matura iz informatike n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Matura iz informatike PowerPoint Presentation
Download Presentation
Matura iz informatike

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Matura iz informatike - PowerPoint PPT Presentation


 • 178 Views
 • Uploaded on

mag. Rado Wechtersbach. Matura iz informatike. Maturitetna naloga. Ljubljana, 25. 5. Napotki. Naloga je individualno delo Vsak dijak izdela svojo Naslov naloge predlaga dijak v dogovoru z mentorjem V okviru sklopa, ki ga razpiše DKSM za 2007 prvi torek v februarju 2006

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Matura iz informatike


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. mag. Rado Wechtersbach Matura iz informatike Maturitetna naloga Ljubljana, 25. 5.

  2. Napotki • Naloga je individualno delo • Vsak dijak izdela svojo • Naslov naloge predlaga dijak v dogovoru z mentorjem • V okviru sklopa, ki ga razpiše DKSM • za 2007 prvi torek v februarju 2006 • Z informacijsko tehnologijo gre bolje • Vsebina v skladu s cilji PIK SM iz informatike • Izvedljivost z uporabo metod in postopkov opredeljenih v PIK SM iz informatike • Razpoložljivost literature • Do predpisanega roka (maj)

  3. Elementi naloge • Naslovna stran • Povzetek • Ključne besede • Kazalo • Uvod • Jedro • Sklep • Literaturo • Priloge

  4. Naslovna stran • Ime šole • Gimnazija Zgornji Kašelj • Naslov naloge • Učiteljeva redovalnica • Podnaslov naloge • Uporaba podatkovnih baz za obdelavo ocen učencev • Maturitetna seminarska naloga iz Informatike • Ime in priimek kandidata • Kandidat: Novak Janez • Ime in priimek mentorja • Mentor: Klepec Marija • Kraj oddaje in letnica • Zgornji Kašelj, 2007

  5. Povzetek • Jezik • v slovenskem jeziku • v angleškem jeziku • Obseg • nekaj stavkov, 50 – 80 besed (vsak) • Vsebina • opisan problem, pot rešitve in sklep

  6. Ključne besede • Ključni pojmi • obravnavani v nalogi • od 3 do 5 pojmov

  7. Kazalo • Vsebina naloge • poglavja in podpoglavja • povezava s stranmi, kjer se navedena vsebina začne • Priloge • elementi prilog

  8. Uvod • Vpeljevanje v problem • širša predstavitev področja problema s podatki iz virov • način in problematika zbiranja podatkov • uporabljena tehnologija • strojna in programska oprema • Predstavitev problema • razlaga problema • navezava na zbrane podatke • predstavitev cilja • Obseg • 1 – 2 strani

  9. Jedro • Teoretična rešitev • analiza, razlaga in kritično ovrednotenje zbranih podatkov • razlaga in kritično ovrednotenje rezultatov • opis rešitve • Praktična rešitev • omejitve izvedene rešitve • pogoji za izpeljavo • potrebna oprema (HW in SW) • potrebni podatki • oblika rezultatov

  10. Sklep • Strnjena vsebina naloge • bistvena vprašanja • predstavitev rezultatov • sklepi • Odprta vprašanja • pomanjkljivosti • nerešena vprašanja • Ocena rešitve • uporabna vrednost prikazane rešitve

  11. Literatura • Navajanje • skladno s priporočili • učbenik • Število • le najpomembnejša dela • različni mediji • več jezikov

  12. Priloge • Prikaz rešitve • Računalniški program • npr. utrjevanje seštevanja do 10 • Spletni sestavek • npr. šolska spletna stran • Podatkovna baza • npr. učiteljeva redovalnica • Večparametrski odločitveni model • npr. zaključevanje ocene

  13. Priloge • Prikaz rešitve • Predstavitev naloge na spletu • drug medij

  14. Priloge • Prikaz rešitve • Predstavitev naloge na spletu • Plakat • Animira za obisk predstavitve • Datum in kraj • Povzetek vsebine • Seznani z naslovom, avtorjem in mentorjem

  15. Zgradba naloge • Prikaz rešitve • Predstavitev naloge na spletu • Plakat • Računalniška predstavitev • Ponazoritev predavanja

  16. Obvezni elementi naloge • Pisna predstavitev • 3.000 besed • Urejeno s slogi • 3 slogi • 2 poravnavi odstavkov • npr. levo, usredinjeno • 3 razmiki odstavkov • 2 družini pisav • s serifi, brez serifov • 2 velikosti pisav • 20 in 12 pik • 2 obliki pisave

  17. Obvezni elementi naloge • Pisna predstavitev • 3.000 besed • Urejeno s slogi • Več poglavij in podpoglavij • Tri slikovne dopolnitve • Tabela • 3 vrstice • 2 stolpca • Grafikon • Vsebinsko kazalo

  18. Obvezni elementi naloge • Pisna predstavitev • Spletni sestavek • 1 notranja povezava • 3 povezave znotraj sestavka • 3 povezave izven sestavka • Vgnezden seznam • Tabelo • Urejenost s prekrivnimi slogi (css) • Dinamična stran z obrazcem • 2 programski dopolnitvi

  19. Obvezni elementi naloge • Pisna predstavitev • Spletni sestavek • Računalniška predstavitev • 3 oblike prosojnic • Vodilna prosojnica • Ključna prosojnica • Prosojnica z vsebino • Animacija skladno s predstavitvijo • 3 nivoji besedila

  20. Obvezni elementi naloge • Pisna predstavitev • Spletni sestavek • Računalniška predstavitev • Rešitev problema • Vse elemente, ki omogočajo učinkovito rešitev problema