Urazy g owy i kr gos upa anna b a ucka klinika neurologii wojskowy instytut medycyny lotniczej
Download
1 / 29

Urazy g?owy i kr?gos?upa Anna B?a?ucka Klinika Neurologii Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej - PowerPoint PPT Presentation


 • 978 Views
 • Uploaded on

Urazy głowy i kręgosłupa Anna Błażucka Klinika Neurologii Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej. Podział urazów głowy. Zamknięte urazy czaszkowo mózgowe. Urazy w których nie nastąpiło uszkodzenie opony twardej Zespół wstrząśnienie mózgu Zespół stłuczenia mózgu Zespół ucisku mózgu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Urazy g?owy i kr?gos?upa Anna B?a?ucka Klinika Neurologii Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej' - branxton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Urazy g owy i kr gos upa anna b a ucka klinika neurologii wojskowy instytut medycyny lotniczej
Urazy głowy i kręgosłupaAnna Błażucka Klinika Neurologii Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej


Podzia uraz w g owy
Podział urazów głowy

Zamknięte urazy czaszkowo mózgowe.

Urazy w których nie nastąpiło uszkodzenie opony twardej

 • Zespół wstrząśnienie mózgu

 • Zespół stłuczenia mózgu

 • Zespół ucisku mózgu


Otwarte urazy czaszkowo-mózgowe

Urazy w których nastąpiło uszkodzenie opony twardej a w głębokich uszkodzeniach także opon miękkich

Złamania kości czaszki

Złamania z wgobieniem

Złamania podstawy czaszki

Do otwartych urazów głowy zalicza się także urazy „pozornie zamknięte”.

-Złamania czołowo-podstawne

-Złamania podstawno-boczne

-Złamania piramidy kości skalistej

-Poważniejsze złamania kości nosa i oczodołów z uszkodzeniem ścian zatok i kości sitowych


Zesp wstrz nienia m zgu
Zespół wstrząśnienia mózgu

 • Szereg objawów klinicznych, wśród których utrata przytomności jako nagłe następstwo urazu głowy jest objawem dominującym.

 • Utrata przytomności wynika z ruchu głowy o charakterze przyspieszenia-opóźnienia.

 • Polega na czasowym uogólnionym funkcjonalnym (a nie morfologicznym) wyłączeniu czynności nerwowej, związanym z rozległymi obszarami mózgowia w tym kory mózgowej i struktur głębokich z udziałem pnia mózgu. Pourazowa nieprzytomność może trwać od kilku sekund do kilkunastu minut ( kilku godzin a nawet dni). Objawy wstrząśnienia mózgu ustępują w ciągu 1-3 dni, nie pozostawiają uchwytnych śladów uszkodzenia morfologicznego.

 • Nie wymagają leczenia.

 • Zgon ( w skrajnych przypadkach) wskutek porażenia czynności ośrodków odpowiedzialnych za funkcje życiowe.


Stałym składnikiem zespołu wstrząśnienia mózgu jest

 • -niepamięć wsteczna tj moment wypadku i często wydarzenia poprzedzające uraz, zwykle nie przekracza godzin

 • -niepamięć pourazowa (następcza) tj okres od urazu do odzyskania pełnej świadomości, może trwać różnie długo

  inne objawy

 • -zaburzenia wegetatywne: wahania amplitudy ciśnienia krwi, przyspieszenie rytmu serca, nadmierne poty,

 • -nudności wymioty,

 • -gorączka

 • -bóle głowy jako wyraz zaburzeń naczynioruchowych


Zesp st uczenia m zgu
Zespół stłuczenia mózgu

 • Stłuczenie dotyczy powierzchni mózgu.

 • Występują okołonczyniowe wybroczyny z dewitalizacja tkanki w obrębie kory z towarzyszącym obrzękiem.

 • Głębokość zmian na ogół nie przekracza 10mm.

 • Fala energetyczna urazu prowadzi do gwałtownego przemieszczenia mózgu w całości, uderzenia tkanki mózgowej o wewnętrzną powierzchnię czaszki oraz napinanie i rozdarcie naczyń.


Mechanizm:

-z uderzenia-uderzenie w bok głowy powoduje stłuczenie w miejscu bezpośredniego urazu (cup)

-z przeciwuderzenia- na biegunie przeciwnym – w wyniku uderzenia w wewnętrzną powierzchnię czaszki ( uraz z odbicia contrcup)

-pośrednie- uraz bezwładnościowy, wybroczyny w strukturach głębokich

-ślizgowe- wybroczyny wzdłuż brzegu górno-przyśrodkowego

W obrazie klinicznym może zawierać elementy zespołu wstrząśnienia mózgu. Na początku występuje zwykle utrata przytomności. Ciężkość objawów zależy od stopnia i miejsca uszkodzenia.


Klinicznie stłuczenie dzielimy:

Stłucznie pólkul mózgu; najczęściej dotyczy płata czołowego i skroniowego, zwłaszcza na podstawie i biegunowych częściach płatów co jest związane z ich położeniem w pobliżu nieregularnych wybrzuszeń kostnych.

Stłucznie pnia mózgu; zespól uszkodzenia pnia górnego i dolnego

Stłucznie móżdżku, uraz okolicy potylicznej

Rozerwanie mózgu- obejmuje oponę miękką zwykle w wyniku bardzo silnego urazu albo urazu bezpośredniego odłamkiem kości

W przypadkach stłuczenia i rozerwania mózgu zawsze występuje krwawienie podpajęczynówkowe.


Zesp ucisku m zgu nadci nienie r dczaszkowe ciasnota r dczaszkowa
Zespół ucisku mózgu (nadciśnienie śródczaszkowe, ciasnota śródczaszkowa)

Następstwo

 • -obrzęku mózgu definiowanego jako zwiększenie objętości wody w tkance

 • -krwiaka

 • -poszerzenia łożyska naczyniowego w wyniku zaburzeń autoregulacji mózgowej

  Każdy uraz głowy może prowadzić do objawów ciasnoty wewnątrzczaszkowej. Nasilenie objawów klinicznych nie zawsze koreluje z ciężkością urazu, zwłaszcza u ludzi młodych dochodzi do ciężkich obrażeń mózgu w wyniku niewielkiego urazu.

  Niebezpieczeństwo wgłobienia


Krwiak podtward wkowy
Krwiak podtwardówkowy ciasnota śródczaszkowa)

 • Najczęstsze powikłanie urazów głowy

 • Pochodzenia żylnego z tzw żył mostowych. Powstaje w wyniku przemieszczenia się mózgu w mechanizmie przyspieszenia opóźnienia wewnątrz jamy czaszki, prowadząc do rozrywania i napinania naczyń żylnych. Krew ulega wynaczynieniu do przestrzeni pomiędzy oponą twardą a pajęczynówką.

  Najczęściej zlokalizowane

 • -na bocznej powierzchni sklepistości mózgu

  także

 • -na powierzchni przyśrodkowej

 • -pomiędzy namiotem mózgu a płatem potylicznym

 • -pomiędzy płatem skroniowym a podstawą czaszki

 • -w tylnej jamie czaszki


Klinicznie dzielimy na ( kryterium czas pojawienia się objawów)

-ostre do 24godz (72 godz)

objawy wynikają z ciężkiego często wieloogniskowego stłuczenia mózgu, lub rozerwania, z szerzącym się wokół stłuczenia obrzękiem prowadzące do przemieszczeń wewnątrzczaszkowych i ucisku pnia mózgu

-podostre 2-12 dni po urazie

-przewlekłe powyżej 2 tygodni

Najczęstsze objawy to przeciwstronny niedowad połowiczy oraz tożstronne zaburzenia źreniczne ( rozszerzenie źrenicy)

W krwiakach przewlekłych objawy mogą być ograniczone do bólu głowy lub zaburzeń świadomości


Krwiak nadtward wkowy
Krwiak nadtwardówkowy objawów)

 • Pochodzenia tętniczego. Najczęściej w wyniku uszkodzenia tętnicy oponowej środkowej, która ulega uszkodzeniu przy złamaniu kości. Rzadko pochodzenia żylnego (krwiaki przewlekłe) Krew ulega wynaczynieniu pomiędzy oponę twardą a kością czaszki.

 • Najczęściej zlokalizowane

  -okolica skroniowa i skroniowo-ciemieniowa

  -nad zatoką strzałkową

  -w okolicy czołowej biegunowo-przypodstawnie

  -w okolicy potyliczno-podpotylicznej

 • Krwiak rozwija się szybko, w ciągu jednej-kilku godzin wyzwala objawy ciasnoty śródczaszkowej.

 • Typowa triada objawów:

  -uraz głowy z natychmiastową utratą przytomności, interwał jasny, utrata przytomności

  -jednostronne rozszerzenie źrenicy

  - przeciwstronny niedowad połowiczy


Krwotok podpaj czyn wkowy
Krwotok podpajęczynówkowy objawów)

Pourazowy krwotok podpajęczynówkowy

Może wystąpić po każdym urazie głowy. Zazwyczaj ma niewielkie znaczenie kliniczne. Krew często znajduje się na sklepistości mózgu

Samoistny krwotok podpajęczynówkowy

Z pęknietego tętniaka (koło tętnicze Willisa)

Zlokalizowany na podstawie mózgu


Krwiak wewn trzm zgowy
Krwiak wewnątrzmózgowy objawów)

Powoduje ciasnotę śródczaszkową na który składa się masa krwiaka i obrzęk

Zaburzenia świadomości i objawy ubytkowe


Post powanie wst pne i stabilizacja funkcji yciowych
Postępowanie wstępne i stabilizacja funkcji życiowych objawów)

 • Ocena ciężkości urazu, ocena czynników ryzyka

 • Skala śpiączki Glasgow

 • Zapobieganie niedotlenieniu i niedociśnieniu


Rozpoznanie wywiad dotycz cy wypadku
Rozpoznanie objawów)Wywiad dotyczący wypadku

 • zwrócić uwagę na czas , rodzaj ,kierunek działania sił,

 • obecność nakrycia głowy

 • pamięć zdarzenia

 • czas trwania niepamięci

 • dolegliwości np. wymio

 • możliwe do stwierdzenia w wywiadzie zmiany pourazowe tzn upośledzenie słuchu, napady padaczkowe


Badanie fizykalne
Badanie fizykalne objawów)

 • Stan przytomności

 • Obrażenia zewnętrzne

 • Krwawienia i ewentualnie wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego z nosa, uszu, gardła

 • Obrażenia kręgosłupa szyjnego

 • Występowanie krwiaka okularowego

 • Stan ogólny, szczególnie układ krążenia

 • Stan neurologiczny( źrenice, zaburzenia widzenia, oczopląs, objawy piramidowe)


Rozpoznanie badania obrazowe
Rozpoznanie-badania obrazowe objawów)

 • Rtg kręgosłupa szyjnego

 • Rtg czaszki

 • TK głowy- uwidacznia najwięcej uszkodzeń 24-48 godz po urazie

 • MRI zmiany głównie podnamiotowe


Ostre powik ania urazu g owy
Ostre powikłania urazu głowy objawów)

Zaburzenia ogóloustrojowe

 • Niedotlenienie

 • Spadek ciśnienia tętniczego

 • Hiperkapnia

 • Hipertermia

 • Niedokrwistość

 • Zaburzenia elektrolitowe


Zmiany wewnątrzczaszkowe i miejscowe objawów)

Odma mózgowa

 • Przetoka szyjno-jamista

 • Uszkodzenie naczyń i zakrzepica

 • Uszkodzenia nerwów czaszkowych

 • Zakażenia

 • Przetoki płynowePrzewlek e powik ania urazu g owy
Przewlekłe powikłania urazu głowy objawów)

 • zespół pourazowy

 • napady drgawkowe i padaczka pourazowa (2.5-40%)

  natychmiastowe do 24 godz po urazie

  wczesne w ciągu pierwszego tygodnia

  padaczaka pouazowa 60% napadów pojawia się w ciągu roku od urazu

 • pourazowe schorzenia układu pozapiramidowegoM echanizm urazu
M objawów)echanizm urazu

 • Najczęściej siła działająca pośrednio na kręgosłupa podczas nagłego zgięcia, przeprostu, zgniatania kręgów, skręcenia kręgosłupa.

 • Powoduje przemieszczenie powierzchni stawowych, złamanie trzonów kręgów i rozszczepienie innych elementów kostnych, uszkodzenie aparatu więzadłowego, przepuklinę jądra miażdżystego.

 • Towarzyszyć może stłuczenie, naciągnięcie, rozerwanie, zmiażdżenie rdzenia.

 • Bezpośrednie urazy spowodowane są narzędziami ostrymi.


Patologia
Patologia objawów)

 • W ciągu 12-24godzin po urazie występuje wzmożony przepływ krwi, obrzęk rdzenia, w okolicach środkowych krwotoki i obszary martwicy i rozmiękania. Zmiany występują na poziomie uszkodzenia oraz kilka segmentów powyżej i poniżej.

 • Obrzęk i ostra reakcja ustępują w okresie kilku tygodni.

 • Procesy naprawcze mogą trwać do 2 lat ich następstwem jest glejoza, zwłóknienie i powstawanie jam.

 • Po 5 latach uszkodzony obszar ulega skurczeniu a rdzeń zastępowany jest przez tkankę włóknistą

 • Ostateczny wynik urazu rdzenia może obejmowaćPourazowe nerwiaki z uszkodzeniem korzeni nerwowych

 • Pourazową syringomielię

 • Zwężenie kanału kręgowego wtórne do przepuklin jądra miażdżystego


Ocena neurologiczna i klasyfikacja
Ocena neurologiczna i klasyfikacja objawów)

Skala upośledzenia funkcji rdzenia kręgowego ASIA/ IMSOP

Całkowite

Niecałkowite

Prawidłowe funkcje ruchowe i czuciowe

Uszkodzenie rdzenia niecałkowite- jeśli poniżej poziomu uszkodzenia zachowane jest częściowe czucie i/lub funkcje ruchowe włączając najniższy odcinek krzyżowy. Skurcz zwieracza odbytnicy wystarcza do potwierdzenia zachowania funkcji ruchowej

Całkowite uszkodzenie rdzenia brak jakiejkolwiek funkcji czuciowej i ruchowej najniższych krzyżowych segmentów rdzenia.

Strefa częściowego zachowania funkcji funkcje czuciowe i ruchowe zachowane są częściowo poniżej poziomu najniższego prawidłowego segmentu.


Obraz kliniczny uszkodze rdzenia
Obraz kliniczny uszkodzeń rdzenia objawów)

 • Uszkodzenie ogona końskiego

 • Uszkodzenie stożka końskiego

 • Mieszane uszkodzenia stożek-ogon koński

 • Uszkodzenie rdzenia kręgowego

  Wstrząśnienie rdzenia

  Wstrząs rdzeniowy

  Całkowite przerwanie rdzenia

  Przerwanie niecałkowite rdzenia

 • Zespół Brown-Sequarda

 • Zespół centralny rdzenia kręgowego

 • Zespól przedni rdzenia

 • Zespół tylny rdzenia


Rokowanie
Rokowanie objawów)

48% chorych umiera w ciągu 24 godzin po urazie

W późniejszym okresie zgon z powodu

zapalenia płuc,inne urazy,samobójstwa

Po całkowitym przecięciu rdzenia rzadko obserwuje się poprawę

Źle rokuje brak powrotu jakiejkolwiek funkcji rdzenia w ciągu 48 godz

Nie ma różnicy we współczynniku poprawy pomiędzy grupą operowana a leczoną zachowawczo