projekt n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekt PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekt

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

Projekt - PowerPoint PPT Presentation

cara
155 Views
Download Presentation

Projekt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Projekt Wolfgang Amadeus Mozart Dětství a jeho cesty

  2. Otec • 14. 11. 1719 • narozen v jihoněmeckém městě Augsburg • vychován jako sborový zpěvák • kněz-dovršil studiem na univerzitě • zlákala ho hudba • kapela salcburského arcibiskupa • nejprve jako houslista poté zástupce dirigenta • výborný houslista, pedagog, skladatel

  3. Matka • Anna Marie Pertlová • dcera účetníka • osiřela ve čtyřech letech • roku 1747 se provdala za Leopolda Mozarta • porodila 7 dětí na živu zůstaly jen dvě- Marie Anna-Nannerl-1751 • 27. 1. 1756- Johann Chrisostomus Wolfgang Amadeus (Mozart)

  4. Wolfgang Amadeus Mozart • byl drzý, nevychovaný, sprostý spratek • ve třech letech se pokoušel hrát na klavír a šlo mu to • ve čtyřech už pěkně hrál • v 5-6 letech začal komponovat • rozpoznal falešné tony- výborný sluch • nesnášel trubku • otec se pokusil zahnat jeho strach- bez výsledku • strach zmizel, když mu bylo asi deset let

  5. vydal se na cestu společně s maminkou směrem Mnichov • dále přes Augsburg do Mannheimu • v Mannheimu pracoval na několika zakázkách • získat místo u dvora se mu však nepodařilo • po pěti měsících pokračoval dále do Paříže • matka v Paříži zemřela • Wolfgang musel nastoupit na zpáteční cestu • měl spoustu zakázek • poté se dostal do finanční nouze • zemřel 5.prosince 1791

  6. Mozartovy cesty • poprvé se octl na Moravě 1767 • Leopold Mozart s dvěma dětmi prchal před nemocí z Vídně • 24. 12. 1767 se Mozartovi octli v Brně • 30. 12. 1767 vystoupila mladá dvojice na koncertě v městském divadle na Zeleném trhu • děti doprovázel se svým orchestrem kapelník Abraham Fisher

  7. Salzburg – rodné město Paříž - 1763 Londýn - 1764 Haag - 1766 Milano - 1769-1771 Řím - 1769-1771 Neapol - 1769-1771 Praha - 1787

  8. Vypracovali: Zuzana Bubáková Markéta Absolonová Tomáš Táborský Michaela Drahotová Alena Baladová Pomáhali: Pan učitel Mandys Paní učitelka Jílková Spolupráce

  9. Zdroje informací • Doloženě podklady od paní učitelky Jílkové • Internet – www.seznam.cz, www.google.cz, www.centrum.cz

  10. Poděkování Chtěli bychom opět poděkovat panu učiteli Mandysovi za pomoc v grafické části prezentace a paní učitelce Jílkové za doložení většiny části informací. Děkujeme!