di t caret lemler ve muhasebele t r lmes 2 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 2

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 2 - PowerPoint PPT Presentation


 • 422 Views
 • Uploaded on

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 2. Yard. Doç. Dr. Banu BAŞAR. İthalat Süreci. İthalatçı sıfatının kazanılması İthalatla ilgili ön araştırma İhracatçıların bulunması Detayların görüşülmesi Anlaşmanın sağlanması Akreditifli ödeme ise ithalatçı tarafından akreditifin açılması

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 2


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
thalat s reci
İthalat Süreci
 • İthalatçı sıfatının kazanılması
 • İthalatla ilgili ön araştırma
 • İhracatçıların bulunması
 • Detayların görüşülmesi
 • Anlaşmanın sağlanması
 • Akreditifli ödeme ise ithalatçı tarafından akreditifin açılması
 • Malların ve belgelerin gelmesi
 • Malların teslim alınması
 • Gümrüklemenin yapılması
 • Kambiyo işlemlerinin bitirilmesi
thalatta ayr ca kullan lan belgeler
İthalatta ayrıca kullanılan belgeler
 • Gümrük beyannamesi
 • Gümrük kıymet bildirim formu
 • Supalan dilekçesi
 • Çetele
 • Teslim tesellüm tutanağı
 • Boş arama dilekçesi
hracat maliyet analizi
İhracat maliyet analizi
 • Bir malın üretimi için kullanılan emek, malzeme ve işletme giderleri, o malın maliyetini oluşturmaktadır. Ayrıca, ihracat söz konusu olduğunda, satış, teslim ve sigorta giderleri de maliyetin önemli kalemleri arasında yer almaktadır.
taraflara y klenilen sorumluluk a s ndan
Taraflara yüklenilen sorumluluk açısından…..
 • FCA = FOB
 • CPT = CFR
 • CIP = CIF

Bu kavramlar birbirine benzemekle beraber birbirlerinin yerine kullanılamaz.

slide7
İhracat Fiyatı:
 • I. F (üretim) + F (kâr marjı) = Teslim Fiyatı
 • II.F (teslim fiyatı) + F (ulaşım) + F (depolama) + F(Banka masrafları) + F(sigorta) + F(dağıtım) = F(ihraç pazarındaki fiyat)
slide9

İmalatçının teklif fiyatı

Malın fabrikadan alıcıya teslim edildiği fiyattır. Buna mal faktör maliyeti de denmektedir.

Ambalajlama ve markalama

Ambalajlama giderleri, genelde malın teklif fiyatı içinde kapsanmaktadır. Ancak mal dökme veya ambalajsız alınmışsa, ya da malı ayrı bir ambalajla satmak gerekiyorsa, bu durumda ambalaj giderlerinin de ayrıca gözönünde tutulması ve birim ambalaj maliyetinin fiyata eklenmesi gerekmektedir.

Örnek: Dökme olarak alınan bir kimyasal maddeden bir varile 175 kg konulabildiği ve bir varilin bedelinin 35.000 TL+KDV olduğu varsayılacak olursa, 1 tonun maliyeti = 35.000 x 1000 kg /175 kg. olacaktır.

slide10

Taşıma giderleri

Malın bulunduğu yer, yükleme yapılacak limana, garaja veya havaalanına uzak ise, bu malın yükleme yerine nakli gerekecektir.Bu tür giderler özellikle malın deniz yolu, demiryolu veya havayoluyla nakliyesinde yükleme yerine kadar taşınmasında söz konusudur. İhraç edilecek mal, havayolu taşımasıyla gidecekse, mal doğrudan fabrikadan ya da depodan alınacağı için ek bir nakliye gideri olmayacaktır. Genelde kamyon başına ücret alındığında, taşıma ücreti mevcut mal miktarına bölünerek, birim nakliye gideri hesaplanmaktadır.

Örnek: 1.000.000 TL. nakliye bedeli ile 40 makine taşıtılmıştır. 1.000.000/40 her malın birim fiyatının belirlemesinde eklenecek tutardır.

slide11
Yükleme-boşaltma giderleri

Malın taşınacağı araçta yükleme, boşaltma giderleri özellikle büyük kapasiteli teslimlerde önem kazanmaktadır. Miktarın artması ile yükleme, boşaltma gider tutarı fazlalaşmaktadır. Malın yükleme, boşaltma ücretleri hacim, ağırlık, adet gibi esaslara bağlanabilmektedir.

Kamyonla yapılan sevkiyatlarda, imalatçı malı kamyon üzerinde teslim edeceğinden yükleme masrafları sözkonusu olmamaktadır. Limanda yapılan yüklemelerde ise;

a) Conventional (dökme) gemiler için, liman işletmelerinin almış olduğu bir bedel bulunmaktadır. Bu değer ton başına limana göre değişmektedir.

b) Konteyner yüklemelerinde konteynerın büyüklüğüne göre değişen değerlerde yükleme bedeli alınmaktadır. Konteynera yüklenebilecek miktara göre birim maliyet fiyata ilave edilmektedir.

slide12
Finansman giderleri (Vadefarkı)

Kredili satışlarda vadeye göre ürünün fiyatına eklenecek farkları ihracatçı satış politikasına ve mali yapısına göre karar vermelidir. Eğer firma, bunu kaldıramayacaksa, kredili satışa girmek risk olacaktır. Fiyat saptarken vade farkını müşterinin de benimseyeceği bir tutarda yapmak için en uygun yol, o ülkedeki teklif edilen vadeye karşılık gelen faiz hadlerini esas almaktır. Firmanın daha yüksek bir oran önermesi, müşteriyi bu malı ya iç piyasadan ya da daha uygun diğer piyasalardan almaya zorlayacaktır.

slide13
Banka giderleri

İhracat sırasında veya ihracattan sonra kullanılan ihracat kredilerinin maliyetlerini firma, şüphesiz mal tutarına ekleyecektir.

Türkiye'deki bankalar ihracat hizmetlerinden dolayı, akreditif bedeli üzerinden değişen oranlarda karşılık almaktadırlar.

 • Doküman Giderleri

İhracat için tescil, lisans, ruhsatname gibi belgelerin temini için yapılan giderler, konsolosluk tasdikleri, menşe şehadetnamesi, dolaşım belgesi vs. döküman giderleri, bunun yanında bitkisel ve hayvansal ürünlerin ihracında istenen belge ve ruhsatnameler için yapılan giderler ve benzerleri bu başlık altında maliyete dahil edilm

slide14
Genel Giderler

Direkt ihraç edilecek malla ilgili ölçme, tartma, analiz, expertiz giderleri, gözetme firmalarına verilen giderler bu kapsamdadır.

 • Navlun (Freight)

Malların ithalatçı ülkeye taşınma giderleridir. Navlun hesaplaması, maliyet kalemlerinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Birime düşen navlun miktarını bulmak için hesaplamaların doğru yapılması gerekmektedir.

Örneğin, adet cinsinden satışı yapılan bir malın gerek hacim ve gerekse ağırlık olarak navlun hesabının yapılması gerekmektedir.

slide15
C+F Maliyet (Cost and Freight) = Mal Bedeli + Navlun

C+F, Cost and Freight sözcüklerinin kısaltılmışı olup "mal bedeli ve navlun" anlamındadır. Satıcı, gösterilen varış yerine malı gönderebilmek için gerekli tüm giderleri karşılamak zorundadır, ancak malla ilgili tüm zarar ve ziyan rizikolarıyla giderlerde meydana gelebilecek herhangi bir artma yükümlülüğü, mal yükleme limanında geminin küpeştesinden geçtiği andan itibaren satıcıdan alıcıya geçmektedir.

slide16
Yurtdışı acenta, komisyon giderleri

Yurtdışında firmanın temsilciğini yapan, firma adına firmanın işlerini takip eden ya da aracılık yapan firmalara ödenen giderler de maliyete katılmaktadır.

 • Sigorta

İstendiği takdirde mallar sigorta yaptırılabilir. Malın cinsine ve sigorta kapsamına göre maliyet değişebilmektedir.

slide17
CIF Maliyet (Mal bedeli, sigorta ve navlun)

CIF, "Cost, Insurance and Freight" sözcüklerinin kısaltılmışı olup "Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun" anlamındadır. Bu terim, C and F'in benzeridir, ancak satıcı, malın taşınması esnasında zarar ve ziyan rizikosuna karşı sigorta sağlamak zorundadır. Satıcı, sigorta şirketleriyle bir sözleşme akdederek sigorta primini ödemektedir

slide18
İhracatçı Ülke

Üretim maliyeti

+ İhracatçı kar marjı

+Taşıma Giderleri

limana taşıma gid.

Konsolosluk işlem giderleri

ambalajlama giderleri

+Yurt dışı acentenin komisyonu

=İhraç fiyatı

İthalatçı Ülke

Alış fiyatı

+sigorta giderleri

+gümrük vergisi

+diğer vergiler

+varış limanına taşıma giderleri

+banka giderleri

=Boşaltma maliyeti

+Diğer giderler

+kar marjı

Satış fiyatı

Örnek….
cif teslim ekline g re fiyatland rma rne i
İhracat

100 birim malın fabrika çıkış maliyeti10.000

Komisyoncu maliyeti 100

İhracat için ambalajlama 150

Limana taşıma 500

Konsolosluk faturası 50

Taşıyıcı firmaya ödenen 150

İhracatçı acente komisyonu 1500

TOPLAM 12.950

Deniz sigortası 155

Taşıma (deniz) 1000

İhraç kar marjı 845

Varış maliyeti (CIF) 14.950

İthalat

Varış maliyeti CIF 14.950

Gümrük vergisi 882

Diğer vergiler 150

Komisyoncu maliyeti 150

Banka gideri 50

Akreditif 75

Toplam boşaltm gideri 16.197

Yeniden ambalajlama 100

Taşıma 100

Reklam 500

Ücretler 1410

Postalama 100

Toplam gider 18.407

Birim Maliyet 184

%100 kar marj ıile

teklif edilen satış fiyatı 368

CIF teslim şekline göre fiyatlandırma örneği
d ticarette kullan lan deme y ntemleri
Dış ticarette kullanılan ödeme yöntemleri:
 • Peşin ödeme
 • Alıcı firma prefinansmanıyla ödeme
 • Mal mukabili ödeme
 • Vesaik mukabili ödeme
 • Akreditifli ödeme
 • Kabul kredili ödeme
hracat n n stlendi i risk art
İhracatçının üstlendiği risk artışı

Peşin

Ödeme

Akreditifli

Ödeme

Vesaik

Mukabili

Ödeme

Mal

Mukabili

Ödeme

En çok Risk

En az risk

thalat n n stlendi i risk art
İthalatçının Üstlendiği Risk Artışı

Mal

Mukabili

Ödeme

Vesaik

Mukabili

Ödeme

Akrediditfli

Ödeme

Peşin

Ödeme

En çok Risk

En az Risk

En az risk

pe in deme
Peşin ödeme

İhracatçı tarafından ihraç edilen malların bedellerinin , ithalatçı tarafından malın teslim alınmasından önce, gerek bankalar yolu ile ve gerekse alıcının kendisi veya vekili ya da onun adına hareket eden üçüncü bir kişi tarafından satıcıya peşin olarak ödenmesidir.

pe in demede
Peşin Ödemede….

Dış ticaretten doğan bütün riskler ithalatçının üzerindedir. Genelikle birbirini çok iyi tanıyan alıcı ve satıcı arasında yapılmaktadır.

Daha çok piyasada fazla talep gören malların satışında kullanılmaktadır.

Genellikle ithalatçının ihracatçıya kendi çekini vermesi, havale yada nakit ödeme şeklinde gerçekleştirilir.

Az rastlanılan bir ödeme yöntemidir.

thalat n n pe in deme y ntemini tercih etmesindeki en nemli sebepler
İthalatçının peşin ödeme yöntemini tercih etmesindeki en önemli sebepler….
 • Dış ticarete konu malda şiddetli derecede kıtlık olması
 • İthalatçının malı her türlü koşul altında alma zorunluluğu
 • İthalatçı ile ihracatçı arasında güven tesisinin kurulmuş olması
 • İthalatçının çok yüksek ekonomik güce sahip olması
pe in deme eklinin i leyi i
Peşin ödeme şeklinin işleyişi

İhracatçı

İhracatçınınBankası

4

1

5

3

6

2

İthalatçının Bankası

İthalatçı

7

pe in demede i lem a amalar
Peşin ödemede işlem aşamaları
 • 1-Taraflar kendi aralarında bir anlaşma yaparlar.
 • 2- Ulaşılan anlaşma sonucunda ithalatçı ihracatın bedelini bankasına ihracatçıya gondermek üzere yatırır
 • 3- İthalatçının bankası ihracat bedelini ihracatçının bankasına transfer eder
 • 4- İhracatçının bankasına ulaşan İhracat bedeli ihracatçı işleteye ödenir
 • 5- İhracatçı işletme malları ithalatçı ülkeye sevkeder
 • 6- İhracatçı, ihracata konu belgeleri ve malın mülkiyetini temsil eden dökümanı ithalatçının lehine düzenler ve ithalatçıya gönderir
 • 7- Belgeleri alan ithalatçı, malı kendi ülkesinin gümrüğünden çeker
mal mukabili deme
Mal Mukabili Ödeme
 • İhraç edilen malın bedelinin, bu malın ithalatçı tarafından teslim alınmasından sonra ödenmesi şeklinde yapılan bir ödeme türüdür.
mal mukabili demede
Mal mukabili ödemede….
 • Taraflar birbirlerini iyi tanırar ve karşılıklı güvenleri vardır.
 • İhracaçı için en riskli ödeme şeklidir, çünkü malın ödenmesi ile ilgili hiçbir güvence yoktur.
 • İthalatçı için ideal bir ödeme yöntemidir.
 • Belirli bir ödeme tarihi taşımaması açısından esnek bir uygulamadır.
mal mukabili deme eklinin i leyi i
Mal mukabili ödeme şeklinin işleyişi

İhracatçı

İhracatçınınBankası

7

1

2

6

3

5

İthalatçının Bankası

İthalatçı

4

vesaik mukabili deme
Vesaik Mukabili Ödeme
 • Bir malın ihraç ülkesinden çıkarılmış olduğunu gösteren belgesinin ihracat bedelini ödeyerek bankadan alınması yoluyla yapılan bir ödeme şeklidir. Yani bir bankanın ihraç bedelini tahsil ettikten sonra belgeleri ithalatçıya teslim ettiği ödem türüdür.
 • Bu tür ödemeye konu olabilecek vesikalar; poliçe, emre yazılı senet, çek, ödeme makbuzu, .. Vb ile fatura, navlun belgesidir.
slide33
İhracatçı için risk taşıyan bir ödeme türüdür
 • İthal konusu malın ülkeye gelmiş olması şart değildir.Genellikle mal bedelleri , malla ilgili vesikalar ve ithalata konu olan mallar gelince ödenir. Vesikalar genellikle özel taşıma şirketleri ve ya uçakla ithalatçının bankasına gönderilir.
vesaik mukabili deme eklinin i leyi i
Vesaik mukabili ödeme şeklinin işleyişi

İhracatçı

İhracatçınınBankası

3

10

2

1

4

9

6-7

İthalatçının Bankası

İthalatçı

8

5

slide35
1. Taraflar kendi aralarında anlaşma yaparlar
 • 2. İhracatçı, ihracata yönelik malları üretir(tedarik eder) ve ithalatçının ülkesine sevk eder.
 • 3. Aynı zamanda ihracata konu olan belgelerde ihracatçı tarafından bankasına teslim edilir.
 • 4. İhracatçının bankası da almış olduğu belgeleri, ithalatçının ülkesindeki muhabir bankasına gönderir.
 • 5. İthalatçının bankası ithalatçıya vesaiklerle ilgili haber ve bilgi verir.
slide36
6. Aldığı haber ve vesaik bilgileri üzerine ithalatçı ödeme yapar.
 • 7. ithalata konu belgeleri bankasından teslim alır.
 • 8. İthalata konu malları temsil eden belgeleri elinde bulunduran ithalatçı, söz konus malları kendi ülkesindeki gümrükten çeker.
 • 9. İhracat bedelini tahsil etmiş olan ithalatçının bankası bu bedeli, ihracatçının bankasına sevk eder.
 • 10. İhracatçının bankasına ulaşan dış satım bedeli, ihracatçıya ödenir.
slide37
İhracatçı ile ithalatçı arasındaki mübadelede ödeme yöntemi olarak vesaik mukabili yaklaşım tercih edilmekle birlikte ihracatçının ithalatçıya vadeli poliçe keşide etmesi halinde ödeme yöntemi Kabul Kredili Vesaik Mukabili ödeme şeklini almaktadır.