projekt palnika do spalania pelet w ze s omy l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekt palnika do spalania peletów ze słomy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekt palnika do spalania peletów ze słomy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Projekt palnika do spalania peletów ze słomy - PowerPoint PPT Presentation


 • 196 Views
 • Uploaded on

Projekt palnika do spalania peletów ze słomy. Miklasiński Marcin Rok V gr. UO. Wstęp . W okresie ostatnich zaledwie 200 lat ponad 50% zasobów przyrodniczych Ziemi, w tym kopaliny energetyczne, zostało wyczerpanych. Jeżeli tempo rozwoju

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Projekt palnika do spalania peletów ze słomy' - bruis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
projekt palnika do spalania pelet w ze s omy

Projekt palnika do spalania peletów ze słomy

Miklasiński Marcin

Rok V gr. UO

wst p
Wstęp

W okresie ostatnich zaledwie 200 lat ponad 50% zasobów przyrodniczych

Ziemi, w tym kopaliny energetyczne, zostało wyczerpanych. Jeżeli tempo rozwoju

gospodarczego świata utrzyma się na obecnym poziomie to w ciągu najbliższych 100

– 150 lat wyczerpiemy wszystko. Kopaliny energetyczne znikną z naszej Ziemi w

okresie znacznie krótszym, w niektórych krajach w okresie 20 – 40 lat. Światowych złóż

ropy naftowej wystarczy na przykład na około 40 lat eksploatacji, rosyjskich na 22 lata,

należących do USA na 11 lat, jedynie ze złóż irackich można czerpać prawie 150 lat.

Konsekwencje spalania surowców energetycznych są nam znane. Globalne zmiany

klimatyczne stanowią jeden z najważniejszych międzynarodowych problemów

ekologicznych. Na ich negatywne skutki, między innymi susze, gwałtowne ulewy, powodzie,

zagrożenia terenów nadmorskich i inne narażony jest także nasz kraj. W Europie wzrost

średniej temperatury rocznej powietrza do roku 2100 wyniesie od 2 do 6 C˚.

Według zgodnych opinii naukowców z przeszło 100 krajów opracowujących ostatni

„Raport Ekologiczny ONZ” - jeżeli nie uda się ograniczyć emisji szkodliwych gazów w tym

dwutlenku węgla, pochodzącego m.in. ze spalania paliw kopalnych o 70%, by móc w

połowie XXI wieku otworzyć w pełni „płaszcz ochronny ziemi” – to ludzkość zostanie

dotknięta zmianami ekologicznymi o niewyobrażalnych dotąd rozmiarach.

cel i zakres pracy
Cel i zakres pracy
 • Celem pracy jest nowatorski projekt palnika do spalania zgranulowanej słomy (pelety) o mocy do 20 kW. Zakres pracy to przegląd różnych rozwiązań konstrukcyjnych związanych z palnikami na światowym rynku.
pozysk biomasy
Pozysk biomasy

Biomasa jest to substancja organiczna powstająca w wyniku procesu

fotosyntezy. Przyrost biomasy roślin zależy od intensywności nasłonecznienia,

biologicznie zdrowej gleby i wody. W Polsce z 1 ha użytków rolnych zbiera się rocznie

około 10 ton biomasy, co stanowi równowartość około 5 ton węgla kamiennego.

W roku 1984 biomasa roślinna pokrywała 13% światowej produkcji energii, w tym

Kanada pokrywała biomasą 7% potrzeb energetycznych, a USA 4% potrzeb. W roku

1990 udział biomasy w światowej produkcji energii wynosił 12%.Ogólnie z 1 ha użytków

rolnych zbiera się rocznie 10 - 20 t biomasy, czyli równowartości 5 - 10 ton węgla.

Rolnictwo i leśnictwo zbierają w Polsce biomasę równoważną pod względem

kalorycznym 150 mln ton węgla. Wartości opałowe produktów biomasy na tle paliw

konwencjonalnych wynoszą: słoma żólta 14,3 MJ/kg, słoma szara 15,2 MJ/kg, drewno

odpadowe 13 MJ/kg, etanol 25 MJ/kg, natomiast węgiel kamienny średnio około 25

MJ/kg, a gaz ziemny 48 MJ/kg.     Szczególnie cenne energetycznie są słomy rzepakowa, bobikowa i słonecznikowa

, zupełnie nieprzydatne w rolnictwie. Wykorzystanie słomy w 16% daje potencjał 80 PJ

energii. W Danii na przykład istnieje 12 000 małych (o mocach 110 MW) i 40 dużych

kotłowni opalanych słomą. W Polsce nie ma ani jednego takiego obiektu, pilotowe

kotłownie do spalania biomasy będą budowane w najbliższym czasie.   Jeśli zaś chodzi o całkowitą biomasę drzew, to jest ona dwukrotnie większa niż

produkcja drewna użytkowego. Można zatem stwierdzić, że najpoważniejszym źródłem

biomasy jako źródła energii odnawialnej w Polsce są słoma i odpady drzewne.

podsumowanie
Podsumowanie

Jak wynika z przeprowadzanych badań

statystycznych, corocznie w Polsce

rolnicy wypalają na polach około

10 milionów ton słomy zbożowej i

rzepakowej. Do tej liczby dodać

należy jeszcze około 1,5 miliona ton

odpadów drzewnych. To już są ilości

niebagatelne, a odpowiednio

przetworzone stanowić mogą tanie

źródło energii cieplnej oraz wymierny

dochód dla całej społecznoœci lokalnej.

Pod względem energetycznym 2 tony biomasy równoważne są 1 tonie węgla kamiennego. Także pod względem ekologicznym biomasa jest lepsza niż węgiel gdyż podczas spalania emituje mniej SO2 niż węgiel. Bilans emisji dwutlenku węgla jest zerowy ponieważ podczas spalania do atmosfery oddawane jest tyle CO2 ile wcześniej rośliny pobrały z otoczenia. Biomasa jest zatem o wiele bardziej wydajna niż węgiel, a w dodatku jest stale odnawialna w procesie fotosyntezy.

paliwo
Paliwo

PELETY- to granulki przypominające swym wyglądem suchą paszę dla zwierząt. Pelety nie zawierają w sobie żadnych chemicznych dodatków typu kleje, lakiery. Są to elementy o kształcie cylindrycznym, o średnicy 6-10 mm i długości 20-30 mm powstałe ze sprężenia rozdrobnionej słomy.

Produkcja pellet opanowana została kilkadziesiąt lat temu

w przemyśle spożywczym, gdzie produkuje się tzw. Paszę

granulowaną. Technologia ta bez większych modyfikacji została

przeniesiona do energetyki, do produkcji paliwa z biomasy.

Produkcja polega na poddaniu dowolnej biomasy trzem kolejnym

procesom: suszeniu, mieleniu i prasowaniu. Suszenie powinno być

dostosowane do surowca. Mielenie (kruszenie) z kolei jest wszędzie

bardzo podobne - w młynie kulowym dającym suchą biomasę rozmieloną na proszek. Prasowanie odbywa się w urządzeniu rotacyjnym, jakie zostało wynalezione do produkcji paszy granulowanej. Peletyzacja nazywana jest też granulacją, aglomerowaniem lub produkcją minibrykietów. Proces ten polega na zagęszczaniu, prasowaniu i wysokociśnieniowym formowaniu materiałów sypkich i włóknistych. Aglomeracja jest tu procesem łączenia pylastego materiału w kształt cylindrycznych minibrykietów o pożądanym kształcie, składzie chemicznym i strukturze. Ciśnienie elementu roboczego maszyny na materiał przyjmuje zwykle wartość 15-60 Mpa.

slide7
Zalety
 • tania, pozyskiwana w okolicy energia opałowa
 • wspaniałe wartości opałowe
 • zużywanie wyłącznie naturalnych, odnawialnych surowców
 • brak składników chemicznych
 • wysoka jakość produkcji podlegająca stałej kontroli
 • wprowadzenie ekologicznego obiegu surowców
 • przyczynienie się do oczyszczenia atmosfery
 • brak dodatkowej emisji CO2
 • wytworzenie pełnowartościowego, naturalnego nawozu po spaleniu pellet
 • materiał opałowy z bilansem energetycznym znacznie korzystniejszym
 • niż olej opałowy lub gaz
 • wygodna dostawa i komfort składowania
 • czystość przed i po spalaniu
 • tendencja zniżkowa cen
 • ceny promocyjne w sezonie letnim
palnik thermia bequem
PALNIK THERMIA BEQUEM
 • Palenisko
 • Rura doprowadzająca powietrze
 • Rura detektora płomienia
 • Część odbierająca granulat
 • Łącznik z przenośnikiem ślimakowym
 • Dozownik granulat do ślimaka
 • Silnik
 • Komora powietrzna z dmuchawą
 • Rura ze ślimakiem
 • Zgięcie rury, kolanko
 • Rurka odprowadzająca wysokie ciśnienie
 • Część odwracająco-blokująca palnik
 • Wirnik
 • Urządzenie zasilające
 • Koło zębate