slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kynntu verkefnið fyrir samstarfsmönnum, stjórn, þjálfurum og iðkendum PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kynntu verkefnið fyrir samstarfsmönnum, stjórn, þjálfurum og iðkendum

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Kynntu verkefnið fyrir samstarfsmönnum, stjórn, þjálfurum og iðkendum - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Kynntu verkefnið fyrir samstarfsmönnum, stjórn, þjálfurum og iðkendum. Markmið. Íþróttahreyfingin þarf að sýna að hún geri kröfur til sjálfrar sín hvað varðar gæði og innihald starfsins.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kynntu verkefnið fyrir samstarfsmönnum, stjórn, þjálfurum og iðkendum


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
markmi
Markmið
 • Íþróttahreyfingin þarf að sýna að hún geri kröfur til sjálfrar sín hvað varðar gæði og innihald starfsins.
 • Með gæðaviðurkenningu fyrir íþróttastarf er átt við að íþróttafélög eða deildir geti látið gera úttekt á starfsemi sinni miðað við samþykktar gæðakröfur - standist þau þessar kröfur fá þau viðurkenningu.
 • Ávinningur af gæðaviðurkenningu er margvíslegur:
  • getur verið auðveldara að afla stuðnings frá sveitarfélögum og stuðningsaðilum.
  • foreldrar senda börn sín frekar til gæðafélaga.
  • hvatning til að bæta starfið sitt.
  • afraksturinn verður betra íþróttastarf innann félagsins, því mjög mikilvægt að handbókin sé unnin af þeim sem eiga að nýta sér hana í starfi.
ttir sem fjalla er um
Þættir sem fjallað er um
 • Skipulag félags/deildar
 • Umgjörð þjálfunar og keppni
 • Fjármálastjórn
 • Þjálfaramenntun
 • Félagsstarf

Foreldrastarf

Fræðsla og forvarnir

Jafnréttismál

Umhverfismál

skipulag f lags deildar
Skipulag félags/deildar
 • Skipurit fyrir starfsemina verður að vera til staðar.
 • Skipurit þarf að vera einfalt og ábyrgðarmörk skýr.
 • Markmið þurfa að vera skýr og mælanleg:
  • Félagsleg.
  • Íþróttaleg.
  • Fjármálaleg.
 • Markmiðin þurfa að vera sýnileg hinum almenna félagsmanni og leiðir að þeim skýrar.
 • Unga fólkið 16 – 25 ára þarf að eiga fulltrúa/áheyrnaraðila í stjórnum félaga.
umgj r j lfunar og keppni
Umgjörð þjálfunar og keppni
 • Starfað sé í samræmi við stefnuyfirlýsingu ÍSÍ um íþróttir barna og unglinga.
 • Félagið/deildin þarf að leggja fram kennslu- og æfingaskrá og fylgja henni.
 • Bjóða þarf upp á íþróttaiðkun með mismikilli áherslu á æfingar og keppni, svo öll börn og unglingar geti tekið þátt í íþróttum á eigin forsendum.
 • Gæta verður þess að allir iðkendur fái tækifæri til að taka þátt í keppni án tillits til getu.
kennslu og fingaskr
Kennslu- og æfingaskrá
 • Mestu máli skiptir að hvert félag sníði sér stakk eftir vexti og móti sér stefnu sem er einkennandi fyrir það m.t.t. nánasta umhverfis.
 • ÍSÍ fer fram á að kennslu- og æfingaskrá innihaldi markmið þjálfunar í hverjum aldursflokki fyrir sig.
fj rm lastj rn
Fjármálastjórn
 • Aðskilið bókhald yngri og eldri iðkenda.
 • Fjárhagsáætlun næsta árs fylgi ávallt reikningum fyrra árs.
 • Félagið/deildin setur sér fasta stefnu varðandi launamál þjálfara og taki þar mið af menntun, reynslu, umfangi og iðkendafjölda.
 • Sambærileg laun skal greiða þjálfurum hvort heldur viðkomandi þjálfar stúlkur eða drengi.
 • ÍSÍ hvetur öll félög/deildir til að greiða þjálfurum laun sem launþegum eins og kveðið er á um í leiðbeiningarbæklingi Ríkisskattstjóra. Í umsókn verður félagið/deildin að gera grein fyrir hvernig launamálum er háttað og hver stefnan sé.
fj rm lastj rn1
Fjármálastjórn
 • Er virkt eftirlit með fjármálum félagsins?
 • Veitir aðalstjórn félaginu/deildum aðhald í fjármálum?
 • Bókhald félags er fært reglulega og bankareikningar stemmdir af mánaðarlega.
j lfaramenntun
Þjálfaramenntun
 • Allir þjálfarar þurfa að uppfylla kröfur ÍSÍ um menntun þjálfara.
 • Skilgreina þarf hámarksfjölda iðkenda á hvern þjálfara og ráða aðstoðarþjálfara ef hópar eru stærri.
 • Skilgreina þarf kröfur til menntunar aðstoðarþjálfara.
 • Gera þarf kröfur til um starfsaðstöðu og samráðsfundi þjálfara, skipulagningu þjálfaramála o.fl.
f lagsstarf
Félagsstarf
 • Mikilvægt er að íþróttafélög/deildir bjóði upp á ýmiss konar samverustundir fyrir iðkendurna utan reglubundinna æfinga og keppni:
  • Spilakvöld.
  • Kvöldvökur.
  • Sumarhátíð.
  • Ferðalög o.fl.
 • Gera þarf áætlun um félagsstarfið og fylgja henni.
f lagsstarf1
Félagsstarf
 • Markmið:
  • að vekja, hlúa að og efla áhuga iðkenda fyrir þroskandi félagsstarfi.
  • að starfið miðist við þarfir hópsins og efli þannig samkennd iðkenda.
  • að starfið þjálfi nemendur í hópvinnu og tjáningu.
  • að auka samvinnu.
  • að auka virðingu fyrir reglum.
  • að fræða.
slide12

Foreldrastarf

Verksvið foreldraráða þarf að vera skilgreint í skipuriti félags/deildar.

Ábyrgð foreldraráða varðandi rekstur þarf að vera skilgreind.

foreldrastarf
Foreldrastarf
 • Hlutverk foreldrafélaga:
  • standa vörð um hagsmuni iðkenda í félaginu/flokknum.
  • efla tengsl heimilis og íþróttafélags.
  • efla samskipti milli iðkenda, foreldra annars vegar. og stjórnenda og þjálfara hins vegar.
  • stuðla að bættri vellíðan iðkenda í leik og starfi.
  • stuðla að betri árangri í starfi íþróttafélags.
fr sla og forvarnir
Fræðsla og forvarnir
 • Íþróttafélög/deildir þurfa að marka sér stefnu í forvarnamálum, í samræmi við stefnuyfirlýsingu ÍSÍ og fylgja henni.
 • Nauðsynlegt er að fræða börn og unglinga um skaðsemi vímuefna og um lyfjamál.
fr sla og forvarnir1
Fræðsla og forvarnir
 • Mikilvægt að íþróttahreyfingin sé trúverðug.
 • Áfengis- og eða tóbaksneysla á ekki að eiga sér stað í tengslum við íþróttastarf, s.s.:
  • áfengissala í tengslum við íþróttakeppni.
  • áfengisneysla í lokahófum.
  • reykingar og munntóbaksnotkun á íþróttasvæðum.
  • áfengisauglýsingar á eða við íþróttasvæði.
 • Afreksfólk er fyrirmynd.
 • Íþróttafélög þurfa að skapa aðstæður svo öll börn og unglingar geti stundað íþróttir og heilbrigt líferni.
jafnr ttism l
Jafnréttismál
 • Félagið/deildin þarf að sinna til jafns kröfum beggja kynja til íþróttaiðkunar:
  • Æfingatímar, koma til móts við bæði kyn.
  • Bjóða báðum kynjum uppá sambærilega aðstöðu.
  • Ráða jafnhæfa þjálfara fyrir bæði kyn.
  • Veita jöfnu fjármagni til beggja kynja, miðað við umfang.

Þá eru fleiri þættir sem þarf að hafa í huga og má þar nefna fræðslu vegna eineltis, þátttöku nýbúa, matarræði og aðra þá þætti sem viðkoma heilsu iðkenda og aðgengi þeirra að íþróttahreyfingunni og hreyfingu almennt.

umhverfism l
Umhverfismál
 • Félagið/deildin þarf að sinna umhverfismálum í sínu nánasta umhverfi, marka sér ákveðna stefnu, setja sér markmið og skilgreina leiðir.
 • Til dæmis:
  • Hvetja iðkendur til að ganga til og frá æfingastað.
  • Umhverfi íþróttamannvirkja.
  • Flokkun á sorpi.
  • Safna skilaumbúðum.
  • Að félagið planti trjám.
vinningur af vi urkenningu
Ávinningur af viðurkenningu
 • Betra, markvissara innra starf félagsins/deildarinnar.
 • Félagið fær rétt til að kalla sig Fyrirmyndarfélag ÍSÍ.
 • Félagið fær að nota merki fyrirmyndarfélaga á bréfsefni, auglýsingar, búninga, kynningarefni, fána og fleira.
 • Góð kynning á útnefningu er mikilvæg og afhending viðurkenningar þarf að vera með viðhöfn.
 • Með góðri kynningu í samfélaginu er verið að tryggja aðhald að því að félagið haldi áfram að standast þær kröfur sem gerðar eru til fyrirmyndarfélaga.
 • Viðurkenning er veitt til fjögurra ára og þarf þá að sækja um hana á nýjan leik.
fyrirmyndarf l g s
Fyrirmyndarfélög ÍSÍ

Stefnt er á að sem flest íþróttafélög verði komin með viðurkenningarskjal uppá vegg í sínu félagsheimili !

kveikjan a vi urkenningu
Kveikjan að viðurkenningu

Sveitarfél.

Héraðss.

Foreldrar

Kynning

Stjórn

Ákvörðunartaka

Kynning

Gagnasöfnun

Vinnufundir

Samþykkt stjórnar

Umsókn til ÍSÍ

Viðurkenning

Samstarfsaðilar:

Aðalstjórn

Héraðssamband

Íþróttabandalag

Sérsamband

Sveitarfélag

ÍSÍ aðstoðar:

Kynning

Bæklingar

Ráðgjöf

Yfirlestur

Afhending

Vinna að verkefninu

Betra starf = Endurskoðun og áframhald

vinnuferli
Vinnuferli
 • Ákvörðunartaka – kynning _______ dags
 • Safna gögnum _______ dags
 • Halda vinnufundi _______ dags
 • Bera umsóknina undir aðalstj. _______ dags
 • Senda umsókn til ÍSÍ _______ dags
 • Ákvörðun um afhendingu _______ dags

Aðstoð frá ÍSÍ:

 • Kynning
 • Ráðgjöf
 • Yfirlestur
 • Afhending

Með í ráðum:

 • Aðalstjórn
 • Héraðssamband
 • Íþróttabandalag
 • Sveitarfélag
a lokum
Að lokum...

Menntun

Foreldrastarf

 • Verður þitt félag/deild næsta Fyrirmyndarfélag ÍSÍ ?

Íþróttir barna

Fjárhagsáætlun

Forvarnir

16-25 ára

Gæðastarf

Fjármálastýring

Fræðsla

Námsskrá

Bókhald

Uppeldi

Þjálfarar

Jafnréttismál

Umhverfismál

Stefnumótun

Skipurit

Samvinna

Fjármálastýring