przewlek a niewydolno choroba nerek n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Przewlekła niewydolność (choroba) nerek

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 82

Przewlekła niewydolność (choroba) nerek - PowerPoint PPT Presentation


 • 425 Views
 • Uploaded on

Przewlekła niewydolność (choroba) nerek. Anna Szymańska-Chabowska Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Przewlekła niewydolność (choroba) nerek' - denise


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
przewlek a niewydolno choroba nerek

Przewlekła niewydolność (choroba) nerek

Anna Szymańska-Chabowska

Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego

slide2

PRZEWLEKŁA CHOROBA (NIEWYDOLNOŚĆ) NEREK (PChN) TO ZESPÓŁ, KTÓRY ROZWIJA SIĘ JAKO NASTĘPSTWO POSTĘPUJĄCEGO NISZCZENIA STRUKTUR NEREK (utraty liczby czynnych nefronów) PRZEZ PRZEWLEKŁY PROCES CHOROBOWY I CHARAKTERYZUJE SIĘ STOPNIOWYM NARASTANIEM UPOŚLEDZENIA FUNKCJI NARZĄDU MOCZOWEGO.

najcz ciej pope niane b dy diagnostyka
NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY (DIAGNOSTYKA)
 • Zbyt późne rozpoznawanie chorób nerek
 • Niedocenianie znaczenia białkomoczu i krwinkomoczu
 • Trudności w ocenie niewydolności nerek
 • Opóźnione diagnozowanie wtórnych nefropatii
 • Niewłaściwa kwalifikacja do leczenia nerkozastępczego
 • Zapominanie o konieczności wykluczenia ognisk infekcji
st enie kreatyniny w surowicy ukrywa wczesne uszkodzenie nerek
Stężenie kreatyniny w surowicyukrywa wczesne uszkodzenie nerek

Stadia PChN

4

3

2

5

1

600

400

sCr (µmol/L)

200

0

35

70

105

140

eGFR (mL/min/1,73m2)

najcz ciej pope niane b dy leczenie
NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY (LECZENIE)
 • Stosowanie leków nefrotoksycznych
 • Brak dostosowania dawek leków do klirensu kreatyniny
 • Niewłaściwa dieta
 • Przerywanie leczenia
 • Niestosowanie leków hamujących progresję niewydolności nerek
 • Złe leczenie chorób powodujących wtórne nefropatie
czynniki ryzyka progresji niewydolno ci nerek
CZYNNIKI RYZYKA PROGRESJI NIEWYDOLNOŚCI NEREK
 • Płeć (męska)
 • Nadciśnienie tętnicze (szczególnie wewnątrzkłębuszkowe)
 • Pierwotnie zmniejszona liczba nefronów
 • Zwiększona aktywność współczulna
 • Palenie tytoniu
 • Predyspozycja genetyczna
 • Substancje nefrotoksyczne
czynniki ryzyka progresji niewydolno ci nerek cd
CZYNNIKI RYZYKA PROGRESJI NIEWYDOLNOŚCI NEREK CD.
 • Aktywność podstawowej nefropatii
 • Dyslipidemia
 • Białkomocz
 • Dieta o dużej zawartości białka
 • Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej
 • Otyłość i choroby współistniejące
slide15

PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ NEREKPRZEZ PNN NALEŻY ROZUMIEĆ UPOŚLEDZENIE CZYNNOŚCI - WYDALNICZEJ-WEWNĄTRZWYDZIELNICZEJ-HOMEOSTATYCZNEJ NEREK

slide16

W ZAKRESIE GOSPODARKI WĘGLOWODANOWEJ (nietolerancja węglowodanowa , hiperinsulinizm)

 • W ZAKRESIE GOSPODARKI TŁUSZCZOWEJ (miażdżyca naczyń )
 • W ZAKRESIE BIODEGRADACJI HORMONÓW (zwiększenie stężenia PRO,LH,FSH,GH,gastryny,PTH)
 • W ZAKRESIE REGULACJI WOLEMII (hiperwolemia )
 • W ZAKRESIE GOSPODARKI Na (hipernatremia)
 • W ZAKRESIE GOSPODARKI K (hiperkaliemia)
 • NIEDOBÓR 1,25 ( OH)2D3 ( WTÓRNA NADCZYNNOŚĆ PRZYTARCZYC )
 • NIEDOBÓR ERYTROPOETYNY

RETENCJA PRODUKTÓW KOŃCOWEJ PRZEMIANY BIAŁKOWEJ ( kreatynina , mocznik )

PURYNOWEJ ( kwas moczowy )

JONÓW WODOROWYCH ( kwasica metaboliczna )

FOSFORANÓW ( hipokalcemia , wtórna nadczynność przytarczyc )

przewlek a niewydolno nerek
PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK
 • OKRES I - UTAJONA PNN
 • UTRATA DO 50 % CZYNNEGO MIĄŻSZU
 • ZMNIEJSZENIE PRZESĄCZANIA KŁĘBKOWEGO – GFR DO 50-80 ml/min

- upośledzenie zagęszczania moczu

- często występuje nadciśnienie tętnicze

- kreatynina w normie biochemicznej

przewlek a niewydolno nerek1
PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK
 • OKRES II – WYRÓWNANA PNN
 • UBYTEK CZYNNEGO MIĄŻSZU NEREK 50 – 75%
 • GFR - 30-60 ml/min
 • wskaźniki biochemiczne nieznacznie podwyższone
 • Objawy : wielomocz, nykturia, zwiększone pragnienie , nadciśnienie tętnicze
przewlek a niewydolno nerek2
PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK
 • OKRES III – NIEWYRÓWNANA PNN
 • UBYTEK CZYNNEGO MIĄŻSZU POWYŻEJ 75 %
 • GFR PONIŻEJ 30 ml/min
 • OBJAWY KLINICZNE I BIOCHEMICZNE
 • ETAP KOŃCOWY – MOCZNICA PRZEWLEKŁA
wielko filtracji k bkowej a wyst powanie objaw w klinicznych
WIELKOŚĆ FILTRACJI KŁĘBKOWEJ A WYSTĘPOWANIE OBJAWÓW KLINICZNYCH
 • GRF < 45 ml/min

- POGORSZENIE SAMOPOCZUCIA

- NIECO GORSZA TOLERANCJA WYSIŁKU

 • GRF < 30 ml / min

- NIEDOKRWISTOŚĆ

- KWASICA METABOLICZNA

- ZABURZENIA GOSPODARKI Ca - P

wielko filtracji k bkowej a wyst powanie objaw w klinicznych1
WIELKOŚĆ FILTRACJI KŁĘBKOWEJ A WYSTĘPOWANIE OBJAWÓW KLINICZNYCH
 • GRF < 15 ml / min

- NUDNOŚCI , WYMIOTY I INNE OBJAWY ZE STRONY PRZEWODU POKARMOWEGO

 • 10 GRF < ml/min

- OBRZĘKI, ZASTOINOWA NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA, ZAPALENIE WIELONERWOWE, ZABURZENIA SNU

 • GRF < 5 ml / min

- WIĘKSZOŚĆ OBJAWÓW MOCZNICOWYCH

rokowanie pogarsza si wraz z post pem pchn

15

40

150

30

10

100

20

5

50

10

>60

<15

<15

<15

>60

>60

30-44

45-59

15-29

15-29

15-29

30-44

30-44

45-59

45-59

0

0

0

Rokowanie pogarsza się wraz z postępem PChN

Powikłania

sercowo-naczyniowe

Zgon

Hospitalizacja

Częstość na 100 osobolat

Wzrost częstości zdarzeń

eGFR (mL/min/1.73m2)

eGFR (mL/min/1.73m2)

eGFR (mL/min/1.73m2)

Spadek eGFR

Wg Go et al. NEJM 2004; 351:1296-1305

slide23
eGFR

K/DOQI, 2002

obraz kliniczny
Obraz kliniczny
 • osłabienie, męczliwość, hipotermia
 • bladość, suchość skóry, wybroczyny, świąd, „szron mocznicowy”
 • nadciśnienie, przerost LK, zaburzenia rytmu, niewydolność serca, zapalenie osierdzia, miażdżyca, zwapnienia naczyń
 • oddech kwasiczy, zapalenie opłucnej, obrzęk płuc
 • nudności, wymioty, owrzodzenie żołądka i dwunastnicy, krwawienia z p.pok., hemochromatoza, ostre zapalenie trzustki, wodobrzusze, niedrożność porażenna jelit
 • zaburzenia koncentracji, drgawki, śpiączka, encefalopatia, neuropatia obwodowa
 • wtórna nadczynność przytarczyc (osteodystrofia nerkowa), hiperglikemia, dyslipidemia, niedożywienie, zaburzenia miesiączkowania, zahamowanie wzrostu u dzieci
 • niedokrwistość, limfopenia, skaza małopłytkowa, obniżona odporność
slide25
POWIKŁANIA SERCOWO-NACZYNIOWE, ZWŁASZCZACHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA I PRZEROST LEWEJ KOMORY SĄ GŁÓWNĄ PRZYCZYNĄ ZGONÓW U CHORYCH Z PNN
slide26

Włóknienie i remodeling mięśnia serca

Uszkodzenie naczyń, włóknienie

Efekt prozakrzepowy (PAI-1↑)

Podatność naczyń ↓

ALDOSTERON

(nadnercza, CUN, serce, naczynia)

Na+ reabsorpcjaRetencja wody

Dysfunkcja śródbłonka

Progresja niewydolności nerek

Arytmie komorowe

Zmienność rytmu serca ↓

NADCIŚNIENIE

NIEWYDOLNOŚĆ SERCA

UDAR

NIEDOKRWIENIE

slide27

Rozplem

mięśni gładkich

ET-1 i PDFG-B

skurcz naczyń

Aktywacja płytek

i krzepnięcia

Ograniczenie

przepływu

krwi przez nerki

Peroksydacja

lipidów

Przyleganie

i agregacja

monocytów

i leukocytów

GFR

Ograniczenie

rozkurczu naczyń

Nadciśnienie tętnicze

Miażdżyca

Uszkodzenie

śródbłonka

przyczyny i konsekwencje przerostu lewej komory w pnn

Obciążenia

hemodynamiczne

Zaburzenia elektrolitowe

I neurohormonalne

Mocznica

Genetyka

Środowisko

LVH

Niedokrwienie

mięśnia sercowego

Komorowe

zaburzenia rytmu

Upośledzenie

kurczliwości

lewej komory

Upośledzenie

napełniania

lewej komory

Nagła śmierć

sercowa

Zawałserca

Zastoinowa niewydolnośćserca

PRZYCZYNY I KONSEKWENCJE PRZEROSTU LEWEJ KOMORY W PNN
progresja nefropatii
PROGRESJA NEFROPATII
 • PO OSIĄGNIĘCIU PEWNEGO STOPNIA

NIEWYDOLNOŚCI ( kreatynina – 176 umol/l) CHOROBA

NEREK POSTEPUJE NIEZALEŻNIE OD CZYNNIKA

ETIOLOGICZNEGO

w progresji nefropatii uczestnicz
W PROGRESJI NEFROPATII UCZESTNICZĄ
 • NADCIŚNIENIE TĘTNICZE
 • PROTEINURIA
 • HIPERLIPEMIA
 • HIPERFILTRACJA I HIPERPERFUZJA RESZTKOWYCH KŁĘBUSZKÓW
 • WTÓRNA NADCZYNNOŚĆ PRZYTARCZYC
 • TOKSYNY MOCZNICOWE
 • TOKSYNY EGZOGENNE ( leki )
 • ZABURZENIA WODNO – ELEKTROLITOWE
 • ZAKAŻENIA
 • DIETA BOGATOBIAŁKOWA
st enie mocznika zwi kszaj
STĘŻENIE MOCZNIKA ZWIĘKSZAJĄ

STĘŻENIE MOCZNIKA ZMNIEJSZAJĄ

 • ZMNIEJSZENIE PRZESĄCZANIA KŁĘBUSZKOWEGO
 • DIETA : BOGATOBIAŁKOWA, MAŁOENERGETYCZNA
 • KRWAWIENIE DO PRZEWODU POKARMOWEGO
 • WZROST KATABOLIZMU : ZAKAŻENIA, STANY GORĄCZKOWE
 • HIPONATREMIA, HIPOKALEMIA, HIPERKALEMIA
 • DZIAŁANIE NIEKTÓRYCH LEKÓW (sterydy , tetracykliny )
 • WZROST PRZESĄCZANIA KŁĘBUSZKOWEGO
 • DIETA : NISKOBIAŁKOWA , BOGATOENERGETYCZNA
 • WZROST DIUREZY NIEZALEŻNY OD ZWIĘKSZENA PRZESĄCZANIA KŁĘBUSZKOWEGO
zaburzenia gospodarki w glowodanowej
ZABURZENIA GOSPODARKI WĘGLOWODANOWEJ
 • WZROST STĘŻENIA INSULINY – UPOŚLEDZONA DEGRADACJA
 • WZROST STĘŻENIA GLUKOZY – UPOSLEDZONE WYKORZYSTANE INSULINY Z POWODU :

- ZMIAN RECEPTOROWYCH

- DZIAŁANIA CZYNNIKÓW HIPERGLIKEMIZUJĄCYCH

( GLUKAGON, HORMON WZROSTU, KORTYKOSTERYDY, KATECHOLAMINY)

- DZIAŁANIE ŚREDNICH CZĄSTEK I POCHODNYCH GUANIDYNY

zaburzenia przemiany lipidowej w pnn
ZABURZENIA PRZEMIANY LIPIDOWEJ W PNN
 • POJAWIAJA SIĘ GDY GRF PONIŻEJ 50 ml/min
 • CHOLESTEROL ZWYKLE W NORMIE
 • ZWIĘKSZENIE STĘŻENIA TG
 • WZROST STĘŻENIA VLDL , IDL
 • WZROST STĘŻENIA ATEROGENNEJ Lp(a)
 • LDL ZWYKLE W NORMIE ALE DOMINUJA FORMY MAŁE , GĘSTE - ATEROGENNE
zaburzenia przemiany lipidowej w pnn1
ZABURZENIA PRZEMIANY LIPIDOWEJ W PNN
 • ZAHAMOWANIE METABOLIZMU TRÓJGLICERYDÓW – przez zmniejszenie aktywności enzymów osoczowych : LIPAZY LIPOPROTEINOWEJ , ACYLOTRANSFERAZY LECYTYNOWO – CHOLESTEROLOWEJ ( LCAT)
 • WZMOŻONE WYTWARZANIE TRÓJGLICERYDÓW- przedłużona hiperglikemia, nadmierna lipoliza tkanki tłuszczowej
wzrost ldl
WZROST LDL
 • USZKODZENIE MEZANGIUM –

- ROZPAD KOMÓREK

- UWOLNIENIE CYTOKIN TGF BETA I PDGF( czynniki hemotaktyczne dla fibroblastów)

- WŁÓKNIENIE

 • PROLIFERACJA KOMÓREK MEZANGIUM

- UWOLNIENIE WOLNYCH RODNIKÓW

- POWSTANIE OXY LDL O DZIAŁANIU TOKSYCZNYM NA KŁĘBUSZKI I TKANKĘ ŚRÓDMIĄŻSZOWĄ

zesp mia u chorych z pnn
ZESPÓŁ MIA U CHORYCH Z PNN
 • Niedożywienie (Malnutrition)
 • Zapalenie (Inflammation)
 • Miażdżyca (Atherosclerosis)
zaburzenia gospodarki wodnej w pnn
ZABURZENIA GOSPODARKI WODNEJ W PNN
 • UPOŚLEDZENIE ZAGĘSZCZANIA MOCZU – IZOSTENURIA

( IZOSTENURIA- wydalanie moczu o stałym niezmiennym ciśnieniu osmotycznym i gęstości względnej zbliżonym do tego jakie wykazuje odbiałczone osocze)

MOLALNOŚĆ 300 – 350 mmol/kg H2O

GĘSTOŚĆ WZGLĘDNA 1.010 – 1.012

SKUTEK – WIELOMOCZ WAZOPRESYNOOPORNY

(częstomocz , nykturia)

UWAGA NA ODWODNIENIE !!!

zaburzenia gospodarki wodnej w pnn1
ZABURZENIA GOSPODARKI WODNEJ W PNN
 • W MIARĘ ROZWOJU NIEWYDOLNOŚCI NEREK DIUREZA ZMNIEJSZA SIĘ

DIUREZA RZEKOMO PRAWIDŁOWA

SKĄPOMOCZ

UWAGA NA PRZEWODNIENIE - OBRZĘKI , PRZESIĘKI , NADCIŚNIENIE TETNICZE, NIEWYDOLNOŚĆ SERCA

zaburzenia gospodarki sodowej w pnn
ZABURZENIA GOSPODARKI SODOWEJ W PNN
 • UPOŚLEDZENIE KONSERWACJI SODU , URUCHOMIENIE MECHANIZMÓW ZWIĘKSZAJĄCYCH NATRIUREZĘ

- WZROST FRAKCJI ODRZUCONEJ SODU

- WPŁYW CZYNNIKÓW NATRIURETYCZNYCH

- BODŹCE PRZEKAZYWANE DO NEREK PRZEZ UKŁAD NERWOWY

zaburzenia gospodarki potasem w pnn
ZABURZENIA GOSPODARKI POTASEM W PNN

OKRES I i II PNN

- ZWIĘKSZENIE WYDZIELANIA POTASU W CEWKACH PRZETRWAŁYCH

- WZROST WYDALANIA POTASU Z KAŁEM

GRF PONIŻEJ 10 ml/min HIPERPOTASEMIA

- WZROST KATABOLIZMU BIAŁEK

- KWASICA METABOLICZNA

upo ledzenie gospodarki kwasowo zasadowej w pnn
UPOŚLEDZENIE GOSPODARKI KWASOWO – ZASADOWEJ W PNN
 • UPOŚLEDZENIE WYDALANIA JONÓW WODOROWYCH ( zmniejszenie ilości czynnych nefronów – zmniejszenie ilości amoniaku wydzielanego w cewkach – zmniejszenie wydalania jonów amonowych w moczu)
 • UPOŚLEDZENIE REGENERACJI ZASAD W PROCESIE AMONIOGENEZY
 • UPOŚLEDZENIE REABSORPCJI HCO
zaburzenia gospodarki ca p
Zaburzenia gospodarki Ca-P
 • Zwiększenie stężenia fosforanów
 • Zmniejszenie stężenia wapnia całk. i zjonizowanego
 • Wzrost aktywności fosfatazy zasadowej
 • Zmniejszenie wchłaniania wapnia z p. pokarmowego
 • Zmniejszenie stężenia 1,25-OH2D3
 • Wzrost aktywności PTH
 • Osteodystrofia nerkowa
 • Odkładanie się złogów soli wapnia w tkankach i narządach
slide50

EBCT

MSCT

RTG

echokardiografia

skaza krwotoczna w pnn
SKAZA KRWOTOCZNA W PNN
 • UPOŚLEDZENIE UWALNIANIA I AKTYWACJI CZYNNIKA 3 PŁYTKOWEGO
 • ZABURZENIA ADHEZJI I AGREGACJI PŁYTEK
 • INHIBITOR TROMBOCYTOGENEZY W SUROWICY?
 • PRZEDŁUŻENIE CZASU KRWAWIENIA I UPOŚLEDZONA KURCZLIWOŚĆ SKRZEPU
korekcja zaburzen krzepni cia
KOREKCJA ZABURZEN KRZEPNIĘCIA
 • KRIOPRECYPITAT
 • WAZOPRESYNA
 • DIALIZA
 • ERYTROPOETYNA
zaburzenia odporno ci w pnn
ZABURZENIA ODPORNOŚCI W PNN
 • UPOŚLEDZONA HEMOTAKSJA PRZY PRAWIDŁOWEJ ZDOLNOŚCI FAGOCYTOZY
 • LIMFOPENIA – DOTYCZĄCA ZARÓWNO LIMFOCYTÓW T i B
 • UPOŚLEDZONA TRANSFORMACJA BLASTYCZNA
niedokrwisto w pnn
NIEDOKRWISTOŚĆ W PNN
 • NIEDOBÓR ERYTROPOETYNY
 • KRÓTKI OKRES ŻYCIA ERYTROCYTÓW (zaburzenia metabolizmu i homeostazy erytrocytów)
 • TOKSYCZNE USZKODZENIE SZPIKU (PTH, glin, toksyny mocznicowe)
 • OSTEOFIBROZA
 • WADLIWE ŻYWIENIE , NIEDOŻYWIENIE

-NIEDOBÓR ŻELAZA, KWASU FOLIOWEGO, WITAMINY B12

 • STANY ZAPALNE
 • UTRATA KRWI

- SKAZA KRWOTOCZNA

-KRWAWIENIE Z PRZEWODU POKARMOWEGO

-CZĘSTE POBIERANIE KRWI DO BADAŃ LABOLAT.

diagnostyka niedokrwisto ci
DIAGNOSTYKA NIEDOKRWISTOŚCI
 • STĘŻENIE Hb PONIŻEJ 11 g/dl, Ht- PONIŻEJ 33% - U KOBIET PRZED MENOPAUZĄ I U DZIECI
 • STĘŻENIE Hb PONIŻEJ 12 g/dl , Ht- PONIŻEJ 35 – U KOBIET PO MENOPAUZIE I U MĘŻCZYZN
slide58

NIEDOKRWISTOŚĆ JEST NAJPRAWDOPODOBNIEJ NASTĘPSTWEM NIEDOBORU ERYTROPOETYNY JEŻELI:NIE STWIERDZAMY INNEJ JEJ PRZYCZYNY ORAZWYSTĘPUJE UPOSLEDZENIE CZYNNOŚCI NEREK Z GRF PONIZEJ 30 ml/min U CHORYCH BEZ CUKRZYCY I GRF PONIŻEJ 45 ml/min U CHORYCH Z CUKRZYCĄ

rozpocz cie leczenia erytropoetyn
ROZPOCZĘCIE LECZENIA ERYTROPOETYNĄ
 • r-Hu Epo alfa/beta lub darbepoetyna alfa
 • DAWKA POCZATKOWA 50 - 100 j / kg / tydzień
 • ZWYKLE 4000 – 8000 j / tydzień
 • KONTROLA STĘŻENIA Hb CO 1 – 2 TYGODNIE
 • DĄŻYMY DO PRZYROSTU Hb O 1 – 2 G/DL NA MIESIĄC
drogi podawania erytropoetyny
DROGI PODAWANIA ERYTROPOETYNY
 • PODAWANIE PODSKÓRNE OBECNIE NIEPOLECANE, BO PRZYPADKI PRCA
 • PODAWANIE DOZYLNE
 • PODAWANIE DOOTRZEWNOWE
wp yw leczenia r hu epo
WPŁYW LECZENIA r- Hu EPO
 • NA ZMIANY W SKŁADZIE KOMÓRKOWYM KRWI
 • WZROST HEMATOKRYTU I HEMOGLOBINY
 • WZROST PŁYTEK KRWI I POPRAWA ICH FUNKCJI
 • NIEWIELKI PRZYROST KRWINEK BIAŁYCH
wp yw leczenia r hu epo1
WPŁYW LECZENIA r-Hu EPO
 • NA UKŁAD HORMONALNY :
 • OBNIŻENIE POZIOMU FSH, LH, ACTH, KORTYZOLU , GH, GLUKAGONU I GASTRYNY
 • NIE ULEGA ZMIANIE WYDZIELANIE KALCYTONINY , PTH, TSH, HORMONÓW TARCZYCY I VIT.D3
regresja przerostu lewej komory po rhu epo
REGRESJA PRZEROSTU LEWEJ KOMORY PO rHu EPO
 • POPRAWA UTLENOWANIA TKANEK
 • ZMNIEJSZENIE OBJĘTOŚCI KOŃCOWO – ROZKURCZOWEJ LK
 • ZMNIEJSZENIE MASY LK
 • OBNIŻENIE OBJETOŚCI WYRZUTOWEJ LK
 • ZMNIEJSZENIE NAPIĘCIA UKŁADU WSPÓŁCZULNEGO
 • POPRAWA KRĄŻENIA WIEŃCOWEGO
wp yw leczenia rhu epo na stan chorego
WPŁYW LECZENIA rHu EPO NA STAN CHOREGO
 • POPRAWA STANU OGÓLNEGO
 • POPRAWA APETYTU
 • USTĄPIENIE CECH KRĄŻENIA HIPERKINETYCZNEGO
 • USTĄPIENIE DOLEGLIWOŚCI WIEŃCOWYCH
 • POPRAWA UTLENOWANIA OUN
 • POPRAWA POTENCJI U MĘŻCZYZN I REGULARNOŚCI MIESIĄCZEK U KOBIET
 • LEPSZA ODPORNOŚĆ
 • LEPSZA TOLERANCJA PRZESZCZEPIONEJ NERKI
objawy uboczne leczenia r hu epo
OBJAWY UBOCZNE LECZENIA r Hu EPO
 • WZROST OPORU OBWODOWEGO Z KOMPENSACYJNYM SPADKIEM INDEKSU SERCOWEGO
 • MOŻLIWOŚĆ NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO
 • WZROST LEPKOŚCI KRWI
 • ENCEFALOPATIA NADCIŚNIENIOWA I NAPADY DRGAWEK
 • REAKCJE ALERGICZNE
 • PRCA
wyb r leku hipotensyjnego u chorych z nadci nieniem nerkowopochodnym
WYBÓR LEKU HIPOTENSYJNEGO U CHORYCH Z NADCIŚNIENIEM NERKOWOPOCHODNYM
 • ACE – inhibitory
 • BLOKERY RECEPTORA AT1
 • ACE inhibitory + BLOKERY AT 1
 • NOWE MOŻLIWOŚCI : BLOKERY RECEPTORÓW ETA DLA ENDOTELINY ( BOSENTAN)
nefroprotekcyjne dzia anie acei
NEFROPROTEKCYJNE DZIAŁANIE ACEi
 • OBNIŻENIE NADCIŚNIENIA WEWNĄTRZKŁĘBUSZKOWEGO
 • HAMOWANIE CZYNNIKÓW WZROSTU I CYTOKIN
 • ZMNIEJSZANIE NAGROMADZONEJ MACIERZY POZAKOMÓRKOWEJ
 • KORZYSTNY WPŁYW NA BŁONĘ SĄCZĄCĄ KŁĘBUSZKÓW NERKOWYCH
dieta przy poziomie kreatyniny 350 umol l
DIETA PRZY POZIOMIE KREATYNINY < 350 umol/l
 • BIAŁKO 1 g / kg / dobę
 • FOSFORANY < 1,2 g/ dobę
 • KALORYCZNOŚĆ 35 kcal / kg / dobę
 • WAPŃ do 1 g / dobę
dieta przy poziomie kreatyniny 350 700 umol l
DIETA PRZY POZIOMIE KREATYNINY 350 – 700 umol/l
 • BIAŁKO 0,6 – 0,8 g / kg / dobę
 • FOSFORANY 0,8 - 1,0 g / dobę
 • KALORYCZNOŚĆ 35 kcal / kg / dobę
 • WAPŃ do 1,0 g / dobę
 • SÓD 5 – 6 g / dobę
 • VIT D3
dieta przy poziomie kreatyniny 700 umol l
DIETA PRZY POZIOMIE KREATYNINY > 700 umol/l
 • BIAŁKO 0,4 – 0,6 g / kg/ dobę
 • FOSFORANY 0,6 – 0,8 g / dobę
 • KALORYCZNOŚĆ 35 kcal / kg / dobę
 • WAPŃ 1,5 g ./ dobę
 • SÓD 5 – 6 g / dobę
 • VIT D3
czynniki wywo uj ce odwracaln mocznic u chorych z pnn
CZYNNIKI WYWOŁUJĄCE ODWRACALNĄ MOCZNICĘ U CHORYCH Z PNN
 • ZABURZENIA GOSPODARKI WODNO-ELEKTROLITOWEJ I KWASOWO – ZASADOWEJ
 • KRWOTOKI
 • NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA
 • OSTRE STANY ZAPALNE UKŁADU MOCZOWEGO
 • ZAOSTRZENIE W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NEFROPATII
 • STANY ZWIĘKSZAJACE KATABOLIZM TKANKOWY – ZWŁASZCZA INFEKCJE I GORĄCZKA
 • NIEDROŻNOŚĆ DRÓG MOCZOWYCH
 • LEKI NEFROTOKSYCZNE