Med udvalget og strategisk skoleudvikling veje og vildveje
Download
1 / 20

MED-udvalget og strategisk skoleudvikling: Veje og vildveje - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

MED-udvalget og strategisk skoleudvikling: Veje og vildveje. Ringsted- Sorø Lærerforening TR- Kursus 3. oktober 2012. Indhold. Del 1: Brudflader i skoleudviklingen Kompetenceidealer Vidensregimer Inklusion Organisering Del 2: MED- udvalgets strategiske rolle

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' MED-udvalget og strategisk skoleudvikling: Veje og vildveje' - zora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Med udvalget og strategisk skoleudvikling veje og vildveje

MED-udvalget ogstrategisk skoleudvikling: Veje og vildveje

Ringsted-SorøLærerforening

TR-Kursus 3. oktober 2012


Indhold
Indhold

 • Del 1: Brudfladeriskoleudviklingen

  • Kompetenceidealer

  • Vidensregimer

  • Inklusion

  • Organisering

 • Del 2: MED-udvalgetsstrategiskerolle

  • Ingenbæredygitgeløsningerudensamarbejde

  • Samarbejdets former ogsamarbejdstrappen

  • Invitationer, barriererogåbninger

  • Detpersonligeberedskab

 • Del 3: Refleksionsøvelse


Krydspres og fors g p nye synteser kompetenceidealer
KrydspresogforsøgpånyesynteserKompetenceidealer

Del 1

Fokuspåfunktionelle

færdigheder

Fokuspåindividet

ogindividuelrefleksivitet

Fokuspådannelse

Fokuspåfællesskab

ogdeltagelse

Udviklingfrem mod et mere berigetkompetencebegreb

og en nytænkningafforholdetmellemindividogfællesskab

Eks. Ny Nordisk Skole


Krydspres og fors g p nye synteser vidensregimer
KrydspresogforsøgpånyesynteserVidensregimer

Del 1

Evidens-bevægelsen:

Lodtrækningsforsøgetsom ideal

Metodeprogrammersom

standardisering

Praksisbaseretlæring:

Narrative vidensformer

Personliggjorte

Professionsbårne

Udviklingfrem mod et mere mangfoldigtogreflekteret

begrebomvidenogfaglighed

Eks. metodeprogrammersomrefleksionsfællesskaber


Krydspres og fors g p nye synteser inklusion
KrydspresogforsøgpånyesynteserInklusion

Del 1

Problemetsomiboendebarnet

Diagnose

Almen- vs. specialområde

Problemetsomknyttettilsamspil

Kamp mod diagnosticering

Af-specialisering

Nysamspilmellemalmen- ogspecialområde under udvikling:

Ny-specialisering

Diagnose-i-kontekst


Krydspres og fors g p nye synteser organisering
KrydspresogforsøgpånyesynteserOrganisering

Del 1

Skolensommonolit

Integritet

Professionelautonomi

Skolensom del afkommunen

Tilpasning

Styringskæde

Udviklingafnyepolitikudviklendenetværk

Nye lokalefællesskabermelleminstitutioner

Nye ogfacilliterende roller for forvaltningen


Overlevelsesstrategier i opbruddet
Overlevelsesstrategieriopbruddet

Åbenhed

Udforske

detnye

Økonomiskpresforstærkerkrydspres

Skolestruktur, arbejdstid, kommunalstordrift

Hykleri

Pendle mellem

positioner

Fundamentalisme

Fastholdegamle

positioner

Deler vi kompleksiteten

Eller sender vi den videresom

dilemmaer

Del 1


Skabe struktur i benhed
Skabestrukturiåbenhed?

Del 1

Team

Skole

Område

Forvaltning

Byråd

Hvordanudforsker vi detnye?

Hvordanværeåben – uden blot at sendekompleksitetenufordøjetvideretilmedarbejderne?

Rammesætte – frisætte…?


Ingen b redygtige l sninger uden samarbejde
Ingenbæredygtigeløsningerudensamarbejde!

Del 2

Hvisikkesamarbejde, så:

 • Systemfejlogmanglendebrugafhinandensviden

 • Risiko for dekobling (konfliktfyldtogmangelfuldimplementering

 • Lav social kapital – ogdermedlavproduktivitet

  (LæsTageSøndergaardKristensen: Trivselogproduktivitet – to sider afsamme sag, 2010)


H ring forhandling medskabelse
Høring, forhandling, medskabelse?

Del 2

Medskabelse

Åbne

dagsordner

Medbestemmelse

Medindflydelse

Lukkededagsordner


Forarmede samarbejdsformer observationer fra carma rapporten
ForarmedesamarbejdsformerObservationerfraCarma-rapporten

Del 2

 • Fokuspåpersonalepolitikogsygefraværsomnogetsærligt – der ses mere adskiltfraøvrigepolitikkerogstrategier (kerneforretningen)

 • Akuttebesparelserogomstillingerfyldermeget – ogersvære at møde med et kritiskhelhedsperspektiv

 • Høringsorganer – mere end reelleindflydelsesorganer

 • Medarbejderrepræsentanteroplever at mangle kompetencer (bl.a. iforholdtilstyring)

 • Brug for at styrke de kollektivelæringsrum


Forarmede samarbejdsformer vildveje
ForarmedesamarbejdsformerVildveje

Del 2

Medskabelse

Medbestemmelse

“Armlægninger”

Omklamringer

Medindflydelse

Manipulation

Gidseltagning

Dilemmaspil


H vad kan vi l re
Hvadkan vi lære?

 • Vi er afhængige af hinanden

  • Trods hierarki og kommandoveje vil ledelse ikke kunne lykkes uden deltagelse, ejerskab og kreative overtagelse på alle niveauer

 • Uden anerkendelse, ingen rationalitet

  • Kun ved at anerkende hinandens argumenter, kan rationel dialog lykkes.

Del 2


Samarbejdstrappen
Samarbejdstrappen

Del 2

Medskabelse

Strategisk

partnerskab

Medbestemmelse

Projektbaseredepartnerskaber

Velfungerendeårshjul

Medindflydelse

Ordeniformellestrukturer (kanikketages for givet!)


At invitere til n ste trin
At inviteretilnæstetrin

Del 2

Grundprincipper

 • Spørgsmål mobiliserer mere end svar

 • Invitationer forpligter mere end krav

  Kunsten at invitere

 • Nævn den mulighed, vi samles om

 • Beskriv, hvad det kræver at gå med

 • Gør det så personligt som muligt

 • Anerkend, at folk siger til og fra

Invitation som

en måde at værepå


K re direktion
Kæredirektion…”

Del 2

Hvad kunne indgå i en invitation til ledelsen om at udvikle et mere strategisk partnerskab

 • Anerkend de udfordringer, som ledelsen søger at finde løsninger på

 • Beskriv de uheldige konsekvenser af de måder, de gribes an lige nu

 • Fortæl om muligheden for at skabe noget nyt sammen

 • Gør klart, at de kræver langsigtet samarbejde – med klare fælles pejlemærker, ordentlig proces og fælles ejerskab

 • Vis jeres dedikation

 • Giv plads til at sige til eller fra

Hvadgørinvitationervedmagten?


Barrierer og bninger
Barriererogåbninger

Del 2

“Realisten”

“Romantikeren”

“Der erobjektiveinteresse-

modsigelser…”

“Vi bliverfedtetindiledelsens

beslutninger….armslængde, tak!”

“Ledelsengår kun med, sålænge

det passer i dens kram…”

“Alletabervedforarmetsamarbejde,

allevindervedoprigtighed…”

“Dialog erikkedetsammesom at bliveétkød,

vi kanstadigværeosselv…”

“Lad detkomme an på en prøve..opfattelsenaf,

hvad der passer I voreskram, ændrer sig

undervejs


Barrierer og bninger1
Barriererogåbninger

Del 2

Barrierer

 • Må give afkald på den sikkerhed, der følger af at spille kendte spil, der bekræfter identiteter og grundantagelser

 • Involverer transformative læreprocesser

  Åbninger

 • Komplekse problemer kan ikke løses uden samskabelse

 • Andre strategier har vist deres konsekvenser

 • Stort behov for oprigtighed

 • Hvad taber vi egentlig..?


Det personlige beredskab
Detpersonligeberedskab

Del 2

Carma Tese III – personlige kompetencer

 • Forstå forskellige synspunkter og perspektiver

 • Sociologisk og politisk fantasi

 • Taktik og strategisk kunnen

  Hertil kunne suppleres:

 • Nærvær, åbenhed, modenhed

 • Oprigtig og troværdig kommunikation

 • Formålsorientering

 • Koalitionsopbygning


Refleksions velse
Refleksionsøvelse

Del 3

Tal med sidemanden:

 • Hvadermitbrændendespørgsmål, somjeggernevilleinvitereledelsentil dialog om?

 • Hvordankunne min invitation lyde?

 • Hvordanser min “samarbejdstrappe” ud?

  Skrivdetbrændendespørgsmålnedoghængdet op påvæggen


ad