Kasuistikk 1
Download
1 / 48

Kasuistikk 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 231 Views
 • Uploaded on

Kasuistikk 1. Bakgrunn og Sykehistorie. Kvinne i 40 årene, tidligere frisk. Røyker. Gift, 1 barn på 6 år. I full jobb. Nylig reist utenlands. 1 mnd sykehistorie Murrende hodepine og uvelhet. Tretthet. Hukommelsesproblemer

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kasuistikk 1' - cala


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Bakgrunn og sykehistorie
Bakgrunn og Sykehistorie

 • Kvinne i 40 årene, tidligere frisk. Røyker.

 • Gift, 1 barn på 6 år. I full jobb.

 • Nylig reist utenlands.

 • 1 mnd sykehistorie

  • Murrende hodepine og uvelhet. Tretthet. Hukommelsesproblemer

  • To episoder med synsforstyrrelser (’stjerner’ i synsfelt i 15min), ledsaget av nummenhet/prikking i ve. side leppe, hake og tunge og nummenhet distalt ve. hånd. Ikke hodepine

  • En episode med akutt nautisk vertigo 3 u før innleggelse, varighet noen minutter


Aktuelt og funn ved innkomst
Aktuelt og funn ved innkomst

 • Aktuelt:

  • Kvelden før innleggelse: Intens trykkende hodepine. Lokalisert frontalt og bak ve. øye

  • Fra 0500 samme morgen: Kvalme, oppkast x 1. Forverring av hodepine.

 • Klinikk:

  • BT 127/81, Puls 70 rgm, Temp 36,8

  • Corua, Pulmua

  • Nevrologi: Nystagmus ved blikk mot hø., rask fase mot hø.


 • Vurdering:

  • Migrene med aura ?

  • Tensjonshodepine ?

  • Infeksjon ?

 • Klinisk bedring utover dagen og vil helst hjemSupplerende us
Supplerende us

CT caput:

3,5 x 1,5 cm stor lesjon med omliggende ødem i thalamusregion høyre side. Kompresjon av bakhornpå høyre sideventrikkel og dislocerer 3. ventrikkel mot venstre. Midtlinjeoverskyting på 5mm. Overlaterelieffet er ødematlst og utvisket i begge hemisfærer. Trange forhold i basale cisternerom. Lesjonen lader ikke kontrast. Tumorsuspekt.

Anbefalt MR

Blodprøver: Leukocytter 11,1. Øvrige normale


Tiltak:

 • Startet med Medrol (16mg x 4), nedtrappingsskjema

 • Henvist nevrokirurgisk avdeling • MR caput:

  • Diffust utbredt ekspansiv forandring. Største del i høyre thalamus. Strekkes seg subependymalt langs trigonum, bakhort og temporalhorn. Engasjement av høyre hippocampus og insulabarkområdet.

  • Ingen redusert diffusjon. Ingen bariæreskade på MR. Ikke vasogent ødem.

   Konkl: Utseende passer best med lymfom. Passer dårlig med gliom eller metastase. Encefalitt passer bra med MR bildet men ikke med klinikken.Operasjon
Operasjon

 • Operert med craniotomi og tumorreseksjon

  • Navigasjonsveiledning med BrainLAB

  • Elektrofysiologisk overvåkning med MEP og SEP

  • Parasagittal incisjon midtveid mellom procmastoideus og occipitalprominensen

  • Anlegges kraniotomi over cerebellum og nedre deler av occipitallapp

  • Fridissikerer vener og arterier

  • Løser ut tumor, debulker under mikroskop

  • Frysesnitt: Gliom, usikker grad

  • Reseksjonsgrad: ca 75% - volum på 10ml (2x2x2cm)


Post op
Post op.

 • Klinisk: Våken og uten utfallDag 12
Dag 12

 • Overflyttet til nevro avd.

 • Utskrevet 12 dager etter første møte

 • I fin form, ingen nevrologiske utfall

 • Medisinsk: Trappe ned Medrol

 • Oppfølging: Samtale og fjerne agraffer etter 2 uker


Dag 17
Dag 17

 • Patologisvar: Glioblastom

 • Planlegger Postoperativ strålebehandling og Temodal


Patologisvar
Patologisvar

 • Glioblastom, WHO grad IV

 • Celleriktastrocytom med mitoser og høy Ki67-indeks. Nekroser og mikrovaskulær proliferasjon. Utvilsomt et glioblastom

 • Positiv for GFAP

 • Ki67 indeks høy (minst 15%)

 • Negativ for IDH R 132H-mutasjon


Dag 26
Dag 26

 • Samtale med pasient og ektefelle

 • Åpen retur til avd.

 • Henv. Senter for Kreftbehandling


Dag 35 29 dager postop
Dag 35 (29 dager postop)

Konkomitant stråleterapi og Temodal

 • Stråling med fraksjonering 1,8Gy x 30

  • 6 ukers behandling, 5 behandlinger pr uke til totaldose på 54Gy

 • Temodal (utfra overflateareal – 75mg/m2) – tas 1 time før strålebehandling samt de 2/7 uten stråle. Totalt 49 dager.

  Før beh: blodprøve for morfologi og hormonstatus

  Ukentlige blodprøver ila de 6 ukene

  Legetime i 2., 4. og 6. behandlingsuke


Legetime 2 behandlingsuke
Legetime 2. behandlingsuke

 • Tolererer behandlingen godt

 • Blodprøver: Leukocytose 11,8; starter med Baktrim de strålefrie dagene (profylaktisk mot pneumocytis carnii).

  Fullfører 6 uker


Innleggelse 3 mndr postop
Innleggelse 3 mndr postop.

 • Trykkende hodepine

 • Kvalme og oppkast x mange

 • Normale vitale parametre, inkl. afebril

 • Blodprøver: CRP 11

 • Normalt nevrologisk status


 • CT caput: Intet åpenbart

 • MR caput:

  • Progresjon av tumor mest sannsynlig

  • Evt. pseudoprogresjon etter strålebehandling

 • Tiltak: Øke Medrol dosen


Nesten 4 mndr postop
Nesten 4 mndr postop

 • Første adjuvante Temodal behandling


Mr caput 4 mndr postop
MR caput 4 mndr postop

MR FLAIR

Inkonklusiv mtp stråleforandringer og tumorforandringer


 • 7 mndr postop.: 5. temodal kur

 • Fin form. Noe vansker med tidsbegrep og rom/retning. Ellers nevrologisk us ua.

 • 8mndr postop. 6. temodal kur

 • Fortsatt fin klinisk


MR FLAIR etter siste temozolamide kur


Mr caput etter siste temodalkur
MR caput etter siste Temodalkur

Blandingsbilde med økt kontrastopptak i sannsynlige tumorforandringer i høyre thalamus/mesencephalon og regress av sannsynlig pseudoprogresjonsforandringer langs høyre sideventrikkel
Bakgrunn
Bakgrunn

 • Mann i 50 årene

 • Gift, 1 barn. I full jobb.

 • Diabetes Type 2, Hypertensjon, Hyperkolesterolemi


Aktuelt og funn
Aktuelt og funn

 • Innlagt etter GTK anfall, 2 nye anfall under innleggelsen

 • Nevrologisk undersøkelse: Lett dysartri, lett sentral facialisparese høyre side.

 • Etter hvert lett nedsatt kraft høyre overekstremitet.Mr flair
MRFLAIR


Supplerende unders kelser
Supplerende undersøkelser

 • CT caput: Suspekt område frontalt venstre side

 • MR caput: ca 2 cm stor kontrastoppladende svulst i venstre frontallapp med nylig gjennomgått blødning. Mye ødem.

  Tentativ Diagnose: Hemorragisk transformert glioblastom? DD: Metastase.

 • CT thorax og abdomen: Intet patologisk


Tiltak
Tiltak

 • Startet med okskarbazepine

 • Henvist til operasjon


Innleggelse nevrokirurgisk avdeling
Innleggelse Nevrokirurgisk avdeling

 • MR spektroskopi og MR perfusjon: Blødning i tumor

 • Operert ukomplisert

 • Postoperativt:

  • Klinisk: Forverring av facialis parese

  • Postop MR: fine forhold etter rescesert hematom/blødning

  • Frysesnitt: Blødning i pilocytiskastrocytom

 • Planlagt kontroll 3 mndrpostop.


Histopatologi
Histopatologi

 • Lavgradig gliom WHO grad II

 • Plan: MR kontroll og poliklinisk time hos operatør etter 2-3 måneder


Forl p
Forløp

 • 2 måneder etter innleggelse: Epileptiske anfall, øket litt på antiepileptika

 • 3 måneder etter innleggelse: Hyppigere anfall, postiktal parese høyre overeks

 • Tiltak: Legger til Levetiracetam


3 mndr postop
3 mndr postop

 • MR caput: Malingt utseende tumorområder i venstre hemisfære. Malign transformasjon ??

 • Tiltak: Vente til ny MR om 3 måneder


Mr flair 5 mndr uendret fra 3mndr
MR FLAIR 5 mndr (uendret fra 3mndr)


Forl p1
Forløp

 • MR caput 5 mndr: Stabile forhold

 • Klinikk 8 mndr:

  • 2-3 anfall daglig.

  • Legger til VIMPAT, trapper ut Levetiracetam

 • MR 9 mndr postop: Stabile forhold


Mr 12 mndr postop tumorprogresjon
MR 12 mndrpostop: Tumorprogresjon?


Tiltak og forl p
Tiltak og forløp

 • Vurdering av Strålebehandling og/eller Temozolomide

 • Konklusjon: Oppstart med Strålebehandling, 6 ukers behandling (5 dager i uken)

 • Tolererer dette bra – litt mer trett og irritabel, noe kvalm, brukt litt Medrol

 • Mer initiativ og bedre språk, mindre epileptisk aktivitet17 mndr postop
17 mndr postop

 • MR caput: Generell volumreduksjon av tumorområdet, men tilkommet multiple kontrastladende lesjoner. Funn på perfusjonsanalyser trekker i retning av tumorprogresjon/transformasjon til høyere malignitetsgrad


Mr flair 5 12 17 mndr postop
MR FLAIR5 – 12 – 17 mndrpostop