slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
LI ETUVOS POLI CIJA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

LI ETUVOS POLI CIJA - PowerPoint PPT Presentation


  • 181 Views
  • Uploaded on

Konferencija „Lietuvos asmens ir turto saugos rinkos aktualijos“ Tema Apsaugos darbuotojų egzaminavimas ir pažymėjimų išdavimas, policijos vykdoma saugos tarnybų ir padalinių kontrolė bei asmens ir turto saugos statistiniai duomenys. LI ETUVOS POLI CIJA. Ginti . Saugoti . Padėti.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LI ETUVOS POLI CIJA' - quincy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Konferencija

„Lietuvos asmens ir turto saugos rinkos aktualijos“

Tema

Apsaugos darbuotojų egzaminavimas ir pažymėjimų išdavimas, policijos vykdoma saugos tarnybų ir padalinių kontrolė bei asmens ir turto saugos statistiniai duomenys

LIETUVOS POLICIJA

Ginti. Saugoti. Padėti.

slide2
LIETUVOS POLICIJA

Teisinio reglamentavimo pakeitimai

Policijos generalinio komisaro 2013 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 5-V-502pakeistos formaliojo mokymo programos.

Esminis pakeitimas: baigę kursus asmenys egzaminą laiko mokymo įstaigoje. Nebereikia laukti, kol egzaminas bus organizuojamas policijos įstaigoje. Tai leidžia asmenims, baigusiems mokymus greičiau pateikti dokumentus dėl apsaugos darbuotojo pažymėjimo gavimo.

Ginti. Saugoti. Padėti.

.

slide3
LIETUVOS POLICIJA

Teisinio reglamentavimo pakeitimai

Policijos generalinio komisaro 2013 m. rugsėjo 17 d. Nr. 5-V-738 įsakymu Nr. 5-V-738pakeistos Apsaugos darbuotojų pažymėjimų išdavimo ir panaikinimo taisyklės.

Esminiai pakeitimai:

1. Fiziniai asmenys patys kreipiasi dėl apsaugos pažymėjimo išdavimo. Pažymėjime nėra nurodoma saugos tarnyba ar padalinys, todėl kartu su apsaugos darbuotojo pažymėjimu reikia turėti darbo pažymėjimą.

Ginti. Saugoti. Padėti.

.

slide4
LIETUVOS POLICIJA

Teisinio reglamentavimo pakeitimai

2. Dokumentus galima pateikti naudojantis Policijos elektroninių paslaugų sistema (www.epolicija.lt).

3. Visi patikrinimai atliekami naudojantis „kompiuterinėmis“ duomenų bazėmis, todėl ženkliai sutrumpėja laikas, per kurį galima išduoti apsaugos darbuotojo pažymėjimą.

Ginti. Saugoti. Padėti.

.

slide5
LIETUVOS POLICIJA

Pakeitimus sąlygojusios aplinkybės

Išduodamų apsaugos darbuotojų pažymėjimų skaičius:

Ginti. Saugoti. Padėti.

.

slide6
LIETUVOS POLICIJA

Pakeitimus sąlygojusios aplinkybės

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas administracinėje byloje Nr. N575-186/2012 (teisminio proceso Nr. 4-65-3-00346-2010-4), kuriame konstatuota, kad apsaugos darbuotojas–stažuotojas negali vykdyti Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatyme (Žin., 2004, Nr. 116-4317) numatytų teisių ir pareigų, jo funkcija gali būti tik pasyvus stebėjimas.

Ginti. Saugoti. Padėti.

.

slide7
LIETUVOS POLICIJA

Pakeitimus sąlygojusios aplinkybės

Patikrinimų metu nustatyti asmenys daugiau nei po 6 mėn. dirbantys be apsaugos darbuotojų pažymėjimų;

Saugos tarnybų ir saugos padalinių daromų pažeidimų skaičius pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 172 str.

Ginti. Saugoti. Padėti.

.

slide8
LIETUVOS POLICIJA

Pakeitimus sąlygojusios aplinkybės

Ginti. Saugoti. Padėti.

.

slide9
LIETUVOS POLICIJA

Informavimas

Ginkluotos ir neginkluotos asmens ir turto saugos licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 116 Dėl Ginkluotos ir neginkluotos asmens ir turto saugos licencijavimo taisyklių patvirtinimo (Žin. 2005, Nr. 17-535) 16.4 punkte nustatyta, kad licencijos turėtojas privalo prieš priimdamas asmenį dirbti apsaugos darbuotoju, pateikti teritorinei policijos įstaigai prašymą patikrinti, ar nurodytajam asmeniui nėra Asmens ir turto saugos įstatymo 6 straipsnyje nustatytų apribojimų būti apsaugos darbuotoju.

Ginti. Saugoti. Padėti.

.

slide10
LIETUVOS POLICIJA

Informavimas

Apsaugos darbuotojas gali pradėti dirbti kai:

- asmuo turi apsaugos darbuotojo pažymėjimą;

- teritorinė policijos įstaiga informuota, kad asmuo priimamas dirbti apsaugos darbuotoju (raštu ar el. paštu);

- asmeniui yra išduotas darbo pažymėjimas.

Ginti. Saugoti. Padėti.

.

slide11
LIETUVOS POLICIJA

Statistika

Ginti. Saugoti. Padėti.

.

slide12
LIETUVOS POLICIJA

Statistika

Ginti. Saugoti. Padėti.

.

ad