Protin dorov imunita
Download
1 / 24

- PowerPoint PPT Presentation


 • 317 Views
 • Uploaded on

PROTINÁDOROVÁ IMUNITA. Úvod Vliv infekce na nádorové bujení Nádorové antigeny Mechanismy protinádorové imunity Mechanismy odolnosti nádorů Terapie nádorů. ÚVOD. Třetí nejčastější příčina smrti Příčina: Vyšší věk Změněné potravní zvyklosti Expozice fyzikálním a chemickým faktorům

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - bjorn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Protin dorov imunita

 • Úvod

 • Vliv infekce na nádorové bujení

 • Nádorové antigeny

 • Mechanismy protinádorové imunity

 • Mechanismy odolnosti nádorů

 • Terapie nádorů


Protin dorov imunita
ÚVOD

 • Třetí nejčastější příčina smrti

 • Příčina:

  • Vyšší věk

  • Změněné potravní zvyklosti

  • Expozice fyzikálním a chemickým faktorům

 • Důsledek – toxický účinek na DNA člověka

  • Mutace DNA

  • Poškození enzymů, které zpracovávají informace z DNA


Protin dorov imunita

 • Poškození DNA

  • Exogenní faktory

   • Ionizující záření

   • UV světlo

   • Chemické sloučeniny: cigaretový kouř, potraviny, pracovní prostředí

   • Infekce

  • Endogenní faktory

   • Vrozené genetické poruchy

   • Kyslíkové radikály


Protin dorov imunita

 • Důsledek poškození DNA – zlomy, inzerce, delece, mutace…mění smysl kodónů

 • Opravné machanismy DNA – žádný není universální…vznik geneticky podmíněných nádorů

 • Charakteristika nádorové buňky

  • Ztráta schopnosti apoptózy

  • Schopnost nekonečného dělení

  • Schopnost invadovat


Protin dorov imunita

 • V genomu normální buňky – mutace…mění smysl kodónůprotoonkogeny

  • Bílkoviny pro přenos signálů z povrchu buňky do jádra a cytoplazmy – ragulace růstu a diferenciace buňky

 • Mohou se změnit na - abnormální onkogeny

  • Jejich produkty se podílejí na maligní transformaci buňky


Protin dorov imunita

 • Přeměna protoonkogenů na onkogeny = mutace…mění smysl kodónůprvní nutná podmínka pro maligní transformaci buňky

  • Inzerce retrovirů

  • Mutace protoonkogenů

  • Amplifikace protoonkogenů

  • Translokace protoonkogenů


Protin dorov imunita

 • Druhá podmínka pro maligní transformaci mutace…mění smysl kodónůbuňky – porucha v tumorsuprimujících genech = antionkogeny

  • Jsou blokovány, inaktivovány, dysfunkční

  • Příklad: gen pro protein p53 – stimuluje apoptózu buněk s příliš poškozeným genomem; jeho funkci negativně ovlivňuje EBV


Vliv infekce na n dorov bujen
VLIV INFEKCE NA NÁDOROVÉ BUJENÍ mutace…mění smysl kodónů

 • Druhá nejčastější příčina (po kouření), 15% všech případů

 • Působení infekce

  • Přímá maligní transformace buňky

  • Chronická zánětlivá reakce

   • kyslíkové radikály

   • Proliferační aktivita buněk – nedostatek času na opravu DNA

  • Imunosupresivní účinky

 • Jednoznačný průkaz…infekce => maligní transformace je obtížný


Protin dorov imunita

 • VIROVÉ INFEKCE mutace…mění smysl kodónů

  • EBV : lymfomy, Hodgkinova choroba, nasoferynfeální karcinom, Burkittův lymfom

  • HHV-8 : Kaposhiho sarkom, B-NHL

  • Papilomaviry : karcinom děložního čípku, účast genů E6 a E7…rozklad p53

  • Virus hepatitidy B : hepatocelulární karcinom

  • Retroviry

   • HTLV-1 (Human Thymus-derived-cell Leukemia Virus) :T-leukemie

   • HIV-1


Protin dorov imunita

 • BAKTERIÁLNÍ INFEKCE mutace…mění smysl kodónů

  • Helicobacter pylori : chronická gastritida – zánětlivá reakce – aktivita NEU – poškození genomu epitelových buněk žaludku - adenokarcinom


N dorov antigeny
NÁDOROVÉ ANTIGENY mutace…mění smysl kodónů

 • Předpoklad pro rozpoznání nádorové buňky imunitním systémem

 • Dvě kategorie nádorových Ag

  • Ag specifické pro nádory (Tumor Specific Ag, TSA)

  • Ag asociované s nádory (Tumor Associated Ag, TAA)


Protin dorov imunita

 • Ag specifické pro nádory (TSA) mutace…mění smysl kodónů

  • Na membránách normálních buněk se nevyskytují, mohou vznikat abnormálním štěpením normálních proteinů

  • Komplex HLA+abnormální fragment proteinubuňky

   • Nádory vyvolané chemikáliemi

   • Filadelfský chromosom- translokace 9.-22. chr…protein Bcr-Abl

  • Komplex HLA+fragment onkogenního viru

  • Abnormální glykoproteiny – sializace

  • TCR, BCR


Protin dorov imunita

 • Ag asociované s nádory (TAA) mutace…mění smysl kodónů

  • Vyskytují se i na normálních buňkách – různá síla exprese, různé časové období

  • Diagnostické znaky – markery

  • Onkofetální Ag – normálně na embryonálních buňkách, abnormálně na nádorech GIT

   • α- fetoprotein (AFP) : karcinom jater

   • Karcinoembryonální Ag (CEA) : karcinom tlustého střeva

  • Melanomové Ag : MAGE-1, Melan-A

  • Ag HER2/neu : receptor pro růstový hormon na epiteliích

  • EPCAM : na metastázách

  • Ag leukemických buněk : CALLA (Common Acute Lymfoblastoid Leukemia Ag) = CD10, pre-B-ly


Mechanismy protin dorov imunity
MECHANISMY PROTINÁDOROVÉ IMUNITY mutace…mění smysl kodónů

 • Imunitní reakce – poslední bariéra

 • Genetická porucha – opravné mechanismy

 • Vyšší věk – akumulace genetických chyb

 • Maligní buňka odvozena od normální – nastavena imunologická toleranace

 • Imunitní dozor – hypotéza: nádory vznikají z malého počtu buněk, které unikly imunitnímu dozoru a nebyly odstraněny T-ly (tzn. Ag specifickou imunitní raekcí)

 • NESPRÁVNÁ: lidé s poruchou funkce T-ly jsou stejně často postiženi nádorem, jako lidé bez poruchy T-ly


Protin dorov imunita

 • Současná představa: za únik nádoru z imunitního dozoru je zodpovědná porucha v prezentaci nádorových Ag na dendritických buňkách T-lymfocytům (tzn. Ag nespecifickouimunitní reakcí)

 • K účinné prezentaci Ag je třeba, aby DC byla aktivována

  • Nádorová tkáň – hypoxie – nekróza – zánět - aktivace

  • Abnormální Ag rozpoznávány jako „nebezpečné vzory“ – zánět –aktivace

 • Cooley : těžká bakteriální infekce vedla k remisi nádorového onemocnění

 • (devitalizace)


Protin dorov imunita

 • Další složky nespecifické imunitní odpovědi je zodpovědná porucha v prezentaci nádorových Ag na

  • NK buňky : cytolýza po převládnutí aktivačních signálů

   • Chybění molekul HLA I.tř.

  • Interferonový systém : antiproliferativní, cytotoxický vliv na nádorové buňky

   • INFγ – vyzrávání DC


Mecanismy odolnosti n dor v i imunitn mu syst mu
MECANISMY ODOLNOSTI NÁDORŮ VŮČI IMUNITNÍMU SYSTÉMU je zodpovědná porucha v prezentaci nádorových Ag na

 • Často analogické jako únikové mechanismy mikroorganismů

  • Ztráta nádorových Ag

  • Nízká exprese nádorových Ag

  • Zamaskování nádorových Ag

  • Nádorové buňky nejsou profesionální APC – nemají CD80, CD86 – navozují útlum Tc, Th1

  • Protinádorové Ab podporují růst nádoru

  • Produkce faktorů, které inaktivují T-ly a DC

  • Nádorové buňky expromují FasL – indukce apoptózy protinádorových T-ly


Terapie n dor
TERAPIE NÁDORŮ je zodpovědná porucha v prezentaci nádorových Ag na

 • Základ: chirurgické odstranění, chemoterapie, radioterapie

 • Imunoterapie

  • Indukce protinádorové imunity

  • Cílené směřování léčiva

  • Odstranění minimální reziduální choroby


Protin dorov imunita

 • Imunoterapie pomocí protilátek je zodpovědná porucha v prezentaci nádorových Ag na – Ab slouží jako nosič léčiva, nebo se využívá jejich fyziologických funkcí (opsonizace, indukce ADCC, aktivace komplementu)

  • Monoklonální Ab proti nádorovým Ag : monoAb proti nádorovému Ag+toxin…do místa nádoru; komplikace-poškozovány zdravé buňky; Hercepin, Rituximab(anti-CD20)

  • Bispecifické Ab -dvě vazebná místa: proti nádorovému Ag + proti CD2, CD3, CD16

  • Čištění buněk KD pro autologní transplantaci


Protin dorov imunita

 • Imunoterapie založená na buněčných mechanismech je zodpovědná porucha v prezentaci nádorových Ag na – slouží k aktivaci buněk imunitního systému

  • Nespecifická stimulace zánětu – mykobakteriální vakcina

  • Stimulace buněk LAK a TIL

   • LAK(Lymfokine Activated Killers): stimulace T-ly a NK působením IL-12, někdy potlačí růst nádoru

   • TIL(Tumor Infiltrating Lymphocytes)- ly z nádoru + cytokiny, účinější než LAK


Protin dorov imunita

 • Zlepšení Ag prezentující funkce nádorových buněk je zodpovědná porucha v prezentaci nádorových Ag na – in vitro úprava genomu tak, aby exprimovaly kostimulační molekuly + cytostatika…návrat pacientovi

 • Nádorové vakciny – stimulace Tc nebo Th1 působením TAA…autoimunita

 • Imunoterapie dendritickými buňkami – z PK monocyty + IL-4….DC + nádorové Ag…návrat pacientovi


N dorov kmenov bu ky
Nádorové „kmenové buňky“ je zodpovědná porucha v prezentaci nádorových Ag na

 • Původní model vzniku nádoru – akumulace mutací v jedné buňce – maligní transformace – nádorové buňky

  • klon buňky původní

  • všechny by měly být schopny vyvolat nádor

 • Experimentální model – pouze některé buňky vyvolají leukemii, většina buněk po několika děleních hyne


Protin dorov imunita

 • „nádorové kmenové buňky“ je zodpovědná porucha v prezentaci nádorových Ag na

  • Zdroj nepřetržitě vznikajících buněk nádoru

  • Většinou v klidovém stavu – odolnější k léčbě

  • Lépe opravují DNA

  • Dávají vznik agresivnější formě nádoru, která se objevuje po prvotním vyléčení

  • Specifické povrchové molekuly:

   • CD133 – tvorba panožek

   • Receptory pro chemokiny

   • CD44 – prostup do zdravých tkání

    ____________________________________________________

    Hermann (2007) – odstranění kmenových buněk rakoviny slinivky

    břišní – potlačení tvorby metastáz