kur n bulu malar 2
Download
Skip this Video
Download Presentation
Fatiha Sûresi: 2

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

Fatiha Sûresi: 2 - PowerPoint PPT Presentation


 • 209 Views
 • Uploaded on

Kur’ân Buluşmaları: 2. Fatiha Sûresi: 2. ÜMİT ŞİMŞEK. Fatiha 2 : Hamd. الحمد لله رب العالمين Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Fatiha 2 : Hamd. HAMD Bütün övgü türlerini ihtiva eder Şükür mânâsını da ifade eder Tâzim ve muhabbetle Allah’a yönelme ŞÜKÜR

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fatiha Sûresi: 2' - calais


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fatiha 2 hamd
Fatiha 2 : Hamd

الحمد لله رب العالمين

Hamd,Âlemlerin Rabbi olanAllah’a mahsustur

fatiha 2 hamd1
Fatiha 2 : Hamd
 • HAMD
 • Bütün övgü türlerini ihtiva eder
 • Şükür mânâsını da ifade eder
 • Tâzim ve muhabbetle Allah’a yönelme
 • ŞÜKÜR
 • Sadece iyilik karşılığı (Hamd: iyilik ve üstün vasıflar sebebiyle)
 • Kendisine yapılan iyiliğe (Hamd: iyilik kime yönelirse yönelsin)
fatiha 2 hamd2
Fatiha 2 : Hamd
 • Kur’ân’da Allah’tan başkası için kullanılmaz
 • Tek istisna: 3:188 (menfî mânâda): “Yapmadıklarıyla övülmekten hoşlanırlar”
 • el-hamdü lillâh: 23 yerde
 • hamd: 43 yerde
 • Hamîd ismi: 17 defa
 • Tesbihile birlikte: 14 yerde
fatiha 2 hamd3
Fatiha 2 : Hamd
 • EL-HAMD
 • bütün hamdler Allah’a mahsustur
 • Dünyada da, âhirette de hamd Ona aittir.
 • Kasas, 28:70
fatiha 2 hamd4
Fatiha 2 : Hamd
 • فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين
 • وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
 • Bütün hamdler Göklerin Rabbi, Yerin Rabbi ve Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.
 • Göklerde ve yerde büyüklük Onundur. Onun kudreti herşeye üstündür, hikmeti ise herşeyi kuşatmıştır.
 • Câsiye, 45:36-37
fatiha 2 hamd5
Fatiha 2 : Hamd
 • Hamd bütünüyle o Allah’a mahsustur ki, göklerde ne var, yerde ne varsa Onundur. Âhirette de hamd Ona mahsustur. O Hakîmdir, Habîrdir.
 • Sebe’, 34:1
fatiha 2 hamd6
Fatiha 2 : Hamd
 • Hamd bütünüyle o Allah’a aittir ki, gökleri ve yeri yoktan yaratmış, melekleri de ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapmıştır. O, yarattığı şeyi dilediği gibi arttırır. Zira Allah’ın herşeye gücü yeter.
 • Fâtır, 35:1
fatiha 2 hamd7
Fatiha 2 : Hamd
 • Göklerde ve yerde hamd Ona aittir. Gündüzün sonuna doğru ve öğleye eriştiğiniz zaman da Onu tesbih edin.
 • Rum, 30:18
fatiha 2 hamd8
Fatiha 2 : Hamd
 • Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah’ı tesbih eder. Mülk Onundur, hamd Ona aittir. O herşeye kadirdir.
 • Tegabün, 64:1
fatiha 2 hamd9
Fatiha 2 : Hamd
 • Yedi gök ve yer ile bunlarda olan kim varsa Onu tesbih eder. Hiçbir şey yoktur ki Onu hamd ile tesbih etmesin. Lâkin siz onların tesbihini anlamazsınız. O ise Halîmdir, Gafûrdur.
 • İsrâ, 17:44
fatiha 2 hamd10
Fatiha 2 : Hamd
 • TESBİH
 • Allah’ın her türlü kusurdan, noksan sıfattan, eksiklikten sonsuz derecede uzak olması
 • Bizim Ona uzaklığımız
 • HAMD
 • Üstün vasıfları ve nimetleriyle bize yakın olması
 • Onun bize yakınlığı
fatiha 2 hamd11
Fatiha 2 : Hamd
 • Orada onların duâları “Sübhanekallahümme,”tahiyyeleri “Selâm,”dualarının sonu ise “Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur” şeklindedir.
 • Yunus, 10:10
fatiha 2 hamd12
Fatiha 2 : Hamd
 • Allah’a hamd ile başlamayan her önemli iş (her söz) hayırsız ve bereketsizdir.
 • Ebu Dâvud, Edeb: 18; İbni Mâce, Nikâh: 19
 • Zikrin en faziletlisi Lâ ilâhe illâllah, duanın en faziletlisi de Elhamdülillâh’tır.
 • Tirmizî, Daavât: 9
fatiha 2 hamd13
Fatiha 2 : Hamd
 • Temizlik imanın yarısıdır.Elhamdülillâh mizanı,Sübhanallahi velhamdülillâh isegökler ile yerin arasını doldurur.
 • Müslim, Taharet: 1
fatiha 2 rab
Fatiha 2 : Rab

RAB

sahip, malik, ilâh

terbiye eden,

birşeyi kemal noktasına erişinceye kadar

tedricen geliştiren

RUBUBİYET

rab olma hali, ilâhlık, ilâhî terbiye

fatiha 2 rab1
Fatiha 2 : Rab
 • Kur’ân’da “RAB” ismi
 • 970 defa (Allah lâfzından sonra en çok geçen isim)
 • İlk inen sûrelerde Allah lâfzından fazla
 • İlk olarak inen sûrelerde: Rabbüke
 • Senin Rabbin | insanların Rabbi | doğunun ve batının Rabbi | atalarınızın Rabbi | bu beldenin Rabbi | yüce Arş’ın Rabbi | göklerin ve yerin Rabbi | herşeyin Rabbi | âlemlerin Rabbi
fatiha 2 lemlerin rabbi
Fatiha 2 : Âlemlerin Rabbi

ÂLEM

bütün yaratılmışlar

ÂLEMLER

mahlûkat tabakaları

fatiha 2 lemlerin rabbi1
Fatiha 2 : Âlemlerin Rabbi

AVÂLİM

âlemler

ÂLEMÛN

âlemler

fatiha 2 lemlerin rabbi2
Fatiha 2 : Âlemlerin Rabbi
 • ÂLEMLER
 • gayb âlemleri
 • şehadet âlemi
  • gökler
   • galaksiler / yıldızlar / gezegenler . . .
  • yer
   • denizler / karalar / hayvanlar / bitkiler / dağlar / göller . . .
    • hayvanlar / böcekler / arılar / balarıları / balarısı kovanı . . .
     • sistemler / organlar / dokular / hücreler / moleküller / atomlar ...
fatiha 2 lemlerin rabbi3
Fatiha 2 : Âlemlerin Rabbi
 • KARINCANIN RABBİ
  • önce onu bir yumurta olarak yaratır
  • sonra onu bir larva haline getirir
  • ona, kendi etrafına koza örmeyi ilham eder
  • onu karınca yuvasındaki görevine uygun bir vücut yapısına kavuşturur
  • ona görevlerini ilham eder
  • bütün bu aşamalarda onun her türlü ihtiyacını karşılar
fatiha 2 lemlerin rabbi4
Fatiha 2 : Âlemlerin Rabbi
 • KARINCANIN RABBİ
  • aynı zamanda karınca yuvasının da Rabbidir
  • tek bir karıncayı terbiye ettiği gibi, bütün karınca yuvasını da terbiye eder
  • kraliçe, hemşire, işçi, asker karıncaların her birine görevlerini ilham eder
  • o karınca kolonisinin kendisine has, daha önce başka hiçbir koloniye verilmemiş bir koku belirler
  • koloninin doğum ve ölümlerinden, yeni bir koloni kurulmasına kadar bütün aşamalarda koloniye görevlerini bildirir ve onları âhenk içinde çalıştırır
fatiha 2 lemlerin rabbi5
Fatiha 2 : Âlemlerin Rabbi
 • KARINCANIN RABBİ
  • aynı zamanda bütün karınca kolonilerinin Rabbidir
  • bütün karınca türlerinin Rabbidir
  • bütün böceklerin Rabbidir; her birini, büyük âlem içindeki görevlerini yerine getirecek şekilde terbiye ve idare eder
  • bütün canlıların Rabbidir
  • herşeyin Rabbidir; herşeye yönelik bir rububiyeti vardır
fatiha 2 lemlerin rabbi6
Fatiha 2 : Âlemlerin Rabbi

1

 • İnsanı en güzel bir surette yaratır, kendi dilediği gibi bir surete kavuşturur
fatiha 2 lemlerin rabbi7
Fatiha 2 : Âlemlerin Rabbi

2

 • Onu olağanüstü yeteneklerle donatır ve bunları alabildiğine geliştirme imkânı tanır
fatiha 2 lemlerin rabbi8
Fatiha 2 : Âlemlerin Rabbi

3

 • Onu bütün nimetlerin odak noktasına alır, gökleri ve yeri önüne serer
fatiha 2 lemlerin rabbi9
Fatiha 2 : Âlemlerin Rabbi

4

 • Peygamberler gönderip kitaplar indirerek ona iki cihanın saadetini temin edecek yolları öğretir
fatiha 2 lemlerin rabbi10
Fatiha 2 : Âlemlerin Rabbi

5

 • Âlemlerdeki rububiyet eserlerini onun önüne serer, kâinatı bir kitap gibi okutur
allah n insana y nelik rububiyeti
Allah’ın insana yönelik rububiyeti

6

 • Kendisine yönelen kulunu asla yalnız bırakmaz, her bir kuluna yönelik hususî rububiyeti ile, her ânında ve her halinde onunla beraber olur
fatiha 2 lemlerin rabbi11
Fatiha 2 : Âlemlerin Rabbi
 • ÂLEMLERİN RABBİ
  • O bütün bitkiler âleminin, bütün hayvanlar âleminin, yeryüzündeki canlı ve cansız herşeyin Rabbidir
  • onlardan her birine, her bir ferdine yönelik bir rububiyeti vardır
  • onları yerli yerinde ve âhenk içinde yaratır ve yaşatır
  • bir vücut içinde hücre âlemlerini, bir bahçede çiçek ve böcek âlemlerini beraberce yaratıp yaşattığı gibi, semâda sayısız yıldızları yaratıp yaşatır
  • görünen ve görünmeyen bütün âlemleri de birbirleriyle pek çok yönlerden ilişkili bir şekilde yaratır, tedbirini görür, idare eder
fatiha 2 lemlerin rabbi12
Fatiha 2 : Âlemlerin Rabbi
 • Rab ismi, Lâfza-i Celâlden sonra Kur’ân’da en çok geçen isimdir. Kur’ân, Allah’ı en çok bu isimle bize tarif eder, Onun tasarruflarını ve bize olan muamelesini en çok bu isimle bize anlatır.
 • İlk inen sûrelerde Yüce Allah’a ekseriyetle “senin Rabbin” olarak atıfta bulunulmuştur. Bu, Peygamberimizin şahsında, her bireye yönelik hususî rububiyete dikkat çekmektedir.
 • Her birimize hususî rububiyetiyle ayrı ayrı teveccüh eden Allah, aynı zamanda, bütün âlemlerin Rabbidir. Ona yönelen, bütün âlemlerin zenginliğini bulmuştur.
slide32
Sonuç

Bütün âlemlerde görülen bütün güzellikler, iyilikler, üstünlükler ve nimetler sebebiyle her türlü övgü, şükür, minnet... özetle:

HAMD, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

fatiha 3 rahm n rah m
Fatiha 3: Rahmân, Rahîm
 • Bütün âlemleri kuşatan malikiyet ve rububiyetinden sonra kullar yine rahmet sıfatına yönlendiriliyor
 • Bu muhteşem rububiyetin arkasında, herşeyi kuşatan bir rahmet var
fatiha 3 rahm n rah m1
Fatiha 3: Rahmân, Rahîm
 • Allah mahlûkatı yarattığı zaman, kendi katında, Arş’ın üzerinde bulunan kitabına şöyle yazdı:
 • “Rahmetim gazabıma üstün gelir.”
 • Buharî, Tevhid: 15; Müslim, Tevbe: 14
fatiha 3 rahm n rah m2
Fatiha 3: Rahmân, Rahîm
 • Allah Tealâ gündüz günah işleyenlerin tövbesini kabul etmek için gece elini açar, gece günah işleyenlerin tövbesini kabul etmek için de gündüz elini açar. Güneş batıdan doğuncaya kadar bu böyle devam eder.
 • Müslim, Tevbe: 31
fatiha 4 din g n n n m liki meliki
Fatiha 4: Din Gününün Mâliki / Meliki
 • DİN GÜNÜ
 • Dinî hakikatlerin apaçık şekilde ortaya çıktığı gün
 • Herkese alacaklarının tastamam ödendiği gün
fatiha 4 din g n n n m liki meliki1
Fatiha 4: Din Gününün Mâliki / Meliki
 • Göklerde ve yerde kim varsa her ihtiyacını Ondan ister. O hergünbir iştedir.
 • Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edersiniz?
 • Ey insanlar ve cinler! Yakında sizin hesabınıza bakacağız.
 • Rahmân, 55:29-31
fatiha 4 din g n n n m liki meliki2
Fatiha 4: Din Gününün Mâliki / Meliki
 • Din Gününün ne olduğunu bilir misin?
 • Evet, Din Gününün ne olduğunu bilir misin?
 • O, kimsenin kimseye bir faydasının olmadığı gündür. Hüküm o gün Allah’ındır.
 • İnfitar, 82:17-19
fatiha 4 din g n n n m liki meliki3
Fatiha 4: Din Gününün Mâliki / Meliki
 • O gün hepsi haşir meydanına çıkarlar; hiçbir şeyleri Allah’tan gizli kalmaz. Kimindir mülk o gün? Vâhid ve Kahhâr olan Allah’ın!
 • Mü’min, 40:16
fatiha 4 din g n n n m liki meliki4
Fatiha 4: Din Gününün Mâliki / Meliki
 • Öyle bir günden sakının ki, o günde Allah’ın huzuruna dönersiniz ve, kimseye bir haksızlık edilmeksizin, herkese kazandıkları tastamam verilir.
 • Bakara, 2:281
fatiha 4 din g n n n m liki meliki5
Fatiha 4: Din Gününün Mâliki / Meliki
 • Buna bir ses yeter; ve onlar o anda kalkmış, bakınmaktadırlar.
 • “Eyvah bize,” derler. “Din Günü gelmiş!”
 • İşte yalanladığınız Hüküm Günü!
 • Sürün o zalimleri ve benzerlerini ve taptıklarını,
 • Allah’tan başka kulluk ettiklerini. Hepsine Cehennemin yolunu gösterin.
 • Tutuklayın onları; çünkü sorguya çekilecekler.
 • Sâffât, 37:19-24
fatiha 4 din g n n n m liki meliki6
Fatiha 4: Din Gününün Mâliki / Meliki
 • Onlar Din Gününü tasdik ederler..
 • Onlar Rablerinin azabından korkarlar.
 • Zira Rablerinin azabından kimse emin olamaz.
 • ...
 • İşte onlar Cennetlerde ikramlara erişenlerdir.
 • Meâric, 70:26-35
fatiha 4 din g n n n m liki meliki7
Fatiha 4: Din Gününün Mâliki / Meliki
 • Yüce Allah yüz rahmet yarattı, bunun bir parçasını yeryüzüne indirdi. Mahlûkat, işte bu bir parça rahmet sebebiyle birbirine merhamet eder; hattâ, yavrulu hayvan, yavrumu ezerim korkusuyla ayağını yavrusunun üzerinden kaldırır. Geri kalan doksan dokuz rahmeti ise, Yüce Allah, kendi katında alıkoymuştur; kıyamet gününde onu yüze tamamlayacaktır.
 • Buharî, Edeb: 19; Müslim, Tevbe: 17-21
fatiha 4 din g n n n m liki meliki8
Fatiha 4: Din Gününün Mâliki / Meliki
 • De ki: Ben de sizin gibi bir beşerim. Ancak bana, “Tanrınız tek bir Tanrıdır” diye vahyedilmiştir. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, güzel işler yapsın ve Rabbinin ibadetine hiç kimseyi ortak etmesin.
 • Kehf, 18:110
slide45
İnternet adresleri
ad