Audyt bankowo ci detalicznej 2011 oferta
Download
1 / 15

Audyt Bankowo?ci Detalicznej 2011 OFERTA - PowerPoint PPT Presentation


 • 191 Views
 • Uploaded on

1. Audyt Bankowości Detalicznej 2011 OFERTA. GŁÓWNE TEMATY OBJĘTE BADANIEM czyli co jest w środku i jak można to wykorzystać.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Audyt Bankowo?ci Detalicznej 2011 OFERTA' - cachet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Audyt bankowo ci detalicznej 2011 oferta

1Audyt bankowo ci detalicznej 2011 oferta

GŁÓWNE TEMATY OBJĘTE BADANIEMczyli co jest w środku i jak można to wykorzystać

Audyt Bankowości Detalicznej to falowe badanie realizowane w cyklu kwartalnym już od 11 lat. Chcąc dostarczyć Państwu jak najbardziej aktualnych i użytecznych informacji w zeszłym roku „odświeżyliśmy” projekt – pojawiły się nowe zagadnienia, uzupełniliśmy skale i monitorowane wskaźniki w tych już obowiązujących. Pozytywnie przyjęte przez odbiorców zmiany dowodzą, że z roku na rok Audyt staje się coraz lepszy.

Audyt Bankowości Detalicznej pozwala na:

 • Identyfikację i monitorowanie swojej pozycji na rynku na tle konkurencji ze względu na szereg wskaźników takich jak:

  • znajomość,

  • pozycja na poszczególnych rynkach produktowych,

  • główne wyznaczniki wizerunkowe

 • Dostosowywanie oferty i usług do oczekiwań i potrzeb klientów

 • Podejmowanie efektywnych działań budujących satysfakcję i lojalność klientów

 • Precyzyjna ocena silnych i słabych stron konkurencji

 • Cykliczne obserwowanie zjawisk występujących w bankowości detalicznej i śledzenie zmian na rynku

 • Ocena perspektyw rozwoju produktów bankowych – identyfikacja grup klientów wykazujących największy potencjał

 • Odkrywanie nowych rynkowych szans i wstępną diagnozę drzemiącego w nich potencjału

ZNAJOMOŚĆ

WIZERUNEK

PORTFEL PRODUKTOWY

KANAŁY KONTAKTU

SATYSFAKCJA I LOJALNOŚĆ

POTENCJAŁ RYNKU

TEMATY OKOŁO BANKOWE


Audyt bankowo ci detalicznej 2011 oferta

ZNAJOMOŚĆmierzona na różnych wymiarach

Znajomość marek banków

Znajomość reklam banków

 • Spontaniczna znajomość marek banków

 • Spontaniczna znajomość banków oferujących obsługę rachunku przez Internet lub telefon

 • Znajomość marek banków wspomagana logotypem

 • Ocena poziomu znajomości poszczególnych marek banków

 • Spontaniczna znajomość reklam banków

 • Wspomagana znajomość reklam banków


Audyt bankowo ci detalicznej 2011 oferta

PORTFEL PRODUKTOWYod ogółu do szczegółu

Posiadane produkty finansowe

Udziały banków

 • Konta osobiste

 • Konta oszczędnościowe

 • Produkty oszczędnościowe

 • Karty płatnicze (debetowe, kredytowe, przedpłacone)

 • Kredyty (konsumpcyjne, gotówkowe, samochodowe, hipoteczne)

 • Ubezpieczenia

 • Udziały w rynku ogółem

 • Udziały banków w poszczególnych rynkach produktowych

 • Udziały w liczbie aktywnych klientów

 • Skala multibankowości

 • Skala multiproduktowości

 • Stopień wykorzystania jako główny bank

Potencjał rozwoju i bariery

Specyfika produktów

 • Skłonność do skorzystania z poszczególnych produktów

  • Konta osobistego

  • Konto oszczędnościowe

  • Lokaty

  • Kart płatniczych

  • Kredytów

 • Powody nie korzystania z usług banków

 • Powody nie korzystania z kart płatniczych

 • Konta osobiste np.. okres posiadania, współkorzystanie, otwarta linia kredytowa, saldo z ostatniego miesiąca

 • Karty płatnicze np typ karty, autoryzacja płatności, strategie korzystania z kart

 • Znajomość usług np.. Cashback

 • Kredyty np. wartość, okres kredytowania, cel, miejsce zaciągnięcia kredytu


Audyt bankowo ci detalicznej 2011 oferta

SATYSFAKCJA I LOJALNOŚĆanaliza źródeł i poziomu zadowolenia klientów banków

Na potrzeby analizy poziomu satysfakcji i lojalności klientów wykorzystujemy metodologię NPS oraz PLS a także konstruujemy analizy ćwiartkowe pozwalające szybko lokalizować główne „niedosyty” klientów banków.

 • NPS(Net Promoter Score) jest narzędziem badającym poziom satysfakcji konsumenta. Skłonność do polecenia banku komuś ze znajomych pozwala podzielić klientów na:

  • Promotorów marki

  • Obojętnych marce

  • Krytyków marki

 • Model PLS pozwala na:

  • Sprawdzenie, jaki jest wpływ poszczególnych obszarów współpracy z bankiem (np. obsługi, finansowej strony współpracy, zakresu oferty etc) na satysfakcję oraz lojalność klientów.

  • Określenie, jaki jest aktualnie poziom zadowolenia z poszczególnych obszarów współpracy oraz ogólne satysfakcji i lojalności klientów

   Model powstaje dla wszystkich klientów

Analiza ćwiartkowa pozwala szybko zdiagnozować które obszary współpracy z klientami wymagają poprawy, a w który warto utrzymać aktualny poziom obsługi/ jakości oferowanych produktów.

Mapa pokazuje oczekiwania oraz stopień zadowolenia wszystkich klientów banków łącznie.


Audyt bankowo ci detalicznej 2011 oferta

KANAŁY KONTAKTUskala i sposób wykorzystania

 • Weryfikujemy zarówno popularność poszczególnych kanałów kontaktu jak i zakres ich wykorzystania:

 • Wykorzystywane kanały kontaktu z bankiem

 • Częstotliwość korzystania z poszczególnych kanałów

 • Główny (najczęstszy) kanał kontaktu z bankiem

 • Miejsce bankowości internetowej wśród kanałów kontaktu:

  • wszystkie sprawy związane z prowadzeniem rachunku załatwiam za pośrednictwem Internetu

  • większość spraw związanych z prowadzeniem rachunku załatwiam za pośrednictwem Internetu

  • częściej sprawy związane z prowadzeniem rachunku załatwiam bezpośrednio w oddziale

 • Operacje wykonywane za pośrednictwem poszczególnych kanałów

PLACÓWKA BANKOWA

BANKOWOŚĆ TELEFONICZNA

DORADCA BANKOWY

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA


Audyt bankowo ci detalicznej 2011 oferta

KONDYCJA MARKIi wykorzystywane w tym celu wskaźniki

Bank w zderzeniu z konkurencją

Znajomość marki

 • Udziały w rynku produktowym na tle konkurencji

 • Udziały w liczbie klientów na tle konkurencji

 • Liczba klientów wskazująca dany bank jako główny

 • Powód wyboru głównego banku

 • Spontaniczna znajomość reklam

 • Wspomagana znajomość reklam

 • Spontaniczna znajomość marki

 • Znajomość marki wspomagana logotypem

 • Ocena stopnia znajomości marki

Wizerunek

Satysfakcja ze współpracy

 • Ocena wizerunku marki na podstawie 16 wskaźników min.

  • Pewny, godny zaufania

  • Wie czego potrzebuję, który mnie rozumie

  • Lubię ten bank

  • Przyjazny dostęp do rachunku przez telefon i Internet

  • Ma szeroką, różnorodna ofertę

  • Nowoczesny bank

  • Rzetelnie informuje

  • Oferuje profesjonalne doradztwo

 • Chęć polecenia swojego banku

 • Skłonność do kontynuacji współpracy

 • Skłonność do ponownego wyboru

 • Skłonność do rozszerzenia współpracy z bankiem


Audyt bankowo ci detalicznej 2011 oferta

KONDYCJA MARKIjak na dłoni

Chcąc ułatwić korzystanie z raportu w ramach podsumowania powstaje syntetyczne opracowanie wszystkiego tego co odnosi się do kondycji marki. Zebranie na jednym slajdzie informacji o znajomości, zadowoleniu, udziale w poszczególnych rynkach produktowych pozwala szybko zdiagnozować rynkową. Daje też szanse szybkiego odniesienia wyników do innych rynkowych graczy.

Na pewno przydaje się też, gdy na szybko trzeba przygotować prezentację wewnętrzną 

Podobne jak obok zestawienia powstają dla głównych marek banków ale też dla nabywców raportu o ile pozwala na to liczba ich klientów w próbie.


Audyt bankowo ci detalicznej 2011 oferta

KLIENCI BANKÓWw ujęciu demograficznym i psychograficznym

Postawy

Zainteresowania

 • poszukiwanie pobudzeń, emocji

 • towarzyskość, nastawienie na kontakt z innymi

 • konformizm - poszukiwanie uznania grupy

 • konsumeryzm - dbanie o wizerunek swego statusu materialnego, chęć pokazania się, wartości mieszczańskie

 • populizm (tu: egalitaryzm + ksenofobia)

 • tolerancja obyczajowa

 • moda

 • majsterkowanie - częściowe uniezależnienie się od rynku usług i towarów,

 • zaspakajanie niektórych potrzeb gospodarskim sposobem

 • estetyczne, kulturalne

Demografia

 • Płeć

 • Wiek

 • Dochód – respondenta oraz gospodarstwa domowego

 • Województwo

 • Wielkość miejscowości

 • Wykształcenie

 • Status gospodarstwa domowego


Audyt bankowo ci detalicznej 2011 oferta

METODOLOGIAjak realizujemy badanie

Metoda

 • Pentor Omnibus to ilościowy, wielotematyczny sondaż przeprowadzany przy użyciu techniki wywiadu bezpośredniego na 1000 osobowej reprezentatywnej próbie mieszkańców kraju w wieku powyżej piętnastu lat.  

 • Jest przeprowadzany techniką wywiadu osobistego CAPI ("twarzą w twarz” z wykorzystaniem komputera).

Dobór próby

 • Do każdego sondażu losowanych jest 200 rejonów badawczych/ adresów startowych. Źródłem adresów jest Rządowe Centrum Ewidencji Ludności "Pesel" - dysponujące bazą adresową wszystkich mieszkańców kraju.

 • W każdym z wylosowanych rejonów badawczych przeprowadzanych jest po pięć wywiadów. Pierwszy wywiad - z wylosowanym z imienia i nazwiska respondentem, następne cztery - kolejno w co piątym odliczonym mieszkaniu/ gospodarstwie domowym na przemian z mężczyzną i kobietą.

Raport

 • Na potrzeby raportu dane zbierane w miesięcznych cyklach są agregowane. W efekcie powstaje:

  • Raport kwartalny N=3 000

  • Raport roczny N=12 000

 • W każdym z raportów pojawia się odniesienie do analogicznego okresu roku poprzedniego.

 • Raport tworzony jest w wersji dwujęzykowej – polsko/ angielskiej.


Audyt bankowo ci detalicznej 2011 oferta

RAPORTczyli co Państwu przekazujemy

Raport PowerPoint

 • Nota metodologiczna

 • Wstęp

 • Omówienie i analiza wyników

 • Podsumowanie, tabele statystyczne

 • Graficzne przedstawienie wyników badania

Forma raportu

 • Wydruk raportu PowerPoint

 • Płyta CD z kompletem danych:

  • Raport ppt.

  • Tabele Excel

  • Baza SPSS

  • Przeglądarka wyników PentorStat

Przeglądarka PentorStat

 • Umożliwia samodzielną analizę wyników badań przeprowadzanych przez TNS Pentor.

 • Stanowi poręczne narzędzie pozwalające natychmiast odpowiadać na pytania, jakie nasuwają się podczas lektury raportu, czy w trakcie wtórnych analiz danych tabelarycznych


Audyt bankowo ci detalicznej 2011 oferta

HARMONOGRAM

*Przeglądarka – interaktywne oprogramowanie statystyczno – prezentacyjny

**Zbiór danych w formacie SPSS


Audyt bankowo ci detalicznej 2011 oferta

KONTAKT

Ewa Kantecka

Account Manager, socjolog, absolwentka Wydziału Filozofii oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej (Analizy marketingowe). Posiada sześcioletnie doświadczenie w badaniach ilościowych, przede wszystkim w projektach dotyczących sektora bankowego. Kieruje między innymi badaniami, które dotyczą satysfakcji, zwyczajów i zachowań klientów. Opiekuje się cyklicznymi badaniami monitorującymi polski rynek finansowy (Audyt Bankowości Detalicznej, Audyt Klientów Zamożnych).

Ewa Kantecka

Account Manager

tel.: (022) 565 11 85

e-mail: ekantecka@pentor.pl

Agnieszka Rządca

Senior Research Executive, w Pentorze od 2007 roku. W branży badań marketingowych od trzech lat. Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (Polityka Społeczna). Realizuje głównie projekty ilościowe związane z rynkiem finansowym (banki, ubezpieczenia), motoryzacyjnym i telekomunikacyjnym. Realizuje między innymi badania Mystery Shopper dla branży finansowej i motoryzacyjnej. Projekty dotyczące satysfakcji i lojalności klientów oraz siły i wizerunku marki. Opiekuje się cyklicznymi badaniami monitorującymi polski rynek finansowy (Audyt Bankowości Detalicznej, Audyt Klientów Zamożnych).

Agnieszka Rządca

Senior Research Executive

Tel: (022) 565 11 72

E-mail: arzadca@pentor.pl