Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aktualizacja: 2011.08 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aktualizacja: 2011.08

Aktualizacja: 2011.08

120 Views Download Presentation
Download Presentation

Aktualizacja: 2011.08

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SYSTEM KONTROLI FREKWENCJI I POSTĘPÓW W NAUCE Aktualizacja: 2011.08

 2. Czym jest SYSTEM KONTROLI FREKWENCJI I POSTĘPÓW W NAUCE? Aktualizacja: 2011.08

 3. To nowoczesny i prosty w obsłudze system kontroli frekwencji i ocen uczniów. Dzięki niemu każdy rodzic ma bieżący dostęp z dowolnego komputera połączonego z Internetem do informacji o swoim dziecku Aktualizacja: 2011.08

 4. Wewnętrzny system wiadomości pozwala również na odbieranie i wysyłanie wiadomości do nauczycieli, członków Rady Rodziców lub administratora systemu. Aktualizacja: 2011.08

 5. System umożliwi Państwu: • Bieżącą kontrolę frekwencji dziecka • Bieżącą kontrolę ocen dziecka i analizę postępów w nauce • Otrzymywanie aktualnych informacji o sprawach szkolnych i zachowaniu dziecka • Możliwość bezpośredniego wysyłania wiadomości do nauczycieli • Dostęp do innych, istotnych informacji Aktualizacja: 2011.08

 6. Jakie są główne cechySYSTEMU KONTROLIFREKWENCJI I POSTĘPÓWW NAUCE? Aktualizacja: 2011.08

 7. Aktualizacja: 2011.08

 8. Jakie korzyści osiągają UżytkownicySYSTEMU KONTROLIFREKWENCJI I POSTĘPÓWW NAUCE? Aktualizacja: 2011.08

 9. Dzięki systemowi mogą Państwo: • zapobiegać problemowi wagarowania uczniów poprzez bieżącą kontrolę nieobecności dziecka, • zapewnić dzieciom lepszy poziom wykształcenia poprzez stałą kontrolę postępów w nauce ucznia, Aktualizacja: 2011.08

 10. przeciwdziałać problemom wychowawczym i problemom w nauce poprzez stałą wymianę informacji pomiędzy szkołą a rodzicami, • nawiązać lepszą współpracę z nauczycielami i posiadać aktualne informacje na temat życia szkoły. Aktualizacja: 2011.08

 11. Jak obsługuje się SYSTEMU KONTROLI FREKWENCJI I POSTĘPÓW W NAUCE? Aktualizacja: 2011.08

 12. Dostęp do danych zabezpieczony jest hasłemDostęp może być dodatkowo zabezpieczony funkcją KeyStroke Aktualizacja: 2011.08

 13. Proste i intuicyjne menu Aktualizacja: 2011.08

 14. Rodzic może na bieżąco monitorować frekwencję dziecka oraz wydrukować informacje z systemu Aktualizacja: 2011.08

 15. Rodzic może analizować postępy w nauce swojego dziecka Aktualizacja: 2011.08

 16. porównać wyniki dziecka z średnim wynikiem poziomu* *O dostępności tej funkcji decyduje dyrektor szkoły Aktualizacja: 2011.08

 17. Rodzic może na bieżąco otrzymywaćod szkoły wiadomości Aktualizacja: 2011.08

 18. Wysłać wiadomości do nauczyciela i innych użytkowników Aktualizacja: 2011.08

 19. Co zrobić żeby skorzystać z SYSTEMU KONTROLI FREKWENCJI I POSTĘPÓW W NAUCE? Aktualizacja: 2011.08

 20. Aby skorzystać z systemu należy: • Wejść na stronę internetową: www.dziennik.librus.pl 2.Zalogować się do systemu za pomocą indywidualnego LOGINU i HASŁA, który można otrzymać od wychowawcy. Aktualizacja: 2011.08

 21. Kanały dostępu do danych: Dostęp do danych przez Internet z wykorzystaniem komputera. Dostęp do danych przez telefon komórkowy za pomocą SMS. Dostęp do danych przez telefon komórkowy poprzez wbudowaną przeglądarkę internetową. Aktualizacja: 2011.08

 22. Aktywacja usługi sms info Aktualizacja: 2011.08

 23. Logowanie do systemu jest BEZPŁATNE Po zalogowaniu do podstawowej (BEZPŁATNEJ) wersji konta można: a) wymieniać korespondencję poprzez wewnętrzny system wiadomości np. z wychowawcą, b) odczytywać informacje o wydarzeniach szkolnych (tablica ogłoszeń), c) sprawdzić plan zajęć dziecka oraz sprawdzić zrealizowane tematy lekcji, d) przejrzeć czy w terminarzu nie został zaplanowany sprawdzian, kartkówka lub wyjście do teatru dla klasy. Aktualizacja: 2011.08

 24. WERSJA PODSTAWOWA (bezpłatna) WERSJA ROZSZERZONA (płatna) AKTYWACJA KONTA Aktualizacja: 2011.08

 25. Zdalne (poza szkołą) przeglądanie ocen dziecka Zdalną (poza szkołą) kontrolę frekwencji na zajęciach Aktywację usługi SMSinfo Wersja rozszerzona konta pozwala między innymi na: W systemie dziennika swoje konto posiada zarówno rodzic/rodzice jak i sam uczeń. Aktywacja jednego dowolnego konta w rodzinie pociąga za sobą automatycznie aktywowanie pozostałych (ucznia, drugiego rodzica) Rodzic aktywując konto, dokonuje także aktywacji konta swojego dziecka. Szczegółowa tabela różnic pomiędzy dostępem podstawowym a rozszerzonym znajduje się na stronie http://dziennik.librus.pl/faq Aktualizacja: 2011.08

 26. Aktywacja rozszerzonego dostępu – 22 zł za jedno konto Za kwotę 22 zł aktywację (dostęp do rozszerzonej wersji) otrzymuje konto rodzica oraz konto ucznia na pełne 12 miesięcy od dnia aktywacji Aktywacja rozszerzonego dostępu do kont rodzeństwa – 32 zł za wszystkie konta UWAGA! Przy dokonaniu wpłaty w kwocie 32 zł należy podać wszystkie loginy kont dzieci. OPŁATA ZA AKTYWACJĘ KONTA WAŻNE! Od 1 września do 31 października 2011 roku obowiązuje promocja (20 zł zamiast 22zł – wpłata indywidualna, 30 zł zamiast 32 zł za rodzeństwo).  Promocja obejmuje wyłącznie aktywacje dokonane z wykorzystaniem mechanizmu LIST AKTYWACYJNYCH wypełnianych oraz przesyłanych przez szkołę drogą elektroniczną. Aktualizacja: 2011.08

 27. Co otrzymuje rodzic za 22 zł? • Zdalny dostęp do ocen i frekwencji na 12 miesięcy • Serwer, transfer, powierzchnię dyskową • Pomoc techniczną • Bezpieczeństwo danych • Archiwizowanie danych, przygotowanie raportów oraz ich udostępnianie Aktywacja dostępu rozszerzonego jest DOBROWOLNA. Rodzic nie ma obowiązku aktywowania konta. Szkoła zapewnia bezpłatny dostęp do tych danych w placówce szkolnej w godzinach konsultacji. Aktualizacja: 2011.08

 28. Opłaty za aktywację można dokonać: • Na wywiadówce (promocja 20zł zamiast 22zł od 1.09.2011 do 31.10.2011) • Przelewem (płatności elektroniczne) • Na poczcie po wydrukowaniu druczka wpłaty Szczegółowe informacje znajdą Państwo po zalogowaniu się w serwisie.

 29. Nowość w roku szkolnym 2011/2012 • Każdy rodzic oraz uczeń, który dokona aktywacji swojego konta w systemie SKF, będzie miał przez 30 dni możliwość aktywowania konta na Szkolnej Platformie Edukacyjnej w niezwykle atrakcyjnej cenie 21 PLN/12 miesięcy. Nowy wygląd strony po zalogowaniu pomoże rodzicom i uczniom lepiej zorientować się w ustawieniach własnego konta i aktywnych usługach. Więcej informacji o Szkolnej Platformie Edukacyjnej na stronie www.spe.librus.pl

 30. Życzymy Przyjemnej pracy! LIBRUS