Parenteral sivi tedavisinde ama - PowerPoint PPT Presentation

betty_james
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Parenteral sivi tedavisinde ama PowerPoint Presentation
Download Presentation
Parenteral sivi tedavisinde ama

play fullscreen
1 / 23
Download Presentation
Parenteral sivi tedavisinde ama
1202 Views
Download Presentation

Parenteral sivi tedavisinde ama

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Parenteral sivi tedavisinde ama Kan volmn dzenlemek Elektrolit dengesini saglamak Asit-baz metabolizma bozukluklarini dzeltmek Kalori ve diger gereksinimleri saglamak

  3. Idame sivi gereksiniminin hesaplanmasi A. Zorunlu su kaybi 1. Insensibl su kaybi 40-80 ml/100 cal (ort. 50 ml) 2. Idrarla su kaybi 40-90 ml/100 cal (ort. 67 ml) 3. Diski ile su kaybi 5-10 ml/100 cal 4. Oksidasyon ile olusan su 15-25 ml/100 cal (ort. 17,5 ml) 50 ml + 67,5 ml 17,5 ml 100 ml /100 cal 1 ml /1cal B. Anormal kayiplar

  4. Idame su elektrolit glukoz gereksinimi Su 100 ml/100 cal (ml) Sodyum 3 mEq/100 cal (ml) Potasyum 2 mEq/100 cal (ml) Klor 2 mEq/100 cal (ml) Glukoz 5 g/100 cal (ml)

  5. Vcudun gnlk idame sivi gereksinimi (= Kalori gereksinimi) HOLIDAY-SEGAR YNTEMI

  6. Gnlk idame elektrolit gereksinimi HOLIDAY-SEGAR YNTEMI Sodyum 3 mEq / 100 ml su Potasyum 2 mEq / 100 ml su Klor 2 mEq / 100 ml su

  7. Potasyum gereksinimi 1-3 mEq/kg/gn Max. konsantrasyon 40 mEq/L Idrar ikisi - BFT

  8. Eksternal anormal kayiplarin ierikleri

  9. Idame su miktarinin arttigi durumlar Ates 1 derece artis iin %12 Hiperventilasyon 10-60 ml / 100 kcal Terleme 10-25 ml / 100 kcal Hipertiroidizm %25-50 GE ve Renal Kaybedilene esit hastaliklar

  10. Parenteral kullanilan sivilarin ierikleri Serum fizyolojik Na: 154 mEq/L Ringer laktat Na: 130 mEq/L K: 4mEq/L %3 sodyum klorr Na: 500 mEq/L Isolyte P (%5 glukoz) Na: 25 mEq/L K: 20 mEq/L Cl: 22 mEq/L

  11. RNEK 20 kg agirligindaki bir ocukta 24 saatlik idame sivi gereksinimi

  12. 1 dakikada verilmesi gereken sivinin damla sayisini hesaplama

  13. DEHIDRATASYON TIPLERI 1. Izotonik = Izonatremik Dehidratasyon Serum Na = 130-150 mEq/L Intraseller ve intravaskler denge devam ediyor. 2. Hipotonik = Hiponatremik Dehidratasyon Serum Na < 130 mEq/L Intraseller osmolalite > Intravaskler osmolarite Hcre iine sivi ekilir, hcre siser. SOK EGILIMI 3. Hipertonik = Hipernatremik Dehidratasyon Serum Na > 150 mEq/L Intravaskler osmolarite > Intraseller osmolarite Hcrelerden intravaskler alana sivi ekilir, hcre bzlr. ? Cilt hamur kivamindadir.

  14. DEHIDRATASYON DERECESI Derece Klinik Bulgular %5 - Bulunmayabilir - Siklikla anamnezde ishal, kusma, yetersiz alim - Idrar miktarinda azalma %10 %5 Dehidratasyon bulgulari yaninda - Deri turgor ve tonusunda bozulma - Fontanel ve gz krelerinde kme - Mukoz membranlarda (dil, dudak) kuruluk - Idrar miktarinda azalma - Uyuklama hali - Asidoz varsa sik solunum %15 %10 Dehidratasyon bulgularina ek olarak - Sok bulgulari - Deri soguk, soluk - Periferik siyanoz - Stupor-konvlziyon - Koma

  15. Dehidratasyon Derecesinin Degerlendirilmesi

  16. Defisit Tedavisi 1. Baslangi tedavisi (Initial) 2. Sonraki ilk 24 saatte tedavi Sivinin 1/2si ilk 8 saatte, kalan 1/2si sonraki 16 saatte Initial tedavi yapilmissa bu miktari (su-elektrolit) ilk 8 saatlik miktardan ikar.

  17. Baslangi Tedavisi Ekstraselller volm genisleticiler Kristaloidler Ringer laktat Isotonik sodyum klorr (%09 serum fizyolojik) Kolloidler Kan Plazma 20-30 ml / kg/ sa (%10 dehidratasyon) 40-50 ml / kg/ sa (%15 dehidratasyon, sok)

  18. DEFISIT TEDAVISI (Dehidratasyon var) IZONATREMIK DEHIDRATASYON

  19. Dehidratasyonda Kaybedilen Total Vcut Sivisi %60 ECF % 40 ICF Izonatremik % 5 Dehidratasyonda

  20. IZONATREMIK DEHIDRATASYON Ilk 24 saatte tedavi rnegi 15 kg. agirliginda %10 dehidratasyon olan ocukta Su Na Cl K Idame 1000+(50x5 kg) = 1250 ml/gn 3 mEq/100 ml. - - 37.5 mEq Defisit 10 x 15 kg = 1500 ml. 8 x 15 = 120 mEq 2750 ml. 157.5 mEq 1000 ml SFde 154 mEq Na var 1000 ml SF + 1750 ml %5 Glukoz 2750 ml/gn Idrar yaptiktan sonra 1-3 mEq/kg/gn KCl eklenir.

  21. HIPONATREMIK DEHIDRATASYON (Tuz kaybi > Su kaybi) Tedavi rnegi 12 kg agirlikta, %10 Dehidratasyonu olan ve Serum Na 125 mEq/L olan ocukta tedavi Su Na Idame 1000 + (50x2 kg) = 1100 ml (3 mEq/100ml) 33 mEq Defisit 12x100 =1200 ml 8x12 = 96 mEq Na defisiti 0.6x12x(135-125)= 72mEq 2300 ml 201 mEq Na defisiti 0.6 x kg x (Istenen Serum Na - Hasta Na) 1000 ml SF de 154 mEq Na x 201 mEq Na 201x 1000 154 1305 ml SF + 1000 ml %5 Glukoz 2300 ml Idrar yapinca 1-3 mEq/kg/gn KCL

  22. Hiponatremik dehidratasyon tedavisi SSS semptomu varsa (serum Na < 120 mEq/L) %3 NaCl (1 ml = 0.5 mEq Na) 1 ml/dak. hizda 12 ml/kg (6 mEq Na/kg) (Verilen Na miktari total Nadan dslecek)

  23. Hipotonik Dehidratasyon Tedavisi (Semptomatik / S. Sodyum< 120 mEq/L) 0.6 x Kg x ( 125 Hastanin sodyumu)