Pro konferenci EQUAL v Praze Zdeněk Karásek; RPIC – ViP mamenato.cz , 19. listopadu 2007 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pro konferenci EQUAL v Praze Zdeněk Karásek; RPIC – ViP mamenato.cz , 19. listopadu 2007 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pro konferenci EQUAL v Praze Zdeněk Karásek; RPIC – ViP mamenato.cz , 19. listopadu 2007

play fullscreen
1 / 29
Pro konferenci EQUAL v Praze Zdeněk Karásek; RPIC – ViP mamenato.cz , 19. listopadu 2007
111 Views
Download Presentation
cameo
Download Presentation

Pro konferenci EQUAL v Praze Zdeněk Karásek; RPIC – ViP mamenato.cz , 19. listopadu 2007

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kompetence pro trh práce Pro konferenci EQUAL v Praze Zdeněk Karásek; RPIC – ViP www.mamenato.cz , 19. listopadu 2007

 2. Competencies for Labour Market • 1997: inspiration from U.S. – „Competence at Work“ • 2002: inspiration from Scotland – „Life after Steel“ • 2003, 4 a 6: surveys of employers´demand - >2000 firms • 2004: Competence Model approved by Regional Parliament of Moravia-Silesia (1.2 million people in the region) • 2005: „Competencies for Labour Market“project launched in CIP EQUAL – preparation of training programmes to develop 14 competencies/soft skills • 2006: „Competencies for Labour Market“ initiative validated as the good practice example by European Commission • 2006-7: training programmes verified with partners from U.K., Belgium, Germany, Spain, Portugal, Poland, Romania • 2007: transfer of training programmes into English • 2008+: mainstreaming of the training programmes within LLL systems in the region, Czech Republic and Europe

 3. Které kompetence u svých zaměstnanců považujete za důležité?

 4. Představení produktů • „Máme na to“ – soubor programů k rozvoji 14 klíčových kompetencí pro trh práce u dospělých a systém přípravy certifikovaných trenérů kompetencí • „Máme na to“ – soubor programů/školských modulů k rozvoji 6 vybraných klíčových kompetencí u žáků a studentů základních a středních škol s vazbou na trh práce a systém přípravy pedagogů/certifikovaných trenérů kompetencí pro žáky a studenty • „RESA“ – Regionální observatoř trhu práce

 5. 14 kompetencí pro systémový rozvoj aneb MÁME NA TO! (www.mamenato.cz) • Kompetence k efektivní komunikaci aneb „Kouzlo porozumění“ • Kompetence ke kooperaci „Za jeden provaz“ • Kompetence k podnikavosti „Odměna za odvahu“ • Kompetence k flexibilitě „Změna je normální“ • Kompetence k uspokojování zákaznických potřeb „Co pro Vás mohu udělat“ • Kompetence k výkonnosti „Vytrvale k cíli“ • Kompetence k samostatnosti„Zvládnout si svou roli“

 6. Kompetence k řešení problému „Když se chce, tak to jde“ • Kompetence k plánování a organizaci práce „Dvakrát měř a jednou řež“ • Kompetence k celoživotnímu učení „Učím se, tedy jsem“ • Kompetence k aktivnímu přístupu „Štěstí přeje připraveným“ • Kompetence ke zvládání zátěže (odolnost vůči stresu) „Co mě nezabije, to mě posílí“ • Kompetence k objevování a orientaci v informacích „Cesta za poznáním“ • Kompetence ke komunikaci v cizích jazycích „Bez bázně a hany“

 7. PIKTOGRAMY

 8. OBSAH JE V BEDNĚ

 9. Trénink 3 moduly pro každou kompetenci • Manuál lektora • Průvodce kompetencí • Pracovní sešit

 10. Manuál lektora • Úvod • Charakteristika kompetence • Úrovně kompetence • Nástin tréninku • Metodika tréninku • Vybrané metody • Zpětná vazba • Flipchartové listy a vizualizace • Doporučený styl vedení • Tréninkové materiály • Dělení účastníků do skupin • Terminologie • Řešitelský tým

 11. Průvodce kompetencí • Název statě • Účel • Otázky k zamyšlení • Související cvičení • Grafické propojení s pracovním sešitem

 12. Pracovní sešit • Prostor pro poznámky nebo řešení úkolů • Grafické propojení s pracovním sešitem

 13. Videoprogramy

 14. Scénky z natáčení

 15. Táta Rulík a spol. ve studiu

 16. Libuše Rulíková (máma) prezentuje

 17. Doma u Rulíků

 18. Videoprogramy

 19. Internetové aplikacek sebetestování kompetencí • V české a anglické verzi jsou k dispozici K1 – K14 Souhrnný test kompetencí K 1 Jste komunikativní? K 1 Jak jste na tom s presentačními dovednosti? K 2 Jste kooperativní? K 3 Jste podnikavý člověk? K 4 Jste flexibilní? K 5 Náš zákazník, náš pán ? K 6 Kompetence k výkonnosti K 7 Kompetence k samostatnosti K 8 Řešení konfliktů K 9 Děláte si velkolepé plány? K 11 Jak zvládáte překážky? K 12 Čím si kazíte život

 20. TRÉNINK TRENÉRŮ KOMPETENCÍ 1. didaktická část 2. odborná část 3. certifikační část

 21. Certifikovaný trenér kompetencí

 22. 6 kompetencí pro základní a střední školy • Kompetence k efektivní komunikaci (K1) • Kompetence ke kooperaci (K2) • Kompetence k podnikavosti (K3) • Kompetence k řešení problémů (K8) • Kompetence k celoživotnímu učení (K10) • Kompetence k objevování a orientaci v informacích (K13)

 23. Výstupy projektu • Průvodce kompetencí • Manuál pro základní školy • Manuál pro střední školy

 24. Rozklíčování kompetence • Kompetence ke komunikaci

 25. Úrovně kompetence • Úroveň I • Vyjadřuje co má nacvičovat, zvládat a běžně používat žák prvního až třetího ročníku základní školy. • Úroveň II • Vyjadřuje co má nacvičovat, zvládat a běžně používat žák čtvrtého až pátého ročníku základní školy. • Úroveň III • Vyjadřuje co má nacvičovat, zvládat a běžně používat žák druhého stupně základní školy. • Úroveň IV • Vyjadřuje co má nacvičovat, zvládat a běžně používat student střední školy.

 26. Diagnostický list 1A - VZOR

 27. Diagnostický list 1B - VZOR Legenda:

 28. Indikátory výstupů do 6/2008 • Min. 420 účastníků ověřovacích tréninků kompetencí (330 – stav k 11/2007) • Min. 1,000 účastníků tréninků ve fázi šíření (>1000) • Min. 500 účastníků informačních seminářů (>500) • Min. 20,000 uživatelů internetových aplikací (>4000) • > 4,000 žáků a studentů, se kterými se testovaly nástroje • Místní/Regionální úroveň – zavedení tréninků kompetencí do vzdělávacího systému (Kompetence do škol ….) • Národní úroveň – spolupráce při zavádění rozvoje kompetencí do vzdělávání dětí i dospělých (vlastní aktivity – otevření pobočky v Praze, NTS-D, MPSV a MŠMT) • Evropská úroveň – ověření a šíření nástrojů pro rozvoj kompetencí (Anglie, Belgie, Německo, Polsko, Portugalsko, Španělsko + Rumunsko, Turecko, Ukrajina)

 29. Otázky a odpovědi Další informace: