Download
de fossiele verslaving n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DE FOSSIELE VERSLAVING PowerPoint Presentation
Download Presentation
DE FOSSIELE VERSLAVING

DE FOSSIELE VERSLAVING

131 Views Download Presentation
Download Presentation

DE FOSSIELE VERSLAVING

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DE FOSSIELE VERSLAVING Herman Damveld Lezing congres “Gerommel in de ondergrond: risico’s in kaart gebracht” Co2ntramine 9 oktober 2013

 2. ZON KAN • Zon op Nederland: 35 keer zoveel energie als nodig voor verwarming, industrie, auto's en de opwekking van elektriciteit. • Er is niet zozeer een energieprobleem in de betekenis dat er onvoldoende voorraden zijn. • Het gaat om een omzettingsprobleem, het nuttig gebruiken van de zonne-energie. • Maar….

 3. AANDEEL FOSSIEL • Nederland 1980: 98,6% energie uit fossiele brandstoffen en 1,4% uit kernenergie. • In 2012 was fossiel 94,5%, kernenergie 1,1% en duurzame energie 4,4% van het energiegebruik. • Kernenergie niet wat beloofd was; kernafval. • Fossiele verslaving.

 4. ZOUTKOEPELS N-NEDERLAND • 1972: 35 kerncentrales in Nederland. • Vanaf 1976 plannen opberging kernafval in zoutkoepels Noord-Nederland. • De bewezen veilige opslag in de zoutkoepel in het Duitse Asse, dus hier ook. • Welke zoutkoepels: zie hierna.

 5. ZOUTKOEPELS

 6. ZOUTKOEPELS

 7. ERVARING ZOUTKOEPEL ASSE • Rekenmodellen om de veiligheid op lange termijn uit te rekenen. • Bij Asse blijken de modellen al na 40 jaar niet meer overeen te komen met de werkelijkheid. • Radioactief cesium nu al aangetroffen i.p.v. over 10.000 jaar. • De Duitse overheid gaat 126.000 vaten radioactief afval opgraven uit Asse.

 8. GELD BEPAALT BELEID • VVD-PvdA regering stelt: • Er is in Nederland te weinig radioactief afval (dus in feite te weinig kernenergie) om een ondergrondse berging van radioactief afval economisch aantrekkelijk te maken. • Geld voor berging groeit de komende honderd jaar. • Internationale opslag.

 9. BERGING CO2 • Juni 2010 drie plaatsen uitgekozen voor opslag van CO2: Boerakker en Sebaldeburen in de provincie Groningen en Eleveld in Drenthe. • Capaciteit 850 miljoen ton CO2. • De RWE-centrale stoot 8 miljoen ton CO2 uit , dus 320 miljoen ton in veertig jaar. • Met drie RWE-kolencentrales alle gasvelden dus vol.

 10. OPSLAG NIET VAN DE BAAN • Minister Verhagen (CDA) op 14 februari 2011 aan de Tweede Kamer: opslag van de baan. • September 2013. Wilma Mansveld (PvdA), staatssecretaris voor Milieu, wil dat op korte termijn grootschalige opslagprojecten worden gerealiseerd in Europa. • Eerste stap naar opslag in Noord-Nederland?

 11. AARDGAS • Verbruik NL jaarlijks 40 miljard m3. • In het Groningen-aardgasveld zit anno 2013 nog bijna 800 miljard m3. • Dit is 20 jaar binnenlands gebruik. • Kleine velden: 320 miljard m3 aardgas (8jr). • Totaal eigen gas: 28 jaar voldoen binnenlandse vraag.

 12. AARDGASBATEN • De aardgasbaten 250 miljard euro tm. 2012. • 2013: 12 miljard euro . • Aardgasbaten 4 tot 5 procent van de overheidsinkomsten. • Zonder aardgas meer bezuinigingen.

 13. CONCLUSIE • 1. Duurzame energie is tot nu toe in Nederland niet echt van de grond gekomen. • 2. Fossiele energie blijft maatgevend in het energiegebruik, dus CO2-opslag in Noorden. • 3. Er is kernafval en dus opslaan in Noord-Nederland. • 4. Regering Den Haag kan aardgasbaten niet missen, dus blijven aardbevingen.

 14. SLOTCONCLUSIE • Gerommel in de ondergrond zal niet stoppen, tenzij we de republiek Groningen uitroepen. • Baas in eigen bodem worden. • En eerste land ter wereld dat volledig draait op duurzame energie.