rorka og velfer slandi og rum l ndum stef n lafsson kynning fyrir rorkunefnd ll 10 jan ar 2006 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Örorka og velferð á Íslandi og í öðrum löndum Stefán Ólafsson PowerPoint Presentation
Download Presentation
Örorka og velferð á Íslandi og í öðrum löndum Stefán Ólafsson

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 57

Örorka og velferð á Íslandi og í öðrum löndum Stefán Ólafsson - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Örorka og velferð á Íslandi og í öðrum löndum Stefán Ólafsson Kynning fyrir Örorkunefnd LL 10. janúar 2006. Efnisyfirlit kynningar. Markmið skýrslunnar og aðferðir Örorka og velferðarríkið Fjöldi og fjölgun öryrkja-samanburður Skýringar á fjölgun Virkni í atvinnulífi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Örorka og velferð á Íslandi og í öðrum löndum Stefán Ólafsson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Örorka og velferð á Íslandi og í öðrum löndum Stefán Ólafsson Kynning fyrir Örorkunefnd LL 10. janúar 2006

  2. Efnisyfirlit kynningar • Markmið skýrslunnar og aðferðir • Örorka og velferðarríkið • Fjöldi og fjölgun öryrkja-samanburður • Skýringar á fjölgun • Virkni í atvinnulífi • Hagur öryrkja á Íslandi • Stefna í örorkumálum og staða Íslands • Ályktanir

  3. Efnisyfirlit skýrslunnar • Inngangur • Fötlun, örorka og velferðarríkið • Hverjir verða öryrkjar? – Úr erlendum rannsóknum  • Umfang og þróun örorku: Ísland í fjölþjóðlegum samanburði • Virkni þjóða á vinnumarkaði • Atvinnuástand og örorka - áhrif atvinnuleysis og álags • Þjóðfélagshópagreining öryrkja 8. Hagur öryrkja • Útgjöld til örorkumála– fjölþjóðlegur samanburður • Stefna í örorkumálum á Vesturlöndum • Niðurstöður

  4. Áhrif velferðarkerfis á lífsskilyrði Fötlun Örorka Velferðarríkið Lífsgæði öryrkja 1. Lífeyriskerfi>>> 1. Afkoma 2. Aðgengi o.fl.>>> 2. Jöfnun tækifæra 3. Stoðkerfi atvinnu>> 3. Atvinnuþátttaka 4. Samfélagsþátttaka >> 4. Borgarar

  5. Orsakir örorku í Evrópu

  6. Fjöldi öryrkja

  7. Umfang örorku í Evrópu

  8. Nýgengi örorku í Evrópu

  9. Tíðni örorkulífeyrisþega á Norðurlöndum 1995-2002 Danmörk: ófullnægjandi tölur

  10. Fólk á vinnualdri sem fær lífeyriNorðurlöndin 2003

  11. Fjölgun öryrkja

  12. Fjölgun öryrkja á Íslandi, 1986-2004

  13. Fjölgun öryrkja á Íslandi 1987-2004Allir öryrkjar 50-75%

  14. Þróun fjölda örorkulífeyrisþegaá Norðurlöndum 1990-2002% breytingar eftir aldurshópum Tafla 4.1 Tafla 4.1 Danmörk Finnland Ísland Noregur Svíþjóð Aldurshópar: % % % % % 16-19 72 -53 -5 -19 47 20-29 12 -16 35 16 52 30-39 25 -23 61 31 57 40-49 22 -6 115 35 47 50-59 29 -5 68 55 63 60-64 -2 -16 14 8 1 16-64 ára alls 19% -11% 57% 32% 35% Heimild: NOSOSKO 2004, bls.144

  15. Hvers vegna fjölgar öryrkjum? • Fólksfjölgun og hækkun meðalaldurs • Vakning vegna geðrænna sjúkdóma • Aukið atvinnuleysi • Veiking skyldra forsjárkerfa • Sjúkradagpeninga, atvinnuleysisbótakerfis, félagsþjónustu • Aukið álag á vinnumarkaði • Breytt örorkumat • Annað: Hvatar til atvinnuþátttöku of litlir

  16. Geðrænir sjúkdómar eruumtalsverður hluti fjölgunar

  17. Atvinnuleysi skýrir sveiflur í fjölgun öryrkja

  18. Minnkandi hlutverk sjúkradagpeningakerfis1991-2004

  19. Upphæð sjúkradagpeninga% af lágmarkslaunum

  20. Það sem skýrir ekki fjölgun Að tekjur öryrkja séu orðnar of háar miðað við laun á vinnumarkaði - Það er sýnt í umfjöllun um tekjur -

  21. Virkni í atvinnulífi

  22. Virkni 55-64 ára í atvinnulífi

  23. Atvinnuþátttaka allra og öryrkja samanborin

  24. Atvinnuþátttaka öryrkja minnkar • Einhleypir öryrkjar • 1995 = 42% með atvinnutekjur • 2004 = 38,5% með atvinnutekjur • Einstæðir foreldrar • 1995 = 37% með atvinnutekjur • 2004 = 35% með atvinnutekjur

  25. Hagur öryrkja

  26. Þróun lágmarkslífeyrisgreiðslna TR, launa og ráðstöfunartekna 1990-2003

  27. Þróun hámarkslífeyrisgreiðslna TR sem % af lágmarkslaunum verkafólks, 1990-2003

  28. Hámarkslífeyrir frá TRsem % af meðaltekjum framteljenda

  29. Þróun heildartekna öryrkjaog allra framteljenda, 1995-2004

  30. Kaupmáttur ráðstöfunartekna-Öryrkjar og þjóðin-

  31. Tekjumunur

  32. Heildartekjur einhleypra öryrkjasem % af heildartekjum framteljenda 25-65 ára

  33. Samanburður tekna öryrkja og annarra þjóðfélagsþegna

  34. Skattbyrði öryrkja

  35. Þróun skattbyrði öryrkja 1995-2004Heildarskattar sem % heildartekna

  36. Aukin skattbyrði öryrkja

  37. Samanburður við OECD-ríkin

  38. Tekjur öryrkja á Íslandi og í OECDTekjur öryrkja sem % af tekjum annarra

  39. Samantekt um tekjur • Markmið laga frá 1992:“að tryggja fötluðum jafnrétti og sambærileg lífskjör við aðra þjóðfélagsþegna og skapa þeim skilyrði til þess að lifa eðlilegu lífi”.Niðurstaða Öryrkjar hafa dregist aftur úr öðrum Munur var mikill fyrir: hálfdrættingar Ástæða þess að í sundur dró með öryrkjum og fólki á vinnumarkaði>>>Lífeyrir TR hækkaði of lítið Skattbyrði jókst stórlega

  40. Útgjöld vegna örorkumála

  41. Útgjöld vegna örorkulífeyris í OECD-ríkjum% af VLF 2001

  42. Útgjöld vegna örorkulífeyris, sjúkradagpeninga og atvinnuleysisbóta % af VLF 1998, samanlagt

  43. Útgjöld vegna örorkulífeyris, sjúkradagpeninga og slysatrygginga % af VLF 1998, samanlagt

  44. Stefna í örorkumálum

  45. Megin stefna vestrænna þjóða • Tryggja öryrkjum viðunandi framfærslu, svo þeir geti tekið þátt í venjulegu lífi samfélagsinsAuka samfélagsþátttöku öryrkja; í menntun, vinnu, á mörkuðum, í afþreyingu og menningarlífi

  46. Úrræði fyrir atvinnuþátttökuÚrræði OECD • Aðlögun á vinnustað Niðurgreiddur launakostnaður Atvinna með stuðningi (AMS) Verndaðir vinnustaðir Frátekin vinna - kvótar Fjárhagshvatar til atvinnuþátttöku Starfsendurhæfing, þjálfun

  47. Þátttaka í starfsendurhæfinguá Norðurlöndum 2003

  48. Frammistaða Íslands og OECD-ríkja

  49. Frammistaða Íslands og OECD-ríkja

  50. Það sem þarf að gera • Setja í gang 5 ára umbótaáætlun > Ná frændþjóðunum á Norðurlöndum> Læra af grannríkjunum í Evrópu> Gera árlegar úttektir á árangri> Auka samráð við öryrkja> Bæta afkomu öryrkja> Stórauka samfélagsþátttöku þeirra> Styrkja réttarstöðu–full mannréttindi