kasuistikk 20 09 13 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kasuistikk 20.09.13 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kasuistikk 20.09.13

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Kasuistikk 20.09.13 - PowerPoint PPT Presentation


 • 186 Views
 • Uploaded on

Kasuistikk 20.09.13. Mann i 60- årene Utbredt karsykdom og multiple hjerneslag. Bakgrunn: Klipset hø. a . cerebri media aneurysme 1990 Hypertensjon; atacand plus , storrøyker, dyslipidimi Tilbake i jobb etter flere år ufør Aktuelt: Lette ve. utfall + dysartri

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kasuistikk 20.09.13' - meryle


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kasuistikk 20 09 13

Kasuistikk 20.09.13

Mann i 60- årene

Utbredt karsykdom og multiple hjerneslag

slide2

Bakgrunn:

  • Klipset hø. a. cerebri media aneurysme 1990
  • Hypertensjon; atacandplus, storrøyker, dyslipidimi
  • Tilbake i jobb etter flere år ufør
 • Aktuelt:
  • Lette ve. utfall + dysartri
  • Ekko cor: moderat ve ventrikkel hypertrofi
  • Dopplerhalskar: moderat atherosklerose
  • Følte seg restituert ved utreise
  • Persantinret, albyl-e, simvastatin, selozok, atacandplus
sah alvorlighet
SAH alvorlighet
 • Spontan subaraknoidal blødning skyldes oftest ruptur av sakkulærtaneurysme (70%).
 • Mellom 20 og 40 % dør før de når sykehuset. Mortaliteten de første 3 månedene er ca 50%.
 • Reblødning og vasospasme med cerebral ischemi er de vanligste årsakene til død og alvorlig forverring etter innleggelse.
november 2010
November 2010
 • Utredning funksjonsdyspnø
  • Funn av okkludert RCA
   • Forsøk rekanalisering x 2 uten å lykkes
oktober 2011
Oktober 2011
 • Bakgrunn:
  • I fullt arbeid
 • Aktuelt:
  • Afasi + hø. paralyse
 • Funn:
  • BT: 193/99, GCS 13, NIHSS 21
  • CT; 5x2,5x3 cm (18 ml) ve hemisfære med gjennombrudd til ventrikler og masseeffekt
  • CT angio uten aneurysmer
  • GCS 9; Intubert -> nevrokir. avd.
intracerebral hjernebl dning
Intracerebral hjerneblødning
 • Intracerebrale hjerneblødninger utgjør 10-20% av alle slag
 • Nesten halvparten dør i løpet av den første måneden etter blødningen, mange i løpet to døgn.
 • Etter seks måneder er det bare ca 20% som ikke har behov for hjelp.
 • Mulige årsaker
  • Hyppigste
   • Hypertensjon (ca 50%)
   • Amyloidangiopati (særlig ved lobære blødninger)(ca 30 %)
   • Marevan (18-27%)
intracerebral hjernebl dning1
Intracerebral hjerneblødning

Supratentorielle hematomer

 • Kirurgi kan vurderes ved blødning >30ml med overflatisk beliggenhet, særlig ved gradvis klinisk forverrelse
 • Ved dype blødninger anbefales generelt ikke kirurgi. I selekterte tilfeller med gradvis forverrelse og truende herniering kan livreddende avlastende kirurgi vurderes inidividuelt, og drøftes med nevrokirurg.
rikshospitalet 10 17 okt
Rikshospitalet 10.-17 okt.
 • EVD + ICP
 • Pessimistiske, men usikre utsikter ved overflytning lokalsykehus med GCS 6.
 • Usikkert om vil være selvhjulpen på lengre sikt
lokalsykehus 17 okt 16 nov
Lokalsykehus 17. okt.-16. nov.
 • Langvarig, komplisert forløp med bl.a. agranulocytose og infeksjoner
 • Funn av AAA 5,5 cm pga økt amylase
 • Status utreise:
  • Satt oppe i stol, fulgte med og kunne snakke i korte setninger
rehab 16 nov 2011 11 jan 2012
Rehab. 16. nov. 2011 – 11. jan. 2012
 • Ved utreise:
  • Oppegående uten hjelpemidler
  • Mindre ukritisk
  • Tilrettelegging under måltid
  • Inntakte naturlige funksjoner
  • Kommunikasjonsvansker spes. språkproduksjon
  • Svekket kognitiv funksjon
  • Sluttet å røyke
 • Hjem med samboer etter hennes ønske
  • Fysio., ergo., logoped
 • Totalt 3 måneders innleggelse
slide14
2012
 • Stentgraft for AAA
  • Komplikasjon med blødning og blodoverføring, samt infeksjon
 • Søvn apnø
slide15
2013
 • April
  • tilfeldig funn malignitetssuspekt lesjon hø nyre; 10-13-19 med mer over 2 år
 • Juli
  • TIA med forbigående økt afasi og parese hø arm
  • Doppler/angio; uttalte atherosklerotske forandringer ICA x 2, ikke signifikante stenoser
  • BT 150-170/80-90
  • Overtalt til oppstart albyl-e 75 mg
  • Nylig startet ezetrol hos FL (tidl sep. lipitor og simvastatin).
  • Påfølgende fine BT ved ktr hos fastlege
8 aug 2013
8. Aug. 2013
 • Luftambulanse; akutte brekninger + hø hemiparese
 • Funn:
  • BT 246/111, GCS 13
  • Blikkdev. mot hø anga svakt navn og fødselsdato, løftet armer og trakk i bein på tiltale
  • Brekninger og oppkast
 • pga klips er MR ikke mulig, får CT caput :
cerebellare bl dninger og kirurgi
Cerebellare blødninger og kirurgi
 • Kirurgisk evakuering anbefales så fort som mulig ved store (>3 ml) cerebellare blødninger, eller ved cerebellære blødninger med fallende bevissthet eller annen nevrologisk forverring eller hydrocefalusutvikling.
 • For sykehus uten nevrokirurg anbefales tidlig vurdering av overføring til senter med nevrokirurgi for videre overvåkning og eventuell kirurgisk behandling.
8 aug 20131
8. Aug. 2013
 • Ve cerebellær blødning inn i aqueduct og 4. ventrikkel; 1,7x3,7x4 cm (12 ml)
 • Angio uten aneurysme
 • Konferering rikshospitalet, til intensiv og intubert
 • Luftambulanse til nevrokirurg
rikshospitalet 8 15 aug
Rikshospitalet 8.-15. aug.
 • EVD + ICP til 13. aug.
 • Forsinket oppvåkning
  • Vedvarende intubert
  • Valproat 9.-13. aug, men sep etter EEG
  • AER + SEP normale
  • Tracheostomi 13. aug
 • E. coli i trachealsekret + enterokokker i urin
 • Sannsynlig hemolyse på cefotaxim, abio sep.
lokalsykehus 15 23 aug 2013
Lokalsykehus 15.-23. aug. 2013
 • Overflyttes til intensiv avd.
 • 18. aug. tazocin oppstart i.v.
 • 23. aug. e-coli i ekspektorat og urin, ESBL mistanke
lokalsykehus 23 aug
Lokalsykehus 23. aug-
 • Isolat på INT
 • Tilsyn i.f.t. hypertensjon: polyfarmasi
 • Dekanylert 30. aug.
 • Til slagavd. 3. sep.
 • Samme kveld febrilia og på nytt tazocin
 • Konf. Infeksjonsmedisiner OUS:
  • Dråpesmitte og isolering på rom pga aktiv infeksjon med hoste
  • 1 uke meropenem 1 g x 3 i.v.
 • 16. sep. trappet ned til kontaktsmitte og eget toalett etter ny konfsmittevernlege ettersom ikke lenger aktiv infeksjon.
 • Livslang ESBL bærer
lokalsykehus 23 aug1
Lokalsykehus 23. aug-
 • Stadig klinisk fremgang under rehabilitering
  • Går i prekestol, tar instruks og følger med blikk, men minimalt verbalt.
  • Kontinent og spiser stadig bedre
  • Venter på rehab.
  • Sykehjem i påvente
  • PEG?