Fogyaszt v delem legfrissebb jogszab lyi v ltoz sok
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


  • 97 Views
  • Uploaded on

Fogyasztóvédelem – legfrissebb jogszabályi változások. Országos Kereskedelmi Szövetség Budapest, 2014. április 25. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium belgazdaságért felelős helyettes államtitkár. A fogyasztóvédelem területére vonatkozó kormányzati célkitűzések 2010-2014.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - brosh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Fogyaszt v delem legfrissebb jogszab lyi v ltoz sok

Fogyasztóvédelem – legfrissebb jogszabályi változások

Országos Kereskedelmi Szövetség

Budapest, 2014. április 25.

Dr. Lenner Áron Márk

Nemzetgazdasági Minisztérium

belgazdaságért felelős helyettes államtitkár


A fogyaszt v delem ter let re vonatkoz korm nyzati c lkit z sek 2010 2014

A fogyasztóvédelem területére vonatkozó kormányzati célkitűzések 2010-2014

A kormányzatnak a fogyasztóvédelemre vonatkozó célkitűzéseit a 2011-ben jóváhagyott, 2014-ig szóló IV. középtávú fogyasztóvédelmi politika határozta meg.

Fogyasztóvédelmi politikai szemléletváltás:

Következetes állami fellépés és szerepvállalás erős, jól működő állami fogyasztóvédelmi hatósággal.

Ennek lényeges elemeként a vállalkozásokat segítő, a preventív eszközöket előtérbe helyező hatósági gyakorlat bevezetése.

Az állami beavatkozásnak elsősorban a kiszolgáltatott fogyasztói rétegek helyzetének javítására kell irányulnia.

Az állami szerepvállalás mellett elengedhetetlen a tudatosabb fogyasztói magatartás ösztönzése is.


A fogyaszt v delem megjelen se magyarorsz g alapt rv ny ben

A fogyasztóvédelem megjelenése Magyarország Alaptörvényében

Magyarország Alaptörvényének M) cikk (2) bekezdése:

„Magyarország biztosítja a tisztességes gazdasági verseny feltételeit. Magyarország fellép az erőfölénnyel való visszaéléssel szemben és védi a fogyasztók jogait.”


Magyarorsz g 2014 ig sz l iv k z pt v fogyaszt v delmi politik ja

Magyarország 2014-ig szóló IV. középtávú fogyasztóvédelmi politikája

A fogyasztóvédelmi politika három területen írt elő kormányzati intézkedéseket:

A fogyasztóvédelem állami intézményrendszerének fejlesztése.

A békéltető testületek erősítése.

A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületekkel való együttműködés új alapokra helyezése.


Magyarorsz g 2014 ig sz l iv k z pt v fogyaszt v delmi politik ja1

Magyarország 2014-ig szóló IV. középtávú fogyasztóvédelmi politikája

A kormányzati célok az alábbi fő területekre irányultak:

hatósági szemléletváltás, valamint új ellenőrzési és szankcionálási rendszer (elsőre figyelmeztetés elve),

alternatív ösztönző eszközök bevezetése és továbbfejlesztése (pozitív lista),

a piacfelügyeleti munka kiemelt szerepe (veszélyes termékek kiszorítása),

új, innovatív kezdeményezések a vállalkozások ösztönzése, valamint a tudatos fogyasztóvá válás érdekében(Fogyasztóbarát Tanúsítási Rendszer, Nemzeti Fogyasztói Termékkosár)

A 2014-ig szóló fogyasztóvédelmi politika teljes körűen végrehajtásra került.


A fogyaszt v delmi t rv ny 2012 vi tfog m dos t sa

A fogyasztóvédelmi törvény 2012. évi átfogó módosítása

Az elfogadott módosítások – a fogyasztóvédelmi politikával összhangban – elsősorban:

a békéltető testületi eljárásra

a panaszkezelési és ügyfélszolgálati szabályokra

a közérdekű keresetindításra, valamint

a fogyasztóvédelmi hatóság eljárására

vonatkozó rendelkezéseket érintették.


A fogyaszt v delmi t rv ny 2012 vi tfog m dos t sa1

A fogyasztóvédelmi törvény 2012. évi átfogó módosítása

KKV-k esetében a bírságok összege alacsonyabb sávban került meghatározásra.

Békéltető testületek eljárásában a civil szervezetek, egyházak, társasházak, lakásszövetkezetek, KKV-k is fogyasztóként léphetnek fel(ha gazdasági tevékenységi körükön kívül járnak el).


Az nfh v llalkoz sokat partnernek tekint jogalkalmaz si politik ja

Az NFH vállalkozásokat partnernek tekintő jogalkalmazási politikája

A fogyasztóvédelmi hatóság által kiszabott bírságok összegének alakulása:


A fogyaszt v delmi t rv ny 2013 vi m dos t sa

A fogyasztóvédelmi törvény 2013. évi módosítása politikája

A törvénymódosítás fókuszába a kiszolgáltatott fogyasztói rétegek helyzetének javítása került:

ennek megvalósításaként a fogyasztóvédelmi hatóság már első esetben bírságot szabjon ki, ha például idősekkel vagy fogyatékossággal élőkkel szemben tapasztal jogsértést – ezzel hatékonyabbá vált például a termékbemutatókon tapasztalt jogsértések visszaszorítása,

évtizedes adósságot törlesztve kimondta az újabb fogyasztói csoportoklétrehozásának általános tilalmát,

előírta azt is, hogy a közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozásoknak biztosítaniuk kell a telefonos ügyfélszolgálatok ügyintézőinek öt percen belüli bejelentkezését.


A fogyaszt v delmi t rv ny 2013 vi m dos t sa1

A fogyasztóvédelmi törvény 2013. évi módosítása politikája

A törvénymódosítás további jogintézményekkel egészítette ki a fogyasztóvédelem rendszerét:

A fogyasztóvédelmi rezsipontok létrehozása

- Minden (megyei és a fővárosi) fogyasztóvédelmi felügyelőségen működnek.

- Feladatuk a fogyasztók tájékoztatása a közszolgáltatásokat érintő kérdésekben.

A fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatásának előírása.


A fogyaszt v delmi referens tiszts g bevezet se

A fogyasztóvédelmi referens tisztség bevezetése politikája

A fogyasztóvédelmi referens tisztséget a fogyasztóvédelmi törvény módosítása 2014. február 1-jei hatállyal vezette be. Az előírt képzettségi követelményeket 2014. augusztus 1-jéig kell teljesíteni.

A fogyasztóvédelmi referens feladata:

a vállalkozás fogyasztókat érintő tevékenységének figyelemmel kísérése,

a vállalkozás alkalmazottai részére fogyasztóvédelmi tárgyú oktatás, képzés szervezése.

kapcsolattartás a fogyasztóvédelmi szervekkel, békéltető testületekkel.

A fogyasztóvédelmi referens előírásával elérni kívánt célok:

A vállalkozások fogyasztóvédelmi szemléletének megalapozása.

A vállalkozások és fogyasztóvédelmi hatóság szorosabb együttműködése révén lehetőség nyílik a preventív hatósági fellépésre.


Mely v llalkoz soknak kell fogyaszt v delmi referenst alkalmazniuk

Mely vállalkozásoknak kell fogyasztóvédelmi referenst alkalmazniuk?

Fogyasztóvédelmi referenst azon nagyobb vállalkozásnak (beleértve a közszolgáltatókat is) kell foglalkoztatnia, amely:

összes foglalkoztatotti létszáma 250 fő, vagy annál több, vagy

éves nettó árbevétele az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget, vagymérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladja, vagy

tulajdonosai között az állam, vagy az önkormányzat legalább 25%-ban tulajdonosként jelenik meg. Ez alól kivételt képez azon eset, amikor a tulajdonos helyi önkormányzat az évi 10 millió eurót, illetve az annak megfelelő forintösszeget meg nem haladó költségvetéssel és kevesebb, mint 5000 lakossal rendelkezik.


A nemzeti fogyaszt v delmi hat s g ltal kidolgozott alternat v s prevent v hat s gi eszk z k

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által kidolgozott alternatív és preventív hatósági eszközök

A fogyasztóvédelem terén kiemelt célkitűzés a jogalkalmazási gyakorlat átalakítása, alternatív és preventív eszközökkel történő kiegészítése.

Pozitív lista

A vállalkozás az ellenőrzés során a jogszabályi rendelkezéseknek maradéktalanul eleget tett, amiről az NFH igazolást állít ki, ez az üzletben kifüggeszthető, és az NFH honlapjára is felkerül.

Avállalkozás vállalja az utóellenőrzést, ennek során ha az NFH jogsértést tár fel, akkor a vállalkozás lekerül a pozitív listáról.

Nemzeti Fogyasztói Termékkosár

Célja, hogy összegyűjtse a Magyarországon előállított és forgalmazott minőségi termékeket, amelyek a fogyasztók értékelése alapján ár-érték arányban kiemelkednek a hasonló termékek közül.


A nemzeti fogyaszt v delmi hat s g ltal kidolgozott alternat v s prevent v hat s gi eszk z k1

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által kidolgozott alternatív és preventív hatósági eszközök

Fogyasztóbarát Tanúsítási Rendszer

A vállalkozás a jogszabályi rendelkezések betartásán túl további, a fogyasztói elégedettséget növelő vállalásokat tesz.

Ilyen például az értékesítési-kiszolgálási színvonal javítása, a békéltető testületi eljárásokban való részvétel.

A fogyasztóbarát minősítésre vonatkozó követelmények folyamatos ellenőrzése, visszavonhatósága.


A nemzeti fogyaszt v delmi hat s g fogyaszt i tudatoss g n vel s re ir nyul j kezdem nyez sei

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság fogyasztói tudatosság növelésére irányuló új kezdeményezései

NFH Okoskosár

A program célja a fogyasztóvédelmi ismeretek játékos formában történő átadása az óvodás és az iskolás korosztály részére.


A nemzeti fogyaszt v delmi hat s g fogyaszt i tudatoss g n vel s re ir nyul j kezdem nyez sei1

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság fogyasztói tudatosság növelésére irányuló új kezdeményezései

NFH Okosotthon

A kezdeményezés célja játékos formában felhívni a figyelmet a háztartásokban keletkező költségek csökkentésének lehetőségére, amihez hozzájárul a törvényileg biztosított rezsicsökkentés mértéke is.


A fogyaszt v delmet rint tov bbi l nyeges jogszab lyi v ltoz sok

A fogyasztóvédelmet érintő további lényeges jogszabályi változások

2014. március 15-én hatályba lépett az új Polgári Törvénykönyv.

Ehhez kapcsolódóan megtörtént a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosítása.

2014 júniusában hatályba lép a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló Korm. rendelet.


Az elm lt id szak rt kel se

Az elmúlt időszak értékelése jogszabályi változások

A fogyasztóvédelem magasabb szintjének elérésére irányuló törekvések az elmúlt időszakban eredményesek voltak.

A fogyasztók alapvető – termékbiztonsághoz, megfelelő tájékoztatáshoz, vagyoni érdekeik védelméhez vagy jogorvoslathoz fűződő – jogai több lényeges ponton további megerősítést nyertek.


K sz n m a figyelm ket

Köszönöm a figyelmüket! jogszabályi változások