USPOSTAVLJANJE
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

USPOSTAVLJANJE PROGNOZNO-IZVEŠTAJNE SLUŽBE U AP VOJVODINI. I OPRAVDANOST USPOSTAVLJANJA SISTEMA KONTROLE ŠTETNIH AGENASA NA PODRUČJU AP VOJVODINE. Zadatak savremene poljoprivrede je proizvesti dovoljne količine kvalitetnih poljoprivrednih proizvoda

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - cachez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Uspostavljanje prognozno izve tajne slu be u ap vojvodini

USPOSTAVLJANJE

PROGNOZNO-IZVEŠTAJNE SLUŽBE

U AP VOJVODINI


I opravdanost uspostavljanja sistema kontrole tetnih agenasa na podru ju ap vojvodine
I OPRAVDANOST USPOSTAVLJANJA SISTEMA KONTROLE ŠTETNIH AGENASA NA PODRUČJU AP VOJVODINE

 • Zadatak savremene poljoprivrede je proizvesti dovoljne količine kvalitetnih poljoprivrednih proizvoda

 • Sredstvima za zaštitu bilja reguliše se populacije štetnih organizama koji ugrožavaju kvalitet i količinu proizvoda.

 • Primena sredstava za zaštitu bilja ima i negativno delovanje na zdravlje ljudi i životnu sredinu.Naročito ako je ta primena nekontrolisana i stihijska

 • PIS je osnova za izvođenje kontrolisanih,ekonomski opravdanih preventivnih i kurativnih mera zaštite bilja

 • PIS obezbeđuje praćenje i kontrolu nad š.o. različitog statusa,čime se ispunjavaju evropski standardi i omogućuje izvoz naših proizvoda

 • Predviđa mesto,vreme i intenzitet pojave ekonomski značajnih š.o.i obavlja invertarizaciju i identifikaciju prisustva š.o. sa A1,A2,Action i Alert liste EPPOUspostavljanje prognozno izve tajne slu be u ap vojvodini

A) Praćenje i kratkoročna prognoza –

mini meteorološke stanice sa softverima:

 • Cercospora beticola

 • Phytophthora infestans

  B) Praćenje i kratkoročna prognoza- svetlosne lampe:

 • Ostrinia nubilalis

 • Helicoverpa armigera

 • Agrotis segetum

 • Mamestra brasicae

 • Mamestra oleracea


Uspostavljanje prognozno izve tajne slu be u ap vojvodini

 • C POJAVA PROGNOZIRALA U 2010.) Praćenje i kratkoročna prognoza- feromonske klopke:

 • Helicoverpa armigera

 • Agrotis segetum

 • Mamestra brasicae

 • Mamestra oleracea

 • Bothynoderes punctiventris

 • Diabrotica virgifera


Uspostavljanje prognozno izve tajne slu be u ap vojvodini

 • D POJAVA PROGNOZIRALA U 2010.) Praćenje vizuelnim osmatranjem

 • Fusarium sp.

 • Septoria tritici

 • Plasmopara helianthi

 • Xanthomonas axonopodis pv.phaseoli

 • Xanthomonas axonopodis pv.vesicatoria

 • Crvenilo kukuruza

 • Aphididae strnih žita

 • Athalia rosae

  E) Invazivne korovske vrste

 • Iva xanthifolia

 • Ambrosia artemisifolia

 • Asclepias syriaca

 • Orobanche spp.


Tetni organizmi vo arskih i vinogradarskih kultura

A POJAVA PROGNOZIRALA U 2010.)Praćenje i davanje kratkoročne prognoze –

mini meteorološke stanice:

Venturia inequalis

Plasmopara viticola

Erwinia amylovora

B)Praćenje i davanje kratkoročne prognoze - feromonske klopke:

Carpocapsa pomonela-prognoza

Cydia molesta

Anarsia lineatella

Grapholita funebrana

Leucoptera scitella

Lobesia botrana

Rhagoletis cerasi - žute lepljive klopke

Štetni organizmi voćarskih i vinogradarskih kultura


Uspostavljanje prognozno izve tajne slu be u ap vojvodini

C POJAVA PROGNOZIRALA U 2010.) Praćenje vizuelnim osmatranjem

Podosphaera leucotricha

Taphrina deformans

Monillia laxa

Uncinula necator

Botrytis cinerea

Psyilla sp.

Aphididae voćaUspostavljanje prognozno izve tajne slu be u ap vojvodini


Uspostavljanje prognozno izve tajne slu be u ap vojvodini

POKRAJINSKI VODOPRIVREDUSEKRETARIJATZAPOLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDUIŠUMARSTVO

UPRAVA ZA ZAŠTITU BILJA

NOVI SAD

Koordinator

Izvršilac

Str. saradnik (2)

Мl. saradnik (1)

Osmatrači (16)

Punktovi (18)

S. MITROVICA

Koordinator

Izvršilac

Str. saradnik (3)

Мl. saradnik (2)

Osmatrači (10)

Punktovi (10)

POKRAJINSKICENTAR

VRŠAC

Koordinator

Izvršilac

Str. saradnik (2)

Мl. saradnik (2)

Osmatrači (9)

Punktovi (9)

KIKINDA

Koordinator

Izvršilac

Str. saradnik (1)

Мl. saradnik (1)

Osmatrači (4)

Punktovi (4)

KORISNICI

B. TOPOLA

Koordinator

Izvršilac

Str. saradnik (1)

Мl. saradnik (1)

Osmatrači (4)

Punktovi (5)

ZRENJANIN

Koordinator

Izvršilac

Osmatrači (12)

Punktovi (12)

MEDIJI

KOVIN

Koordinator

Izvršilac

Мl. saradnik (1)

Osmatrači (2)

Punktovi (3)

VRBAS

Koordinator

Izvršilac

Str. saradnik (2)

Мl. saradnik (2)

Osmatrači (7)

Punktovi (8)

RUMA

Koordinator

Izvršilac

Str. saradnik (1)

Мl. saradnik (1)

Osmatrači (7)

Punktovi (7)

SUBOTICA

Koordinator

Izvršilac

Str. saradnik (1)

Мl. saradnik (1)

Osmatrači (5)

Punktovi (7)

SOMBOR

Koordinator

Izvršilac

Str. saradnik (1)

Мl. saradnik (2)

Osmatrači (7)

Punktovi (7)

PANČEVO

Koordinator

Izvršilac

Str. saradnik (1)

Мl. saradnik (2)

Osmatrači (9)

Punktovi (9)

SENTA

Koordinator

Izvršilac

Str. saradnik (1)

Мl. saradnik (1)

Osmatrači (9)

Punktovi (9)


Uspostavljanje prognozno izve tajne slu be u ap vojvodini

 • KORISNICI SISTEMA PROGNOZNO - IZVEŠTAJNIH POSLOVA VODOPRIVREDU

 • poljoprivredni proizvođači,

 • zadruge,

 • udruženja,

 • asocijacije poljoprivrednih proizvođača,

 • apotekari,

 • savetodavne službe,

 • poljoprivredna preduzeća,

 • organizatori proizvodnje (uljare, šećerane, silosi, mlinske organizacije),

 • lokalna samouprava


Uspostavljanje prognozno izve tajne slu be u ap vojvodini

AKTIVNOSTI NA USPOSTAVLJANJU SISTEMA PROGNOZNO-IZVEŠTAJNE SLUŽBE U AP VOJVODINA

2009

-definisanje organizacione strukture sistema

-programi rada

-izrada jedinstvenih procedura i metodologija

-relizacija nabavke planirane opreme

-edukacije učesnika u radu

-lociranje osmatračkih punktova

-lociranje opreme

-kreiranje veb sajta

-izveštaj o dosadašnjem radu


Uspostavljanje prognozno izve tajne slu be u ap vojvodini

 • Godišnje aktivnosti PROGNOZNO-IZVEŠTAJNE SLUŽBE U AP VOJVODINA

 • Uspostavljanje sistema u periodu 2009-2013

 • Tehničko opremanje područnih centara

 • Neophodno tehničko opremanje pokrajinskog centra

 • Permanentna edukacija svih učesnika u radu

 • Štampanje jedinstvenih metodologija

 • Distribucija i postavljanje feromonskih klopki

 • Prikupljanje i obrada podataka

 • Uspostavljanje sistema protoka informacija

 • Izrada mapa kretanja ŠO

 • Uređenje Veb sajta postavljanje aktuelnih informacija

 • Priprema saopštenja za javnost

 • Razmena informacija

 • Korekcija liste ŠO

 • Dorada metodologija praćenja i prognoziranja

 • Izveštaji o radu

 • Planovi rada za naredni period


Uspostavljanje prognozno izve tajne slu be u ap vojvodini

OPREMA NEOPHODNA ZA PRAĆENJE I PROGNOZIRANJE ŠO PROGNOZNO-IZVEŠTAJNE SLUŽBE U AP VOJVODINA

Dosada 20 mini meteoroloških stanica i

8 svetlosnih lampi

feromonske klopke, feromoni i lepljive klopke

Planirano za realizaciju:

- 45 meteoroloških stanica sa softverima za prognoze

- 23 svetlosnih lampi

- 14 automobila

- 13 JPS uređaja

- računarska oprema

- mikroskopi i binokulari


Uspostavljanje prognozno izve tajne slu be u ap vojvodini

ostalo neophodno za realizaciju programa rada PROGNOZNO-IZVEŠTAJNE SLUŽBE U AP VOJVODINA

- uspostavljanje sistema komunikacije, sajt

- permanentna edukacija svih učesnika u radu PIS

- free phoun servis

- 108 osmatračkih punktova sa osmatračima

- feromonske i lepljive klopke

277 ratarsko-povrtarskih i

182 voćarsko-vinogradarskih sa pripadajućim brojem feromona

Materijalni troškovi područnih centara

- održavanje opreme

- potrošni materijal

- štampanje brošura isl.

- putni troškovi,odrzavanje i registracija vozila

- dodatne feromonske i lepljive klopke

- rad izvršilaca


Uspostavljanje prognozno izve tajne slu be u ap vojvodini


Uspostavljanje prognozno izve tajne slu be u ap vojvodini


Uspostavljanje prognozno izve tajne slu be u ap vojvodini

SISTEM PROTOKA INFORMACIJA PROGNOZNO-IZVEŠTAJNE SLUŽBE U AP VOJVODINA


Uspostavljanje prognozno izve tajne slu be u ap vojvodini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT PROGNOZNO-IZVEŠTAJNE SLUŽBE U AP VOJVODINA

UPRAVA ZA ZAŠTITU BILJA

POKRAJINSKI CENTAR

Saopštenja

-Poljoprivredni proizvođači

- Poljoprivredna preduzeća

- Zadruge,Udruženja,

-Asoc. proizvođ

-Apotekari

- Savetodavci

- Lokalna samouprava

PODRUČNI CENTRI

↑Subotica→B.Topola→Senta →Sombor→Vrbas→Novi Sad→Kovin↓

←Pančevo ← Vršac ← Zrenjanin ← Kikinda ← Sr. Mitrovica ← Ruma ←

-Brošure

-Portal

-SMS

-Free phone

-Mediji

-Instrukcije

-Uputstva

-Metodologije rada

-Meteorološke pojave

-Fenofaza razvoja biljaka

-Informacije o kretanju štetnih organizama

MREŽA OSMATRAČA I IZVEŠTAVAČA


Uspostavljanje prognozno izve tajne slu be u ap vojvodini

OČEKIVANI REZULTATI PROGNOZNO-IZVEŠTAJNE SLUŽBE U AP VOJVODINA

1.Izvršiće se inventarizacija prisustva i praćenje kretanja štetnih organizama na teritoriji AP Vojvodine,

2.usaglšavanje sa propisima i standardima koji vladaju u EU

3.redukcija primene pesticida

4.pravilnom primenom pesticide odlaže se pojava rezistentnosti

5.smanjenje rezuidua pesticida u požnjevenim proizvodima

6.indirektno se štite korisni organizmi

7.pozitivno utiče na zdravlje ljudi

8.podiže se nivo tehničke opremljenosti u skladu sa zahtevima savremene poljoprivrede

9.podiže se svest poljoprivrednih proizvođača i šire javnosti o racionalnoj primeni pesticidi

10. ušteda u broju tretmana