den amerikanske revolusjonen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Den amerikanske revolusjonen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Den amerikanske revolusjonen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Den amerikanske revolusjonen - PowerPoint PPT Presentation


 • 630 Views
 • Uploaded on

Den amerikanske revolusjonen. Kompetansemål: Eleven skal kunne skape fortellinger om menneske i fortida, og slik vise hvordan rammer og verdier i samfunnet påvirker tanker og handlinger

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Den amerikanske revolusjonen' - arch


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
den amerikanske revolusjonen

Den amerikanske revolusjonen

Kompetansemål:

Eleven skal kunne skape fortellinger om menneske i fortida, og slik vise hvordan rammer og verdier i samfunnet påvirkertanker og handlinger

Eleven skal kunne drøfte ideer og krefter som førte til den amerikanske frihetskampen og den franske revolusjonen, og følger som dette fikk for den demokratiske utviklingen i Norge.

i dette kapitlet skal du l re om
I dette kapitlet skal du lære om
 • hvorfor USA ble en egen stat
 • hvordan erklæringen om menneskenes rettigheter ble til
 • hvordan USA fikk sin egen grunnlov
amerikas historie
Amerikas historie
 • For 20 000-30 000 år siden var antakelig Amerika og Asia landfast ved det som er Beringstredet, mellom Alaska og Sibir.
 • Urbefolkningen i Amerika vandret altså over isen fra Sibir til Alaska.
amerikas historie1
Amerikas historie
 • Jegere og samlere kom inn fra Asia og spredte seg over hele det amerikanske kontinent.
 • De forskjellige stammene utviklet opp gjennom tida ulike særtrekk, men alle hadde svart hår og brunrødlig hud.
leiv eiriksson oppdager amerika
Leiv Eiriksson ”oppdager” Amerika
 • Leiv sin far, Eirik den røde, var opprinnelig fra Jæren, men bosatte seg på Island på midten av 900-tallet.
 • Rundt 981/982 oppdaget Eirik den røde Grønland.
 • Rundt år 1000 seilte Leiv til Vinland, Nord-Amerika, og bosatte seg der i noen år.
columbus kj rer feil
Columbus kjører feil
 • Oppdagelsesreisende
  • Drog med tre små skip fra Spania til Bahamasøyene i 1492 og står derved som Amerikas "oppdager".
 • Columbus trodde han hadde kommet til India og de innfødte fikk navnet indianere.

Kristoffer Columbus 1451—1506

puritanerne innvandret fra storbritannia
Puritanerne innvandret fra Storbritannia
 • Forlot Storbritannia fordi de ble forfulgt på grunn av sin tro  ville til Nord-Amerika for å få dyrke sin religion.
 • Navnet puritaner kommer av ordet pure = ren.
 • Puritanerne var kristne protestanter som ønsket å endre den engelske kirken.
puritanerne
Puritanerne

Den romersk-katolske kirken

Episkopalere

Baptister

Protestanter

Lutheranere

Presbyterianere

Den engelske kirke

Puritanerne:

Prøvde å forenkle den engelske kirken på 1600-tallet.

Separatister

mayflower 1620
Mayflower, 1620
 • Koloni er et samfunn/landområde som et annet land bestemmer over.
 • Kolonister var folk som hadde flyttet fra hjemlandet sitt til koloniene – og etterkommerne deres.
nybyggersamfunnet massachusetts
Nybyggersamfunnet Massachusetts
 • Puritanerne grunnla en koloni i Amerika som de kalte Massachusetts.
  • Koloni = område(r) som en stat/et land har tatt utenfor sine egne grenser.
 • Loven som gjaldt var Bibelen.
 • Etter hvert kom flere innvandrere fra Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Nederland.
 • Felles for innvandrerne var at de kom fra land der de var fattige eller undertrykte og håpet på en ny start og et bedre livi «The newworld».
usa var ikke noe land
USA var ikke noe land
 • I dag er USA verdens mektigste land, men for ca 250 år var det ingen som visste om dette landet.
 • Koloniene langs atlanterhavskysten ble styrt av Storbritannia.
  • Ofte sier vi England når vi mener Storbritannia. Storbritannia består av fire forskjellige deler: England, Skottland, Wales og Nord-Irland.
 • Folk som bodde i disse koloniene følte seg ikke som amerikanere, men de følte seg ikke som briter heller.
 • Til sammen var det ca 2 millioner kolonister.
krig mellom briter og franskmenn 1756 1763
Krig mellom briter og franskmenn – 1756-1763
 • 1750: De britiske koloniene ble mer befolket og velstående  begynte å drømme om å ta landområder på vestsiden av Appalachene. MEN her styrte Frankrike.
 • Frankrike frykter britene  bygger festninger.
 • Spenningen øker mellom britene og franskmennene i Amerika.
 • Det ble utkjempe mange slag.
  • Først vant franskmennene  fikk hjelp fra indianerne.
  • MEN etter hvert seiret britene.
   • George Washington var en av dem som fikk æren for seieren.
 • 1763: Fredsavtale underskrevet i Paris.
misn ye med britisk herred mme
Misnøye med britisk herredømme
 • Storbritannias handelspolitikk i Amerika:
  • Alle varer til koloniene skulle innføres fra Storbritannia.
  • Overskuddet fra kolonienes utenrikshandels skulle gå til Storbritannia.
 • Krigen mot Frankrike hadde vært dyr for Storbritannia.
  • De kreve penger fra koloniene og la avgifter på viktige varer.
   • Papir, maling, lær og te.
 • MEN kolonistene nektet å godta avgiftene, så lenge de ikke hadde representanter i Parlamentet i Storbritannia.
  • Sammenheng mellom ”skattelegging og representasjon”.
   • ”No taxationwithoutrepresentation”

Parlamentet er det samme som nasjonalforsamlingen. Stortinget er det norske parlamentet.

De som er valgte til noe, representerer de andre som har valgt dem. De som vi velger til å sitte på Stortinget, er våre representanter.

stempelavgiften 1765 1766 the stamp act
Stempelavgiften 1765-1766The stamp act
 • Storbritannia innfører stempelavgiften i 1765.
  • Alle offentlige dokumenter, aviser og bøker skulle skrives på stempelet papir.
  • Stempelet betydde at britene tok inn en avgift på papiret.
 • Koloniene hevdet ingen beskatning uten representasjon og gjorde opprør.
 • Storbritannia gir etter i 1766  koloniene feirer stort.
  • MEN kong Georg 3. i Storbritannia likte dette dårlig. Han ville vise hvem som bestemte og beholdt avgiften på te.
teselskapet i boston desember 1773 the boston tea party
Teselskapet i Boston, desember 1773”The Boston Tea Party”
 • Tre skip lastet med te ankom havnen i Boston. Innbyggerne nektet å losse av teen pga. teavgiften.
 • 50 menn utkledd som indianere klatret om bord i båtene og veltet 45 tonn med te på sjøen.
 • Britene ble rasende  det var om å gjøre å vise at de britiske myndighetene bestemte, og ikke kolonistene.
  • Staten Massachusetts, som Boston ligger i, mistet retten til å bestemme over seg selv.
  • Folk kunne tvinges til å la britiske soldater bo og spise hos seg gratis.
et v pnet oppgj r
Et væpnet oppgjør!
 • Georg 3. sender soldater mot Amerika:
  • ”Et væpnet oppgjør må nå avgjøre om folket i Amerika skal høre inn under dette land (Storbritannia), eller om det skal være selvstendig.”
 • Koloniene oppretter en felles hær, ledet av George Washington- «Patrioten».
  • Han hadde tidligere ledet de amerikanske koloniene til seier over Frankrike.
 • Nytt slagord: ”Bort fra England!”

Kong Georg III

uavhengighetserkl ringen 4 juli 1776
Uavhengighetserklæringen, 4. juli 1776
 • På grunn av konfliktene med Storbritannia følte folk i de tretten koloniene seg truet  dermed søkte de sammen.
  • George Washington: ”Skal vi sitte uvirksomme og se på den ene provinsen etter den andre falle for despotismen?”
   • Despotisme = et ondsinnet styre, der innbyggerne blir plaget og pint.
  • Benjamin Franklin: ”Nå gjelder det å henge sammen, for ellers blir vi hengt hver for oss.”
 • 4. juli 1776 møttes representanter for koloniene i Philadelphia. De vedtok uavhengighetserklæringen.
  • Den slo fast at de rev seg løs fra Storbritannia og var frie og selvstendige.

George Washington

Benjamin Franklin

uavhengighetserkl ringen 4 juli 17761
Uavhengighetserklæringen, 4. juli 1776
 • Vi betrakter det som en selvinnlysende sannhet at alle mennesker er skapt like; at de av skaperen er utstyrt med visse umistelige rettigheter; blant disse rettigheten er liv, frihet og rett til strebe etter lykke; at menneskene har opprettet statsstyre for å sikre disse rettigheter, og at dette styre utleder sin makt ved samtykke fra dem som blir styrt; samt at hvis noen styreform viser seg fordrevelig på noen måte, så er det folkets rett til å forandre eller avskaffe den […]
 • MEN til tross for flotte ord, behandlet ikke amerikanerne alle mennesker likt:
  • Svarte slaver hadde ingen rettigheter
  • Indianerne hadde ingen rettigheter
  • Det var ikke likestilling mellom kvinner og menn
den amerikanske revolusjonen1
Den amerikanske revolusjonen
 • Etter at amerikanerne erklærte seg selvstendige startet krigen mot Storbritannia.
 • Amerikanerne slet
  • De manglet uniformer, gevær, trening og motiverte soldater.
 • MEN George Washington var øverstkommanderende og gjorde en god jobb, slik at de vant noen viktige slag  dette motiverte soldater.
  • Øverstkommanderende = den øverste og viktigste sjefen.
 • PLUSS amerikanerne får hjelp fra Frankrike og Spania
  • De fikk penger, tropper og krigsskip
 • 1783 – amerikanerne seiret over Storbritannia.
slide23

Dette er et av de mest berømte maleriene i USAs historie og viser George Washington og hans menn som krysser Delaweare første juledag 1775. På maleriet er det mange detaljer som ikke er riktige. I båten er det et amerikanske flagg, men det amerikanske flagget er ennå ikke lagd.

the united states of america usa
The United States of America, USA
 • 1783 skrev amerikanerne og britene under på en fredsavtale i Versailles i Frankrike.
 • Storbritannia godtok at koloniene skulle være selvstendige.
 • Fra nå av var de tretten koloniene uavhengige stater.
  • De gikk sammen i en union  The United States of America.
   • 1789: unionen vedtok en felles grunnlov og George Washington blir valgt til USAs første president dette året.
    • Grunnlov = bestemmer hvordan et land skal styres.
montesquieus maktfordelingsprinsipp i usa
Montesquieus maktfordelingsprinsipp i USA
 • USA blir en republikk.
  • Republikk = en stat som styres av en valgt leder, en president.
 • Hver koloni ble en delstat som skulle styre sine egne saker.
 • Det skulle velges en felles nasjonalforsamling for alle delstatene.
  • Denne nasjonalforsamlingen fikk navnet Kongressen.
  • Kongressen består av Senatet og Representantenes hus.
   • Senatet = to medlemmer fra hver stat
    • Den største delstaten = California, 30 mill innbyggere  2 representanter
    • Den minste delstaten = Vermont, 600 000 innbyggere  2 representanter
   • Representantenes hus = representasjon etter folketallet i den enkelte staten
    • Den største delstaten = California, 30 mill innbyggere  52 representanter
    • Den minste delstaten = Vermont, 600 000 innbyggere  1 representant
 • Montesquieus maktfordelingsprinsipp blir innført i USA.
  • Kongressen = lovgivende myndighet
  • Presidenten = utøvende myndighet
  • Domstolene = dømmende myndighet
maktfordeling i usa
Maktfordeling i USA
 • LOVGIVENDE: Hva skulle Kongressen gjøre?
  • Gi landet lover
  • Har rett til å erklære krig
  • Ta seg av forholdet til andre land
  • Bestemme skatter
  • Bevilge penger til felles utgifter
 • UTØVENDE: Innbyggerne i delstatene skulle velge valgmenn. Valgmenn velger en president.
  • Hva skulle presidenten gjøre?
   • Sette lover som Kongressen vedtok ut i livet.
   • Velge ministrer til å styre sammen med seg
 • DØMMENDE: Hva skulle domstolene gjøre?
  • Høyesterett var den øverste domstolen, og verken presidenten eller Kongressen fikk noen myndighet over den.
  • Prøve lover Kongressen gir, mot grunnloven.
  • Se til at lovene ble overholdt i landet
slide29

Constitution = grunnlov

 • Legislative = lovgivende
 • Executive = utøvende
 • Judical = dømmende
kort oppsummert den amerikanske revolusjonen
Kort oppsummert… Den amerikanske revolusjonen
 • Når?
   • 1756-1763: Krig mellom franskmenn og Storbritannia i Amerika
   • 1770: Bostonmassakren
   • 1773: The Boston Tea Party
  • 1775-1783: Den amerikanske revolusjonen
 • Hvor?
  • Nord-Amerika
 • Hva?
  • Kolonistene i Amerika ville ikke betale skatter og avgifter til Storbritannia, som hadde herredømme over koloniene, så lenge kolonistene ikke hadde representanter i det britiske parlamentet.
 • Hva skjer?
  • Kolonistene gjør opprør mot britene ved å bryte regler for skatter og avgifter.
  • Kolonistene erklærer seg uavhengige (fri) fra Storbritannia med Uavhengighetserklæringen 4. juli 1776.
  • Kong Georg 3. av Storbritannia bestemmer at et væpnet oppgjør mellom britene og kolonistene skal avgjøre om koloniene skal være fri fra Storbritannia eller ikke.
 • Hva fører dette til?
  • 1783 erkjenner Storbritannia De forente staters uavhengighet.
  • 1789: USA får en grunnlov og George Washington blir valgt til landets første president.
rsak virkning hvorfor hva ble f lgene
Årsak – virkning(Hvorfor – hva ble følgene)

Hvorfor ble det revolusjon i Nord-Amerika?

Hva ble virkningen av den amerikanske revolusjonen?

Folk i de tretten koloniene nektet å være med på å betale regningen etter Storbritannias krig mot Frankrike.

Kolonistene trengte ikke Storbritannias beskyttelse siden Frankrike ikke lenger var en trussel.

Kolonistene ønsket å legge under seg områder lenger vest, men de forhindret de britiske koloniherrene.

Mange kolonister kom etter hvert fra flere land, og båndet til Storbritannia ble svekket.

Mange i Europa beundret USA og ble inspirert av den amerikanske revolusjonen.

Dette gjaldt særlig Frankrike.

Også i Latin-Amerika ble mange inspirert av den amerikanske revolusjonen. Det var en av grunnene til at det ble opprør også der.

Folk fra Europa utvandret til USA – som ble sett på som mulighetenes og frihetens land.