten van dure moleculaire testen: • opportuniteit voor opzetten referentiekader • moleculaire testen als voorbeeld voor andere diagnostische evaluaties alvorens opname in nomenclatuur