Met PREZO sturen op cliëntprestaties - PowerPoint PPT Presentation

cameron-thomas
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Met PREZO sturen op cliëntprestaties PowerPoint Presentation
Download Presentation
Met PREZO sturen op cliëntprestaties

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
Met PREZO sturen op cliëntprestaties
103 Views
Download Presentation

Met PREZO sturen op cliëntprestaties

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Met PREZO sturen op cliëntprestaties Datum: 7 september 2010 Locatie: De Reehorst te Ede Door: Ike Westland

  2. Aanleiding & Ontwikkeling • Transparantie, verantwoording en verbeteren • Relatie NVZ en organisatieprocessen • Verhogen effectiviteit kwaliteitmanagementsystemen en keurmerken • Verminderen additionele eisen

  3. Opbouw PREZO professionele medewerkers zorgleefplan Voorwaarden mentaal welbevinden lichamelijk welbevinden/ gezondheid Pijlers Domeinen participatie/ sociale redzaamheid woon- en leefomgeving communicatie en informatie professionele organisatie Voorwaarden zijn nodig om de prestaties voor de cliënt te kunnen leveren

  4. Opbouw PREZO

  5. De Toolkit

  6. (zorg)proces + systemen Systeem- vs Prestatiemodel Systeemmodel Uitgangssituatie Resultaat ? Vanuit het proces/systeem naar resultaten kijken Prestatiemodel Resultaat/Prestatie Uitgangssituatie (zorg)proces + systemen Vanuit resultaten/prestaties kijken naar (zorg)proces + systemen

  7. Prestatiemodel PREZO

  8. Kenmerken/meerwaarde • Cliënt staat centraal • Prestaties vertrek- en eindpunt • Samenhang / integratie NVZ: indicatoren, prestaties, activiteiten, instrumenten etc. • Prioritering en efficiency • Aandacht bijdrage medewerker • PDCA op organisatie- en medewerkerniveau • Aandacht voor veiligheid

  9. Cliëntprestaties • CQ en ZI indicatoren en visie NVZ belangrijkste input voor PREZO • Alle prestaties onder Verantwoorde zorg vanuit cliënt geformuleerd • Alle PREZO onderdelen ondersteunend aan cliëntprestaties • Verbeteren / borgen per prestatie op basis van methodiek i.s.m. CR (workshop)

  10. Afronding Zijn er vragen?