modem n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MODEM PowerPoint Presentation
Download Presentation
MODEM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

MODEM - PowerPoint PPT Presentation


  • 215 Views
  • Uploaded on

MODEM. MODEM. Modem (modulator/demodulator) je uredjaj koji vrsi modulaciju digitalnog signala (iz racunara) u u signal prilagodjen karakteristikama telefonskih linija I obratno.(pretvara digitalni u analogni signal)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

MODEM


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
modem1
MODEM

Modem (modulator/demodulator) je uredjaj koji

vrsi modulaciju digitalnog signala (iz racunara) u

u signal prilagodjen karakteristikama telefonskih

linija I obratno.(pretvara digitalni u analogni signal)

Prvi modemi su priozvedeni 60-tih godina i omogucavali su asinhroni i dupleks prenos podatakapreko dvozicnih linija brzinama 300 b/s. Danasnji modemi imaju maksimalnu brzinu 56 kb/s.

Prvi modemi su sluzili za spajanje dva racunara, dok se danas , uglavnom, koriste za spajanje na internet.

tipovi modema
TIPOVI MODEMA
  • Modeme možemo podeliti na više grupa.

U zavisnosti od načina priključivanja delimo ih na eksterne i interne modeme.

Eksterni modem

Interni modem

eksterni modemi
Eksterni modemi
  • Eksterni modemi se priključuju na serijski priključak (eng. COM port) od 25pina ili danas češći od 9 pina, kao za serijske miševe. Obično poseduju i ispravljač za napajanje za razliku od internih koji se napajaju izračunara. Takođe postoje i modemi koji se priključuju i na USB priključak (eng. Port). Oni se obično napajaju direktno iz računara.
interni modemi
Interni modemi

Internimodemipredstavljajumodemena ISA ili PCI karticamakojeinstaliramodirektno u kućišteračunara.

Internimodemi se dele na:

  • Softverske
  • Hardverske

Većina današnjih modema spada u takozvanu kategorijusoftverskihmodema. Ovosumodemikodkojihpojedinefunkcijemodemanasebepreuzimasamprocesorračunara.

slide6

Većina današnjih modema spada u takozvanu kategoriju softverskih modema. Ovo su modemi kod kojih pojedine funkcije modema na sebe preuzima sam procesor računara. U zavisnosti od toga koje funkcije na sebe preuzima procesor razlikujemo HCF i HSF softverske modeme.

Kod HCF modema, za razliku od HSF, procesor je manje opterećen jer ne vrši funkciju korekcije grešaka, već samo kompresije.

multimedijalni modemi
Multimedijalni modemi

Današnji modemi osim standardnih često imaju i neke dodatne funkcije. Skoro svi sadrže i neku podršku za slanje i/ili prijem faksa i odgovarajući softver koji omogućava funkcionisanje modema kao faks uređaja.

Takodje postoje modemi koji imaju i priključke za slušalice i mikrofon, pomoću kojih uz podršku softvera možete obavljati telefonske razgovore direktno sa računara bez upotrebe telefona

slide8

Modem bez funkcije prenosa zvuka

Modem sa funkcijom prenosa zvuka

modemski ipovi
Modemski čipovi

Jedna od bitnih komponenti u kvalitetu modema je modemski čip na kom je zasnovan. Postoje puno različitih proizvođača modema, ali samo nekoliko proizvođača modemskih čipova (Motorola, Conexant / Rockwell, Lucent, PC-Tel...)