sukces zale y od ciebie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
- aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego PowerPoint Presentation
Download Presentation
- aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

- aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Sukces zależy od Ciebie!. - aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego. PODSUMOWANIE PROJEKTU. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '- aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego' - bunny


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
o projekcie

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Poddziałanie 6.1.1 "Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy",

Okres realizacji 01.07.2010r. – 30.06.2011r.

O projekcie

Projekt „Sukces zależy od Ciebie! – aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

cel og lny projektu

Cel ogólny projektu - włączenie się do rynku pracy osób poszukujących zatrudnienia i znajdujących się w niekorzystnym położeniu, poprzez:

podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz

aktywizację 60 osób bezrobotnych po 45 r.ż. (w tym 36 kobiet i 24 mężczyzn) z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego

Cel ogólny projektu

Projekt „Sukces zależy od Ciebie! – aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: ”bieszczadzkiego, brzozowski ego, leskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

cele szczeg owe

zwiększenie aktywności i nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,

podniesienie poziomu wiedzy o lokalnym rynku pracy i jego możliwościach,

pomoc w określeniu kierunku dalszego kształcenia na podstawie diagnozy predyspozycji i zainteresowań,

dostarczenie lub aktualizacja kwalifikacji zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy,

podniesienie poczucia własnej wartości, zmniejszenie psychologicznych skutków pozostawania bez pracy,

praktyczne doskonalenie umiejętności nabytych podczas szkoleń

Cele szczegółowe:

Projekt „Sukces zależy od Ciebie! – aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

dzia ania w ramach projektu
Działania w ramach projektu

Projekt „Sukces zależy od Ciebie! – aktywizacja osób 45+z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide6

Udział w projekcie obejmował uczestnictwo w następujących działaniach projektowych:

wsparcie psychologiczne (2 godziny)

indywidualne poradnictwo zawodowe (4 godziny- 2 sesje po 2 godziny)

grupowe poradnictwo zawodowe (40 godzin)

Projekt „Sukces zależy od Ciebie! – aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide7

kursy zawodowe w wybranym obszarze (160 godzin szkoleniowych, do wyboru trzy rodzaje szkoleń:):

- florystyka z obsługą kasy fiskalnej

- księgowy małych i średnich firm z obsługą komputera

- robotnik budowlany – technolog robót wykończeniowych w budownictwie

3- miesięczne staże zawodowe u pracodawców

spotkanie ewaluacyjne

Projekt „Sukces zależy od Ciebie! – aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide8

WSPARCIE TOWARZYSZĄCE

zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,

ciepły posiłek,

materiały szkoleniowe,

dodatek szkoleniowy podczas szkoleń zawodowych,

stypendium podczas stażu zawodowego,

dofinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osoby zależnej.

Projekt „Sukces zależy od Ciebie! – aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

grupa docelowa

60 osób, w tym:

 • 54 osoby bezrobotne
 • 6 osób nieaktywnych zawodowo
 • pozostających bez zatrudnienia
 • zamieszkałych na terenie powiatu bieszczadzkiego, brzozowskiego lub leskiego
GRUPA DOCELOWA

Projekt „Sukces zależy od Ciebie! – aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

rekrutacja

ogłoszenia w prasie lokalnej

ogłoszenia radiowe

plakaty na tablicach ogłoszeń m.in. w urzędach pracy, w gminach, MOPS-ach, Starostwach Powiatowych

dystrybucja plakatów i ulotek w miejscach użyteczności publicznej

portale internetowe, itp

REKRUTACJA

Projekt „Sukces zależy od Ciebie! – aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

uczestnicy

65 osób rozpoczęło udział w projekcie

UCZESTNICY

Struktura beneficjentów wg płci

Projekt „Sukces zależy od Ciebie! – aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

wykszta cenie
WYKSZTAŁCENIE

Projekt „Sukces zależy od Ciebie! – aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

status na rynku pracy
STATUS NA RYNKU PRACY

Projekt „Sukces zależy od Ciebie! – aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

wsparcie psychologiczne

Celem wsparcia było przełamanie barier społecznych i wewnętrznych, zwiększenie poczucia własnej wartości i sensu życia oraz wypracowanie indywidualnych sposobów radzenia sobie ze stresem

Tematy podejmowane podczas spotkania:

 • Analiza przyczyn pozostawania bez pracy,
 • Analiza poziomu i rodzaju motywacji,
 • Strategia radzenia sobie ze stresem,
 • Ukierunkowanie na rozwiązanie problemów w życiu osobistym i zawodowym
WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Projekt „Sukces zależy od Ciebie! – aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

indywidualne poradnictwo zawodowe

Celem spotkań doradczych było wsparcie uczestników w diagnozie ich potencjału osobowego i zawodowego, wzmocnienie poczucia własnej wartości i pewności siebie oraz opracowanie planu rozwoju zawodowego: określenie celów zawodowych i planowanie działań służących ich realizacji.

Sesja I: Diagnoza umiejętności i predyspozycji zawodowych (ocena potencjału osobowościowego i zawodowego, analiza zainteresowań, umiejętności i kwalifikacji zawodowych)

Sesja II: Stworzenie IPD i przygotowanie dokumentów aplikacyjnych.

Indywidualne poradnictwo zawodowe

Projekt „Sukces zależy od Ciebie! – aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

grupowe poradnictwo zawodowe

Celem warsztatów był m.in. rozwój umiejętności związanych z pracą w grupie, rozwinięcie kluczowych umiejętności komunikacyjnych, nabycie umiejętności prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, zdobycie praktycznych umiejętności przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz nabycie umiejętności aktywnego poruszania się po lokalnym rynku pracy

GRUPOWE PORADNICTWO ZAWODOWE

Projekt „Sukces zależy od Ciebie! – aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide23
UCZESTNICY PODCZAS ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH-ROBOTNIK BUDOWLANY-TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE-
uczestnicy uczestniczki podczas zaj praktycznych ksi gowy ma ych i rednich firm z obs ug komputera
UCZESTNICY/UCZESTNICZKI PODCZAS ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH-KSIĘGOWY MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA-
uczestnicy statystyki
UCZESTNICY-STATYSTYKI
 • 65 osób rozpoczęło udział w projekcie
 • 15 osób przerwało udział w projekcie
 • 60 osób ukończyło szkolenia zawodowe
 • 54 osoby rozpoczęły staż zawodowy
 • 7 osób podjęło zatrudnienie po 3-miesięcznym stażu (2 mężczyzn i 5 kobiet) w tym 1 osoba w trakcie stażu podjęła zatrudnienie
 • 4 osoby przerwało staż zawodowy
 • 45 osób zakończyło staż zawodowy
 • 5 osób kontynuuje staż zawodowy

Projekt „Sukces zależy od Ciebie! – aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ewaluacja
ewaluacja
 • ankieta ewaluacyjna - ocena poszczególnych form wsparcia
 • kwestionariusz rezultatów miękkich na rozpoczęcie i zakończenie projektu
 • raport końcowy dotyczący rezultatów

Projekt „Sukces zależy od Ciebie! – aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

rezultaty twarde
Rezultaty twarde
 • 60 osób podniosło swoje kwalifikacje zawodowe (wskaźnik 120%)
 • 45 osób nabyło praktycznych umiejętności wykonywania wyuczonego zawodu (wskaźnik 90%)
 • 7 osób podjęło zatrudnienie (wskaźnik 46,6%)

Projekt „Sukces zależy od Ciebie! – aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

wypowiedzi uczestnik w uczestniczek na temat udzia u w projekcie
Wypowiedzi uczestników/uczestniczek na temat udziału w projekcie
 • To, że wyszłam do ludzi pokazało mi, że jeszcze się do czegoś nadaję
 • Miałam niską samoocenę, bałam się śmieszności, miałam głupie opory
 • Byliśmy już zaszufladkowani, teraz wiem, że jeszcze do czegoś się nadaję, że przecież poradzę sobie z całkiem nowymi rzeczami
 • Nie ma dla mnie etatu, ale wiem, że będę tam wracać jako wolontariuszka, oni byli cudowni
 • Teraz wiem, że mogę powiedzieć, o co mi chodzi i że ktoś w urzędzie musi tego wysłuchać. Nawet jak nic nie załatwię, czuje się z tym lepiej.
 • Przekonałam się, że nie muszę się na wszystko zgadzać

Projekt „Sukces zależy od Ciebie! – aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

wypowiedzi uczestnik w uczestniczek na temat udzia u w projekcie1
Wypowiedzi uczestników/uczestniczek na temat udziału w projekcie
 • Okazało się, że potrafię się dogadać z takimi młodymi i nie czuję między nami żadnej różnicy
 • One mają to, ja mam coś innego. Moje doświadczenie jest dopiero przed nimi, ale uczyłam się od nich tego optymizmu
 • To, czego dowiedziałem się tu o sobie, jest dla mnie strasznie ważne, całkowicie zmieniłem myślenie o sobie, wiem, że nie jestem taki beznadziejny, że jest we mnie coś, co ma wartość dla innych
 • Nie boje się już tak odezwać, potrafię spokojnie wytłumaczyć o co mi chodzi, nie daję się już tak zbyć.

Projekt „Sukces zależy od Ciebie! – aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide30

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !

Paulina Lorenc - doradca zawodowy

Biuro projektu:

Brzozów, ul. Ks. Bielawskiego 1/11

36-200 Brzozów

tel: 13 434 02 21

E-mail: brzozow@eds-fundacja.pl

Projekt „Sukces zależy od Ciebie – aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego