slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Veiklos stebėjimo protokolo analizė PowerPoint Presentation
Download Presentation
Veiklos stebėjimo protokolo analizė

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Veiklos stebėjimo protokolo analizė - PowerPoint PPT Presentation


 • 812 Views
 • Uploaded on

Veiklos stebėjimo protokolo analizė. SUSITARIMAI PAMOKOJE. PAMOKOS STEBĖJIMO PROTOKOLAS. PAMOKOS PLANAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS Veiklos rodikliai 2.2.1. Mokytojo veiklos planavimas. 2.2.2. Pamokos struktūros kokybė. 2.2.3. Klasės valdymas. 2.2.1. Mokytojo veiklos planavimas.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Veiklos stebėjimo protokolo analizė


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pamokos steb jimo protokolas
PAMOKOS STEBĖJIMO PROTOKOLAS

PAMOKOS PLANAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS

Veiklos rodikliai

2.2.1. Mokytojo veiklos planavimas.

2.2.2.Pamokos struktūros kokybė.

2.2.3. Klasės valdymas.

2 2 1 mokytojo veiklos planavimas
2.2.1. Mokytojo veiklos planavimas.
 • Ar mokytojas pamokai pasiruošęs:
 • aiškus uždavinys (uždavinys = rezultatas).
 • Ar racionaliai naudojamas laikas.
 • Ar taikomi ugdymo metodai atitinka mokinių amžių, patirtį, ir galimybes. N.d. užduotys skiriamos pagrįstai,aiškus atsiskaitymas.
 • Ar dera uždavinys, ugdymo turinys, metodai ir mokymo priemonės.
2 2 2 pamokos strukt ros kokyb
2.2.2.Pamokos struktūros kokybė.
 • Skelbiamas uždavinys.
 • Į uždavinio siekimą orientuoti metodai (jų įvairovė).
 • Metodai atitinka mokinių amžių, patirtį, galimybes.
 • Pagal metodus naudojamos mokymo(si) priemonės.
 • Užduotys skiriamos pagrįstai, efektyvios, aiški atsiskaitymo už jas tvarka.
pamokos planavimas ir organizavimas
PAMOKOS PLANAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS
 • 2.2.1. Mokymosi uždavinių kėlimas, apibrėžtumas.
 • 2.2.2.Pamokos struktūros logiškumas, pagrįstumas.
 • 2.2.2.Mokymosi uždavinių, metodų bei mokymosi priemonių dermė.
 • 2.2.3.Laiko panaudojimo racionalumas ir veiksmingumas.
slide8
MOKYMAS

Veiklos rodikliai

2.3.3 Mokytojo ir mokinio dialogas.

2.3.2. Mokymo ir gyvenimo ryšys.

2.3.1. Mokymo nuostatos ir būdai.

2.3.5. Namų darbai.

2.5. Mokymo ir mokymosi diferencijavimas

mokymas
MOKYMAS
 • 2.3.3 Mokytojo aiškinimo demonstravimo ir nurodymų suprantamumas.
 • 2.3.2. Mokymo medžiagos aktualizavimas, susiejimas su mokinių patirtimi, interesais, poreikiais.
 • 2.3.1.Tinkamas metodų parinkimas, atsižvelgimas į mokinių mokymosi poreikius ir stilius.
 • 2.3.1.Individualaus ir grupinio mokymo(si) derinimas.
 • 2.3.5.Namų darbų apimtys, tikslingumas, ryšys su darbu klasėje, namų darbų individualizavimas.
m okymasis
MOKYMASIS
 • 2.4.1.Mokinių aktyvumas pamokoje.
 • 2.4.2. Gebėjimas savarankiškai atlikti užduotis, vertinti savo mokymąsi įvardinti mokymosi sunkumus ir problemas,
 • 2.4.3. Gebėjimas ir noras dirbti bendradarbiaujant su kitais mokiniais ir mokytoju.
 • 2.4.1. Atsakomybė už savo mokymąsi.
slide11
PAGALBA MOKINIUI

Veiklos rodikliai

2.5.2. Mokymosi veiklos diferencijavimas.

4.2.1. Pagalba mokantis.

pagalba mokiniui
PAGALBA MOKINIUI
 • 2.5.2. (4.2.1.) Individualizavimas konsultuojant ir teikiant pagalbą atskiriems, įvairių poreikių turintiems mokiniams bei jų grupėms:
 • specialiųjų poreikių.
 • gabiems,
 • turintiems elgesio sutrikimų
slide13
VERTINIMAS

Veiklos rodikliai

2.6.2.Vertinimas kaip ugdymas.

2.3.4. Išmokimo stebėjimas.

2.6.1. Vertinimas kaip pažinimas.

vertinimas
VERTINIMAS
 • 2.6.2.vertinimo būdų individualizavimas, tinkamumas ir dažnumas.
 • 2.3.4. Kiekvieno mokinio matymas, grįžimas prie nesuprastų ar neišmoktų dalykų, klaidų taisymas.
 • 2.6.2.Skatinimų giriant ar kritikuojant dažnumo santykis.
 • 2.6.1. Pamokoje sukauptos informacijos panaudojimas mokymosi uždaviniui pasiekti.
slide15
SANTYKIAI, TVARKA, KLASĖS VALDYMAS

Veiklos rodikliai

1.1.6. Klasių mikroklimatas.

1.1.4. Bendruomenės santykiai.

1.3.1. Darbo tvarka ir taisyklės.

2.2.3.Klasės valdymas.

santykiai tvarka klas s valdymas
SANTYKIAI, TVARKA, KLASĖS VALDYMAS
 • 1.1.6. Klasės mikroklimato palankumas mokymuisi.
 • 1.1.4. Mokinių tarpusavio santykiai ir savijauta klasėje, mokinių – mokytojo santykiai.
 • 1.3.1. Tvarką ir drausmę palaikančių reikalavimų aiškumas, darbo klasėje ritmingumas.
 • 2.2.3.Destruktyvaus elgesio ir kitų problemų sprendimas.
slide17
MOKYMOSI APLINKA

Veiklos rodikliai

1.3.3.Aplinkos jaukumas.

5.5.2. Turto vadyba.

5.5.3. Patalpų naudojimas.

mokymosi aplinka
MOKYMOSI APLINKA
 • 1.3.3.Patalpos tinkamumas mokytis, jaukumas, estetiškumas.
 • 5.5.2.Informacijos šaltinių ir mokymosi priemonių kiekis, tinkamumas ir panaudojimo veiksmingumas,
 • 5.5.3. Racionalus erdvių, patalpų pritaikymas ir naudojimas ugdymo procesui.
slide19
PASIEKIMAI PAMOKOJE

Veiklos rodikliai

2.3.4. Išmokimo stebėjimas.

3.1.1. Atskirų mokinių pažanga.

slide20
PASIEKIMAI PAMOKOJE

2.3.4. Mokinių pasiekimai lyginant su išsikeltu uždaviniu.

3.1.1. Pamokos rezultatų apibendrinimas, aptarimas, įvertinimas.

tikrinimas, kiek mokiniai suprato ar ką išmoko.

slide21

Pamokos tema………………....................................……

………………………........................................................

Uždavinys(iai) ……………………………………...................

...........................................................................................

Mokinių skaičius sąraše ...........................................

Pamokoje yra ir kitų ypatingų poreikių mokinių

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Kita informacija (mokytojo nuožiūra)

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................