slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekt PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekt

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Projekt - PowerPoint PPT Presentation


  • 147 Views
  • Uploaded on

Projekt “Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v občini Tržič – izgradnja kanalizacije in vodovoda” Izgradnja čistilne naprave Tržič, 8. januar 2009. Kovor. Križe.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Projekt' - bette


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Projekt

“Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v občini Tržič – izgradnja kanalizacije in vodovoda”

Izgradnja čistilne naprave

Tržič, 8. januar 2009

slide2

Kovor

Križe

Centralna čistilna naprava (CČN) bo locirana na Brezovem, na sotočju med Tržiško Bistrico in Kovornikom (Cikavcem).

Babja vas

Retnje

Zvirče

Sebenje

predstavitev lokacije c n

Predstavitev lokacije CČN

1

Slika 4. Pogled proti severovzhodu

Slika 1. Pogled s severozahoda

2

4

5

3

6

Slika 2. Pogled proti zahodu

Slika 5. Pogled z vzhoda

Slika 3. Pogled proti jugu

Slika 6. Pogled z juga

slide5

Projekt izgradnje centralne čistilne naprave

Upravičeni stroški projekta se financirajo iz treh virov:

kohezijski sklad EU 60,05%

proračun RS 25,47%

Občina Tržič 14,48%

Ostale neupravičene stroške projekta (nakupi zemljišč, pridobivanje služnosti, postopki priprave javnih naročil,...) financira Občina Tržič.

slide6
Delovanje centralne čistilne naprave z mehanskim predčiščenjem
  • Na čistilno napravo dotekajo odpadne vode po glavnem kanalizacijskem sistemu. Na začetku so nameščene grobe grablje, ki odstranjujejo večje nečistoče. Kasneje se odstranjujejo še mehanske nečistoče ter tudi pesek in maščobe.
  • Odpadna voda iz kontaktnega bazena odteka v dva biološka reaktorja, kjer poteka čiščenje vode z mešanjem, prezračevanjem, usedanjem in odlivom. Za potrebe prezračevanja so v kompresorski postaji nameščena tri puhala, za preprečevanje usedanja pa sta v vsakem reaktorju nameščeni dve potopni mešali.
  • Očiščena odpadna voda se dezinficira s pomočjo UV svetlobe in preko merilnega mesta, kjer se spremlja ustreznost odpadnih voda, izteče v Tržiško Bistrico.
slide7

Tehnološka

stavba

24 m

25 m

19 m

Biološki reaktor

42 m

Zalogovnik

pomen izgradnje c n za tr i

Pomen izgradnje CČN za Tržič

Občina Tržič je ena zadnjih velikih občin na Gorenjskem, ki še nima CČN.

Odplake se ne bodo več izlivale neposredno v Tržiško Bistrico, saj se bodo na CČN priklopili vsi že zgrajeni deli kanalizacijskega omrežja.

Gospodinjstvom, ki ne bodo imela možnosti priklopa na javno kanalizacijsko omrežje, grezničnih gošč ne bo treba več voziti na čistilno napravo Kranj.

V novi CČN se bodo predvidoma odprla tri nova delovna mesta.

Rešuje se problem izcednih voda iz deponije Kovor, ki bodo speljane neposredno na CČN.

Z izvedbo celotnega projekta bo občina Tržič postala komunalno ena najbolje urejenih občin na Gorenjskem.