Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MELLEMØSTEN I MIN BY PowerPoint Presentation
Download Presentation
MELLEMØSTEN I MIN BY

MELLEMØSTEN I MIN BY

142 Views Download Presentation
Download Presentation

MELLEMØSTEN I MIN BY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. MELLEMØSTEN I MIN BY MELLEMØSTEN I MIN BY Mellemøsten i min by er en mulighed for: At byernes borgere selv kan bidrage til festivalen At opdage det Mellemøsten som findes lokalt At afdække forbindelserne

  2. MELLEMØSTEN I MIN BY MELLEMØSTEN I MIN BY Mellemøsten i min by er en opfordring til at udforske og afdække forbindelserne mellem Mellemøsten og netop jeres by Enkelte borgere, kunstnere, forfattere, skoleklasser, foreninger, institutioner, organisationer, kirker, moskeer, lokale medier……. Alle kan være med

  3. MELLEMØSTEN I MIN BY LOKALE RESSOURCER Det vil ikke mindst være aktuelt at inddrage de borgere som selv har en baggrund i Mellemøsten Lokale medier, biblioteker og kultur- og medborgerhuse kan spille en rolle i formidlingen Skolerne kan inddrage Mellemøsten i min by i undervisningen

  4. MELLEMØSTEN I MIN BY BYRESEARCH Gå en tur i byen! Kom rundt i de kvarterer hvor I måske ikke selv plejer at komme. Lad jer fænge af stort og småt – bygninger, mad, varer, mennesker, foreninger, ord – alt hvad der har forbindelse til Mellemøsten gælder. Snak om ideerne undervejs og sørg for at I umiddelbart efter gåturen får skrevet alle jeres ideer ned.

  5. MELLEMØSTEN I MIN BY HVAD KAN VI TILBYDE? Et omfattende inspirationsmateriale i en smuk mappe En webside hvor alt materialet ligeledes vil være tilgængeligt og hvor arrangementer kan annonceres Et særligt logo og brevpapir som kan downloades til fri benyttelse

  6. MELLEMØSTEN I MIN BY INSPIRATIONSMATERIALET • Et idekatalog som er inddelt i 5 hovedtemaer • Rejser – bevægelse i rum • Ord – litteratur, fortællinger, eventyr • Mad – musik – dans • Religion • Byresearch – rundt i byen • I forbindelse med hvert tema gives forslag til arrangementer og projekter

  7. MELLEMØSTEN I MIN BY REJSEN Danske kunstnere der er rejst til Mellemøsten for at finde inspiration Indvandrere der er kommet til Danmark for at finde arbejde. En portrætserie af mennesker som er kommet til byen fra Mellemøsten og danskere der har arbejdet i Mellemøsten – migration går begge veje… Rejseaften med fotos og gode rejseråd Debataften om integration i byen, immigration til byen.

  8. MELLEMØSTEN I MIN BY ORDENE En jagt efter arabiske låneord i det danske sprog Historiefortælling af eventyr fra Mellemøsten Oplæsning ved lokale forfattere og digtere fra Mellemøsten Foredrag om litteraturen i Mellemøsten og om Mellemøsten i litteraturen

  9. MELLEMØSTEN I MIN BY INSPIRATIONSMATERIALET • Materialet præsenterer også nogle arbejdsmetoder i afsnittene: • At komme i gang • At komme videre • Et særskilt materiale er udarbejdet til biblioteker, medborgerhuse og lokale medier

  10. MELLEMØSTEN I MIN BY LANCERINGEN For at skabe de bedste muligheder for at Mellemøsten i min by kommer godt på vej, vil vi opfordre til at der i hver by afholdes et stormøde som samler alle der måtte være interesserede