hvordan skrive en fordypnings oppgave n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hvordan skrive en fordypnings oppgave PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hvordan skrive en fordypnings oppgave

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

Hvordan skrive en fordypnings oppgave - PowerPoint PPT Presentation


 • 426 Views
 • Uploaded on

Hvordan skrive en fordypnings oppgave. Å skrive en fordypningsoppgave. Det er ikke lett å vite hvordan dette skal gjøres. Derfor en liten veiledning. Tone Austevoll. Vite hvordan de angriper og arbeider med en fordypningsoppgave.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Hvordan skrive en fordypnings oppgave


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hvordan skrive en fordypnings oppgave

Hvordan skrive en fordypningsoppgave

Å skrive en fordypningsoppgave. Det er ikke lett å vite hvordan dette skal gjøres. Derfor en liten veiledning.

Tone Austevoll

slide2
Vite hvordan de angriper og arbeider med en fordypningsoppgave.

Se sammenhengen mellom de enkelte delene av norskfaget og kunne bruke denne innsikten i en fordypningsoppgave.

Bli oppmerksom på sammenhengen mellom tekst og kontekst.

Kunne utarbeide kriterier og bruke disse til å vurdere egne og andres tekster.

Mål
fordype seg
Å fordype seg
 • Når du fordyper deg i en tekst, bruker du flere ulike strategier for å få dypere forståelse av den.
 • Når du fordyper deg i et litterært tema eller et forfatterskap må du bruke nærlesingsbrillene og ta i bruk vidvinkelen.

www.ntnu.no/.../glos_nr.3_1995/N_rsynthet.

framover bakover og rundt
Framover, bakover og rundt
 • Uttrykket å fordype seg kommer av substantivet en fordypning. Felles for alle fordypninger er at de ligger lavere enn området rundt.
dypere forst else
Dypere forståelse
 • Still spørsmål!
 • Ikke godta et ord, opplysninger eller sammenhenger i teksten som du ikke forstår meningen med. Let etter svar. Jo flere spørsmål du stiller, desto mer interessant blir arbeidet.
kunnskapsl ftet
Kunnskapsløftet
 • Presentere resultatet av fordypning i tre selvvalgte emner: et forfatterskap, et litterært tema og et språklig tema.
l re forst inneb rer ogs l re l re sverre tveit i elevvurdering i skolen universitetsforlaget 2007
Lære å forstå innebærer også å lære å læreSverre Tveit i Elevvurdering i skolen, universitetsforlaget 2007
 • Du kan fortelle hvordan enkelte tekster passer inn i et litterært tema eller et forfatterskap, eller du kan se etter sammenhengen mellom flere tekster

http://www-bib.hive.no/tekster/minne/nina/03.html

litter re tema
Litterære tema
 • Makt og motmakt, helt og antihelt
 • Kjærleik og kjønnsroller
 • Oppbrot og ansvar
 • Løgn og sanning, røyndom og fantasi.
forskjellen mellom lese en tekst og fordype seg i en tekst
Forskjellen mellom å lese en tekst og å fordype seg i en tekst.
 • Hvordan ser omgivelsene til tekstene ut?
 • På hvilken måte er tekstene farget av tida og samfunnet de ble skrevet i ?
 • Hvordan kommer forfatteren til syne?
p vei mot en presentasjon
På vei mot en presentasjon
 • Framstillingen av et fordypningsarbeid må være forståelig for andre som ikke har fordypet seg i det samme som du.
 • Hva kjennetegner en god presentasjon?
 • Vi lager kjennetegn!
skriftlig presentasjon
Hva bør en oppgave inneholde?

Hva gjør en forside god?

Hvordan blir oppgaven oversiktlig for leseren?

Skal det stilles krav til bilder og til utforming av teksten?

Hvilke mottakerer skal teksten rette seg til?

Skal du ha med egne refleksjoner og vurderinger ?

Bør det være krav til hvor mange kilder du skal bruke?

Skriftlig presentasjon
muntlig presentasjon
Hva bør presentasjonen inneholde

Hva kjennetegner en god muntlig presentasjon?

Hvilke mottakere skal teksten rette seg til?

Hvordan kan visuelle hjelpemidler og medier brukes på en god måte?

Hvor lenge skal presentasjonen vare

Hva gjør vi med kildene?

Muntlig presentasjon
velge et forfatterskap eller et litter rt tema
Å velge et forfatterskap eller et litterært tema
 • Fordyp deg i noe du er interessert i.
 • Hvilke tekster har gjort spesielt inntrykk på deg?
 • Hvordan skal jeg begrense tema og formulere en problemstilling?

http://www.trysil.kommune.no/GetFile.aspx/images/EPII_ID/11397/EPIT_ID/5

fordypning i et forfatterskap
Fordypning i et forfatterskap

Unni Lindell

f. 1957

Kriminal

romaner

Humoristiske

bøker

Ide`bøker

Barne -

bøker

Ungdoms

romaner

Miljøskildring

i kriminal

romanene

Hvem dreper i Lindells

Kriminalromaner

Etterforskeren i

Lindells Kriminal

romaner

Paraplytema: Unni Lindels forfatterskap

fordypning i et litter rt tema
Fordypning i et litterært tema

Kjærlighet og kjønnsroller

Ung og forelsket

Familiekjærlighet

Vennskap

Kjærlighet over

kulturgrenser

Ulykkelig

kjærlighet

Paraplytema: Kjærlighet

og kjønnsroller

forberede og planlegge arbeidet
Å forberede og planlegge arbeidet
 • Begynn å skrive ned:
 • Det du vet
 • Det du tror du vet
 • Det du lurer på.

Bruk tankekart, kolonnenotat

eller tankestrømtekst.

Skriv ned tekster du har lest som kommer inn under temaer eller forfatterskap.

http://bilder.vgb.no/12500/3col/img_472a7024968f8.jpg

kolonnenotat unni lindell
Kolonnenotat: Unni Lindell

Tror jeg vet:

Er født en gang i 1950 –årene

Tegner

Er oversatt til mange språk

Noen bøker er filmatisert.

Vet:

Har skrevet mange bøker

Skriver kriminalromaner og

Ungdomsromaner

Lurer på:

Hva heter etterforskeren i kriminalromanene?

Hva het den første boka hennes?

Har hun fått noen litteraturpriser?

Har hun skrevet annet enn romaner?

kolonnenotat kj rlighet og kj nnsroller
Kolonnenotat: Kjærlighet og kjønnsroller

Merknad til temaet

Tekst:

Romeo og Julie

Drama

Forfatter

William Shakespeare 1564 - 1616

Tragisk kjærlighet

Arrangert ekteskap

Alt for kjærligheten

Vilanden, 1884

drama

Henrik Ibsen

1928 - 1906

Barn utenfor ekteskap, arrangert ekteskap

Kjærlighet mellom foreldre og barn

Alt for kjærligheten

Forrådt, 1892

roman

Amalie Skram

1846 - 1905

Arrangert ekteskap

Kjønnsroller

”Prinsessa av Burundi”

Novelle

Frode Grytten

f. 1960

Selvbilde, selvtillit

Alt for kjærligheten

bruke og vurdere kilder
Å bruke og vurdere kilder
 • T: hvor troverdig er kilden?
 • O: Hvor objektiv er kilden?
 • N: Hvor nøyaktig er kilden?
 • E: Hvordan egner kilden seg til oppgaven du arbeider med?
eksempel p kildehenvisning
Eksempel på kildehenvisning
 • Køltzow, Liv:

Den unge Amalie Skram, Gyldendal 1992

 • www.dagbladet.no, 22.04.2008

www.nb.no/avis/dagbladet/

Fjern ramme

kilder
Kilder
 • Bruk ulike kilder.
 • På Internett kan det være lurt å bruke ekstra tid på nettsidene. Ofte lenker som gir mer informasjon.
 • Skriv ned kilder underveis, og noter noen vurderinger av kilden.

http://neon.samlaget.no/menypunkt.cfm?id=69-430-2&mpid=3049,3055

f rste fase planlegge tidsbruk avgrense tema og samle stoff
Første fase: Planlegge tidsbruk, avgrense tema og samle stoff
 • Sett opp en tidsramme
 • Avgrense temaet og formuler oppgaven.
 • Finn aktuelle tekster
 • Formuler spørsmål
 • Søk etter kildestoff
 • Noter opplysninger og kildehenvisninger
sett opp en tidsramme
Sett opp en tidsramme
 • Bestem deg for hvor lang tid du kan bruke på å samle stoff, og hvor lang tid du vil bruke på å sette deg inn i stoffet, skive oppgaven og planlegge presentasjonen
avgrense temaet og formuler oppgaven
Avgrense temaet og formuler oppgaven
 • Hva skal du prøve å finne ut?
 • Hvor kan du finne svar på spørsmålene dine?
 • Sett av tid til å lese!
 • Skriv ned kildene dine med en gang og etter hvert!
 • Vær åpen for nye ideer og spørsmål!
 • Det er lov å endre på oppgaveformuleringen underveis.
litter rt tema
Litterært tema
 • ”Ta på de rette brillene”.
 • Let etter gode sitater som sier noe om tema du har valgt.
 • Legg merke til om det er spesielle trekk ved sjangeren eller ved språket i teksten.
 • Undersøk hva som kjennetegner tida teksten ble til i, og om det fins biografiske opplysninger om forfatteren som er relevant for tema.
andre fase formulere oppgavebesvarelsen
Andre fase: Formulere oppgavebesvarelsen
 • Sett deg godt inn i kildene.
 • Hent fram kriteriene for oppgavebesvarelsen.
 • Lag en disposisjon
 • Presenter og grunngi oppgaven valg av tekster.
 • Presenter resultatet av fordypningen med egne formuleringer
lag disposisjon
Lag disposisjon
 • Jo bedre disposisjonen er, desto lettere blir det å skrive den ferdige teksten.
 • Les godt på kildestoffet du har samlet, men legg det vekk når du skriver.
 • http://www.sokogskriv.no/norsk/avansert/2oversikt/2-2-problemformulering.html
ikke skriv av
Ikke skriv av!!
 • Du skal ikke skrive av kildene dine.
 • Teksten kan bli upersonlig p.g.a. De er bundet av formuleringene i kildene.

Husk: Din stemme skal høres!

du kan for eksempel
Du kan for eksempel
 • Innlede med å fortelle hvorfor du valgte akkurat dette temaet eller forfatterskapet.
 • Fortelle leseren eller tilhøreren hvordan du har gått fram for å finne svarene du lurte på
 • Presentere tekstene du har valgt ut, og si litt om hvorfor du valgte dem
 • Prøve å få fram hvordan tekstene passer inn i temaet for oppgaven
 • Få fram dine egne refleksjoner og vurderinger underveis i teksten
 • Avslutte med dine egne tanker og refleksjoner over arbeidet med fordypningsoppgaven.
sitater
Sitater
 • Skal du bruke sitater, må du skrive nøyaktig av det som står i kilden. Husk at alle sitater skal markeres tydelig med anførselstegn og kildehenvisninger.

www.sorbok.no/vare.php?ean=9788278891087

presenter dine egne tanker og refleksjoner over arbeidet
Presenter dine egne tanker og refleksjoner over arbeidet:
 • Det var interessant å…
 • Jeg ble overrasket over….
 • Det er vanskelig å tro at……
 • Jeg lurer fortsatt på….
 • Jeg visste ikke at….
 • Nå forstår jeg….
 • Det var spennende å….
tredje fase formulere oppgavebesvarelsen
Tredje fase: Formulere oppgavebesvarelsen
 • Legg inn egne refleksjoner og tanker underveis
 • Fortell om hvordan det var å arbeide med oppgaven
 • Lag et kildevurderingsnotat
lengden
Lengden
 • Lengden på en fordypnings-oppgave varierer og øker etter som en når høyere klassetrinn.
 • Det er læreren din som avgjør hvor lang oppgaven skal være.
det er meningen at du skal tenke deg om lenge
Det er meningen at du skal tenke deg om. Lenge
 • En fordypningsoppgave er en analytisk oppgave. Det vil si at du skal forske og analysere et emne.
 • Da er det viktig at du henter informasjon fra flere kilder
 • At du setter deg nøye og godt inn i emnet
 • At du kan så mye om emnet at du kan svare på spørsmål om emnet, selv om du ikke har skrevet det i oppgaven din.
forskning
Forskning
 • Du skal forske på en problemstilling. Det kan godt hende at påstanden din ikke slår til. F.eks
 • Hvorfor er det så få dødsulykker i fallskjermhopping?
p stand ikke sann
Påstand, ikke sann?
 • Det kan godt hende at det er mange dødsulykker i denne sporten
 • Det kan godt hende at det du fant er det motsatte av det du trodde, men det er også et resultat. Et viktig funn!

www.expertreiser.no/norge1.cfm

forside for og ettern avnet ditt problemformulering bilde sted og dato
FORSIDEFor- og etternavnet ditt, problemformuleringBilde, sted og dato
 • Forsiden på oppgaven skal være illustrert i henhold til tema.
 • Navn på oppgaven
 • Dato
 • Sted
 • Navn på den som har skrevet oppgaven

Navn på oppgaven

Navn på eleven

Dato

Sted

forord innledning
Forord/innledning
 • Hvorfor valgte du denne oppgaven
 • . Du kan også skrive hvordan du har arbeidet, om vanskeligheter som har oppstått underveis og om evt. hjelp du har fått.
 • Husk at det er her du skal gjøre leseren nysgjerrig.

Hvorfor?

Hvem

Hva?

innholdsliste
INNHOLDSLISTE
 • Du skal skrive en innholdsliste
 • Du må skrive sidetall
 • Du må også paginere sidene i oppgaven
hoveddel
HOVEDDEL
 • Historikk
 • Om emnet
 • Om problemstillingen
 • Egne vurderinger
 • NB Lag deg egne underoverskrifter
hoveddelen
Hoveddelen
 • Du skal konsentrere deg om et bitte lite felt, for å se hvilke mekanismer som virker akkurat der.
 • Du bruker problemstillingen din for å undersøke hos flere kilder om hva andre har funnet ut om et emne.
 • Du bruker problemstillingen din til å finne ut hva noen mener om et spesielt emne
 • Du bruker problemstillingen din til å forske på emnet ditt.

www.kunnskapssenteret.com/articles/2513/1/Val...

historikk
Historikk
 • Hva er bakgrunnen for fenomenet?
 • Hvordan har dette oppstått?
 • Hvorfor er dette verd å undersøke?
 • Hvor lenge har dette vært aktuelt?

http://www.klippoglim.no/db/folio/ndb.jpg

om emnet
Om emnet
 • Hva er emnet?
 • Hvor kommer fenomenet fra?
 • Hva er grunnet til at dette har oppstått?
 • Gir det seg utslag på andre måter i andre sammenhenger?
om emnet1
Om emnet
 • Bruk ulike kilder
 • Bruk biblioteket
 • Sjekk leksikon
 • Bruk fagbøker
 • Bruk gjerne muntlige kilder der det passer
om emnet2
Om emnet
 • Vær systematisk
 • Beskriv nøyaktig hva du gjør og hvordan du finner ut saker om emnet ditt
 • Redegjør for dine kilder, alt du skriver skal være etterprøvbart.
presentasjon av fordypningsoppgaven
Presentasjon av fordypningsoppgaven
 • Få respons på arbeidet ditt før du leverer.
 • Sjekk oppgaven mot kjennetegn for måloppnåelse, både for muntlig og skriftlig presentasjon.

www.wj.no/Visuell_Kommunikasjon/

skriftlig og muntlig presentasjon
Velg passende skriftstørrelse og skrifttype

Sett inn sidetall

Lag en tiltalende og informativ forside.

Sett inn bilder og figurer underveis der de hører hjemme i teksten.

Marker hovedoverskrifter og underoverskrifter med ulik skriftstørrelse.

Avslutt men en oversikt over kilder og med et kildevurderingsnotat.

Sett opp en disposisjon med tidsramme.

Velg presentasjonsform. Lengre presentasjoner krever mer variasjon enn korte.

Gjør bevisst bruk av ulike medier.

Husk:

- Stemmebruk

- Kroppsspråk

- tempo

- kontakt med publikum.

Skriftlig og muntlig presentasjon
fotofortelling
Fotofortelling

En fotofortelling er en kombinasjon av bilder, tale og musikk som presenterer du har fordypet deg i. Det enkleste er å ta utgangspunkt i korte tekster som dikt, sanger eller tekstutdrag, og så legge til bilder og musikk som tolker eller understreker teksten. Fotofortelling kan inngå som en del av en muntlig eller skriftlig fordypningsoppgave.

Dersom du bare skal bruke fotofortelling, bør du i tillegg, skriftlig eller muntlig, formidle hva og hvordan du tenker når du setter sammen fortellingen.

http://neon.samlaget.no/menypunkt.cfm?id=69-430-2&mpid=3049,3056

http://www.youtube.com/watch?v=n2xndNNnDwM