Algebra se uitdrukkings emda emdc
Download
1 / 9

Les 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 198 Views
 • Uploaded on

Algebraïse uitdrukkings : EMDA -EMDC. Les 1. Leeruitkomste. Die leerder behoort teen die einde van die les instaat wees om : U1) die reële getalsisteem diagramaties voor te stel ten einde tussen die verskillende klasse getalle te onderskei

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Les 1' - bien


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Algebra se uitdrukkings emda emdc

Algebraïseuitdrukkings: EMDA -EMDC

Les 1


Leeruitkomste
Leeruitkomste

 • Die leerderbehoort teen die einde van die les instaatweesom:

  • U1) die reëlegetalsisteemdiagramatiesvoortestel ten eindetussen die verskillendeklassegetalleteonderskei

  • U2) tedefinieer en teonderskeitussennatuurlikegetalle, telgetalle, heelgetalle, rasionalegetalle, reëlegetalle en irrasionelegetalle

  • U3) tedefinieer en teonderskeitusseneindigedesimaleand herhalendedesimale


Toetsing van vooraf kennis v1
Toetsing van voorafkennis: V1


Toetsing van vooraf kennis v2
Toetsing van voorafkennis: V2


Uitkoms 2 vraag 1 1 1 2
Uitkoms 2 (Vraag 1.1 – 1.2)

 • Natuurlikegetalle( ) is {1; 2; 3; …}

  • Dus is V1.1 se antwoordf 1;2;3… (geennegatiewegetalle, nie 0 nie en geendesimalesyfersanders as 0 nie)

 • Telgetalle(N0) bestaanuit al die natuurlikegetalle, maarsluitook die nie-natuurlikegetal 0 in

  • Dus is V1.2 se antwoorda 0;1;2;3 …(geennegatiewegetalle en geendesimalesyfersanders as 0 nie)


Uitkoms 2 vraag 1 3 1 4
Uitkoms 2 (Vraag 1.3-1.4)

 • Heelgetalle( ) sluit in al die telgetallesowel as negatiewegetalle

  • V1.3 se antwoord is duse -5;-3;8;…(geendesimalesyfersanders as 0 nie)

 • Rasionelegetalle( ) is getallewat as breukegeskryfkan word d.i. a / b waar b niegelykaan 0 magweesnie

  • V1.4 se antwoord is duseb ½ ; 0,19; 0,66666…. (eindige and herhalendedesimalekangeskryf word as breuke)


Uitkoms 2 vraag 1 5 1 6
Uitkoms 2 (Vraag 1.5-1.6)

 • Irrasionelegetalle( ’ ) is getallewatnie as breukegeskryfkan word nie

  • V1.5 se antwoord is dusd π; 2.738… aangesienoneindige and nie-herhalendegetallenie as breukegeskryfkan word nie

 • Reelegetalle( ) bestaanuitallerasionele en irrasionelegetalle

  • V1.6 se antwoord is dusc


Uitkoms 3 vraag 2 1 2 2
Uitkoms3 (Vraag 2.1-2.2)

 • Eindigedesimaleis desimalegetalle met ‘n eindigeaantaldesimaleplekke

  • V2.1 se antwoord is baangesien 0,48 slegs 2 desimaleplekke het en nie ‘n oneindigeaantalnie

 • Herhalendedesimaleis desimale met ‘n herhalendepatroon van desimalesyfers

  • V2.2 se antwoord is b aangesien die 1’e in 0,11111…. herhaal

 • Eindige en herhalendedesimalekangeskryf word as breuke en is dusrasioneel.


Huiswerk
Huiswerk

 • Oefening 1.1 bl 8 nr 1-3 & 5

 • Skryf op ‘n kleinstukkiepapierneer die huiswerkprobleemwaarmeejy die meestegesukkel het.


ad