lantbruksproduktion utan fossila energik llor l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lantbruksproduktion utan fossila energikällor PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lantbruksproduktion utan fossila energikällor

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Lantbruksproduktion utan fossila energikällor - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

Lantbruksproduktion utan fossila energikällor. Per-Anders Hansson Inst. för energi och teknik, SLU med bidrag från Serina Ahlgren, Sven Bernesson, Åke Nordberg, Olle Norén och Andras Baky. Modernt jordbruk kräver mycket (fossil) energi. Olja för uppvärmning 0,6 TWh (STEM)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lantbruksproduktion utan fossila energikällor' - bobby


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lantbruksproduktion utan fossila energik llor

Lantbruksproduktion utan fossila energikällor

Per-Anders Hansson

Inst. för energi och teknik, SLU

med bidrag från Serina Ahlgren, Sven Bernesson, Åke Nordberg, Olle Norén och Andras Baky

modernt jordbruk kr ver mycket fossil energi
Modernt jordbruk kräver mycket (fossil) energi
 • Olja för uppvärmning 0,6 TWh (STEM)
 • Biobränsle för uppvärmning 1,2 TWh (STEM)
 • El 1,4 TWh (STEM)
 • Drivmedel 1,8 TWh (Edström)
 • Kvävegödsel 2,6 TWh (Edström)
lantbruk och lantbruk
Lantbruk och lantbruk
 • Traditionell produktion (motiv för icke fossila energikällor kortsiktigt främst ekonomiska, långsiktigt handlar det om mänsklighetens överlevnad)
 • Ekologisk produktion (motiv för icke fossila energikällor främst ”ideologiska” samt ett sätt att bevara trovärdigheten i sina varumärken (KRAV mfl.)

Troligen blir uppdelningen mindre markant i framtiden

system gr n traktor
SYSTEM GRÖN TRAKTOR
 • Fokus på en areal av 1000 ha ekologiskt odlad mark (en stor eller flera små gårdar)
 • Ekologisk växtföljd
 • Alla drivmedelsråvaror ska produceras på gården inom växtföljden
 • Gården ska bli ”självförsörjande” med drivmedel
slide6

Arealbehov Hektar

Energibalans kWh/kWh

Växthuseffekt Ton CO2-ekv

framtidens drivmedel
Framtidens drivmedel!
 • Drivmedel från termisk förgasning av biomassa (Metanol, FT-diesel, Vätgas, DME m.fl.)
 • Etanol från cellulosa
 • Användning i vanliga förbränningsmotorer eller bränsleceller
 • Ekologiska råvaror Halm och Salix (Hampa?)
 • Vanlig biogas möjlig råvara
v xthuseffekt orsakad av drivmedelsproduktion och anv ndning f r 1000 ha eko odling
Växthuseffekt orsakad av drivmedelsproduktion och -användning för 1000 ha eko-odling
ekologisk produktion sj lv f rs rjande med all energi
Ekologisk produktion själv-försörjande med all energi?

Pågående Formasprojekt (”Grön gård”)

Ska bland annat studera småskalig kraftvärme på gårds- och bynivå,

Bränsle kan vara salix, halm och biogas

Ellagring på nätet en viktig förutsättning för att systemen ska vara rimliga att tillämpa

mineralkv ve
Mineralkväve
 • Lantbrukets största ”energibehövare”
 • Nödvändigt för att upprätthålla en tillfredsställande skördenivå
 • Tillgång till koncentrerad kvävegödsel ger även möjlighet att styra grödornas kvalité, samt styra näringstillförseln över året för att minimera läckage etc
 • Produceras i dag från naturgas och förgasat kol
mineralkv ve fr n f rnybara k llor
Mineralkväve från förnybara källor!

Mineralkväve produceras av ammoniak

Ammoniak produceras från vätgas och kvävgas (Haber-Bosch)

Kväve kan vi ta från luften, hur framställer vi fossilfri vätgas?

 • Förgasning av biomassa (genom syntesgas)
 • Reformering av metan från biogas
 • Elektrolys driven av el från förnybara källor
arealbehov biobaserad kv veproduktion
Arealbehov biobaserad kväveproduktion
 • 1 ha salix ger råvara till 4 ton Kväve (antagen skörd 10 ton TS/ha)
 • 1 ha halm ger råvara till 1600 kg Kväve (antagen halmmängd 4,3 ton TS/ha)

.. när förgasningstekniken fungerar

mera kv vekonstg dsel fr n f rnybara k llor
Mera kvävekonstgödsel från förnybara källor:
 • Förnybar el kan användas som råvara för uthållig mineralkväveproduktion, men el kan användas till mycket annat också….
 • Biogasbaserade system har grund-läggande fördelar för produktion av kvävekonstgödsel
n gra referenser
Några referenser
 • Fredriksson, H, Baky, A, Bernesson, S, Nordberg, Å, Noren, O, Hansson , P-A, 2006. Use of farm produced biobased motor fuels on organic farms – evaluation of energy balances and environmental loads for three possible fuels, Agricultural systems, pp 184-203.
 • Hansson, P-A, Baky, A, Ahlgren, S, Bernesson, B, Nordberg, Å, Norén, O, Pettersson, O. 2007, Use of bio-based motor fuels on organic farms – evaluation of three possible fuels produced in industrial-scale plants. Agricultural systems.pp 704-714
 • Ahlgren, S, Baky, A, Bernesson, S, Nordberg, Å, Norén, O, Hansson, P-A, 2007, Future fuel supply systems for organic production based on DME and FTD from self produced biomass. Biosystems engineering, pp145-155.
 • Ahlgren, S, Baky, A, Bernesson, S, Nordberg, Å, Norén, O, Hansson, P-A, 2008, Ammonium nitrate fertiliser production based on biomass –Environmental effects from a life cycle perspective. Bioresource Technology, pp 8034-8041
 • Ahlgren, S, Baky, A, Bernesson, S, Nordberg, Å, Norén, O, Hansson, P-A, 2009, Tractive power in organic farming based on fuel cell technology - energy balance and environmental load