en b ttre v rd f r de mest sjuka ldre n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
En bättre vård för de mest sjuka äldre PowerPoint Presentation
Download Presentation
En bättre vård för de mest sjuka äldre

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

En bättre vård för de mest sjuka äldre - PowerPoint PPT Presentation


 • 187 Views
 • Uploaded on

En bättre vård för de mest sjuka äldre. Rapport från Äldremottagningen på Geriatriska Kliniken i Norrköping. Ann Westöö – Anne Ekdahl. Den geriatriska patienten:. Små marginaler på grund av flera allvarliga sjukdomar samtidigt Sämre social säkerhet – många förluster arbetskamrater Vänner

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'En bättre vård för de mest sjuka äldre' - brooke-griffin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
en b ttre v rd f r de mest sjuka ldre

En bättre vård för de mest sjuka äldre

Rapport från Äldremottagningen på Geriatriska Kliniken i Norrköping.

Ann Westöö – Anne Ekdahl

den geriatriska patienten
Den geriatriska patienten:
 • Små marginaler på grund av flera allvarliga sjukdomar samtidigt
 • Sämre social säkerhet – många förluster
  • arbetskamrater
  • Vänner
  • Maka/make
 • Nedsatt autonomi
hur vanliga r de mest sjuka ldre p v ra sjukhus
Hur vanliga är de mest sjuka äldre på våra sjukhus?
 • Ca 26% av våra slutenvårdsresurser går till patienter över 75 år.
 • Om man definierar multisjuka äldre som personer ≥75 år ≥ 3 diagnoser ≥ 3 vårdtillfällen senaste året utgör de 0,7% av befolkningen tar 19% av våra slutenvårdsresurser i anspråk.

Så gruppen multisjuka äldre är inga sällsynta fåglar precis….

s ven i norrk ping

Så även i Norrköping!

Ligger mest på medicin- och Akutkliniken – men inte bara.

det geriatriska arbetss ttet
Det geriatriska arbetssättet:
 • Baseras på en bedömning utifrån en helhetssyn på personens samlade livssituation:
  • fysiskt
  • psykiskt
  • socialt och
  • funktionellt
fokus r livskvalitet ur ett helhetsperspektiv

Fokus är livskvalitet ur ett helhetsperspektiv!

- Där man inte skall glömma att ta hänsyn till återstående livstidslängd

syfte
Syfte:
 • Det övergripande syftet med denna studie är att utvärdera effekterna av en Äldremottagning för multisjuka äldre personer och deras närstående med avseende på hälsa, trygghet och ekonomi jämfört med sedvanlig vård.
  • genom ett multiprofessionellt team som tar ett helhetsansvar för den multisjuka äldre patientens samlade sjukdomar
vem kan ing i studien
Vem kan ingå i studien:
 • personer över 75 år boende i eget boende och bosatta i Norrköpings Kommun
 • under en tolvmånadersperiod har vårdats tre eller fler gånger inom sluten sjukhusvård
 • har tre eller fler olika diagnoser enligt ICD10

Kommentar:

Denna definition vald därför att den har använts i flera tidigare svenska studier och därför kunde användas som underlag för powerberäkningar.

Definitionen har flera svagheter bl a att den inte fångar patienter med demenssjukdomar i senare stadier (har svårt att söka sjukvård) och inte fångar patienter i särskilt boende.

Fördelen med definitionen är att patientgruppen är lätt identifierbar

vetenskapligt fl desschema
Vetenskapligt flödesschema

Alla multisjuka äldre i Norrköping får informationsbrev

(ca 900 personer)

Alla som tackar JA

”Baseline” via hembesök av forskare

(skattning av ”skröplighet mm)

Randomisering till kontroll- och interventionsgrupp

Inskrivning på Äldremottagningen

Kontroll efter 2 år

Individuella vårdplaner/behandlingar

Analyser

Analyser

Utvärdering och jämförelse av resultat mellan de två grupper!

power har ber knats p antal sjukhusinl ggningar och totalkostnader

Power har beräknats på antal sjukhusinläggningar och totalkostnader

Totalt ca 450 patienter behövs

slide12

Hembesök av Sjuksköterska/Biståndshandläggare

Social bakgrund/hälsotillstånd/Info om kommunens stödfunktioner

Kontroll av Blodtryck. Blodprover

Telefonkontakt

Apotekaren ringer upp patienten.

Genomgång av läkemedel

Dokumentation i Cosmic

Mottagningsbesök läkare

Inläsning av gamla journaler samt anteckningar av apotekare och ssk/biståndshandläggare

Medicinsk bakgrund/fysisk status/EKG,

Justering av läkemedelsbehandling och information.

Vårdplan kompletteras

Team

Patienten presenteras på teamkonferens. Diskussion kring insatser.

Vårdplanen färdigställs.

Beslut om när och hur uppföljning ska ske.

optimering av omh ndertagandet medicinskt funktionellt socialt och psykiskt

Optimering av omhändertagandet medicinskt, funktionellt, socialt och psykiskt

Vilket kräver ett utpräglad multiprofessionellt omhändertagande!

vilka professioner ing r
Vilka professioner ingår?
 • 2,0 sjuksköterska
 • 0,5 biståndshandläggare
 • 0,75 -> 1,0 -> 0,5 geriatriker
 • 0,3 apotekare
 • 0,25 arbetsterapeut
 • 0,25 sjukgymnast
 • 0,1 dietist
 • 0,5 sekreterare
 • 0,1 kurator
 • Vid behov dessutom tandhygienist
kostnader f r projektet
Kostnader för projektet:
 • Löne-, drifts- och lokalkostnader på ca 3 miljoner om året
  • Eller 15 000 om året per patient när alla är inkluderare
  • Total 8,1 miljoner för den kliniska verksamheten finansierat via SKL
 • Kostnader för skattningar (både kontrollgrupp och patienter inskrivna på Äldremottagningen): ca 700 000 per skattning – vi planerar minst två.
  • Lönekostnader för forskare/doktorander ej inräknat
v ldigt mycket tid g r t att ta kontakt med vriga v rdgivare samt samtal kring med patienten

Väldigt mycket tid går åt att ta kontakt med övriga vårdgivare samt samtal kring/med patienten.

Sådant som i dagens ersättningssystem varken ersätts eller registreras.

(och då är det väl inte heller så konstigt att det inte görs så mycket – eller?)

patientfall kvinna stina 79 r
Patientfall kvinna Stina -79 år
 • Social bakgrund:
  • Änka sedan hon var 68 år.
  • Tidigare arbetat som kontorist
  • Bor i egen 2-rumslägenhet.
  • Inga egna barn. Omgås med granne samt hennes barn
  • Aldrig rökt
  • Inget körkort
patientfall kvinna stina 79 r1
Patientfall kvinna Stina -79 år
 • 1981: Opererat för magsår
 • 1982: Vårdad x 2 p g a bridileus – 70 cm tunntarm borttagen
 • 1984: Förnyad bukoperation
 • 1987: Opererat för struma
 • 2004: Gastroskopi: Magbråck
 • 2005-2010: 5 vårdtillfällen p g a hjärtklappningar, Förmaksflimmer – waranbehandlad.
 • 2009: 2 vårdtillfällen till p g a buksmärtor. Utredd med DT buk samt colonrtg.
v ra tg rder
Våra åtgärder:
 • Ser till helheten – i detta fall såväl mag-tarmsjukdomar samt blodsjukdomar
 • Erbjuder samtal
 • Uppmanar till aktiviteter
 • Inger trygghet – det går att nå oss enkelt
 • Sätter ut mediciner som inte hjälper
 • Försöker minska/sätta ut farliga mediciner
 • Sätter in B12
resultat
Resultat?
 • Året innan inskrivningen sökte kvinnan läkare (planerat/oplanerat) vid 14 tillfällen
 • Från inskrivningen den 19 maj tills nu har hon sökt 1 gång oplanerat – har kallats till inskrivningen och en gång för kontroll.
samverkan
Samverkan
 • Primärvården
  • Distriktssköterskor
  • Rehab Öst
  • Distriktsläkare
 • Övriga sjukhuskliniker
  • ASIH
  • Ögon
  • Urologen
 • Kommunen
obehandlade underbehandlade verbehandlade sjukdomar sjukdomar
Obehandlade/underbehandlade/överbehandlade sjukdomar sjukdomar
 • Osteoporos
 • Hjärtsvikt
 • Smärta
 • Sätta ut onödiga/skadliga mediciner
  • Lugnande, sömnmediciner
har vi lyckats
Har vi lyckats?
 • Nja…
  • Våra patienter söker fortfarande mycket vård
   • vi försöker kolla och hälsa på om vi har möjlighet/vet att någon pat. har blivit inlagt
 • Vi möts av otroligt mycket tacksamhet
  • Av väldigt försvagade, trötta och sjuka människor (såväl patient som närstående) som inte skapar rubriker
personlig reflektion
Personlig reflektion:
 • Jag har aldrig känt mig så LITE frustrerat som doktor på Äldremottagningen som i något annat sammanhang
betydelse
Betydelse

Denna studie kommer att bidra med viktig kunskap om effekterna av en Äldremottagning för multisjuka äldre personer och deras närstående med avseende på såväl hälsa och trygghet som kostnader.