Hvordan skal vi jobbe med nye nettsider for KHM? - PowerPoint PPT Presentation

hvordan skal vi jobbe med nye nettsider for khm n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hvordan skal vi jobbe med nye nettsider for KHM? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hvordan skal vi jobbe med nye nettsider for KHM?

play fullscreen
1 / 13
Hvordan skal vi jobbe med nye nettsider for KHM?
116 Views
Download Presentation
cale
Download Presentation

Hvordan skal vi jobbe med nye nettsider for KHM?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hvordanskal vi jobbe med nyenettsiderfor KHM? Gro Stueland Skorpen, september 2012

 2. Bakgrunn • 8000 sider, 30.000 dokumenter • UiOerprosjekteier: Inn ifolden <> merstøtte å få • Å snusynsvinkelenogforsøke å se KHMs nettsiderutenfraer en del avjobben • 75 prosentikkeellerlitebesøkt: Alt skalikke med over • LiktNaturhistorisk museum

 3. Organisering av nettarbeidet ved KHM

 4. Prosjektmedarbeiderogwebredaktørkoordinerenderoller • Hardeprioriteringer: Noeavmaterialetvilkomme over inyløsningførstpåvårparten • Vi harfåressurser: Detteblir en dugnad • Flerestøttespillereikvalitetssikringsfasen

 5. Emneansvarlige • har kartlagt kvaliteten på innholdet • har koordinerings- og forankringsansvar på enhetene • ta alle innspill om hva som må med etc. FØR 14. SEPTEMBER

 6. Kartleggingen på KHM viser at mange ønsker seg nytt innhold. • Teknisk kartlegging viser at lite kan flyttes rett over • Revidering og nyskriving må gjøres av dere • Perioden er 15.10-16.11 • Blokk ut tid i kalenderen nå!

 7. Hver og en • Alle skal lage sin egen personpresentasjon • Alle som har ansvar for et saksfelt eller har pleid å publisere på nett må tenke på hva det er de bør sørge for at kommer over. Gå til din emneansvarlige!

 8. Hver emneansvarlige skal ha oversikt over sidene på deres område: Hva som skal over og hvem som skal skrive eller revidere den. • 20. september -4. oktober jobber vi i arbeidsgruppa med å lage en konkret plan for arbeidet.

 9. Opplæring Arbeidet organiseres i skrivestuer Skrivestuer person Torsdag 27.9: 12-16 rom 352 Domus Nova Fredag 28.9: 12-16 rom 352 Domus Nova Mandag 1.10: 8.30-11 rom 352 Domus Nova Tid og sted for skrivestuer for forskning, om, besøk oss: Uke 42

 10. Det vi ikkefårtil • Vi fårikke alt med over førjul • Vi fårikkeskrevetmerenn vi skriver • Vi fårikkeflereredaksjonelleressurser (webredaktør) til å drive nettstedetinormalfase.

 11. Det vi fårtil • Personsidertilalle • Merkommuniserendenettsider • Flereinngangsveiertil alt stoff • Et rammeverksomkanbyggesut