Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bieszczadzki Park Narodowy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bieszczadzki Park Narodowy

Bieszczadzki Park Narodowy

530 Views Download Presentation
Download Presentation

Bieszczadzki Park Narodowy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bieszczadzki Park Narodowy Wykonała Aneta Ciulęba

 2. Obszar Bieszczadzkiego Parku Narodowego

 3. Bieszczadzki Park Narodowy o powierzchni 29202 ha jest ostoją dzikiej przyrody jedynej polskiej części Karpat Wschodnich. Spośród polskich gór tylko tutaj spotkamy tak specyficzny piętrowy układ roślinności, gdzie regiel dolny przechodzi w strefę subalpejską, zwaną połoninami.

 4. Głównymi walorami Parku są: • dobrze zachowane torfowiska wysokie, • gatunki roślin wschodniokarpackich i alpejskich, • rzadkie i endemiczne gatunki bezkręgowców, • ostoje dużych ssaków i ptaków drapieżnych, • fragmenty pierwotnej puszczy karpackiej, • unikatowe, połoninowe zbiorowiska roślinne, • ślady kultury materialnej.

 5. Fauna Bieszczadów Spośród 230 gatunków kręgowców, w parku można spotkać takie zwierzęta jak: Jeleń, żubr, ryś, żmija, żbik, sarna, dzik, niedźwiedź brunatny, wilk, orzeł przedni, orlik krzykliwy, puchacz, puszczyk uralski, wąż Eskulapa Poza kręgowcami jest też dużo wyjątkowych pierścieni, owadów i pajęczaków.

 6. Wilki

 7. Wąż eskulapa

 8. Niedźwiedzie

 9. Żmija zygzakowata

 10. Flora Bieszczadów • Roślinność stanowi ok: • 780 gatunków roślin naczyniowych, • 250 gatunków mchów, • 500 gatunków porostów, • 1000 gatunków grzybów. • Około 30 to endemiczne gatunki wschodniokarpackie, są to np.:

 11. Tojad wschodniokarpacki i tauryjski

 12. Goździk kartuzek i skalny

 13. Lepnica karpacka

 14. KONIEC Krajobraz Parku Bieszczadzkiego