slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zánět II Infekce a imunita. Alergie. Autoimunní choroby. Imunodeficience. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zánět II Infekce a imunita. Alergie. Autoimunní choroby. Imunodeficience.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

Zánět II Infekce a imunita. Alergie. Autoimunní choroby. Imunodeficience. - PowerPoint PPT Presentation


 • 192 Views
 • Uploaded on

Zánět II Infekce a imunita. Alergie. Autoimunní choroby. Imunodeficience. http://www1.lf1.cuni.cz/~jdusk/. Jaroslava Dušková Ústav patologie 1.LF UK a VFN Praha. Zánět. Definice: Zánět je komplexní reakce organismu na poškození (s cílem udržení homeostázy). Zánět. Význam

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zánět II Infekce a imunita. Alergie. Autoimunní choroby. Imunodeficience.' - jelani-freeman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Zánět II

Infekce a imunita. Alergie. Autoimunní choroby. Imunodeficience.

http://www1.lf1.cuni.cz/~jdusk/

Jaroslava Dušková

Ústav patologie 1.LF UK a VFN Praha

z n t
Zánět

Definice:

Zánět je komplexní reakce organismu na poškození

(s cílem udržení homeostázy)

z n t1
Zánět

Význam

defenzivní– likvidace noxy

reparativní – náprava poškození

z n t d len1
Podle převažujících projevů:

alterativní

EXSUDATIVNÍ

proliferativní

Zánět - dělení:
z n t d len2
Podle typu granulační tkáně

nespecifické

„specifické“ GRANULOMATÓZNÍ

Zánět - dělení:
granulom slo en
Granulom - složení
 • MAKROFÁGY
 • lymfocyty
 • depozita kolagenního vaziva
 • centrální nekróza
granulom v voj
fibróza

hyalinóza

dystrofická kalcifikace

progresivní nekróza

tvorba dutiny

rozsev a generalizace

Granulom - vývoj
granulomat zn z n tliv nemoci 1
TUBERKULÓZA

sarkoidóza

syphilis

lepra

Lymeská borrelióza

inf. sklerom (rhinosclerom)

Granulomatózní zánětlivé nemoci -1
granulomat zn z n tliv nemoci 2
lymphogranuloma venereum (inguinale)

anthropozoonózy : brucelosis, listeriosis, tularemia,…..

nemoc z kočičího škrábnutí (Afipia felis)

mykózy: histoplasmosis, coccidiodomycosis…

parasitózy: leishmaniasis, schistosomiasis, toxoplasmosis…

velké antigen protilátkové komplexy: rheumatoidní arthritis

Granulomatózní zánětlivé nemoci -2
tuberkul za
Mycobacterium tuberculosis

(Koch 1882)

Mycobacterium bovis

acidorezistence

M. avium,intracellulare, Kansasii

atypické mykobakteriózy

TUBERKULÓZA
tuberkul za1
zabíjí 30% pacientů s  AIDS

zabíjí 2–3 mil. lidí ročně

odhad na příštích 10 let :

90 milionů nemocných

30 milionů úmrtí

rozv. země - 26% odvratitelných úmrtí

TUBERKULÓZA
tuberkul za2
ve státech s léčbou trojkombinací pokles úmrtnosti o 70%

úmrtnost v Evropě klesla na desetinu

12,5 / 100 000

v Asii 40x větší až 500 / 100 000

95% pacientů v chudých oblastech – nejsou schopni zaplatit léčbu

TUBERKULÓZA
tuberkul za3
portae invasionis

respirační trakt

gastrointestinálnáí trakt

kůže

typ onemocnění (klinickoepidemiol. hledisko)

uzavřená tbc

otevřená

TUBERKULÓZA
tuberkul za4
Morfologické projevy

tuberkul, exsudát, kaverna

primární infekt, primární komplex

kazeifikace

izolovaná orgánová metastáza

časná a pozdní generalizace

– miliární rozsev

TUBERKULÓZA
tuberkul za5
Typ infekce

dětský (primární, preimunní)

dospělý (postprimární, imunní)

TUBERKULÓZA
interakce organismu a mikroorganismu pojmy
Interakce organismu a mikroorganismu – pojmy
 • bakteriémie
 • sepse
 • pyémie
 • toxémie
 • virémie
hostitel x mikroorganismus
Obecné

Přiroz. obrana

Zánět

Stav imunity

Úspěšný průnik

Místo vstupu

Počet mikroorg.

Patogenicita

Hostitelx Mikroorganismus
mikroorganismus
Úspěšný přenos

Místo vstupu

Počet mikroorganismů

Patogenicita invasivita

produkce toxinů

množení

resistence k obranným mechanismům hostitele schopnost vyvolat nekrosu produkce enzymů

Mikroorganismus
hostitel
Obecně

věk, rasa, stav nutrice, jiné nem. (diabetes)

Přirozená obrana

integrita kůže sliznic

hlen, ciliární fce, neblokovaná sekrece

ochranná sekrece (lysosym v slzách, HCl, IgA

Zánět

leukocyty

makrofágy

fagocytóza

Stav imunity

imunita (nebo chybění)

aktivní, pasivní imunizace, kontakt

lymfocyty

imunoglobuliny

komplement

Hostitel
infekce versus nemoc
INFEKCE versus NEMOC
 • patogenita (virulence)
 • inkubační doba
 • nosičství
bakteriemie
Bakteriemie
 • krátkodobá (přechodná) přítomnost mikrobů v krevním oběhu
sepse septikemie
Sepse - septikemie
 • přítomnost mikrobů (& jejich toxinů) v oběhu
sepse
Sepse

Def.

systémová odpověď na infekci projevující se

 • tachypnoe > 20/min.
 • tachykardií > 90/min.
 • teplota > 39 st. C. (ev. < 36st.C)
 • leukocytóza > 15 000/1l(ev. < 4000/1l)
syndrom syst mov z n tliv odpov di
Syndrom systémové zánětlivé odpovědi

Def.

systémová odpověď na NOXU projevující se

 • tachypnoe > 20/min.
 • tachykardií > 90/min.
 • teplota > 39 st. C. (ev. < 36st.C)
 • leukocytóza > 15 000/1l(ev. < 4000/1l)

NOXA: pancreatitis, trauma, popáleniny…..

sepse faktory vzniku
Endotoxin, toxiny G+

makrofágy

cytokiny

NO

Thrombocyty aktivující faktor (PAF)

TNF, IL–1

TNF, IL–1, IL–6

synt. NO

vazodilatace

srážlivost

Sepse – faktory vzniku
pyemie
Pyemie
 • přítomnost trombů infikovaných mikroby v oběhu
toxemie
Toxemie
 • přítomnost mikrobních toxinů bez mikrobů v oběhu
endotoxin
Endotoxin
 • lipopolysacharidová složka zevní stěny G- bakterií
 • účinky: horečka, šok, DIC, RDS
 • zprostředkovány IL-1, TNF
exotoxiny 1
Exotoxiny -1
 • často enzymy (leukocidiny, hemolysiny, hyaluronidázy, koagulázy, fibrinolysiny)
 • jiné………….
exotoxiny 2
Exotoxiny -2
 • diphterický toxin – inhibice buněčné proteosyntézy
 • botulotoxin – blok cholinergní transmise
 • choleratoxin – nárůst cAMP, ztráty nekontrolovaných množství isoosmotické tekutiny enterocyty
interakce viru a hostitelsk bu ky
Interakce viru a hostitelské buňky
 • cytocidní
 • stabilizovaná
 • transformační – onkogeny
alergie p ecitliv lost
specifická nadměrná reakce imunitního systému na cizorodou, často neškodnou látku – antigen - alergenAlergie - přecitlivělost
alergie typy
1. časná reakce I. typu – IgE (sensibilizace – anafylaxe) projevy:

lokální -senná rýma, astmatický záchvat, kopřivka, průjmy

celkové – anafylaktický šok

Alergie - typy
alergie typy1
2. cytotoxická II. typu

hapteny (např. z léků) a vl. buňky Projevy: hemolýza, agranulocytóza

Alergie - typy
alergie typy2
3. imunokomplexová III. typu

rozpustné komplexy antigen- protilátka cirkulují v oběhu a ukládají se do cévní stěny v ledvinách, kloubech , kůži…

Alergie - typy
alergie typy3
4. pozdní přecitlivělost IV. typu

makrofágy zprostředkovaná reakce na cizorodé bílkoviny

(mikrobů – tbc, lepra, mykozy)

odvržení štěpů, kontaktní dermatitidy na kovy – nikl

Alergie - typy
mechanisms preventing antiself reactivity
Mechanisms Preventing Antiself Reactivity:
 • klonální delece (thymus)
 • klonální anergie (thymus)
 • peripheral clonal supression by Tsupressor cells ( B,T helpers)
z n t autoimunita
trvalá aktivita

organogeneze

regenerace

metalaxie

Zánět – autoimunita:
z n t autoimunita syst mov autoimunn choroby
ONEMOCNĚNÍ

SLE

RA

Sjögrenova ch.

Syst. sklerodermie

Dermato–polymyositis

Prim. vaskul. syndromy

PROTILÁTKY

ANA, ENA

kolag. II, Fc –Ig

(revm. faktor)

ANA,ENA

ENA (Scl–70)

ENA (Jo–1)

ANCA

Zánět – autoimunitaSystémové autoimunní choroby
z n t autoimunita org nov autoimunn choroby endokrinn
PROTILÁTKY

TGB, mikrosomy

 buňky pancr.

inzulin

inz. receptory

mikrosomy nadl.

TSH rec.

ONEMOCNĚNÍ

GB, HT

DM I

I–res. DM

I–res. DM

Adisonova ch.

GB

Zánět – autoimunitaOrgánové autoimunní choroby – endokrinní
z n t autoimunita org nov autoimunn choroby git
PROTILÁTKY

mitochondrie

membr. hct., cytosol

gliadin

ONEMOCNĚNÍ

prim. bil. cirrhóza

CAH

glutenová enteropatie

Zánět – autoimunitaOrgánové autoimunní choroby – GIT
z n t autoimunita org nov autoimunn choroby cns
PROTILÁTKY

acetylcholin rec.

bazický myelinový protein

ONEMOCNĚNÍ

myasthenia gravis

roztroušená skleróza

Zánět – autoimunitaOrgánové autoimunní choroby – CNS
defekty imunity
Defekty imunity
 • nespecificképoruchy komplementu, agranulocytóza, syndrom líných leukocytů….
 • humorálníporuchy zrání a diferenciace B buněk
 • celulárníaplazie thymu, AIDS
projevy imunitn nedostate nosti
Projevy imunitní nedostatečnosti
 • akutní: oportunní infekce, těžký průběh klasických infekcí
 • chronické: oportunní infekce, těžký průběh klasických infekcí, VYŠŠÍ INCIDENCE NÁDORŮ