Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Modem Guide OX 330 P PowerPoint Presentation
Download Presentation
Modem Guide OX 330 P

Modem Guide OX 330 P

210 Views Download Presentation
Download Presentation

Modem Guide OX 330 P

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Modem Guide OX330P

 2. فهرست • نحوه ورود • مشخصات فني • نحوه وارد کردن فرکانس • احراز هويت • DMZ • Port mapping • Firmware

 3. نحوه ورود آدرس 192.168.1.1را در Internet Explorerوارد کنيد

 4. نحوه ورود توجه کنيد بعد از انجام هر تغييري در اين CPE گزينه Apply را انتخاب کنيد در غير اين صورت آن تغيير اعمال نخواهد شد شناسه کاربري و رمز عبور admin را وارد کنيد گزينه Log Inرا انتخاب کنيد

 5. مشخصات فني در اين قسمت نماي کلي از وضعيت اتصال قابل مشاهده مي باشد گزينه Statusرا انتخاب کنيد گزينه WiMAX Statusرا انتخاب کنيد در اين قسمت اطلاعات فني مربوط به اتصال نوشته شده است

 6. نحوه وارد کردن فرکانس فرکانس مبين نت: (3449000،3459000،3549000،3559000) گزينه WiMAXرا انتخاب کنيد گزينه Scannerرا انتخاب کنيد براي ويرايش فرکانس ها دو بار بر روي آن کليک کنيد پهناي باند کاري را روي 10Mhz تنظيم کنيد براي حذف فرکانس بر روي سطل آشغال کليک کنيد

 7. نحوه وارد کردن فرکانس گزينه Applyرا انتخاب کنيد

 8. احراز هويت گزينه WiMAXرا انتخاب کنيد گزينه Authenticationرا انتخاب کنيد شناسه کاربري (URI) و رمز عبور را وارد نماييد مقدار اين پارامتر MAC@mobinnet.net مي باشد

 9. DMZ گزينه Networkingرا انتخاب کنيد گزينه Firewallرا انتخاب کنيد آدرس IP مورد نظر را وارد کنيد گزينه DMZرا انتخاب کنيد گزينه Apply را انتخاب کنيد

 10. Port mapping گزينه Forwardingرا انتخاب کنيد نام را در اين قسمت وارد کنيد نوع پروتکل را از اين قسمت مشخص کنيد رنج پورت هاي مورد نظر را در اين قسمت وارد کنيد آدرس IP سرور را در اين قسمت وارد کنيد گزينه Add را انتخاب کنيد گزينه Apply را انتخاب کنيد

 11. Firmware Firmware ميان افزار يا نرم افزار واسطي مي باشد که دسترسي به سخت افزار مودم را ميسر مي کند و از طريق آن مي توان تنظيمات مورد نظر را بر روي مودم اعمال کرد با توجه به احتمال وجود مشکلات نرم افزاري در برخي از نسخه هاي قديمي Firmware، بروز رساني آن، افزايش کاربري و انعطاف پذيري مودم در شبکه، مودم نياز به آپگريد Firmware دارد هشدار در زمان آپگريد Firmware چنانچه ارتباط مودم با دستگاه آپگريد شونده قطع گردد (به دليل نوسان برق يا قطع ارتباط) باعث خرابي مودم خواهد شد

 12. Firmware نسخه جديد Firmware در اين قسمت قابل مشاهده است فايل به روز رساني را انتخاب کنيد گزينه Managementرا انتخاب کنيد گزينه Browse...را انتخاب کنيد گزينه Upgradeرا انتخاب کنيد گزينه Upgradeرا انتخاب کنيد گزينه Openرا انتخاب کنيد

 13. با تشكر فراوان