operaen tall og st rrelser n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Operaen, tall og størrelser PowerPoint Presentation
Download Presentation
Operaen, tall og størrelser

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 11
Download Presentation

Operaen, tall og størrelser - PowerPoint PPT Presentation

caldwell-dunlap
99 Views
Download Presentation

Operaen, tall og størrelser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Operaen, tall og størrelser Operabygget • 38.500 m2 (5 fotballbaner) • 8300 m2 scene • 19.100 m2 verksted/adm • 11.200 m2 publikum • Lengde 207 m, Bredde 110 m • 1.578 rom (1.100 bruksrom) • Scenetårn: 54 m • Dybde under havnivå: 16 m • 3 scener • Kapasitet hovedscene: 1358 • Kapasitet scene 2: 440 • Kapasitet scene 3: 200 • Lager (Karihaugen) 6500 m2

  2. Operaen, tall og størrelser Teknikken • 23 motoriserte sceneheiser • Flyttbar dreiescene • 100 motoriserte scenetrekk • 5 robotstyrte scenevogner • 2.500 lyskastere • Hitec 3D Visualiseringsrom

  3. Operaen, tall og størrelser Organisasjonen • 650 ansatte totalt • 54 yrkesgrupper • 48 nasjonaliteter • 80 budsjettenheter • 230 ansatte i teknisk enhet

  4. Operaen, tall og størrelser Aktivitet 2012 • 433 forestillinger fordelt på 3 scener og turnè • 310.000 besøkende publikum, inkludert turnè • 508 formidlingsaktiviteter og 2019 omvisninger med tilsammen med 72.000 deltagere • 180 sponsorarrangementer med 48.000 deltakere Mer enn 5 millioner besøkende til Operabygningen siden 2008

  5. Fra Troll til Figaros bryllup Noe helt annet! Eller……..????