ies puig de sa font necessitats centre n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IES PUIG DE SA FONT “NECESSITATS CENTRE” PowerPoint Presentation
Download Presentation
IES PUIG DE SA FONT “NECESSITATS CENTRE”

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation

IES PUIG DE SA FONT “NECESSITATS CENTRE” - PowerPoint PPT Presentation

bowen
102 Views
Download Presentation

IES PUIG DE SA FONT “NECESSITATS CENTRE”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. IES PUIG DE SA FONT “NECESSITATS CENTRE” REUNIONS DE DELEGATS CURS 2012-2013 CONTRACTE-PROGRAMA

  2. Anar alerta amb les instal·lacions de les pissarresdigitalspelperill que suposen. • La calefaccióhauria de funcionar des de primereshores del matí. • La neteja i el manteniment del banyhauria de ser prioritari. Posar paper del bany i tapes en elsbanys. • La renovació del material escolar (taules, cadires…) • Elsprofessors de biblioteca méspuntuals. • La col·locació de les taules al seulloc en classesd’optatives… Les activitatsextraescolars per la tarda (torneig de futbol…) • El manteniment i el canvi de les persianes, o fer un mercadet per a poder pagar-les nosaltres. • La netejadelsvidresexteriors. • La col·locació de “taquilles”. • La sortida escalonada per a la compra d’entrepans, o fins i totabans que soni el timbre. • La demanda de majortransport escolar. • Elscàstigsindividuals.

  3. L’escolta activa de l’opinió dels alumnes per part dels docents. • L’augment de bancs en el pati. • La posada de música durant el temps de l’esplai. • El reciclatge correcte del material que es llença al fem. • L’augment del nombre de contenidors. • L’adornament de l’IES. • L’elaboració de capses de disseny propi durant les tutories per a ser usades com a papereres al passadís. • La proposta de comprar graneres i pales per a cada aula.

  4. La penjada d’un rellotge a cada classe. • La millora del mobiliari de classe. • L’augment de material escolar dins de les classes. • L’ús d’uniformes. • L’augment d’excursions. • L’obertura dels banys de la resta de pisos. • L’obertura d’un pla d’activitats alternatives per als alumnes que no van de viatge d’estudis i que hagin de quedar al centre. • La lliure sortida de l’alumnat fora del centre durant l’esplai.

  5. L’augmentdelsbancs en l’esplai. • El lliureúsdelsmòbils al centre. • L’obertura de totes les portes. • La neteja de la seva planta. • L’augmentdelsbanys. • La posada de música. • El funcionamentd’una cabina de telèfon. • L’abaratiment de les fotocòpies. • La lliuresortida en tempsd’esplai. • La soluciódelsproblemesamb la calefacció. • L’augment de la neteja de l’esplai. • El descans cada dueshores si es té al mateixprofessor/a. • La lliuresortida si no es tenenprofessors. • La reparació de la cadira del professor. • La reparació del bany.

  6. MOLTES GRÀCIES A TOTS/ES PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ! ENGUANY TAMBÉ ESPEREM LES VOSTRES PROPOSTES, PERQUÈ ENS FARAN MILLORAR