OSNOVI INFORMATIKE - PowerPoint PPT Presentation

7 razred n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OSNOVI INFORMATIKE PowerPoint Presentation
Download Presentation
OSNOVI INFORMATIKE

play fullscreen
1 / 7
OSNOVI INFORMATIKE
171 Views
Download Presentation
oswald
Download Presentation

OSNOVI INFORMATIKE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 7.razred OSNOVI INFORMATIKE

  2. Virusiiantivirusi. Virusi-sinonimzabolestiračunara Virusi-programikojinanosešteturačunarskimprogramima • Nastanak”bolesti-zaraze”računara • “posjeta” internetu i preuzimanje programa, datoteka, muzike,filmova ... • ramjena programa, datoteka, muzike, filmova,... između korisnika “Tvorci” zaraza-zlonamjerniprogrameri • Vrste zaraza • Virusi, • Trojanaci • Crvi • ... Virusi≠Trojanci≠ Crvi ≠,... - razlikuju se po načinu djelovanja Milenko Soldat

  3. Šta su to virusi? Virusi-vrsta bolesti ili zaraze računara Virusi- računarski programikoji se bezznanjakorisnikašire poračunarui imajumogućnostdazarazesvešto u sebisadržiprogramskikod, a ne samoprogramskefajlove Gdje se mogu nalaziti?- u svemušto imamogućnostda nešto pokreneiliuradi Kako djeluju virusi? Virusi se vežu zaprogramskedatoteke. Pritommogudabrišu podatkeilidauništečakioperativnisistem. Ponekadvirusimiruju do određenogtrenutka, odnosnodatumaionda se neočekivanoaktiviraju. Milenko Soldat

  4. Šta su to trojanci? Trojanci-vrsta bolesti ili zaraze računara Trojanci-dobili ime po “trojanskom konju” iz Homerove Ilijade Trojanci-računarski programi koji se obično ne šire poračunaru, većdirektnouništavajufajlove. Kako djeluju Trojanci? Šire se neznanjemkorisnika, odnosnotakošto ihkorisnikelektronskompoštom šaljepoznanicima, ilitakošto ihpreuzimasaWeba Milenko Soldat

  5. Šta su to crvi? Crvi-vrsta bolesti ili zaraze računara Crvi - vrstaprogramakoja se širitakošto upotrebljavaaktivneprograme. Kako djeluju crvi ? Preko e-mail programailimrežnih programazaračunarekojisuumreženi. Crv, zarazlikuodvirusa, ne zahtjevada se zakačina program idabudeizvršen, već može dadjelujepotpunosamostalno. Milenko Soldat

  6. Antivirusni programi. Antivirusni program –program za zaštitu od bolesti ili zaraze računara Satojise oddvadijela: programakojisvevrijeme nadgledakorisničkiračunar bazepodatakakojasadržiinformacije o virusima, trojancima, crvima,... program aktivanje svovrijemeoduključenjaračunarainadgledasvešto se dešava u računaru. Pritom se “konsultuje” savirusnombazompodatakaiprema tome određujedali je nešto zaraženoili ne. • baza podataka • jebazapodataka o virusimaibitnijaje odsamogprograma. Antivirusni • program nije“pametan”kolikokorisnicimislei može daprepoznasamo • poznatu zarazukoja je definisana u antivirusnimdefinicijama.Zato se antivi- • rusni programi moraju abdejtovati. Milenko Soldat

  7. Update antivirusnih programa. Update antivirusnih programa–nadogradnja antivirusnih definicija Novi virusi izlaze svakodnevno i kompanije koje proizvode anitivirusne programe gotovo svakodnevno ažuriraju antivirusne definicije i svaki korisnik treba sam da ažurira (update) bazu podataka na svom računaru Vrste ažuriranja(update) Aktivno ažuriranje–preporučljivo za pojedinačne korisnike Korisnik se spoji na Internet i preko svog antivirusnog programa spoji sa proizvođačem antivirusnog programa i program se sam ažurira. Pasivno ažuriranje Korisnik snimi antivirusne definicije sa Web sajta proizvođača i sam izvrši ažuriranje antivirusnog programa. (preporučljivo za korisnike koji imaju više računara ili računar koji nema konekcije na Internet). Milenko Soldat