Nasjonsbygging og demokratisering del 1
Download
1 / 14

Nasjonsbygging og demokratisering (Del 1) - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Nasjonsbygging og demokratisering (Del 1). Marius Vøllestad Bø vgs. Oversikt over undervisningen. Kulturell nasjonsbygging Språkkampen Nasjonalromantikken Nasjonalisme Demokratiseringen. Kulturell nasjonsbygging. 400 år under den danske kronen hadde preget landet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Nasjonsbygging og demokratisering (Del 1)' - candida-larry


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nasjonsbygging og demokratisering del 1
Nasjonsbygging og demokratisering (Del 1)

Marius VøllestadBøvgs


Oversikt over undervisningen
Oversikt over undervisningen

 • Kulturell nasjonsbygging

 • Språkkampen

 • Nasjonalromantikken

 • Nasjonalisme

 • Demokratiseringen


Kulturell nasjonsbygging
Kulturell nasjonsbygging

400 år under den danske kronen hadde preget landet

 • Skriftspråket var byttet ut med dansk

 • På 1800-tallet oppstod det en bevisst kulturell nasjonsbygging

 • Norsk historie og bygdekultur var grunnlaget for denne utviklingen

 • Etter unionsoppløsningen ble det snart stil krav om et eget norsk skriftspråk

 • Rundt 1830 ble dette en stor politisk sak


Spr kkampen
Språkkampen

 • Noen ville beholde det danske språket, blant annet Johan S. Welhavenog hans krets

 • Henrik Wergelandderimot ville avvikle det danske språket gradvis og innføre et norsk


 • Læreren Knud Knudsen utviklet et dansk-norsk språk, som ble utgangspunkt for dagens bokmål

 • Sunnmøringen Ivar Aasenville lage et språk med utgangspunkt i bygdedialektene, og reiset rundt og laget en oversikt. Han utviklet landsmålet, som vi i dag kjenner som nynorsk

 • I 1885 vedtok Stortinget å likestille landsmålet og den dansk-norske varianten


Nasjonalromantikken
Nasjonalromantikken

 • Gjennombrudd i 1840-åra

 • Borgerskapet og embetsstanden begynte å interesseres seg for den norske bonden og naturen

 • Det særnorske fant man i bygdene, identitetensom skilte nordmenn fra andre nasjoner

 • Folkediktningen ble populær

 • Peter C. Asbjørnsenog Jørgen Moereiste rundt og samlet eventyr og sagn, som de finpusset for finere kretser


 • Både diktere, forfattere og kunstnere bidro sterkt til å skape “den norske folkeånden”

 • Malerne I.C. Dahl, Adolph Tidemandog Hans Gude malte bilder av norsk natur og folkeliv

 • Dansketiden ble fortrengt

 • Historikerne vendte seg mot middelalderen og vikingetid

 • Edvard Grieg“malte den norske folkepoesien i toner”


 • Bjørnstjerne skape Bjørnsonble nasjonalhelt og skrev historiske skuespill og nasjonaldikt

 • Han skrev “Ja, vi elsker”

 • Fridtjof Nansenvar hedret polarfarer

 • Nasjonalromantikerne skildret ikke virkeligheten i bygdene, men skapte et forskjønnet bilde som overklassen kunne identifisere seg med

 • Likevel ble denne kulturen etter hvert allemannseie


Nasjonalisme
Nasjonalisme skape

 • Nasjonalismen økte, men hadde en forholdsvis fredelig karakter

 • Kvenenei nord med røtter fra Finland ble utsatt for nasjonalistisk politikk

 • Også samene ble pålagt norsk undervisning i skolen, og forventet å leve som andre nordmenn

 • Behandlingen av samer og kvener er i tråd med den sosialdarwinistiske tankegangen i Europa på denne tiden


Demokratisering
Demokratisering skape

 • I løp av 1800-tallet økte interessen for politikk i Norge

 • Både bønder og arbeidsklassen involverte seg mer i den politiske debatten

 • Embetsmennene hadde meste politisk makt etter unionsoppløsningen og holdt på den danske kulturen

 • Mange embetsmenn ønsket likevel å modernisere landet og bidro til utvikling og demokrati


 • Både skape bondestanden og motkulturer fra Sørlandet og Vestlandet deltok i den politiske debatten på midten av 1800-tallet og stemte inn sine representanter

 • Ved stortingsvalget i 1868 fikk representanter fra bondestanden flertall

 • Også målbevegelsen ble mektig på slutten av 1800-tallet og ville avskaffe dansk språk


 • Lekmannsbevegelsen skape vokste frem som en folkeliggjøring av kirken, som støttet at lekfolk kunne preke Guds ord

 • De brøt med kirken og innførte langt strengere og mer pietistiske kravtil de kristne

 • De krevde totalavhold til alkohol

 • Målbevegelsen, lekmannsbevegelsen og avholdsbevegelsen klarte å mobilisere over hele landet og fikk stadig større politisk innflytelse


 • Skolesystemet skape ble utbygget gjennom hele 1800-tallet

 • Eleven skulle lære om grunnlov, demokrati og landets historie

 • Skolelovenble vedtatt i 1860 da skolen fikk fra å være kristendomsopplæring til en allmenndannende skole

 • Skoletilbudet på bygdene var dårlig utbygd, og det vanlige var omgangsskole der lærerne gikk rundt og underviste i bygdene noen uker i året


 • Arbeid på gårdene førte ofte til at barna måtte jobbe fremfor å delta i undervisningen

 • Loven fra 1860 krevde at alle skulle minst ha 12 uker skolegang i året og det ble bygget skolehus

 • Det ble da behov for flere lærere som ble utdannet ved seminarer

 • Også kvinner fikk mulighet til å undervise

 • Stadig flere utdannet seg ved Universitetet

 • Alle nevnte faktorer bidro til stor motstand mot embetsmennene

 • Motstandsgruppene krevde innflytelse


ad