Det gjennomsiktige arbeidslivet
Download
1 / 13

Det gjennomsiktige arbeidslivet - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

Det gjennomsiktige arbeidslivet. Tommy Tranvik Senter for rettsinformatikk UiO. Rapporten. Holdninger til og erfaringer med innføring/bruk av feltteknologi Elektroinstallasjon og energiforsyning, renhold, hjemmetjenesten, sikkerhet, kollektivtransport, varetransport og veidrift

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Det gjennomsiktige arbeidslivet' - brooklyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Det gjennomsiktige arbeidslivet

Det gjennomsiktige arbeidslivet

Tommy Tranvik

Senter for rettsinformatikk

UiO


Rapporten
Rapporten

 • Holdninger til og erfaringer med innføring/bruk av feltteknologi

  • Elektroinstallasjon og energiforsyning, renhold, hjemmetjenesten, sikkerhet, kollektivtransport, varetransport og veidrift

 • Fokus på forholdet mellom arbeidsgivers kontrollbehov og de ansattes personvern

 • Datagrunnlaget:

  • Intervjuer med (a) 16 leverandører og (b) tillitsvalgte, verneombud og ledere i 50 virksomheter

  • Skriftlig materiale: produktpresentasjoner, saksdokumenter, instrukser, lokale avtaler, Datatilsynets kontrollrapporter

 • Ikke representativt utvalg

  • Overrepresentasjon av store (og mellomstore) virksomheter med ordnede partsforhold

  • Flere tillitsvalgte og verneombud enn virksomhetsledere ble intervjuet


De viktigste feltteknologiene
De viktigste feltteknologiene

 • Elektrobransjene: Elektroniske kjørebøker, flåtestyring og håndholdte dataenheter

 • Renhold: Håndholdte dataenheter, radiofrekvensidentifisering (RFID) og elektroniske kjørebøker.

 • Hjemmetjenesten: Håndholdte dataenheter integrert mot interne datasystemer, for eksempel elektroniske journaler

 • Sikkerhet: Håndholdte dataenheter, strekkodesystemer og elektroniske kjørebøker

 • Kollektivtransport: Flåtestyringssystemer, elektroniske billettsystemer og sanntidsinformasjonssystemer

 • Varetransport: Flåtestyring, digitale fartsskrivere, håndholdte dataenheter og strekkodesystemer

 • Veidrift: Flåtestyring/integrerte produksjonsstyringssystemer og håndholdte dataenheter


Tendenser
Tendenser

 • En bevegelse fra isolerte kontrolltiltak til IT-infrastruktur med innebygd kontrollkapasitet

  • Synliggjøring, sentralisering, fjernstyring og desentralisert tilgang

 • Behandling av opplysninger om ansatte

  • Økende registrering av opplysninger på individnivå

  • Opplysningene registreres på flere måter

  • Opplysningene analyseres og presenteres på nye måter

  • Flere har tilgang til opplysningene


Elektrobransjene
Elektrobransjene

 • Elektronisk kjørebok og håndholdte dataenheter mer utbredt enn flåtestyring

 • Flåtestyring oppfattet som mer problematisk enn elektronisk kjørebok

 • Håndholdte dataenheter oppfattet som minst problematisk

 • Konkrete eksempler på misbruk var primært knyttet til elektronisk kjørebok


Form l
Formål

 • De viktigste formålene med bruken av feltteknologi

  • Regeloverholdelse

  • Rasjonalisering/effektivisering

  • Dokumentasjon av arbeidet

  • Personellsikkerhet

 • Formålene med elektronisk kjørebok var få og relativt konkrete

 • Formålene med flåtestyring var (vanligvis) flere og noe mindre konkrete

 • Formålene med håndholdte dataenheter ble lite diskutert


Innf ring
Innføring

 • Formålene trumfet vanligvis personvernhensyn

 • Samtykke lite brukt

 • Informasjon til de ansatte og drøftelser med tillitsvalgte

 • Tre hovedtyper prosesser

  • Eksklusjon

  • Skinninnflytelse

  • Reell medvirkning

  • Kooptering («gisseltaking»)

 • Reell medvirkning preget virksomheter med (a) aktive tillitsvalgte som hadde (b) støtte i den lokale klubben og (c) et relativt godt forhold til ledelsen


Reaksjoner og motstand
Reaksjoner og motstand

 • Større skepsis til flåtestyring enn til elektroniske kjørebøker

 • Liten skepsis til håndholdte dataenheter

 • Tre reaksjonsmønstre ved innføring av elektronisk kjørebok eller flåtestyring

  • Aktiv motstand – organisert eller ad hoc-aktivisme

  • Omforent enighet – inngåelse av lokale avtaler

  • Fatalisme – Que Sera Sera


Misbruk
Misbruk

 • Generelt – relativt mange rapporter om misbruk av opplysninger

 • Flest rapporter i elektroinstallasjon, energiselskaper og varetransport

 • Misbruk var særlig knyttet til formålsutglidning

  • Opplysninger om ansatte ble brukt til andre formål enn hva som var avtalt eller informert om

  • Opplysninger fra ulike datakilder ble sammenstilt med hverandre for å avdekke avvik, for eksempel håndholdt dataenhet og elektronisk kjørebok

  • Omvendt bevisbyrde for de ansatte

 • Mørketall

  • Mange rapporter om mistanker om misbruk

  • Mistankene var vanskelige å bekrefte/avkrefte

  • Brudd på lokale avtaler var vanskelig å oppdage


Hva ble rapportert
Hva ble rapportert?

 • Eksempler på formålsutglidning:

  • Spørsmål om punktlighet ved oppmøte

  • Spørsmål om pauser og stoppesteder

  • Spørsmål om kjøring på fritiden

  • Spørsmål om hastighetsovertredelser

  • Spørsmål om private småærender

  • Spørsmål om arbeidstid og timeregistrering (blant annet ved sammenstilling av opplysninger registrert i kjøreboken og på håndholdte dataenheter)

 • Flere får tilgang enn hva som er avtalt

 • Ledelsen sjekker kjørebøkene når dette ikke er tillatt

 • Misforståelser – opplysninger «tatt ut av sin kontekst»


Tredjepartskontroll
Tredjepartskontroll

 • Andre enn arbeidsgiver registrerte eller hadde tilgang til opplysninger om ansatte

  • Leverandører

  • Kunder

  • Oppdragsgivere

  • Offentlige myndigheter

 • Svekket kontroll med egne opplysninger

 • I elektrobransjene – bompengebrikker, kameraovervåking og adgangskontroll hos kunder/oppdragsgivere oppfattet som problematisk

 • Færre rapporter om konkrete episoder med tredjepartskontroll enn i enkelte andre bransjer (varetransport og sikkerhet/vekterbransjen)


Konsekvenser
Konsekvenser

 • Personvern – en følelse av å være under oppsikt, utrygghet, mangelfull kontroll med egne opplysninger

 • Arbeidsmiljø – økt konfliktnivå, svekket tillit, tidspress, mindre autonomi/selvstendighet

 • Maktforskyvning – økende disiplinering (ansvarliggjøring på detaljnivå), sortering

 • Enkelte rapporterte om ingen eller positive virkninger

  • Økt trygghet for overholdelse av lover og regler

  • Bedre personellsikkerhet

  • Lettere å dokumentere arbeidsutførelsen

 • Mer rasjonell eller effektiv drift

  • En forhåpning snarere enn en realitet?


Lover og regler
Lover og regler

 • Arbeidsmiljøloven kapittel ni, personopplysningsloven (tariffavtaler, lokale dataavtaler)

 • Til dels store mangler mht. lovetterlevelse

  • Størst problemer når det gjaldt personopplysningsloven

  • Noe mindre problematisk når det gjaldt arbeidsmiljøloven

 • Lovetterlevelsen noe bedre i virksomheter med lokale avtaler

 • Tillitsvalgte minst like viktige som ledelsen for graden av lovetterlevelse

 • Varierende syn på bistanden fra nasjonale aktører (forbundsnivå, Datatilsynet)