metabolism ldine levaade n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Metabolism üldine ülevaade PowerPoint Presentation
Download Presentation
Metabolism üldine ülevaade

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 14
Download Presentation

Metabolism üldine ülevaade - PowerPoint PPT Presentation

cain-mcconnell
145 Views
Download Presentation

Metabolism üldine ülevaade

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Metabolismüldine ülevaade Koostas: Kristel Mäekask täiendas Kersti Veskimets

 2. Mis on bioloogiline energia? • Mitmesuguste rakkude ja organismide võrdlemine näitab, et Maal esineva elu bioloogilise energia kandjaks on kindel aine – adenosiintrifosfaat ehk ATP, millele on üles ehitatud praktiliselt kõikide elusorganismide energiasüsteemid. • ATP on just nagu universaalne bioloogiline valuuta, mis käivitab nii geenisünteesi, geenide transkriptsiooni, valgusünteesi, biomolekulide sünteesi kui ka teised olulised bioprotsessid, nagu ainete transpordi raku sisse ja sealt välja. Seega energeetilisest aspektist on adenosiintrifosfaat bioloogilise toimimise ehk elu alus. • Kust bioloogilised organismid seda hädavajalikku ainet – ATP-d saavad, seda hakkamegi vaatama.

 3. Metabolism ...on organismis toimuvad kõik sünteesi ja lagundamisprotsessid. Kõik organismid vajavad elutegevuseks energiat. Vastavalt energia saamise viisile jagatakse autotroofideks ja heterotroofideks.

 4. Autotroof Autotroofid sünteesivad ise elutegevuseks vajalikud orgaanilised ühendid väliskeskkonnast saadavatest anorgaanilistest ainetest. Energiaallikateks on kas: • valgusenergia - fotosünteesijad (taimed) • anorgaanilistest ainetest redoksreaktsioonides vabanev energia - kemosünteesijad (väävlibakterid ja rauabakterid)

 5. Heterotroof Heterotroofid saavad oma elutegevuseks vajaliku energia toidus sisalduva orgaanilise aine oksüdatsioonil. Saadud org. ainest saavad nad ka oma keha ülesehitamiseks vajalikud molekulid. Heterotroofid on loomad, seened ja enamus baktereid.

 6. ATP ADP ANABOLISM

 7. Täida tühjad kastid ainerühmade nimetustega

 8. Assimilatsiooni ehk anabolismi moodustavad kõik organismis toimuvad sünteesiprotsessid. Selle käigus sünteesitakse: sahhariide, lipiide, valke, nukleiinhappeid jne. Vaja on lähteaineid, ensüüme, täiendavat energiat. Näiteks: fotosüntees, DNA süntees

 9. Dissimilatsiooni ehk katabolismi moodustavad kõik organismis toimuvad lagundamisprotsessid. Toiduga saadavad või organismis sünteesitud orgaanilised ühendid lõhustatakse lihtsama ehitusega molekulideks. Vabaneb energia, mis talletatakse makroergilisse ühendisse - ATP (40%) ning eraldub soojusena (60%).

 10. Organismi esmaseks ja kõige kiiremini kasutatavaks energiaallikaks on sahhariidid. • 1 g sahhariidideoksüdatsioonil vabaneb 17,6 kJ energiat • Järgnevalt kasutab organism rasvu. • 1 g lipiidide oksüdatsioonil vabaneb 38,9 kJ energiat • Viimasena valke, kuna valkudel on väga palju teisi tähtsaid ülesandeid organismis. • 1g valkude oksüdatsioonil vabaneb 17,6 kJ energiat

 11. Ööpäevane energiavajadus 16 – 18 a. tütarlaps – 2300 kcal 16 – 18 a. noormees – 3500 kcal Aktiivne naine – 2350 kcal Aktiivne mees - 3700 kcal Keskmise aktiivsusega naine - 2170 kcal Keskmise aktiivsusega mees - 3000 kcal Üle 55-aastased – alla 2350 kcal www.ampser.ee

 12. Arvuta, kui palju energiat saaksid ühest 150 grammisest kohupiimakreemist, kui 100 grammis on: valke 4,7 g rasvu 1,8 g süsivesikuid 15,2 g Energia = (4,7 X 17,6 + 1,8 X 38,9 + 15,2 X 17,6) X 1,5 = 630 kJ 1cal = 4.2 J

 13. Soovitan lugeda: • http://www.horisont.ee/node/1784 • Horisont » Arhiiv • Horisont1/2012 • ELU ALUS. Energiajaenergeetika • Peep Palumaa