gebiedsgericht werken n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
GEBIEDSGERICHT WERKEN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

GEBIEDSGERICHT WERKEN - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

GEBIEDSGERICHT WERKEN. Presentatie aan Raad- en Commissieleden Stand van zaken 9 januari 2007 Hassan Najja Henk Verstegen Germy Thielen. WELKOM DOOR HASSAN NAJJA. Opzet en doel van deze bijeenkomst Gebiedsgericht werken in het Collegeprogramma 2006-2010 Sturen op leefbaarheid

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'GEBIEDSGERICHT WERKEN' - dora-nunez


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gebiedsgericht werken

GEBIEDSGERICHT WERKEN

Presentatie aan Raad- en Commissieleden

Stand van zaken 9 januari 2007

Hassan Najja

Henk Verstegen

Germy Thielen

welkom door hassan najja
WELKOM DOOR HASSAN NAJJA
 • Opzet en doel van deze bijeenkomst
 • Gebiedsgericht werken in het
 • Collegeprogramma 2006-2010
 • Sturen op leefbaarheid
 • Versterken communicatie met de burger
 • Doorontwikkelen (‘uitrollen’) gebiedsgericht werken
waarom gebiedsgericht werken
Waarom gebiedsgericht werken?
 • Vraaggericht
 • Integraal
 • Interactief
 • Gebiedsgericht (betrokkenheid bij gebied benutten)
hoe hebben we het aangepakt
Hoe hebben we het aangepakt
 • Samen op weg naar gebiedsgericht werken
 • Gefaseerde aanpak:
 • Wat
 • Wie
 • Waar
 • Hoe
 • Prioritering
 • Middelen
definitie gebiedsgericht werken
Definitie gebiedsgericht werken
 • Gebiedsgericht werken is
 • een proces van structurele samenwerking tussen de gemeente
 • en haar partners in een bepaald gebied, voor die producten
 • en/of diensten die het individuele belang overstijgen en
 • waarvoor een gebiedsgerichte aanpak meerwaarde heeft
niet alles kan gebiedsgericht
Niet alles kan gebiedsgericht
 • Welke producten/diensten voldoen aan de definitie?
 • Bovengrens
 • Zaken die gemeentebreed geregeld zijn, bijv. brandweer, verlichting, huisvuil
 • Ondergrens
 • Individuele producten zoals paspoorten, vergunningen, uitkeringen
wie zijn onze partners
WIE ZIJN ONZE PARTNERS
 • Belangenbehartigers
 • dorps- en wijkraden
 • overige c.q. nieuwe partners
 • Professionele partners
 • Wonen Venray
 • Politie
 • Synthese
 • Overige c.q. nieuwe partners
gebiedsindeling ggw
Gebiedsindeling GGW
 • Gebiedsindeling volgens CBS
 • 10 dorpen
 • 10 wijken
de participatieladder
DE PARTICIPATIELADDER
 • Trede 1 Informeren, publiceren
 • Trede 2 Reageren, inspreken
 • Trede 3 Raadplegen, info-avonden
 • Trede 4 Adviseren in partnerschap, klankbord
 • Trede 5 Meebeslissen, middelen verdelen
 • Trede 6 Zelfbestuur
beleidskader 2005
Beleidskader 2005
 • Samen met kernpartners de structuur en de spelregels
 • voor GGW ontwikkeld
 • Fiattering door de gemeenteraad april 2005
 • Structurele samenwerking gemeente en (kern)
 • partners vastgelegd in convenant in januari 2006
integrale gebiedsvisies
INTEGRALE GEBIEDSVISIES
 • Uitwerking op drie pijlers
 • Ruimtelijk
 • Maatschappelijk
 • Economisch
 • Resultaat
 • Een integraal ontwikkelingsprogramma (visie)
 • Een meerjarig uitvoeringsprogramma (uitvoering)
slide14

ORGANISATIESTRUCTUUR

Legenda

KERNPARTNER

Beleidsmatig

Wijkraad/

dorpsraad

Uitvoerend

Gemeente

Gebieds

Panel

WonenVenray

Wijk/Dorps

ontwikkelingsplan

Politie

Synthese

Werkgroepen structureel

Projectgroepen (projectmatig)

Commu-nicatie

Integraal beheer

Openbare

Ruimte

=IBOR

Gebieds-

Visie

slide15

OOSTRUM

Legenda

KERNPARTNER

Beleidsmatig

Dorpsraad Oostrum

Uitvoerend

Gemeente

Gebieds

Panel Oostrum

WonenVenra

Dorpsontwikkelingsplan (DOP)

Politie

Synthese

Werkgroepen structureel

Projectgroepen (projectmatig)

Commu-nicatie

Integraal beheer

Openbare

Ruimte

=IBOR

Gebieds-

Visie

slide17

CENTRUM

Legenda

KERNPARTNER

Beleidsmatig

Wijkplatform Centrum

Uitvoerend

Gemeente

Gebieds

Panel Centrum

WonenVenra

Wijkontwik

kelingsplan (WOP)

Politie

Synthese

Venray Centraal

Werkgroepen structureel

Projectgroepen (projectmatig)

Commu-nicatie

Integraal beheer

Openbare

Ruimte

=IBOR

Gebieds-

Visie

slide19

“ONDERNEMEND GEZELSCHAP BRUKSKE”

Legenda

KERNPARTNER

Stichting Primair Onderwijs

Venray (SPOV)

Beleidsmatig

Wijkplatform

Brukske

Zorggroep Nrd-Limburg

Uitvoerend

Gemeente

Bewonerscommissie Brukske

Gebieds

Panel

Brukske

WonenVenray

Commissie Ouderen-

huisvesting

Onderne-mingsplan

OGB

Politie

Marrokkaanse Gemeen-schap

Synthese

Turkse Gemeenschap

Ondernemers

Werkgroepen structureel

Projectgroepen (projectmatig)

Commu-nicatie

Integraal beheer

Openbare

Ruimte

=IBOR

Gebieds-

Visie

Centrum zone

Brede

School

Onder-zoek

Can Do

BRUKSKE

knelpunten inpassing p c cylcus
Knelpunten inpassing P&C-cylcus
 • Flexibliteit en slagvaardigheid
 • Opstellen MUIP-wensen 2008 in voorjaar 2007
 • Betrouwbaarheid langere termijn
 • Transparant: afwegingscriteria keuzes
gebiedsgericht werken1

GEBIEDSGERICHT WERKEN

Workshop Gebiedsgericht Werken

Raad- en Commissieleden

9 januari 2007

Henk Verstegen

Germy Thielen

stelling 1
Stelling 1
 • De P&C-cyclus van de gemeente kent een lang
 • voorbereidings- en besluitvormingstraject. Dit heeft
 • consequenties voor de flexibiliteit en slagvaardigheid van de
 • gemeente in de samenwerking.
 • Besluitvorming over gemeenschapsgelden vraagt nu
 • eenmaal om een zorgvuldig traject. Partners moeten hier
 • rekening mee houden.
stelling 2
Stelling 2
 • De door het gebiedspanel opgestelde integrale gebiedsvisies
 • en uitvoeringsprogramma’s beschikken over een breed
 • maatschappelijk draagvlak.
 • Voor de gemeenteraad is de integrale gebiedsvisie leidend.
 • Het bij de visie behorende uitvoeringprogramma wordt door de
 • gemeenteraad onverkort overgenomen.
stelling 3
Stelling 3
 • “Het MUIP is geen statisch en absoluut gegeven. Door telkens
 • veranderende en nieuwe beleidsontwikkelingen kan en zal het
 • noodzakelijk zijn om het MUIP ieder jaar aan te passen en bij
 • te stellen. Ons college gaat er van uit dat dit telkenmale
 • gebeurt. Het MUIP krijgt daardoor een voortschrijdend
 • karakter.” (Uit de voorjaarsnota 2005)
 • Tegen deze achtergrond staat het het gemeentebestuur vrij
 • om eerder genomen besluiten over de uitvoeringsprogramma’s
 • jaarlijks te herzien en aan te passen c.q. in te trekken.
stelling 4
Stelling 4
 • De gemeenteraad is de enige gekozen vertegenwoordiging
 • van de Venrayse samenleving.
 • Om voeling te houden met de Venrayse samenleving
 • ‘adopteren’ de gemeenteraadsleden een gebied.
 • Op deze wijze is elk gebied verzekerd van een politiek
 • aanspreekpunt en belangenbehartiger .