lek cija od divljih gusaka n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lek cija od divljih gusaka PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lek cija od divljih gusaka

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

Lek cija od divljih gusaka - PowerPoint PPT Presentation

bing
140 Views
Download Presentation

Lek cija od divljih gusaka

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Lekcijaoddivljihgusaka

  2. Dalisiveć razmišljao o tome zašto divlje guske lete u obliku slova V? Kao i u svakom ponašanju životinja, Bog je i kod divljih gusaka imao dobar razlog da im podari ovaj nagon.

  3. Kada jedna ptica zamahne krilima stvara pokretačku snagu koja u usponu pomaže onoj koja se nalazi neposredno iza nje. Leteći u obliku slova V čitavo jato smanjuje trajanje leta barem za 71% u odnosu na let jedinke.

  4. Kad jedna guska ispadne iz oblika V, odjednom oseti kao da je težak teg vuče na dole... …i brzo se vraća svom jatu.

  5. Samo tako, kao guske... …oni ljudi koji idu ka istom cilju i stvaraju zajednicu, brže stižu do cilja nego oni koji to pokušaju da postignu samo svojom snagom.

  6. Kada se guska na čelu jata umori, polako se povuče i druga zauzima mesto vođe. Kada bi ljudi imali zdravog razuma koliko i guske, razumeli bi da uspeh zavisi od zajedničkog rada, naizmenično preuzimajući na sebe teži deo posla i podelivši breme vođstva.

  7. Guske koje su pozadi gaču kako bi ohrabrile one spreda da održe brzinu. Bitno je da naše „gakanje” otpozadi bude ohrabrenje za one ispred nas. U suprotnom ostaje samo gakanje.

  8. Kad se jedna guska razboli ili je rani metak pa mora napustiti položaj u jatu, druge dve guske odlaze s njom kako bi joj pomogle i zaštitile je. Ostaju s povređenom guskom sve dok ne bude opet u stanju da leti ili dok ne umre.

  9. Tek tada je napuštaju kako bi same ili s nekim drugim jatom ponovo sustigle svoje. Kad bismo i mi bili ovako požrtvovani, da zaslužimo prijatelje koji su uz nas u potrebi!

  10. Nije potrebno biti naučnik... ...da bismo učili od Božjih stvorenja. Samo je potrebno da se zaustavimo i budemo pažljivi dovoljno dugo da Bog pred nama otkrije svoja čuda.