helse nord tr ndelag p lag med deg for din helse n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Helse Nord-Trøndelag - på lag med deg for din helse PowerPoint Presentation
Download Presentation
Helse Nord-Trøndelag - på lag med deg for din helse

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Helse Nord-Trøndelag - på lag med deg for din helse - PowerPoint PPT Presentation


 • 186 Views
 • Uploaded on

Helse Nord-Trøndelag - på lag med deg for din helse. Organisering av kodekvalitetsarbeidet i Helse Nord-Trøndelag Bente Sofie Nessan Rådgiver Data og analyseavdelingen. Våre hovedinstitusjoner. Sykehuset Levanger. Sykehuset Namsos. DPS Kolvereid. DPS Stjørdal. Noen nøkkeltall.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Helse Nord-Trøndelag - på lag med deg for din helse' - candice-marsh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
helse nord tr ndelag p lag med deg for din helse

Helse Nord-Trøndelag- på lag med deg for din helse

Organisering av kodekvalitetsarbeidet i

Helse Nord-Trøndelag

Bente Sofie Nessan

Rådgiver

Data og analyseavdelingen

v re hovedinstitusjoner
Våre hovedinstitusjoner
 • Sykehuset Levanger
 • Sykehuset Namsos
 • DPS Kolvereid
 • DPS Stjørdal
noen n kkeltall
Noen nøkkeltall
 • 2500 medarbeidere
 • Omsetning på 2,4 mrd kroner
 • Dekker alle lokalsykehusoppgaver
 • Enkelte regionale spissfunksjoner (spiseforstyrrelser, kikkhullskirurgi)
 • Nedslagsfelt - 130 000 mennesker
 • 27 kommuner i tre fylker
 • 100 000 kvadratmeter egne bygg
slide5

Adm. dir

 • Kommunikasjon og samhandling
 • Fagavdeling
 • Personal, økonomi, IKT, Data/analyse mm
 • Rehab. HNT- Rehab.avd- Fysio/ergoterapi- Nevro og revma- Læring og mestring
 • Psykiatri HNT- Sengeposter- Poliklinikker- DPS Stjørdal- DPS Kolvereid
 • Medisin LE- Sengeposter- Poliklinikker- DMS Stjørdal
 • Medisin NA- Sengeposter- Poliklinikker
 • Med. sek HNT- Røntgen- Laboratorier- Sterilsentral- …
 • BFK HNT- Fødeavdelinger- Barneavdeling- BUP- …
 • Service HNT- Kjøkken- Eiendom- Kontortjeneste- Pasienttransport
 • Kirurgi LE- Ortopedi, kirurgi og akutt - Sengeposter- Poliklinikker
 • Kirurgi NA- Ortopedi, kirurgi og akutt - Sengeposter- Poliklinikker
historikk
Historikk
 • Kontoransatte tilhører klinikken, egen kontoravdeling i hver klinikk.
 • Kontoransatte med kurs i Medisinsk koding hadde ansvar for kodeoppfølging i egen klinikk.
 • Kontoravdelingene trukket ut av klinikkene, lagt til en felles kontorenhet i Serviceklinikken.
 • Problem??
kodekvalitetsarbeidet etter omorganisering
Kodekvalitetsarbeidet etter omorganisering
 • Fordel med ny organisering, letter å flytte personalet mellom avdelingene ved fravær 
 • Personell med kodekompetanse ble vikarer ved andres fravær
 • Kodekvalitetsarbeidet kan jo vente ?
problem med organisering og ansvarslinjer
Problem med organisering og ansvarslinjer
 • Klinikkleder og Avdelingsoverlege ansvarlig for kodekvalitet og DRG-oppnåelse ved sin klinikk/avdeling
 • Ingen linjer til utførende personell
 • Kontorleder uten forståelse for arbeidsoppgavene
 • Administrasjonen må forholde seg til klinikker, kontorledere og kodepersonell
 • Kontoravdelingen blir en utgiftspost
 • Kliniske avdelinger har inntekter
omorganisering
Omorganisering
 • Ønske fraklinikkene om å få kodepersonalet tilbake i klinikk
 • Nasjonal koderevisjon 2011.
 • Rapport hvor det ble satt fokus på beskrivelse av ansvar, organisering og prosess for medisinsk koding.
arbeidsgruppe oppnevnt januar 2012
Arbeidsgruppe oppnevnt januar 2012
 • MANDAT
 • Fremme forslag til ny organisering av kodepersonalet.
 • Fremme forslag til fordeling av koderessurs mellom klinikkene, se på muligheten for om klinikker kan samarbeide om felles ressurs.
 • Fremme forslag til tidsplan og involvering av tillitsvalgte
ble det noen endring
Ble det noen endring?
 • Ja! Men ikke uten kamp
 • Kontortjenesten mener at alt kontorpersonale skal tilhøre dem. «Og nå når de forstår at de også har fagansvaret for koderne skal de løse oppgavene mye bedre»
 • Gruppen klarer ikke å levere en felles anbefaling på grunn av stor uenighet.
 • Leverer rapport hvor det er opp til direktøren å ta et valg ut fra rapporten.
1 september 2012
1. September 2012
 • Kodepersonell tilbakeført til klinikk! Stor jubel!!
 • De ansatte føler de kommer på rett sted i forhold til oppgaven de løser.
 • Det blir nå tid til å konsentrere seg om det de virkelig skal arbeide med. Hver dag – hele året. Kodekvalitet
 • Vi ser raskt resultater i DRG-statistikk.
i dag
I dag
 • Kodepersonell som kun arbeider med kodekvalitet i nært samarbeid med klinikk og behandlere.
 • Med kun fokus på denne oppgaven så blir de gode!!
 • Flott fagmiljø på tvers av klinikkene.
 • Levanger: Samlokalisert i kontorfellesskap.
 • Namsos: Lokalisert ute i klinikk.
 • Kodenettverk: Alle samles en dag annenhver måned.
 • Klinikkledere svært fornøyd.
verkt y
Verktøy
 • NimesVis
 • Nøkkeltall
  • Standardrapporter lik tilbakemeldinger fra NPR
  • Generelle nøkkeltall som dekker alle fagområder
  • Avdelingsvise nøkkeltall
  • Seksjonsspesifikke nøkkeltall
bruksanvisning nimesvis n kkeltall
Bruksanvisning NimesVis / nøkkeltall
 • Hjelpemiddel for å forstå nøkkeltallet
 • Alle angriper nøkkeltallet likt
tilbakemelding til lege endringsforslag
Tilbakemelding til lege / Endringsforslag
 • Alt gjøres i EPJ
 • Dokumentasjon via følgeskriv på epikrisen
 • Følgeskriv legges til lege for godkjenning
 • Kodeendring foretas etter at lege har godkjent endringsforslag
resultater
Resultater
 • Større fokus på kodekvalitet i hele klinikken
 • Læringssirkel som fungerer – legene får forklart kodeendring ut fra regelverk og kodeveiledning
 • Leger tar kontakt med kodepersonell før de lager epikrisen slik at det blir riktig koding med en gang
 • Klinikkleder følger opp kodepersonalet
 • Stor aksept fra leder om å delta på kurs og fagoppdatering
resultater1
Resultater
 • Stabilt nivå på oppnådd DRG-poeng
 • Mindre feil på tilbakemelding fra NPR
 • Det oppdages systematisk feilkoding
 • Fokus på datakvalitet: Riktig data registrert (Tid inn og ut, Dato, Prosedyrer, Overflyttinger, Fødselsvekt)