proces dlhodob ho majetku v microsoft dynamics nav podnikov informa n syst my 1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Proces dlhodobého majetku v Microsoft Dynamics Nav Podnikové informačné systémy 1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Proces dlhodobého majetku v Microsoft Dynamics Nav Podnikové informačné systémy 1

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Proces dlhodobého majetku v Microsoft Dynamics Nav Podnikové informačné systémy 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Proces dlhodobého majetku v Microsoft Dynamics Nav Podnikové informačné systémy 1. Kontúrová Iveta 4.rok štúdia Špecializácia AIT Po 9:35. Obsah. Stručný popis podniku Teoretické východiská Praktická aplikácia v systéme Microsoft Dynamics Nav Komplikácie... Záver. Stručný popis podniku.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Proces dlhodobého majetku v Microsoft Dynamics Nav Podnikové informačné systémy 1' - britanney-alston


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
proces dlhodob ho majetku v microsoft dynamics nav podnikov informa n syst my 1

Proces dlhodobého majetkuv Microsoft Dynamics NavPodnikové informačné systémy 1

Kontúrová Iveta

4.rok štúdia

Špecializácia AIT

Po 9:35

obsah
Obsah
 • Stručný popis podniku
 • Teoretické východiská
 • Praktická aplikácia v systéme Microsoft Dynamics Nav
 • Komplikácie...
 • Záver
stru n popis podniku
Stručný popis podniku
 • IURA EDITION spol. s r.o., odštepný závod COMPRIS software,
 • je dcérskou spoločnosťou nadnárodného koncernu Wolters Kluwer International Company
 • sídlo:

Horná 21, 974 01 Banská Bystrica

 • predmet činnosti:vydávanie právnickej a ekonomickej literatúry v tlačenej a elektronickej podobe, na trhu pôsobia od roku 1993
 • IS Microsoft Dynamics Nav implementovaný firmou Autocont
obsah1
Obsah
 • Stručný popis podniku
 • Teoretické východiská
 • Praktická aplikácia v systéme Microsoft Dynamics Nav
 • Komplikácie...
 • Záver
proces dlhodob ho majetku
Proces dlhodobého majetku
 • Proces dlhodobého majetku vo všeobecnosti nepatrí medzi hlavné procesy podniku, no je nevyhnutný z hľadiska zabezpečenia jeho chodu.
popis sch my 1 4
Popis schémy 1/4
 • Ako vidno na obrázku, celý proces začína zistením potreby majetku. Nový majetok je možné nadobudnúť nasledujúcimi spôsobmi:
 • nákup – v prospech účtu 321, 211, 221
 • vytvorenie vlastnou činnosťou – 623, 624
 • prevedením z osobného vlastníctva - 491
 • bezodplatné nadobudnutie - 413
 • iné spôsoby – napr. 411 (nadobudnutý štátny podnikom delimitáciou)
popis sch my 2 4
Popis schémy 2/4
 • Nasleduje ocenenie, a to podľa zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve:
 • obstarávacou cenou
 • vlastné náklady
 • menovitou hodnotou
 • reprodukčná obstarávacia cena
popis sch my 3 4
Popis schémy 3/4
 • Nasleduje odpisovanie, ktoré hrá dôležitú úlohu lebo môže výrazne ovplyvniť výsledok hospodárenia podniku
 • Druhy odpisov v Microsoft Dynamics Nav:
 • Lineárny
 • Zrýchlený1
 • Zrýchlený2
 • Používateľský
 • Manuálny
 • a iné...
popis sch my 4 4
Popis schémy 4/4
 • Napokon nasleduje vyradenie majetku. To môže byť z rôznych dôvodov. A to:
 • Likvidácia alebo prevod-na účet 551
 • Predaj-účet 541
 • Darovanie -účet 543
 • Vklad majetku do inej obchodnej spoločnosti alebo družstva-účet 367
 • V dôsledku škody alebo manka –účet 549
 • Preradením do osobného vlastníctva –účet 491
 • Deliminácia- účet 411
obsah2
Obsah
 • Stručný popis podniku
 • Teoretické východiská
 • Praktická aplikácia v systéme Microsoft Dynamics Nav
 • Komplikácie...
 • Záver
vytvorenie nov ho z znamu dlhodob ho majetku 1 7
Vytvorenie nového záznamu dlhodobého majetku1/7
 • Otvoríme okno Karta Dlhodobého majetku
vytvorenie nov ho z znamu dlhodob ho majetku 2 7
Vytvorenie nového záznamu dlhodobého majetku2/7
 • Na paneli s ponukami klikneme na položku Úpravy a potom na položku Vložiť nový(prípadne klávesou F3)
vytvorenie nov ho z znamu dlhodob ho majetku 3 7
Vytvorenie nového záznamu dlhodobého majetku3/7
 • Vyplníme polia, pole číslo je povinné
 • Môžeme použiť jednu z nasledovných metód:
 • ·         Ak sme nastavili predvolený číselný rad dlhodobého majetku, umiestnime kurzor do poľa Číslo a stlačíte kláves Enter. Program doplní do tohto poľa číslo, ktoré v rade nasleduje.
 • ·         Ak sme pre dlhodobý majetok nastavili viacero číselných radov, klikneme na tlačidlo pomoci napravo od daného poľa a vyberieme rad, ktorý chceme použiť. Program do poľa doplní číslo, ktoré v rade nasleduje.
 • ·         Ak sme pre dlhodobý majetok nenastavili žiadny číselný rad, alebo ak je pre daný číselný rad začiarknuté políčko Manuálne čísla, môžeme číslo zadať manuálne. Môžeme zadať najviac 20 znakov (číslic aj písmen).
vytvorenie nov ho z znamu dlhodob ho majetku 4 7
Vytvorenie nového záznamu dlhodobého majetku4/7
 • Číslo identifikuje dlhodobý majetok a používa sa pri zaúčtovávaní transakcií dlhodobého majetku. Číslo musí byť jedinečné, jedno číslo sa v rámci jednej tabuľky nemôže vyskytovať dvakrát. Môžete nastaviť ľubovoľný počet čísel. Ostatné polia tabuľky Dlhodobý majetok je možné vyplniť až po zadaní čísla do poľa Číslo.
vytvorenie nov ho z znamu dlhodob ho majetku 5 7
Vytvorenie nového záznamu dlhodobého majetku5/7
 • Vyplníme ostatné polia
 • Pomôcka: údaj vyberáme zo zoznamu ak sa pri pravom okraji pola nachádza znak
vytvorenie nov ho z znamu dlhodob ho majetku 7 7
Vytvorenie nového záznamu dlhodobého majetku7/7
 • Zatvoríme okno (zatvorením sa udáje uložia v systéme)
obsah3
Obsah
 • Stručný popis podniku
 • Teoretické východiská
 • Praktická aplikácia v systéme Microsoft Dynamics Nav
 • Komplikácie...
 • Záver
komplik cie
Komplikácie....
 • môžu vzniknúť pri chybnej implementácií IS- tak tomu bolo aj vo mne vybranou firmou. IS by mal poskytovať komplexnosť a používateľskú jednoduchosť za účelom šetrenia času, no namiesto toho obsahuje zbytočné prehľady a robí účtovanie časovo náročným v porovnaní s predtým používaným softvérom (od firmy Softip). Zamestnanci sa sťažujú na neprehľadnosť a neprepojenosť pre nich dôležitých častí-to si vyžaduje jednotlivé účtovné zápisy niekoľkokrát opakovať, v prípade chýb vytvárať nové stornodoklady,o zadávaní legislatívnych zmien už ani nehovorím...
 • Pre podnik je teda dôležité nielen voľba IS ale aj kvalitného implementátora!!!
obsah4
Obsah
 • Stručný popis podniku
 • Teoretické východiská
 • Praktická aplikácia v systéme Microsoft Dynamics Nav
 • Záver
z ver
Záver
 • Dĺžka procesu dlhodobého majetku závisí hlavne od komplikovanosti rozhodovacích procesov vo firme a životnosti majetku. Na spracovanie treba mať veľa poznatkov z ekonómie ale aj z práva aby sme sa vyhli daňovým podvodom v súvislosti z jeho odpisovaním. Spracovanie procesu už potom v systéme Microsoft Dynamics Nav nie je náročné, ak má s tým človek isté skúsenosti a ako už bolo spomenuté systém beží ako má.
pou it literat ra
Použitá literatúra
 • Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
 • Používateľská príručka Microsoft Dynamics Nav
 • www.iura.sk
 • osobný pohovor zo zamestnancami Compris softver na tému IS Navision, dňa 3.11.2006